Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IÇERIK Uzaktan Eğitimin Tanımı Uzaktan Eğitimde Kavramlar Uzaktan Eğitimin Temelleri Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler Yazılım Bileşenleri Donanım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IÇERIK Uzaktan Eğitimin Tanımı Uzaktan Eğitimde Kavramlar Uzaktan Eğitimin Temelleri Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler Yazılım Bileşenleri Donanım."— Sunum transkripti:

1

2 IÇERIK Uzaktan Eğitimin Tanımı Uzaktan Eğitimde Kavramlar Uzaktan Eğitimin Temelleri Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler Yazılım Bileşenleri Donanım Bileşenleri Uzaktan Eğitimin Üstünlükleri ve Sınırlılıkları

3 * Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Uzaktan Eğitimin Tanımı

4 U ZAKTAN E ĞITIMDE K AVRAMLAR Uzaktan Eğitim Uzaktan öğrenme Sanal sınıf e-Öğrenme m-Öğrenme Web tabanlı uzaktan eğitim Yaşam boyu öğrenme Eş zamanlı(senkron) öğrenme

5 U ZAKTAN E ĞITIMDE K AVRAMLAR Eş zamansız (asenkron) öğrenme Karma/Harmanlanmış eğitim Öys-öğrenme yönetim sistemi İçerik Açık öğretim CMS Bilgisayar destekli eğitim Video telekonferans Öğrenme

6 Uzaktan Eğitim: Zaman ve mekan bakımından bağımsız olarak gerçekleşen öğretmen öğrenci materyal etkileşimini iletişim araçlarıyla sağlayan bir eğitim faliyetidir. Uzaktan öğrenme: Öğreten ve öğrenenin farklı ortamlarda bulunarak gerçekleştirdikleri öğrenme etkinliğidir. Sanal sınıf: Belli bir konuyu bir ağ üzerinden öğrenmek için oluşan grup. e-Öğrenme: internet, bir ağ veya bilgisayar üzerinden gerçekleşen kişinin kendi kendine öğrenmesine olanak sağlayan bilgiye ulaşmada zaman ve mekandan bağımsız bir öğrenmedir.

7 m-Öğrenme: Cep telefonları ve tabletler gibi mobil teknolojiler yardımıyla gerçekleşen öğrenmelerdir. Web tabanlı uzaktan eğitim: Web teknolojilerini kullanarak öğrencilerin iletişim kurmalarını sağlamak için tartışma listeleri ve sohbet programlarına olanak tanıyan öğrencilerin istediği zaman içeriğe ulaşmalarını sağlayan uzaktan eğitim etkinlikleridir. Yaşam boyu öğrenme: Bireyin yaşamı boyunca öğrendikleri.

8 Eş zamanlı(senkron) öğrenme: Mekandan bağımsız olarak öğrenenlere aynı anda sunulan eğitimdir. Öğrenenler belli zaman dilimlerinde bu eğitime katılmalıdırlar. Eş zamansız (asenkron) öğrenme: Zaman ve mekandan bağımsız olarak verilen eğitimdir. Öğrenenler istediği zaman bu eğitimi alabilirler. Karma/Harmanlanmış eğitim: Geleneksel eğitime destek olmak için her türlü teknolojiden yararlanılarak oluşturulan eğitimdir.

9 Öys-öğrenme yönetim sistemi: Farklı zamanlı ve karma eğitimde öğrencilerin sorunlarını halletmede kullanılan bir yönetim yazılımdır. İçerik: Uzaktan eğitimde belli bir süre içeresinde öğrenilmesi hedeflenen ve öğrencileri bilgilendirmek için hazırlanan eğitsel materyaldir. Açık öğretim: Coğrafi koşullar ve zamandan bağımsız olarak ilköğretim, lise, üniversite gibi eğitim kurumlarını okula gitmeden dışardan bitirebilen öğretim biçimidir. CMS(İçerik Yönetim Sistemi):Kullanıcılar arasındaki iletişimi artırır.

10 Bilgisayar destekli eğitim: Eğitim sürecinde bilgisayarın başlı başına bir seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı ve güçlendirici bir öğe olarak kullanılmasıdır. Video telekonferans: İnternet aracılığıyla karşılıklı görüntünün gerçekleştiği telekonferanstır. Öğrenme: İnsanların doğumdan ölümlerine kadar kazanmış oldukları davranış değişiklikleridir.

11 U ZAKTAN E ĞITIMIN T EMELLERI Öğrenci Öğretim üyesi Teknik destek Eğitim destek İçerik grubu Ölçme değerlendirme Öğrenci işleri

12 U ZAKTAN E ĞITIMIN T EMELLERI Öğrenci: Uzaktan eğitimde öğrenci araştıran ve daha çok çalışandır. Öğretim üyesi: Bilgisayar ve internet teknolojisini iyi bilmelidir. Öğretim görevlisi konuya hakim olabilir ancak teknoloji açısından eksik kalırsa içeriyi karşı tarafa aktaramayabilir. Teknik destek: Dersin anlatımından sorumlu öğretim görevlisine çıkabilecek teknik sorunlarda yardım etmekle görevli elemandır. Eğitim destek: Öğrenci derslerinin sisteme aktarılmasında ve sanal derslerin takibinde öğretim elamanına yardımcı elemandır.

13 U ZAKTAN E ĞITIMIN T EMELLERI İçerik grubu: Öğretim görevlisinin hazırladığı ders içeriğini sanal ortamda aktaran ve ders içeriğiyle ilgili güncellemeleri yapan elemandır. Ölçme değerlendirme: Çevrimiçi sınavlarda sınav sorularının basımı ve sınav sonuçlarının sisteme yüklenmesi gibi durumlarda öğretim elemanına yardımcı olan birimdir. Öğrenci işleri: Öğrencilerin kayıt işlemleri ve birçok sorunlarında onlara yardımcı olan birimdir.

14

15

16

17 U ZAKTAN E ĞITIMIN Ü STÜNLÜKLERI * Yaşam boyu öğrenme olanağı sağlar. * Bireysel ve bağımsız öğrenme olanağı sağlar. * Kamu veya özel kurumlarda çalışan kişilere görevlerini bırakmadan eğitimlerini sürdürebilme imkanı sunar. * Değişik eğitim seçeneği sunar. * Eğitimde düşük maliyet sağlar. * Eğitimin niteliğini artırma.

18 U ZAKTAN E ĞITIMIN Ü STÜNLÜKLERI * Kolay güncellenebilir ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri sunar. * Alternatif ve çok çeşitli öğrenme-öğretme ortamları sunar. * Öğrenciye serbesti sağlar. * Zengin bir öğrenme ortamı sunar. * Zaman ve mekan bakımından olanak sağlar. * Özel yetenekler geliştirir.

19 U ZAKTAN E ĞITIMIN S ıNıRLıLıKLARı * Sosyalleşmeyi engeller. * Bireysel ve bağımsız çalışma ve öğrenme alışkanlığı olmayan öğrenciler açısından etkili olmayabilir. * Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanlarını kısıtlamaktadır. * Yüz yüze iletişim ve etkileşim açısından sınırlılıklar göstermektedir. * Uygulama derslerinden yeterince yararlanamama * Beceri ve tutuma yönelik davranışların gelişmesini engellemektedir.

20 Ö ZET 1 Uzaktan Eğitim; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Uzaktan öğrenme,Sanal sınıf, e-Öğrenme, m- Öğrenme, Web tabanlı uzaktan eğitim, Yaşam boyu öğrenme, Eş zamanlı(senkron) öğrenme, Eş zamansız (asenkron) öğrenme, Karma/Harmanlanmış eğitim, Öys-öğrenme yönetim sistemi, İçerik, Açık öğretim, CMS, Bilgisayar destekli eğitim, Video telekonferans uzaktan eğitimle ilgili kavramlardır.

21 ÖZET2 Uzaktan eğitimin temellerini; Öğrenci, öğretim üyesi, teknik destek, eğitim destek, içerik grubu, ölçme değerlendirme, öğrenci işleri oluşturur. Uzaktan eğitimin yazılım ve donanım olmak üzere iki bileşeni vardır. Uzaktan eğitimin üstünlükleri; Kolay güncellenebilir ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri sunar. Alternatif ve çok çeşitli öğrenme-öğretme ortamları sunar. Öğrenciye serbesti sağlar. Zengin bir öğrenme ortamı sunar. Zaman ve mekan bakımından olanak sağlar. Özel yetenekler geliştirir.

22 ÖZET 3 Uzaktan eğitimin sınırlılıkları; Sosyalleşmeyi engeller. Bireysel ve bağımsız çalışma ve öğrenme alışkanlığı olmayan öğrenciler açısından etkili olmayabilir. Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanlarını kısıtlamaktadır. Yüz yüze iletişim ve etkileşim açısından sınırlılıklar göstermektedir. Uygulama derslerinden yeterince yararlanamama Beceri ve tutuma yönelik davranışların gelişmesini engellemektedir.

23 K AYNAKÇA http://uzaktanegitim.istanbul.edu.tr/?p=6129 http://www.eogrenme.net/index.php?option =com_content&task=view&id=58&Itemid=39 http://www.slideshare.net/arcom2010/uzakta n-eitim-sunumu Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

24 H AZıRLAYANLAR Mehmet ARSLAN Melih TUNÇ Üzeyir ÜSTÜN


"IÇERIK Uzaktan Eğitimin Tanımı Uzaktan Eğitimde Kavramlar Uzaktan Eğitimin Temelleri Uzaktan Eğitimi Oluşturan Bileşenler Yazılım Bileşenleri Donanım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları