Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 2 Öğrenme Çıktıları 1.Öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile öğrenmeyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 2 Öğrenme Çıktıları 1.Öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile öğrenmeyi."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ

2 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 2 Öğrenme Çıktıları 1.Öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile öğrenmeyi tercih ettikleri halde neden uzaktan eğitime istekli olduklarını açıklayabilecektir. 2.Uzaktan eğitim kavramını açıklayabilecektir. 3.Uzaktan eğitimin dünya çapında nasıl kullandığına ilişkin örnekler verebilecektir. 4.Uzaktan eğitimde sistem yaklaşımının önemini anlatabilecektir.

3 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 3 Günümüzde ve Gelecekte Uzaktan Eğitim Eğitim ve Öğretim kavramlarında değişiklik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğrenci tercihleri Sanal Okul/Kampüs Finansal Yatırımlar Teknoloji nereye kadar? Uzaktan eğitim nedir?

4 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 4 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgisayarlar Ağlar Internet WWW Telekomünikasyon Ses/Video...

5 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 5 Teknoloji Destekli Öğrenme D E Ğ E R L E N D İ R M E Öğretim İçeriği Ders Materyalleri Etkileşim Öğrenci TEKNOLOJİ

6 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 6 Teknoloji Destekli Öğrenme ve İletişim D E Ğ E R L E N D İ R M E Ders Materyalleri Öğrenci TEKNOLOJİ Etkileşim Öğretmen Öğrenci Grubu

7 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 7 Uzaktan Eğitim Nedir? (1) Uzaktan eğitim, genellikle farklı mekanlarda gerçekleşebilen, özel öğretim tasarım ve tekniklerini gerektiren, farklı teknolojilerle iletişim sağlayan, özgün kurumsal ve yönetsel yapılanmayı gerektiren planlanmış öğrenmedir.

8 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 8 Uzaktan Eğitim Nedir? (2) Fırsat eşitliğine çözüm getiren, isteyen herkese yaşam boyu eğitim sağlayan ve bunların yanı sıra eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunabilen, eğitim teknolojilerinden yararlanmaya ve daha çok kendi kendine öğrenmeye dayalı olan bir disiplindir.

9 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 9 Uzaktan Eğitim Nedir? (3) Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya getirdiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

10 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 10 Uzaktan Eğitim; Farklı biçimlerle, Farklı ortamlarda, Birden fazla öğretmenin olduğu ya da olmadığı Farklı eğitim örgütlerinde, Değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda, Değişik teknolojilerle, Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla, Farklı felsefi ve stratejik motivasyonlarla gerçekleşebilir.

11 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 11 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı Coldeway, eğitim uygulamalarını, zaman ve mekan kavramlarının kombinasyonunu alarak dört şekilde incelediği bir yapı önermiştir:  aynı-zaman, aynı-yer (az-ay)  farklı-zaman, aynı-yer (fz-ay)  aynı-zaman, farklı-yer (az-fy)  farklı-zaman, farklı-yer (fz-fy)

12 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 12 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı aynı-zaman, aynı-yer Geleneksel öğretim aynı zamanda aynı yerde gerçekleştirilen öğretimdir. Genellikle sınıf ortamında ve öğretmen merkezli olarak karşılaşılır.

13 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 13 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı farklı-zaman, aynı-yer Farklı zamanlarda aynı yerde öğrenmek, bireyin bir öğrenme merkezinde veya bilgisayar laboratuvarında öğrendiği durumlardır. Burada öğrenciye aynı öğrenme olanağı farklı zaman dilimlerinde tekrar edilerek sunulur ve öğrenciye kendi tercihi doğrultusunda katılma şansı verilir.

14 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 14 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı Diğer iki türde öğrenciye farklı yerlerde öğretim olanağı sunulmaktadır. Böyle bir yaklaşım ancak telekomünikasyon sistemleri kullanıldığında gerçekleşebilir.

15 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 15 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı aynı-zaman, farklı-yer Aynı zamanda farklı yerlerde öğretim için televizyon veya uydu yayını kullanılabilir. Bu yaklaşım eş-zamanlı (senkron) uzaktan öğretim olarak adlandırılmaktadır.

16 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 16 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı Farklı-zaman, farklı-yer Öğrenciler farklı zamanlarda ve farklı yerlerde de öğreniyor olabilir. Öğrenciler nerede ve ne zaman öğreneceklerine kendilerine karar verir, istedikleri yerden öğretim materyallerine erişebilir. Internet üzerinden Web ortamında yapılan öğretim farklı zamanda ve farklı yerde yapılan öğretim için örnektir. Bu yaklaşım ise eş-zamansız (asenkron) uzaktan öğretim olarak adlandırılmaktadır.

17 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 17 Eş-Zamanlı Öğrenme

18 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 18 Eş-Zamansız Öğrenme

19 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 19 Zaman ve Mekandan Bağımsız Öğrenme Aynı Zaman + Aynı Yer Aynı Zaman + Farklı Yer Farklı Zaman + Aynı YerFarklı Zaman + Farklı Yer AYNIYERAYNIYER FARKLIYERFARKLIYER EŞ-ZAMANSIZ (ASYNCHRONOUS) EŞ-ZAMANLI (SYNCHRONOUS)

20 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 20 Zaman ve Mekandan Bağımsız Öğrenme Aynı Zaman + Aynı Yer Aynı Zaman + Farklı Yer Farklı Zaman + Aynı YerFarklı Zaman + Farklı Yer AYNIYERAYNIYER FARKLIYERFARKLIYER EŞ-ZAMANSIZ (ASYNCHRONOUS) EŞ-ZAMANLI (SYNCHRONOUS) Tahta Tepegöz Slaytlar Metin Video Konferans Sesli Konferans Uydu Yayını-TV, Metin BDE Çokluortam VD-ROM, DVD Metin WWW Elektronik Posta Metin Ses, Video

21 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 21 Farklı Yaklaşımların Karşılaştırılması GelenekselSenkronAsenkron Olanaklar Sınıflar Tahtalar Tepegözler Bilg.-Projeksiyon Sistemleri Laboratuvarlar Kitaplar Sınıflar Elektronik Tahta Video Bilgisayar Ekranı Görüntüleri Internet Kitaplar Her bilgisayarda bir öğrenci Medya iletimi Ders Yönetim Yazılımı Internet Kitaplar Öğrenciler Tam zamanlı, normal Çeşitli öğrenme becerileri Yarı-zamanlı, sıra-dışı Güdülenmiş ve odaklanmış Yarı-zamanlı, sıra-dışı Güdülenmiş ve odaklanmış Bağımsız öğrenen Öğretmenler Öğreten Anlatan Not veren Öğreten Uzaktan anlatan Not veren İçerik uzmanı/tasarımcı Yönlendiren Not veren

22 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 22 Karşılaşılan Avantaj ve Güçlükler GelenekselSenkronAsenkron Avantajlar Öğrenciler ve öğretmen ile öğrenciler arasında dinamik ve bireysel etkileşim Mekan güçlüklerinin ortadan kalkması Tam zamanlı çalışanlar için erişim Mekan ve zaman güçlüklerinin ortadan kalkması Her yerden erişim olanağı Ön bilgilerin farklılaşabilmesi Öğrenmenin yapısının dağıtıklaşması Güçlükler Farklı öğrenme stillerine adaptasyon Yaşam boyu öğrenme Sınıfların zaman planı Dağıtık öğrenme ortamları oluşturma Dağıtık öğrenme toplulukları oluşturma Bazı konulara diğer yöntemlerden daha uygun Öğrenme sorumluluğunu alma

23 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 23 Uzaktan Eğitim için Sistem Modeli (Moore & Kearsley, 2004) Kaynaklar Tasarım İletim Etkileşim Öğrenme Ortamı Öğrenme Ortamı Öğrenci/Kurum İhtiyaçları Organizasyon Kuram/Tarihçe Felsefe Öğrenci/Kurum İhtiyaçları Organizasyon Kuram/Tarihçe Felsefe Öğretim Tasarımı İçerik uzmanı Grafik tasarımı Medya üretimi Program Değerlendirme Takım lideri Öğretim Tasarımı İçerik uzmanı Grafik tasarımı Medya üretimi Program Değerlendirme Takım lideri Baskı İşitsel-görsel kayıtlar Radyo/televizyon Bilgisayar yazılımı Sesli konferans Video konferans Bilgisayar Ağları Baskı İşitsel-görsel kayıtlar Radyo/televizyon Bilgisayar yazılımı Sesli konferans Video konferans Bilgisayar Ağları Öğretmenler Eğitmenler Rehberlik İdari personel Diğer öğrenciler Öğretmenler Eğitmenler Rehberlik İdari personel Diğer öğrenciler İşyeri Ev Sınıf Öğrenme merkezi İşyeri Ev Sınıf Öğrenme merkezi YÖNETİM ve UYGULAMA İhtiyaç ve öncelik belirleme İhtiyaç ve öncelik belirleme Kaynak kullanımı ve yönetimi Kaynak kullanımı ve yönetimi Personel alımı ve eğitimi Personel alımı ve eğitimi Kontrol için gözlem ve değerlendirme Kontrol için gözlem ve değerlendirme Yönergeler

24 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 24 Uzaktan Eğitim’in Girdi ve Çıktıları GİRDİ Öğrenci özellikleri Öğreticinin uzaktan eğitim tecrübesi İdari personelin uzaktan eğitim anlayışı Ders tasarım kalitesi Ders üretim kalitesi Dersin tasarım ve üretim masrafı Seçilen teknolojiler Destek servislerine erişim Değerlendirme verisinin sıklığı ve kalitesi Finansal yatırım GİRDİ Öğrenci özellikleri Öğreticinin uzaktan eğitim tecrübesi İdari personelin uzaktan eğitim anlayışı Ders tasarım kalitesi Ders üretim kalitesi Dersin tasarım ve üretim masrafı Seçilen teknolojiler Destek servislerine erişim Değerlendirme verisinin sıklığı ve kalitesi Finansal yatırım ÇIKTI Öğrenci memnuniyeti Öğrenci başarısı Mezun öğrenci yüzdesi Toplam katılım Kalite değerlendirmeleri Akreditasyon sonuçları Personel hakkında görüşler ve ayrılmalar Finansal giderler ÇIKTI Öğrenci memnuniyeti Öğrenci başarısı Mezun öğrenci yüzdesi Toplam katılım Kalite değerlendirmeleri Akreditasyon sonuçları Personel hakkında görüşler ve ayrılmalar Finansal giderler

25 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 25 Uzaktan Eğitim’in Merkezindeki Öğrenci Öğretmen Sanal Kütüphane Uzaktan Öğrenen İletişim Teknolojileri Diğer Öğrenciler Ders Tasarım Ekibi Yönetim Destek Servisleri

26 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 26 Tartışalım... Uzaktan eğitim yöntemini kullanan kurumlara örnekler veriniz. Bu yaklaşımın neden uygun olduğunu açıklayınız. Uzaktan eğitimdeki her “Girdi”yi bir “Çıktı” ile eşleştirebiliyor muyuz? Uzaktan eğitimde “sistem yaklaşımı”nın gerekliliğini tartışınız. Sizce bilgisayarlar eğitim-öğretim sürecini ne şekilde değiştirdi?

27 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 27 Tartışalım... Coldeway’in önerdiği 4 yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini uzaktan eğitim açısından tartışınız. Uzaktan eğitimin en önemli özelliği nedir? “Medya öğretim içeriğinin aktarılmasını sağlar ama öğrenci başarısını etkilemez” sözüne katılıyor musunuz? Neden? Önümüzdeki 10 yıl içinde uzaktan eğitimde ne tür değişim/gelişmeler öngörüyorsunuz?

28 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 28

29 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 29 Kaynaklar Wheeler, S. (2001). ICT and The Changing Role of the Teacher. Journal of Educational Media, 26 (1) 7-17. Simonson M. R. (Ed.), Smaldino, S. E. & Zvacek, S. (2002). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (2nd Edition). Prentice Hall, USA. http://www.prenhall.com/simonson http://www.prenhall.com/simonson Moore, M. G. & Kearsley, G. (2004). Distance Education: A Systems View (2nd Ed.). USA: Wadsworth Publishing. Çalışma Rehberi: http://ouln.org/deguide.htmhttp://ouln.org/deguide.htm http://coe.sdsu.edu/eet/Articles/synchasynchtech/index.htm http://www.sinc.sunysb.edu/class/est570/workshop2.ppt


"UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR 2 Öğrenme Çıktıları 1.Öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile öğrenmeyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları