Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİME GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİME GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİME GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2 içerik Uzaktan Eğitimin Tanımı Uzaktan Eğitimde Kavramlar Uzaktan Eğitimin Temelleri Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler   Yazılım Bileşenleri   Donanım Bileşenleri Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri ve Sınırlılıkları

3 Uzaktan Eğitimin Tanımı
* Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

4 Uzaktan Eğitimde Kavramlar
Uzaktan öğrenme Sanal sınıf e-Öğrenme m-Öğrenme Web tabanlı uzaktan eğitim Yaşam boyu öğrenme Eş zamanlı(senkron) öğrenme

5 Uzaktan Eğitimde Kavramlar
Eş zamansız (asenkron) öğrenme Karma/Harmanlanmış eğitim Öys-öğrenme yönetim sistemi İçerik Açık öğretim CMS Bilgisayar destekli eğitim Video telekonferans Öğrenme

6 Uzaktan Eğitim: Zaman ve mekan bakımından bağımsız olarak gerçekleşen öğretmen öğrenci materyal etkileşimini iletişim araçlarıyla sağlayan bir eğitim faliyetidir. Uzaktan öğrenme: Öğreten ve öğrenenin farklı ortamlarda bulunarak gerçekleştirdikleri öğrenme etkinliğidir. Sanal sınıf: Belli bir konuyu bir ağ üzerinden öğrenmek için oluşan grup. e-Öğrenme: internet, bir ağ veya bilgisayar üzerinden gerçekleşen kişinin kendi kendine öğrenmesine olanak sağlayan bilgiye ulaşmada zaman ve mekandan bağımsız bir öğrenmedir.

7 m-Öğrenme: Cep telefonları ve tabletler gibi mobil teknolojiler yardımıyla gerçekleşen öğrenmelerdir. Web tabanlı uzaktan eğitim: Web teknolojilerini kullanarak öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamak için tartışma listeleri ve sohbet programlarına olanak tanıyan öğrencilerin istediği zaman içeriğe ulaşmalarını sağlayan uzaktan eğitim etkinlikleridir. Yaşam boyu öğrenme: Bireyin yaşamı boyunca öğrendikleri.

8 Eş zamanlı(senkron) öğrenme: Mekandan bağımsız olarak öğrenenlere aynı anda sunulan eğitimdir. Öğrenenler belli zaman dilimlerinde bu eğitime katılmalıdırlar. Eş zamansız (asenkron) öğrenme: Zaman ve mekandan bağımsız olarak verilen eğitimdir. Öğrenenler istediği zaman bu eğitimi alabilirler. Karma/Harmanlanmış eğitim: Geleneksel eğitime destek olmak için her türlü teknolojiden yararlanılarak oluşturulan eğitimdir.

9 Öys-öğrenme yönetim sistemi: Farklı zamanlı ve karma eğitimde öğrencilerin sorunlarını halletmede kullanılan bir yönetim yazılımdır. İçerik: Uzaktan eğitimde belli bir süre içeresinde öğrenilmesi hedeflenen ve öğrencileri bilgilendirmek için hazırlanan eğitsel materyaldir. Açık öğretim: Coğrafi koşullar ve zamandan bağımsız olarak ilköğretim, lise, üniversite gibi eğitim kurumlarını okula gitmeden dışardan bitirebilen öğretim biçimidir. CMS(İçerik Yönetim Sistemi):Kullanıcılar arasındaki iletişimi artırır.

10 Bilgisayar destekli eğitim: Eğitim sürecinde bilgisayarın başlı başına bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici bir öğe olarak kullanılmasıdır. Video telekonferans: İnternet aracılığıyla karşılıklı görüntünün gerçekleştiği telekonferanstır. Öğrenme: İnsanların doğumdan ölümlerine kadar kazanmış oldukları davranış değişiklikleridir.

11 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Öğrenci Öğretim üyesi Teknik destek Eğitim destek İçerik grubu Ölçme değerlendirme Öğrenci işleri

12 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Öğrenci: Uzaktan eğitimde öğrenci araştıran ve daha çok çalışandır. Öğretim üyesi: Bilgisayar ve internet teknolojisini iyi bilmelidir. Öğretim görevlisi konuya hakim olabilir ancak teknoloji açısından eksik kalırsa içeriyi karşı tarafa aktaramayabilir. Teknik destek: Dersin anlatımından sorumlu öğretim görevlisine çıkabilecek teknik sorunlarda yardım etmekle görevli elemandır. Eğitim destek: Öğrenci derslerinin sisteme aktarılmasında ve sanal derslerin takibinde öğretim elamanına yardımcı elemandır.

13 Uzaktan Eğitimin Temelleri
İçerik grubu: Öğretim görevlisinin hazırladığı ders içeriğini sanal ortamda aktaran ve ders içeriğiyle ilgili güncellemeleri yapan elemandır. Ölçme değerlendirme: Çevrimiçi sınavlarda sınav sorularının basımı ve sınav sonuçlarının sisteme yüklenmesi gibi durumlarda öğretim elemanına yardımcı olan birimdir. Öğrenci işleri: Öğrencilerin kayıt işlemleri ve birçok sorunlarında onlara yardımcı olan birimdir.

14

15 Yazılım bileşenleri: Öğretim yönetim sistemi(LMS): Öğrencilerin ders içeriğiyle ilgili bilgilere ulaştığı portaldır. Kullanımı kolay olmalı öğrencileri zorlamamalıdır. Çeşitli tarayıcıları desteklemeli ve mobil uygulamalarda kullanılabilir olmalıdır. İçerik yönetim sistemi: Öğretim görevlisinin hazırladığı içerik, uzmanlar tarafından dijital ortama dönüştürülür ve içerik portalına yüklenir. İçerik animasyon, video ve resim desteğiyle yapılırsa bilgiler daha kalıcı olabilir. Sanal sınıf: Öğretim görevlisiyle öğrencinin eş zamanlı olarak eğitim alıp verdiği platformdur. Uzaktan eğitimi örgün eğitime yaklaştıran tek unsurdur. Öğrenciler istedikleri yerden girip eğitimlerini alabilmelidirler. Ölçme değerlendirme: Öğrencilerin dönem içinde çevrimiçi sınavları ve dönem sonunda yazılı sınavlarının yapıldığı sistemdir. Hata bildirim sistemi: Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunlara çözümler bulmak için oluşturulmuş bir sistemdir. Öğrencilerin sordukları sorulara cevap vermek öğrencilerin güvenini kazanmayı sağlar.

16 Donanım Bileşenleri: Sunucular: Seçilirken mevcut öğrenci kapasitesi göz önüne alınmalı, 5 yıl değiştirilmeyecek şekilde olmalı ve kesinlikle üniversitede tutulmalıdır. İnternet bağlantısı: Öğrenci sayısı ders saati ve ders programına göre hız tespiti ve bant genişliği ayarlanmalıdır. Firewall-switch yedekleme: Switch yedekleme iyi seçilmeli öğrencilerin sisteme saldırmayı sevdikleri unutulmamalıdır. Bu yüzden yedekleme donanımı 30 dk geriden başlayabilecek şekilde seçilmelidir.

17 Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri
* Yaşam boyu öğrenme olanağı sağlar. * Bireysel ve bağımsız öğrenme olanağı sağlar. * Kamu veya özel kurumlarda çalışan kişilere görevlerini bırakmadan eğitimlerini sürdürebilme imkanı sunar. * Değişik eğitim seçeneği sunar. * Eğitimde düşük maliyet sağlar. * Eğitimin niteliğini artırma.

18 Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri
* Kolay güncellenebilir ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri sunar. * Alternatif ve çok çeşitli öğrenme-öğretme ortamları sunar. * Öğrenciye serbesti sağlar. * Zengin bir öğrenme ortamı sunar. * Zaman ve mekan bakımından olanak sağlar. * Özel yetenekler geliştirir.

19 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları
* Sosyalleşmeyi engeller. * Bireysel ve bağımsız çalışma ve öğrenme alışkanlığı olmayan öğrenciler açısından etkili olmayabilir. * Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanlarını kısıtlamaktadır. * Yüz yüze iletişim ve etkileşim açısından sınırlılıklar göstermektedir. * Uygulama derslerinden yeterince yararlanamama * Beceri ve tutuma yönelik davranışların gelişmesini engellemektedir.

20 Özet1 Uzaktan Eğitim; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Uzaktan öğrenme ,Sanal sınıf, e-Öğrenme, m- Öğrenme, Web tabanlı uzaktan eğitim, Yaşam boyu öğrenme, Eş zamanlı(senkron) öğrenme, Eş zamansız (asenkron) öğrenme, Karma/Harmanlanmış eğitim, Öys-öğrenme yönetim sistemi, İçerik, Açık öğretim, CMS, Bilgisayar destekli eğitim, Video telekonferans uzaktan eğitimle ilgili kavramlardır.

21 ÖZET2 Uzaktan eğitimin temellerini; Öğrenci, öğretim üyesi, teknik destek, eğitim destek, içerik grubu, ölçme değerlendirme, öğrenci işleri oluşturur. Uzaktan eğitimin yazılım ve donanım olmak üzere iki bileşeni vardır. Uzaktan eğitimin üstünlükleri; Kolay güncellenebilir ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri sunar. Alternatif ve çok çeşitli öğrenme-öğretme ortamları sunar. Öğrenciye serbesti sağlar. Zengin bir öğrenme ortamı sunar. Zaman ve mekan bakımından olanak sağlar. Özel yetenekler geliştirir.

22 özet3 Uzaktan eğitimin sınırlılıkları; Sosyalleşmeyi engeller.
Bireysel ve bağımsız çalışma ve öğrenme alışkanlığı olmayan öğrenciler açısından etkili olmayabilir. Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanlarını kısıtlamaktadır. Yüz yüze iletişim ve etkileşim açısından sınırlılıklar göstermektedir. Uygulama derslerinden yeterince yararlanamama Beceri ve tutuma yönelik davranışların gelişmesini engellemektedir.

23 Kaynakça http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/?p=6129
=com_content&task=view&id=58&Itemid=39 n-eitim-sunumu Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

24 Hazırlayanlar Mehmet ARSLAN Melih TUNÇ Üzeyir ÜSTÜN


"UZAKTAN EĞİTİME GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları