Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu 2010 Girne

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu 2010 Girne"— Sunum transkripti:

1 Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu 2010 Girne
Vasküler giriş kullanımı ve takip prensipleri Müjdat YENİCESU Dz.Tbp.Alb. GATA, Ankara

2 Hemodiyalizde damar yolu niçin önemlidir?
Diyaliz etkinliği Mortalite Morbidite Hastanın tedavi uyumu Eğitimli, deneyimli hemşire gerektirmesi Uygulama ve kullanım komplikasyonları Çok veya tek disiplinli yaklaşım Koordinatör nefrolog? Sarf malzemesi gerektirmesi Yatak kapasitesinin doldurulması Maliyet

3 Hemodiyaliz damar yolu tipi ve mortalite AJKD,2003
Sağ kalım olasalığı Diyaliz günleri

4 Hemodiyaliz olgularında damar yolu tipi ile mortalite ilişkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? AVF olgularında tünelli kateterli olgulara göre kardiovasküler ölüm daha sık görülür. Hemodiyaliz olgularında mortalite ile damar yolu tipi arasında ilişki yoktur. Diabetik ve nondiabetiklerde tünelli kateter kullanımı daha yüksek mortalite ile birliktedir. AVG özellikle nondiabetik olgularda daha yüksek mortalite oranları ile birliktedir. İnfeksiyöz mortalite üzerinde damar yolu tipinin etkisi diabetik ve nondiabetiklerde benzer bulunmuştur.

5 Kronik hemodiyaliz amaçlı damar yolları
1. “Brescia-Cimino” AVF 1966 2. Santral venöz kateterler 1969 3. PTFE arteriovenöz greft 1976 4. Tünelli-keçeli kateterler 1988 5. Bağlantı bölgesi cilt altında olan (portlu) kateterler 2000

6 Hemodiyaliz olguları için ideal bir damar yolu nasıl olmalıdır?
Tekrarlı bir şekilde erişilmesi kolay olmalıdır. Yeterli kan akımı sağlayabilmelidir. Hemodiyaliz işlemi sonunda kanama kontrolü kolay ve hızlı olarak sağlanabilmelidir. Uzun ömürlü olmalıdır. Komplikasyon oluşturmamalıdır. Kozmetik olarak kabul edilebilir olmalıdır. Komplikasyon oluşturmamalı, morbidite ve mortaliteyi artırmamalıdır.

7

8

9 Avrupa, Japonya ve ABD de damar yolu seçimi
27 34 Avustralya-Yeni Zellanda ( ) 39 AJKD 2007; 4:612-21 2005 Türkiye AVF %88,7 %85,7 %85,4 AVG % 2,7 %3,2 2,9 TK %6,9 7,7 2005 yılı kayıtları AVF oranının %39 a kateter oranının %27 e çıktığını gösteriyor. Fistulas appear to be increasing in prevalence in the United States [64,65], with 39, 34, and 27 percent of prevalent patients in 2005 being dialyzed via a fistula, graft, and catheter, respectively [65].  2005 Annual Report: ESRD clinical performance measures project. Am J Kidney Dis Suppl 2006; 48:S27. DOPPS Kidney Int 61: ,2002 Hemodiyaliz olgularında damar yolu olarak AVF >%50 olmalıdır. DOQI-1997 Türkiye’de Nefroloji-Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2005,2006, 2008

10 Türk hekimleri, kronik hemodiyaliz olgularında damar yolu seçeneği olarak % 85 in üzerindeki AVF oranlarıyla “bilimsel tasarruf anlayışının” en güzel örneğini vermektedir.

11 AVF olgunlaşması Olgunlaşma genellikle 6-8 hafta içerisinde tamamlanır. Olgunlaşma için maksimum 4 ay beklenir. Olgunlaşmayı gösteren 6 lar kuralı; Akım>600 ml/dk Çap>0.6 cm Derinlik<0.6 cm, sınırlar ayırd edilebilir olmalı Düzenli ön kol egzersizleri (turnike +/-) Venöz yan dalların bağlanması.

12 Ekzersiz AVF olgunlaşmasına olumlu katkıda bulunur mu?
EVET HAYIR BELKİ -ASAIO Feb 2003 -American Journal of Medical Sciences 2003

13 Ekzersiz AVF olgunlaşmasına olumlu katkıda bulunur mu?
5-7 gün 15 dakika 4 kez/gün

14 Hastanın AVF den ilk kanülasyonu ne zaman yapılmalıdır?
İki haftadan önce kanülasyondan sakınılmalıdır. Eğer AVF olgunlaşmışsa 4 haftadan sonra kanülasyonun emniyetli olduğu düşünülür. Fizik muayene ile AVF ün olgunlaştığı düşünülüyorsa iki ile dört hafta arasındaki fistüller kanüle edilebilir.

15 Erken kanülasyon AVF ün kullanım süresini kısaltır.
14 günden önce kanülasyon fistül yetersizliğinin 2,1 kat artmasıyla birlikte bulunmuştur. günler arası kanülasyon ile günler arasında kanülasyon fistül yetersizliği bakımından farka neden olmamıştır. Kidney International (2003) 63, 323–330 Fistula maturation: Doesn’t time matter at all? Nephrol Dial Transplant 2005,20(4): 684-7

16 Kanülasyon öncesi lokal anestezi önerilen bir uygulama mıdır?
İntradermal lidocaine Ethyl chloride spray Topikal anestetik kremler

17

18 Hastanın kanülasyona hazırlığı

19 Hemodiyaliz hemşiresi kanülasyon öncesi niçin palpe eder?
Thrill var mı?(thrill yoksa kanülasyona geçilmez,steteskop ile oskültasyon yapılır.) Üfürümün karekteri ve şiddeti değerlendirilir. AVF de akımın varlığını gösteren bulgu thrill dir. Thrilin devamlı olması akımın normal olduğu anlamına gelir.

20

21 Kanülasyon için yer seçimi
AVF anostomoz bölgesinden en az 4-5 cm uzaktan kanüle edilmelidir. Arteriel ve venöz kanül arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir (devirdaim problemi) Kanüle edilecek damar segmenti en az iğne uzunluğunda olmalıdır.

22 Venöz iğne Arteriel iğne Arter Ven Anostomoz bölgesi

23 Venöz kanül KANÜL YÖNLERİ Arteriel kanül

24 Baş parmak kırmızı Baş parmak mavi Arteriel taraf Venöz taraf Arteriel taraf Venöz taraf

25 AVF de kanülasyona uygun yer seçimi yöntemleri
Rotasyon veya ip merdiven (rope ladder) yöntemi Düğme iliği (buttonhole) yöntemi Alan ponksiyon yöntemi

26 Yer seçiminde ip merdiven yöntemi

27 Rotasyon (ip merdiven) yöntemine uygun bir AVF

28

29 Yer seçiminde düğme iliği yöntemi

30 Alan ponksiyon-Düğme iliği

31

32 Kanülasyon bölgesinin antiseptiklerle hazırlanması
%2 lik klorheksidin glukonat/%70 isopropil alkol>cilt üzerinde antimikrobiyal etkisi 30 sn de başlar 48 saate kadar sürer. % 10 luk povidon iyot>Full bakteriostatik etkinin oç için 2-3 dk beklenmesi gerekir. % 2 lik klorheksidin glukonat/%70 isopropil alkol % 70 lik alkol % 10 luk povidon iyot

33 Hemodiyaliz arter ven iğneleri
VENÖZ KANÜL ARTER KANÜLÜ İlk kanülasyonda 17 G (1,15 mm) AVF iğnesi kullanımı önerilir, eğer AVF yüzeyel ise 2 cm uzunluğundaki iğneler yeterli olur, genelde standart AVF ler için 1 inch (2,54 cm) uzunluğundaki iğneler kullanılır. 17G için BFR ml/dk; 14G için BFR>450 ml/dk, pre-pump AP -200; -250 nin daha da altına inmesin diye. Arter iğnesinde kuş gözü deliği (back eye) İğneler döner/dönmez başlıklı Lümen çapı Gauge İğne uzunluğu mm (⅗″-1”) Gauge ve kan akım hızı uyumu

34 Üst kola turnike uygulanır.
Kanülasyon tekniği L tekniği Üst kola turnike uygulanır. Üç nokta tekniği

35 Katetersiz bir hastada olgunlaşan bir AVF ün ilk kanülasyonu
Hastanın korkusu artırılmamalı, Hasta kanülasyon konusunda bilgilendirilmeli, Deneyimli (düzey 4) hemşire görev almalı, Orta vardiyalar seçilmeli, acele edilmemeli. Pre-pump arterial pressure (AP) ın aşırı negatif olması AVF inflowunun yetersiz olduğu anlamına gelir.

36 Katetersiz bir hastada olgunlaşan bir AVF ün ilk kanülasyonu
Kanülasyon öncesi mutlaka turnike uygulanmalıdır. Önce arter sonra venöz kanül yerleştirilir. İlk kanülasyonda 17 G iğneler tercih edilir. Fistül iğnesi ve tüpünün ölü boşluğu SF ile doldurulur, enjektör eklenebilir. Kan akımı 200 ml/dk a ayarlanır. Pompa öncesi arter basıncı izlenir (<-250 mmHg olmalıdır) Pre-pump arterial pressure (AP) ın aşırı negatif olması AVF inflowunun yetersiz olduğu anlamına gelir. Wet needle

37 Kateteri olan bir hastada olgunlaşan bir AVF ün ilk kanülasyonu
AVF arter yolu olarak kanüle edilir. 17 G 200 ml/dk Pompa öncesi arter basıncı izlenir Venöz dönüş kateterden sağlanır.

38 Kanülasyon-1 20-35 ⁰ 45◦ AVG AVF

39 Kanülasyon-2

40 Kanülasyon-3

41 Ne zaman AVF arter iğnesinin çapı artırılır?
En az 3-6 seans uygun Gauge ve uygun kan akım hızında da; İnfiltrasyon veya hematom gelişmemiş ise, Pompa öncesi AP aşırı negatif değil ise, Venöz basınçta aşırı artış yok ise, Hemodiyaliz sırasında iğne çevresinden kan sızması yok ise, Kanüller çıkarıldıktan sonra kanama uzun sürmüyor ise, Kan akım hızında problemler yaşanmıyor ise.

42 Komplikasyonsuz kanüle edilen bir AVF varlığında kateter ne zaman çıkarılmalıdır?
6 başarılı AVF kanülasyonu ile gerçekleştirilen hemodiyaliz seansından sonra.

43 Hemodiyaliz hemşiresinin kanülasyon beceri düzeyinin sınıflaması
Düzey 1 Yeni ve deneyimsiz Düzey 2 Yeni ama deneyimli Düzey 3 Halihazırda çalışan ve deneyimini , yeterliliğini geliştiren Düzey 4 Deneyimli , yeterli

44 Secure wings Sterile gauze or adhesive bandage over insertion site Chevron to prevent dislodging Additional tape as needed

45 Bu amaçla asla mekanik aletler kullanmayınız.

46 Fonksiyone damar yolunun izlenmesi
Damar yolu problemlerinin erken tanı ve tedavisi yeterli hemodiyaliz dozunun korunmasını sağlayarak mortalite ve morbiditeyi azaltır. Optimal bir Hdx tx yapılabilmesi için yeterliçalışan bir damar yolu varlığı esastır. Düşük kan akım hızı ve damar yolu kaybı dx süresini sınırlar ve çoğu olguda yetersiz dx ile sonuçlanır. Diyaliz dozu koruma programı çerçevesinde “Dialysis Dose Protection” damar yolu problemlerinin erken tanı ve tedavisi yeterli diyaliz dozunun korunmasını ve damar yolu varlığının sürdürülmesini sağlar.

47 İnspeksiyon Oskültasyon Palpasyon
Fizik muayene Deneyimli bir hekim veya hemşire Oskültasyon En az ayda 1 kez deneyimli bir kişi tarafından AVF değerlendirilir. Palpasyon

48 Fonksiyone AVF ün fizik muayene ile izlenmesi
Thrill Var (devamlı, kesikli) Yok Nabız Yumuşak, kolayca baskılanabiliyor. Hiperpulsatil Hipopulsatil “Augmentation” testi AVF lü kolun yukarı kaldırılması testi

49 Thrill kaybolmalı ve nabız hiper pulsatil hale gelmelidir.
İnflow değerlendirilir Thrill kaybolmalı ve nabız hiper pulsatil hale gelmelidir. Gerald A. Beathard

50 bulgu verir

51 Kol elevasyon testi Outflow değerlendirilir

52 Dinamik venöz diyaliz basıncı (dVDB) izleme protokolü
Fistül G iğne ile kanüle edilir. Qb ml/dk, ilk 30 dk da dVDB değeri dikkate alınır. Eğer dVDB ardışık 3 hemodiyaliz seansında da >150 mmHg bulunursa fistülografi yaptırılır. Bu yöntemle damar yolu tromboz gelişme riskinin 10 kat fazla olduğu hesaplanmış. Bir başka kriter 50 ml kan akım hızında VP/MAP >0,6 ise tromboz gelişme riskinin 20 kat fazla olduğu hesaplanmış Schwab SJ. Kidney Int 36; ,1989 Beathard G. Kidney Int 42; , 1992

53 Ultrasound dilution (Transonics) Crit-Line
Damar yolu içindeki kan akımının değerlendirilmesine yönelik incelemeler Duplex Angiography Ultrasound dilution (Transonics) Crit-Line Glucose pump infusion technique Urea dilution Differential conductivity (GAMDoppler Ulltrasound Magnetic Resonance BRO) In line dialysance (Fresenius) Tarama testleri

54 Damar yolu değerlendirmesinde Duplex Doppler Ultrasound
Damar yolunun anatomik özelliklerini gösterir. Darlığın yeri ve derecesi Damar yolu içindeki kan akım miktarını gösterir.

55 FİSTÜLOGRAFİ

56 Damar yolunun venöz tarafında darlık gelişmesinin sonuçları
Venöz basınç artışı, Kolda ödem, Kollateral venlerin gelişmesi, Kanülasyon için turnikenin gerekmiyor olması, Thrill veya üfürüm karekterinde değişiklik, Devirdaim de artış, diyaliz etkinliğinde ↓, Kanüller çekildikten sonra kanama kontrolünde gecikme, Diyaizörde tekrarlayan pıhtılaşma problemi, Kanülasyon güçlüğü (striktür), Tromboz gelişimi ile fistül kaybı. Damar yolu disfonksiyonunun geç dönem belirtileri. Dmr yl darlığı yönünde klinik izlemin prediktif değri yklşk %70.

57 SONUÇ Damar yolu seçimi, oluşturulması, kullanılması ve izlenmesi hasta, hemodiyaliz hemşiresi ve hemodiyaliz hekiminin ortak iş birliği ve eğitimini gerektirir. Her hemodiyaliz ünitesi kendi damar yolu seçim, oluşturma , kullanma ve izleme protokollerini oluşturmalıdır. Ulusal kayıt sistemimizde damar yolu seçimi ve komplikasyonları ile ilgili başlatılan bilgi toplama çalışmaları yanıtsız bırakılmamalı, yanıtlar da gerçekleri yansıtmaya özen gösterilmelidir.

58


"Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kış Okulu 2010 Girne" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları