Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAEM Bakış Açısı Altında Açık ve Uzaktan Eğitim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAEM Bakış Açısı Altında Açık ve Uzaktan Eğitim"— Sunum transkripti:

1 YAEM Bakış Açısı Altında Açık ve Uzaktan Eğitim
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısı YAEM Bakış Açısı Altında Açık ve Uzaktan Eğitim Ali Ekrem ÖZKUL 1 Temmuz 2010 Sabancı Üniversitesi / istanbul

2 Kapsam Teknoloji / Eğitim Entegrasyonu: e-Dönüşüm
Türkiye’de Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları Yükseköğretimde e-Dönüşüm ve YAEM

3 Küresel Dönüşümler ? Ağ Toplumu Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu
Tarım Toplumu

4 Eğitimde Dönüşüm ?

5 21. Yüzyıl Yerleşkesi

6 Cheryl Lemke and Ed Coughlin (2009
Teknoloji ve Eğitim Kapasite Kalite Verimlilik Esneklik Demokrasi Katılımcılık Otantik Öğrenme Çok Ortamlılık Cheryl Lemke and Ed Coughlin (2009

7 Eğitim kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleşmesi
Eğitimde Dönüşüm e-Dönüşüm Eğitim kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleşmesi İdari: e-Yönetim Akademik: e-Öğrenme

8 Eğitim /Teknoloji Bütünleşmesi : Uzaktan Eğitim / e-Öğrenme
Coğrafi olarak farklı mekanlarda bulunan öğrenci ve öğrenme kaynaklarının bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla buluşturulması

9 e-Öğrenme Modelleri Çevrim İçi (Online) Çevrim Dışı (Offline) Anlık
Web Destekli Öğrenme Podcast/ webcast CD-ROM / DVD Video yayını Web Portalı Web Günlüğü (Blog) Wiki Sohbet Anlık Mesaj Tartışma Grupları Sanal Sınıf Videokonferans Basılı Yayın Yüz Yüze Eğitim Anlık İstendiğinde Eşzamanlı (Senkron) Eşzamansız (Asenkron)/ 9

10 Anadolu Universitesi Açıköğretim Sistemi

11 Anadolu Universitesi Açıköğretim Sistemi
İki Lisans progamı ğrenci 27 program öğrenci mezun

12 Açıköğretim Sistemi Teknolojik Gelişim
Bilgisayar Teknolojileri e-Öğrenme Platformu Yunusemre Portali 7 1993 2000 2008 Açıköğretim Fakültesi (Uzaktan Öğretim Sistemi) AçıköğretimFakültesigelenekselyükseköğretimkurumlarınagidemeyenleriçinönemlibiröğrenmekaynağıolmuştur. Sistemegirişinaçıkolmasınıistememizerağmenbubizimdışımızdakinedenlerlemümkünolmamıştırama en azgirişkoşullarısağlanmayaçalışılmaktadır. İkinciÜniversitevee-serfikadahaaçıkbirsistemhalinegelmemizdebazıadımlardır. 1998 2009 1982 ANAPOD Çevrimiçi Araç ve Hizmetler Kuruluş 12

13 Açıköğretim Sistemi Bileşenleri
Elektronik Ders Kitapları (e-Kitap)

14 Açıköğretim Sistemi Bileşenleri
Alıştırma Yazılımları (Harmon ve Jones,1999)

15 Açıköğretim Sistemi Bileşenleri
Akademik Danışmanlık (e-Danışman)

16 Açıköğretim Sistemi Bileşenleri
Ölçme Değerlendirme (e-Sınav)

17 Anadolu Universitsi Açıköğretim Sistemi
YnANAPOD (e-Exam)

18 Anadolu Universitsi Açıköğretim Sistemi

19 Geleneksel Üniversitelerde e-Dönüşüm

20 Geleneksel Üniversitelerde e-Dönüşüm
Teknoloji Destekli Eğitim Uzaktan Eğitim

21 Yükseköğretimde e-Dönüşüm
Üniversite Geleneksel Üniversite (Kampüs) e-Üniversite (Sanal Kampüs)

22 e-Öğrenme Düzeyleri e-ÖĞRENME DÜZEYLERİ (Harmon ve Jones,1999)
1. Bilgi Desteği (Informational) Dersle ilgili tanıtım bilgileri ( ders kitabı,izlence, ödev bilgisi,haftalık ders ve görüşme saatleri, vb ) webde yer alır. 2.İçerik Desteği (Supplemental) Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere ait dokümanlar, ders notları ve/veya sunu dosyaları webden yayınlanır, konuyla ilgili ek kaynaklar verilir. 3. Temel Destek (Essential) Yüz yüze eğitim devam etmekle birlikte ders içeriği büyük ölçüde web üzerinden sunulur. Bu düzeyde derste başarılı olabilmek için öğrencilerin düzenli olarak web üzerindeki dersle ilgili bilgilere erişmeleri gerekir. 4. Yaygın Kullanım (Communal) Webe dayalı iletişim temel öğrenme aracıdır. Ders içeriği web ortamı yanında sınıfta da sunulabilir. Ancak öğrenciler dersle ilgili faaliyetleri - asenkron tartışmalar, gerçek zamanlı sohbetler, ve webe dayalı çeşitli aktiviteler- ağırlıklı olarak web üzerinden ve işbirlikli olarak gerçekleştirirler. Öğrenci ve öğretim elemanlarının web becerilerini gerektirir. 5. Yoğun Kullanım (Immersive) Bu düzeyde artık yüz yüze ders yapılmaz. Tüm öğrenme ve öğretme faaliyetleri web üzerinden gerçekleştirilir. Bu düzey oluşturması yaklaşımların uygulandığı sanal öğrenme toplulukları olarak nitelendirilebilir. Öğrenen ve öğretim elemanının öğrenme stratejilerine sahip olmasını bilgisayar ve iletişim teknoljilerine hakimiyetini gerektirir.

23 e-Dönüşüm : Gerekli Düzenlemeler
Altyapı ULAKBİM Elektronik (Akıllı Sınıf) Organizasyon E-Dönüşüm Merkezleri (Örn.: ODTÜ Eğitim Teknolojileri Destek Ofisi) İnsan Kaynakları Teknoloji Yönetim Teşvik Parasal Akademik yükseltme Mevzuat Tanım Akreditasyon /Denklik Ölçme değerlendirme Öğrenim ücretleri Ders ücreti

24 Uzaktan Öğretim 29 Üniversite (21 Devlet, 8 Vakıf)
60 Önlisans Programı ( öğrenci) 16 Lisans Programı ( öğrenci) 30 Yüksek Lisans Programı (3.650 öğrenci) 5 Lisans Tamaml. Programı ( öğrenci)

25 Uzaktan Eğitim: Program Sayıları

26 Uzaktan Eğitim: Öğrenci Sayıları

27 Açık Öğrenme Kaynakları
Ücretsiz ve açık olarak isteyen herkesin yararlanmasına sunulan, belirli lisans koşulları altında da birleştirme, geliştirme ve yeniden yayınlama olanağı sağlanan eğitim malzeme ve kaynaklarıdır” UNESCO (2002)

28 Açık Öğrenme Kaynakları
Dünyada varolan bilgi herkese aittir; teknolojik olanaklar ve özellikle www bu bilgiye herkesin erişmesi, paylaşması, kullanması konusunda muazzam olanaklar sağlamaktadır.

29

30

31 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK)

32 Son Söz Yüksek Öğretimin teknolojiyle bütünleşmesi
stratejik bir zorunluluktur. Yükseköğretim kurumlarımızın gelişen teknolojiler ışığında öğretim sistemlerini gözden geçirmeleri ve kurumlarının bu teknolojilerin sağladığı fırsatlardan yararlanmak için yapı ve işleyişle ilgili gerekli düzenlemeleri beklenmektedir.

33 Teşekkür ederim !


"YAEM Bakış Açısı Altında Açık ve Uzaktan Eğitim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları