Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU & Arş. Gör. Fatih GÜRSUL Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

2 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 2 Bilgi Birikimi  Günümüzden on-on beş yıl kadar önce, “son 10 yıldaki bilgi birikimi insanlığın başlangıcından bugüne kadarki bilgi birikiminden daha fazladır” denilmekteydi.  Günümüzde her 5 yılda bilgi birikiminin ikiye katlandığı uzmanlar ve araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.

3 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 3 İnternet Kullanımı  Türkiye’de İnternet kullanım oranı %6 ve  e-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı da %3’tür (Ntvmsnbc.com, 2004).  İnternet kullanımıyla ilgili oranlar –ABD’de %58, –Fransa’da %37, –Yunanistan’da ise %18’dir.  e-devlet hizmetlerinden yararlanma oranı da, –Hindistan’da %22, –Norveç’te %53, –Kanada’da %46 dır.

4 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 4

5 5  Türkiye ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve İnternet’e dayalı eğitimin uygulanması açısından büyük bir hedef belirlemiştir.  Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerde İnternet’e dayalı eğitim konusunda yayınladığı bir yönetmelikle bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır.  Özel sektör eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve İnternet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir.

6 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 6  Gerek Türkiye’de gerekse dünyanın çeşitli diğer ülkelerinde git gide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinimin kendini hissettirmektedir.  Bu gereksinimin bir sonucu olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri açılmıştır.  BÖTE bölümü mezunları öğretmen olarak gittikleri ortamlarda bu teknolojileri tanıtma görevini de üstlenmektedirler.

7 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 7 Araştırma Problemi 1- BÖTE Bölümü öğrencilerinin demografik özellikleri nasıldır? 2- BÖTE Bölümü öğrencilerinin, a- Bilgisayara erişim durumları b- İnternet’e erişim durumları c- Bilgisayarı kullanma durumları d- İnternet kaynaklarını kullanma durumları e- Başvurulan İnternet kaynaklarının içerik dili ile ilgili görüşleri nedir? 3. BÖTE Bölümü öğrencilerinin web tasarımı konusundaki görüşleri nelerdir?

8 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 8 Yöntem  Bu araştırma, BÖTE Bölümü öğrencilerinin bilgi teknolojilerine erişim durumları ve İnternet kaynaklarını kullanımlarını incelemeye yönelik betimsel bir araştırmadır.

9 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 9 Araştırma Grubu  Araştırma Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

10 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 10 Veri Toplama Araçları  Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket kullanılmış ve ayrıca öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır.

11 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 11 BULGULAR  Öğrencilerin büyük (%64) çoğunluğu erkek ve mezun oldukları lise türü açısından da çoğunluğu Anadolu Teknik Lisesi (%27) ve Anadolu Lisesi (%25) olmakla birlikte geniş sayılabilecek bir yelpazeye sahip oldukları anlaşılmaktadır.

12 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 12 Öğrencilerin Mezun Oldukları Liselere Göre Dağılımı

13 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 13 Öğrencilerin Bilgisayara Erişim Durumları

14 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 14 Öğrencilerin İnternet’e Erişim Durumları

15 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 15 Öğrencilerin Bilgisayarı Kullanma Durumları

16 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 16 Öğrencilerin İnternet Kaynaklarını Kullanma Durumları

17 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 17 Başvurulan İnternet Kaynaklarının İçerik Dili

18 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 18 Başvurulan İnternet Kaynaklarının İçerik Dili İle İlgili Görüşler

19 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 19 Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı (1)

20 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 20 Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı (2)

21 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 21 Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı (3)

22 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 22 Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı (4)

23 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 23 Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı (5)

24 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 24 Web Tasarımıyla İlgili Görüşlerin Dağılımı (6)

25 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 25 SONUÇ ve ÖNERİLER (1)  Öğrencilerin genel olarak bilgisayar kullanma sıklıkları ve İnternet erişimi konusunda sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır.  Web tasarımı konusunda deneyim kazanan öğrenciler İnternet kaynakları konusunda daha geniş bir görüş açısı edinmektedirler.

26 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 26 SONUÇ ve ÖNERİLER (2)  Öğrencilerin yeterli deneyimi edinebilmeleri için onlara bilgisayar ve İnternet’e erişebilecekleri bilgisayar laboratuarları olanakları sağlanmalıdır.  Bölümlerin sadece bilgisayar laboratuarının olması ve bunu öğrencilerin kullanımına sunması yeterli olmamaktadır. Kullanıma sunulan bilgisayarların yeterli teknik özelliklere de sahip olmaları gerekir.

27 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 27 SONUÇ ve ÖNERİLER (3)  Öğrencilerin İnternet kaynaklarını kullanmadaki sıkıntıların en büyüğü kullanılan kaynakların yabancı dil ağırlıklı olması görülmektedir.

28 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 28  Bilgi teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan bireyler bu teknolojilerden gereği gibi yararlanamamaktadırlar.  Öğretmenlerin sınıfta daha etkili olabilmeleri için bilgi teknolojilerinden gereğince yararlanabilmelerine yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.

29 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 29  BÖTE bölümü mezunları öğretmen olarak gittikleri ortamlarda bu teknolojileri tanıtma görevinde birer eğitim ajanı işlevini üstlenebilirler.

30 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 30  Bilgi teknolojilerini kullanma konusunda eğiticilere ihtiyaç duydukları destek sağlanmalıdır.  Teknolojilerdeki gelişme ve değişme sürekli olduğu için de bu destek sürekli olmalıdır. Taşı delen, suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Brezilya atasözü

31 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 31

32 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 32 Arş. Gör. Fatih Gürsul E-posta: fatihg_at_hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~fatihg/ Öğr.Gör.Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU E-posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/ Teşekkürler


"Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları