Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyaliz Tedavisi Temel Prensibleri Tedaviye başlama Zamanı Vasküler Giriş yolları Prof.Dr.Neval Duman A.Ü:T.F.Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyaliz Tedavisi Temel Prensibleri Tedaviye başlama Zamanı Vasküler Giriş yolları Prof.Dr.Neval Duman A.Ü:T.F.Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Diyaliz Tedavisi Temel Prensibleri Tedaviye başlama Zamanı Vasküler Giriş yolları Prof.Dr.Neval Duman A.Ü:T.F.Nefroloji Bilim Dalı

2 Böbrek hastalığı evresine göre yaklaşım EvreGFR (mL/dk/1.73 m 2 ) Yaklaşım  90 Tarama/Risk azaltımı 1  90 Tanı/Progresyonu yavaşlatma KVH risk azaltımı 260-89 Progresyonu saptama 330-59 Komplikasyonların saptanması/tedavisi 415-29 RRT’ye hazırlık 5<15 (veya diyaliz) RRT (Üremi mevcutsa)

3 Son dönem böbrek yetmezlikli hasta SEMPTOMLAR Halsizlik, çabuk yorulma İştahsızlık, kilo kaybı Kaşıntı Bulantı-kusma, diyare Parestezi Huzursuz ayak Bilinç değişiklikleri Kanamalar Nefes darlığı Göğüs ağrısı Öksürük, balgam BULGULAR Hipertansiyon Solukluk Kirli sarı cilt rengi Ciltte kaşıntı izleri Ciltte ekimozlar Kalp yetmezliği bulguları Perikardial frotman Aritmi Ödem Nörolojik bulgular

4 Renal Replasman Tedavisine Hazırlık Diyalize başlama zamanının belirlenmesi Diyaliz tipinin seçilmesi Vasküler giriş yolu oluşturulması veya periton boşluğuna ulaşılması Transplantasyona uygunluk ve greft kaynağı bakımlarından değerlendirme

5 DİYALİZE BAŞLAMA ZAMANI

6 Diyalize Başlama Zamanı DİYALİZE BAŞLAMA ZAMANI Üremiye bağlı ciddi, yaşamı tehdit edici ve irreverzibl özellik taşıyıcı komplikasyonların gelişme riskinin bulunması Kontrolsüz hipervolemi Perikardit Ensefalopati Nöropati Kanama diyatezi Malnütrisyon Şiddetli kusma, diyare GFH < 8-10 ml/dk

7 Erken diyaliz Diyabetik hasta Kalp yetmezlikli hasta Malnütrisyonlu hasta Çocuk hasta GFH 15-25 ml/dk DİYALİZ

8 DİYALİZİN FİZYOLOJİK PRENSİPLERİ

9 YETERLİ ÜREMİK TOKSİN ATILIMI YETERLİ SIVI ATILIMI Diyaliz tedavisi iki kompartmanlı bir modeldir. Yarı geçirgen bir membranla ayrılmış kan ve diyalizat kompartmanları arasında solüt ve sıvı transportu gerçekleşir.

10 Diyaliz Membranları Solüt Transport Mekanizmaları Diffüzyon Ultrafiltrasyon Konveksiyon Absorbsiyon

11 Membran Transport Mekanizmaları-I Diffüzyon Mol ağ. 5000 kadar olan toksinlerin geçişi membranın her iki tarafındaki solüt konsantrasyon gradiyentine bağlıdır. Membranın diffusif geçirgenliği: Diffusyon Coefficentı(geçigenlik katsayısı) ile membran kalınlığı arasındaki orandır.

12

13 Membran Transport Mekanizması-II Konveksiyon ( Sürükleme ) Membranın diyalizat ve kan kompartmanları arasındaki basınç farklılığı ve solütlerin membran duvarına çarpma sıklılığına bağlı solüt geçirgenliğidir. Büyük moleküllerin geçişinde rol oynar. Membranın suyu geçirme kapasitesi ve membran yapısına(por çapı) bağlı olarak artar Yüksek geçirgenlikli membran(High-flux membran) Yüksek etkinlikli membran (High-efficiency)

14 Membran Transport Mekanizmaları-III Ultrafiltrasyon. Membranın iki tarafında bulunan kan kompartmanı ile diyalizat kompartmanı arasındaki basınç farkı solütlerin geçirgenliğini etkir.

15

16 Membran Transport Mekanizması Absorsiyon Genellikle sentetik membranların yüzeyinin içerdiği pozitif ve negatif yükler –İlaçlar –Kan proteinleri –Üremik toksinler Beta 2 mikroglb - Koagülasyon proteinleri Eritropoetin - Kininogen Kompleman proteinleri -Faktör IX Fibrinogen -Lızozim Sitokrom c -Retinol bağlayıcı protein Endotoksinler - TNF

17 Solüt transport mekanizmaları DİFFÜZYON DİFFÜZYON Konsantrasyon gradienti ile doğru orantılı Solütün büyüklüğü ile ters orantılı KONVEKSİYON Ultrafiltrasyon ile doğru orantılı Refleksiyon katsayısı ile ters orantılı

18 Hemodiyalizin prensipleri Hasta Diyalizat Ultrafiltrasyon Hidrostatik basınç H

19

20 Hemodiyaliz ile periton diyalizi arasında solüt ve su transportundaki farklılıklar Küçük molekül ağırlıklı üremik toksinler hemodiyaliz ile daha iyi temizlenir.Küçük molekül ağırlıklı üremik toksinler hemodiyaliz ile daha iyi temizlenir. Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinler periton diyalizi ile daha iyi temizlenir.Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinler periton diyalizi ile daha iyi temizlenir. UF hemodiyalizde hidrostatik basınç gradienti, periton diyalizinde ozmotik basınç gradienti ile sağlanır.UF hemodiyalizde hidrostatik basınç gradienti, periton diyalizinde ozmotik basınç gradienti ile sağlanır. Fazla miktarda sıvının kısa sürede uzaklaştırılmasında hemodiyaliz periton diyalizinden daha etkindir.Fazla miktarda sıvının kısa sürede uzaklaştırılmasında hemodiyaliz periton diyalizinden daha etkindir.

21 Membran _________________________________________________ Modifiye olmamış sellulozik olanlar Cuprofan Cuproammonium rayon SCE Modifiye edilmiş sellulozik olanlar Cellulose (di) asetat Cellulose triasetat Semisentetik olanlar Hemophan SMC Sentetik olanlar PolisulfonPMMA PolyamidePolyethersulfone PAN UpToDate 9.2, June 2001.

22 Solütlerin Klirensine etkiyen faktörler Diyalizörün etkinliği Membranın Yapısı İnceliği Yüzey alanı Porların genişliği Solütün moleküler ağırlığı Kan akım hızı Dializ solüsyonu akım hızı Kanın dolaşımı ( Arteryel ve venöz iðne yerleri )

23 Diyaliz Tedavi Modelleri 1. Konvansiyonal hemodiyaliz a.sellulozik diyalizör b.sentetik diyalizör 2. Yüksek etkinlikli (high efficiency) hemodiyaliz a.sellulozik diyalizör b.sentetik diyalizör 3. High flux hemodiyaliz 4. Hemodiafiltrasyon 5. Hemofiltrasyon

24 Diyaliz Tipi Tercihi DİYALİZ KARARI BİLGİLENDİRME Özel kontrendikasyonlar Hasta tercihi Spesifik yararlar HD olanağı Sosyal nedenler HDPD

25 HEMODİYALİZ İÇİN VASKÜLER GİRİŞ YOLU OLUŞTURULMASI

26 Diyaliz İçin Hazırlık DİYALİZE BAŞLAMA KARARI HEMODİYALİZ PERİTON DİYALİZİ Kalıcı Vasküler GirişPeritona Ulaşım Olası diyaliz zamanından en az 3 ay önce Olası diyaliz zamanından en az 1 ay önce

27 Vasküler Giriş Oluşturulması Önemli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda dominant olmayan kol AV fistül için ayrılmalı, Bu kol venlerine ponksiyon yapılmamalı, Acil diyaliz gereksinimi doğan olgularda fistül için ayrılan veya henüz fistül oluşturulmuş kol tarafına venöz kateterizasyon yapılmamalıdır.

28 Hemodiyaliz için vasküler giriş GEÇİCİ VASKÜLER GİRİŞ (Venöz kateterizasyon) İnternal juguler SubclavianFemoral  Çift lümenli kateterler  3 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır kullanılmamalıdır  Femoral kateterler 48-72 saat kullanılabilir 48-72 saat kullanılabilir

29 Hemodiyaliz için vasküler giriş Arter ile ven arasında anastomoz oluşturma işlemi  Arterio-venöz fistül  Arterio-venöz graft KALICI VASKÜLER GİRİŞ Fistül grefte tercih edilmelidir. Fistül grefte tercih edilmelidir. Fistül oluşturmak için ideal lokalizasyon, hastanın dominant Fistül oluşturmak için ideal lokalizasyon, hastanın dominant olmayan üst ekstremitesinin mümkün olan en distalidir. olmayan üst ekstremitesinin mümkün olan en distalidir. Fistül oluşturulduktan sonra 3 haftadan erken kullanılmamalıdır. Fistül oluşturulduktan sonra 3 haftadan erken kullanılmamalıdır.

30

31

32 HEMODİYALİZİN KLİNİK UYGULAMASI

33 YETERLİ DİYALİZ Böbrek yetmezliğine ve diyalize eşlik eden morbidite ve mortalitenin azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılması

34 Hemodiyaliz reçetesi Haftalık seans sayısı 2/7 3/7 Seans süresi  4 saat Kan akım hızı Diyalizat akım hızı 200-400 ml/dk 500-600 ml/dk 1 2 3 4 5 Diyalizörün (membranın) özellikleri Tipi Hollow fiber Paralel plate a

35 Hemodiyaliz reçetesi b Yüzey alanı 0.8-2.0 m 2 cYapısı Modifiye biyolojik Sentetik 6 Ultrafiltrasyon miktarı Diyalizatın bileşimi Antikoagülasyon Kuru ağırlık 7 Bireysel değişiklikler yapılmalı 8 Standart heparin Alternatif uygulamalar

36 Diyaliz Tedavi Modelleri 1. Konvansiyonal hemodiyaliz a.sellulozik diyalizör b.sentetik diyalizör 2. Yüksek etkinlikli (high efficiency) hemodiyaliz a.sellulozik diyalizör b.sentetik diyalizör 3. High flux hemodiyaliz 4. Hemodiafiltrasyon 5. Hemofiltrasyon

37 Membran yapısı Modifiye biyolojik membranlar Kuprofan Sellüloz asetat Sentetik membranlar Polisülfon Poliakrilonitril Modifiye biyolojik membranlar daha ucuzdur. Sentetik membranlar daha etkindir. Özellikle orta ve büyük molekül ağırlıklı toksinler daha iyi temizlenir. Sentetik membranlar daha biyo-uyumludur.

38 HD PD Sodyum135-145132-134mEq/L Sodyum135-145132-134mEq/L Potasyum1-20 mEq/L Potasyum1-20 mEq/L Kalsiyum2-42.5-3.5 mEq/L Kalsiyum2-42.5-3.5 mEq/L Magnezyum0.5-1.00.5-1.5 mEq/L Magnezyum0.5-1.00.5-1.5 mEq/L Klor98-12495-107 mEq/L Klor98-12495-107 mEq/L Tampon BikarbonatLaktat Tampon BikarbonatLaktat 30-4035-40 mEq/L Glukoz0-0.21.36-3.86 gr/dl Glukoz0-0.21.36-3.86 gr/dl Diyaliz solüsyonunun bileşimi

39 KURU AĞIRLIK Hastanın övolemik diyaliz çıkış ağırlığı Yavaş ve ılımlı bir şekilde belirlenmeli Vücut ağırlığı haftada 0.5-1 kg azaltılmalı Postdiyaliz KB <120/80 Hipotansiyon veya kramp l İntradiyalitik hematokrit monitorizasyonu l Plazma ANP düzeyi l USG ile v. cava inferior çapının ölçülmesi l EKO ile sol ventrikül çapının ölçülmesi l Biyoimpedans pletismografi

40 Yeterli solüt klirensi Kan basıncının kontrolü Yeterli beslenme Aneminin kontrolü Uygun volüm kontrolü Asit-baz dengesinin kontrolü


"Diyaliz Tedavisi Temel Prensibleri Tedaviye başlama Zamanı Vasküler Giriş yolları Prof.Dr.Neval Duman A.Ü:T.F.Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları