Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyonda Renal Korunma Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyonda Renal Korunma Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyonda Renal Korunma Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 PLAN Hipertansiyonun Böbrek Üzerine Etkisi Böbrek Hasarının Önlenmesi

3 Hipertansiyonun Böbrek Üzerine Etkisi

4 Perera GA Hypertensive vascular disease: description and natural history J Chron Dis 1955; 1:33-42

5 Tedavisiz Hipertansiyonda Böbrek Hasarı Perera GA. Hypertensive vascular disease: description and natural history. J Chron Dis 1955; 1:33-42

6 MRFIT Multiple Risk Factor Intervention Trial SON DÖNEM BÖBREK YETERSİZLİĞİ RİSKİ Relatif Risk <120 <80 >210 >120 180-209 110-119 160-179 100-109 140-159 90-99 130-139 85-89 120-129 80-84 SKB (mm Hg) DKB (mm Hg) 1 1.2 1.9 3.1* 6.0* 11.2* 22.1* *P<0.001 0 5 10 15 20 25

7 OKINAWA 10 Yıl İçinde 100.000 Hastada SDBY İnsidansı <119 120-129130-139 140-149150-159 >160 Sistolik Kan Basıncı (mm Hg) <69 70-79 80-89 90-99 100-109 >110 Diastolik Kan Basıncı (mm Hg) Iseki et al: Kidney Int 49:Suppl 55; S69-S71, 1996 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

8 Kronik Böbrek Hastalığı Bir halk sağlığı sorunu İnsidansı artıyor Prevalansı artıyor Tedavi başarısı düşük Tedavi maliyeti yüksek Tanıda geç kalıyoruz! Yeterince tedavi edemiyoruz!

9 Kronik Böbrek Hastalığı Türk Nefroloji Derneği, Kayıt Sistemi, 2003.

10 Kronik Böbrek Hastalığı Etiyoloji Comprehensive Clinical Nephrology 2003

11 Kronik Böbrek Hastalığı Etiyoloji Türk Nefroloji Derneği, Kayıt Sistemi, 2003.

12 Diyabet + Hipertansiyon Tehlikeli Birliktelik Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon Kronik böbrek hastalığının en yaygın sebebi nedir? Diyabetiklerde böbrek hastalığının gidişini hızlandıran en önemli belirleyici nedir? HİPERTANSİYON

13 Böbrek Hasarının Önlenmesi veya Durdurulması

14 Önce Kan Basıncı Kontrolü! HEDEF JNC VI (1997) <130/85 mm Hg <125/75 mm Hg * WHO-ISH (1999) <130/85 mm Hg <125/75 mm Hg * JNC 7 (2003) <130/80 mm Hg ESH-ESC (2003) <130/80 mm Hg <125/75 mm Hg * * >1 gr/gün proteinüri varsa 130 80

15 Sıkı Kan Basıncı Kontrolü GFR azalma hızını yavaşlatır Proteinüri şiddetini azaltır

16 ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ <1 MDRD Modification of Diet in Renal Disease Study Klahr et al.: N Engl J Med 330: 877-884, 1994 Deneme I (GFR 25 – 55 ml/dak) Deneme II (GFR 13 – 24 ml/dak) 0 4 8 12 0 4 8 GFR Azalması (ml/dak/yıl) Bazal proteinüri (gram/gün) 1-3>3>3 <11-3 >3>3 n=420n=104n=54n=136 n=63n=32 ▄ OAB: 107 mm Hg (140/90 mm Hg) ▄ OAB: 92 mm Hg (125/75 mm Hg)

17 Sıkı kan basıncı kontrolünün önemi araştırıldı Hastalar: Tip 2 Diyabet Takip süresi 6 yıl

18

19 Sıkı kan basıncı kontrolü sağlandığında: Mikrovasküler komplikasyon gelişimi %37 daha az Mikroalbüminüri %29 daha az (P<0.009) Proteinüride azalma (P=0.061)

20 Antihipertansif Tedavi Uzun Dönem Sonuçlar Kan basıncında her 10 mmHg’lık düşüş GFR’de her ay 0.18 mL/dk görece kazanç

21 Sıkı Kan Basıncı Kontrolü Kombinasyon Tedavisi Tek ilaçla başarı şansı en çok % 60! Çoğu hastada kombinasyon tedavisi gerekir! Özellikle kronik böbrek hastalığı olanlarda tedaviye kombinasyon ile başlanmalı!

22 Kombinasyon Tedavisi Antihipertansif ilaç sayısı UKPDS (Diastolik KB <85 mm Hg) ABCD (Diastolik KB <75 mm Hg) HOT (Diastolik KB <80 mm Hg) MDRD (Ortalama KB <92 mm Hg)

23 SHIELD The Study of Hypertension and the Efficacy of Lotrel in Diabetes Diyabetiklerde hedef kan basıncına nasıl ulaşırız? –Kombinasyon mu? –Monoterapi mi? Çalışma tasarımı –Kombinasyon: ACEi+KKB –Monoterapi: Tek başına ACEi

24 SHIELD The Study of Hypertension and the Efficacy of Lotrel in Diabetes Hedef kan basıncına ulaşma başarısı –Kombinasyon tedavisi alanlarda % 70 –Monoterapi grubunda % 31 Ek diüretik gereksinimi: –Kombinasyon tedavisi alanlarda % 44 –Monoterapi grubunda % 66

25 SELECT Systolic Evaluation of Lotrel Efficacy and Comparative Therapies

26 Hastalar: –505 hasta, yaş > 55 –Tanı: Evre 2 sistolik HT Tedavi –Kombinasyon: Amlodipin + Benazepril –Monoterapi: Amlodipin –Monoterapi: Benazepril Tedavi süresi 8 hafta Etkinlik değerlendirme –24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümü

27 SELECT Systolic Evaluation of Lotrel Efficacy and Comparative Therapies

28 İlaçlar Arasında Fark Var mı?

29 ACEi Böbrek Koruyucu Etki Anderson, Rennke, Brenner: J Clin Invest 77:1993-2000, 1986

30 Subtotal Nefrektomili Sıçanlarda Antihipertansif Tedavi Anderson, Rennke, Brenner: J Clin Invest 77:1993-2000, 1986

31 Diyabetik Nefropati RAS İnhibisyonu ACEi veya ARB Nefropati riskinde azalma % 24 SDBY gelişiminde azalma % 28 Proteinüride azalma % 38 Albüminüride azalma % 12 HOPE RENAAL IRMA EUCLID n

32 HOPE

33 HOPE Sonlanım Noktaları Mikrovasküler Komplikasyonlar Yeni Başlayan DM Revaskülarizasyon Nefropati * * * * Yusuf S et al. N Engl J Med. 2000;342:145-153. * P<0.001 Başlangıca Göre

34 MICRO-HOPE

35 Hastalar: –3577 kişi –Hepsi diyabetik –Hepsinin en az bir kardiyovasküler riski var –Hiçbirinde proteinüri yok –Hiçbirinde kalp yetmezliği yok Tedavi: –Bir gruba plasebo / bir gruba ACE inhibitörü İzleme süresi: 4.5 yıl ACE İnhibisyonu Aşikar Nefropati Gelişimini Önleyebilir mi?

36 MICRO-HOPE Microalbuminuria Cardiovascular and Renal Outcomes in Hope Study İnme Miyokard İnfarktüsü Kardiyovasküler Mortalite Aşikar Nefropati -33 -37 -22 -24 * P<0.05 **** Lancet 355:253-259, 2000 3577 Diyabetik Hastada Ramipril Tedavisinin Sonuçları

37 BENEDICT Mikroalbüminüri Önleyici Tedavi Hipertansif Tip 2 Diabetik hastalarda Mikroalbüminüri gelişimini önlemede ACE inhibitörü (Trandolapril), kalsiyum kanal blokerinden (Verapamil) üstün bulunmuştur.

38 Nondiyabetik Böbrek Hastalığında ACE İnhibisyonu

39 REIN Ramipril Efficacy In Nephropathy Diyabet dışı nedenlere bağlı kronik böbrek yetersizliği olan 166 hasta Bazal proteinüri >3 g/24 saat 2 25 30 35 40 45 I. BÖLÜM II. BÖLÜM GFR azalması (mL/dk/ay) Ramipril’e Devam Ramipril’e Geçiş p = 0.01 Ruggenenti et at: Lancet 352: 1252-1256, 1998 Ramipril Plasebo

40 RENAAL Çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü Tip 2 DM ve nefropatisi olan hastalarda losartan böbrek yetmezliğine gidişi yavaşlatabilir mi? Hedef Kan Basıncı: < 140/90 mm HgHedef Kan Basıncı: < 140/90 mm Hg Brenner et al.: N Engl J Med 345:861-869, 2001

41 RENAAL

42 RENAAL Proteinüride Azalma Brenner et al.: N Engl J Med 345:861-869, 2001 Ortalama %35 azalma

43 ARB Böbrek Koruyucu Etki IDNT MARVAL CALM IRMA 2 …

44 DETAIL ACEi mi? ARB mi? Tip 2 DM ve erken nefropatisi olan hastalarda ACE inhibitörleri ve ARB’ler eşdeğer renoproteksiyon sağlamaktadır. Barnett et al., N Engl J Med, 2004

45 ACEİ + ARB

46 COOPERATE Prospektif, randomize, çift körProspektif, randomize, çift kör Diyabet dışı nedenlere bağlı kronik böbrek hastalığı olan 263 hasta (yaş: 18-70)Diyabet dışı nedenlere bağlı kronik böbrek hastalığı olan 263 hasta (yaş: 18-70) Tedavi:Tedavi: –Losartan (100 mg/gün) (n=89) –Trandolapril (3 mg/gün) (n=86) –Losartan + Trandolapril (n=88) Primer sonlanım noktası:Primer sonlanım noktası: –Serum kreatininin iki katına çıkması veya –Son dönem böbrek yetersizliği gelişmesi Hedef kan basıncı: < 130/80 mm HgHedef kan basıncı: < 130/80 mm Hg Çalışmanın süresi: 3 yılÇalışmanın süresi: 3 yıl

47 COOPERATE Primer Sonlanım Noktasına Erişen Hasta Yüzdesi Nakao et al.: Lancet 361:117-124, 2003 P = 0.018 P < 0.016 % 23 11

48 COOPERATE Proteinüri Azalma Yüzdesi Nakao et al.: Lancet 361:117-124, 2003 Losartan (n=89) Trandolapril (n=86) Kombinasyon (n=88) % - 42.1 - 44.3 - 75.6 P = 0.01

49 Hipertansiyonda Renal Korunma İlk hedef sıkı kan basıncı kontrolü Çoğunlukla kombinasyon tedavisi gerekir RAS inhibisyonu yapan ilaçlar daha iyi korur Yüksek dozlar daha koruyucu Yan etkiler dikkatle izlenmeli: –Her yeni ilaç başlandığında –Doz artırıldığında

50 BÖBREK HASARI + HİPERTANSİYON Böbrek Koruyucu Tedavi Diyet Düşük doz ACE inhibisyonu (ACEi veya ARB) Doz yükselt! Diüretik ekle Kombinasyon : ARB veya ACEi Doz yükselt! Diğer İlaçlara geç! BB, KKB (NDHP) Doz yükselt! Rugenenti et al., Lancet 2001 ! --- YAN ETKİLERİ İZLE --- ! (Kreatinin ve/veya Potasyum DüzeyindeTehlikeli Yükseliş!) SORUN YOK SORUN VAR Hedef KB < 130/80

51 PLAN Hipertansiyonun Böbrek Üzerine Etkisi Böbrek Hasarının Önlenmesi Hipertansiyonun Önlenmesi

52

53 . İyi hekim ÖNLER.. Sıradan hekim önceden tedavi eder.. Kötü hekim ortaya çıkmış hastalıkla uğraşır. --Huang Dee: Nai-Ching-- Bilinen İlk Tıp Metinleri, Çin M.Ö. 2600

54 “Hayat Tarzını Değiştir!” Birincil Hipertansiyon Önleme Çalışmaları

55 Hayat Tarzı Değişikleri İdeal ağırlıkta olmak Düzenli egzersiz yapmak Sodyum alımını azaltmak Alkol alımını azaltmak Yağ tüketimini azaltmak Bitkisel beslenmeyi artırmak

56 Hayat Tarzı Değişiklikleri Hipertansiflerde KB ↓ Normotansiflerde KB ↓ Fazla kilolularda KB ↓ Normal kilolularda KB ↓

57 Hayat Tarzı Değişiklikleri Uzun Dönem Faydalı etkiler 4 yıl süreyle korunmuştur.

58 Teşekkürler


"Hipertansiyonda Renal Korunma Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları