Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM DR RUHSAR UÇAR MERSİN DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM DR RUHSAR UÇAR MERSİN DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ."— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM DR RUHSAR UÇAR MERSİN DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

2 Kronik Böbrek Hastalığı (Klinik / Toplumsal Önemi)  Sık görülen,  Morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan,  Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen,  Sosyo-ekonomik yükü büyük olan,  Farkındalığı ve erken tanı olasılığı düşük,  Ancak, zamanında fark edildiği zaman önlenebilen veya hiç olmazsa geciktirilebilen bir hastalıktır.

3

4 Kronik BöbrekHastalığı-Evreler EvreTanımGFH (mL/dk/1.73 m 2 ) 1Böbrek hasarı≥90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte) Hafif GFH azalması (böbrek60-89 hasarı kanıtları ile birlikte) 2 3 Orta düzeyde GFH azalması 30-59 4Ağır GFH azalması15-29 5Böbrek yetmezliği<15 (KDIGO 2005, NICE 2008)

5 Serum Kreatinine Dayanan GFH Hesaplamaları x Cockcroft-Gault eşitliği C Cr (mL/dk)=(kadın ise 0.85 ) Kısa MDRD Çalışması eşitliği GFH(mL · dk -1 / 1.73 m 2 )=186x(SCr) -1.154 x(Yaş) -0.203 x (kadınsa 0.742) x (siyah ise 1.210 ) C Cr kreatinin klirensini; MDRD, Modification of Diet in Renal Disease; ve S Cr, serum kreatinini in mg/dL. Yaş yıl, ağırlık kilogram.

6

7 Türkiye’ de Diyaliz Hasta Sayıları

8 % 10

9 pmppmp (Milyon nüfus başına;pmp) Türkiye’ de SDBY (RRT Gerektiren) Sıklığı

10 Toplum Bazlı Epidemiyolojik Çalışmalar Comprehensive Clinical Nephrology 4th Ed. 2010 pp:908 ÇalışmaÜlkeTasarımOlgu sayısıMA Oranı,%KBH Oranı,% NHANES IIIABDCS/L15,6261211 PREVENDHollandaCS/L40,0007- NEOERICAİngiltereCS/Hizmet bazlı 130,226-11(K), 6(E) HUNT IINorveçCS65,181610 EPIC- Norfolk İngiltereCS23,96412- MONICA- Augsburg AlmanyaCS2,1368- AusDiabAvustralyaCS11,247610 TaiwanTayvanCS/L462,293-12 BeijingÇinÇinCS13,925-13 TakahataJaponyaCS2,32114- CREDITTürkiyeCS/L10,87210,2; A:215,7

11

12 ERİŞKİNLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PREVALANSI ERİŞKİNLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PREVALANSI % 15.7 ERİŞKİNLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PREVALANSI ERİŞKİNLERDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI PREVALANSI % 15.7 TÜRKİYE’NİN BÜYÜK SORUNU TÜRKİYE’DE 7.317.315 ERİŞKİN KRONİK BÖBREK HASTASI VAR HER 6-7 ERİŞKİNDEN BİRİSİ KRONİK BÖBREK HASTASI TÜRKİYE’DE 2.369.059 ERİŞKİNDE EVRE 3-5 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VAR TÜRKİYE’DE 2.369.059 ERİŞKİNDE EVRE 3-5 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VAR CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması HER 20 ERİŞKİNDEN BİRİSİNDE KRİTİK GFH AZALMASI VAR

13 Türkiye’de Kronik Böbrek Hastalığının Farkındalığı CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması

14

15  CREDİT çalışması 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK onay ve desteğiyle Türk Nefroloji derneği önderliğinde KBY’nin prevalansının ve boyutlarının saptanması için başlatılmıştır. 2009 yılında tamamlanmıştır.

16 BİRİNCİL AMAÇ 18 yaş üzerindeki bireylerde kronik böbrek hastalığı (KBH) prevalansını ülke genelinde cinsiyet, yaş, yerleşim yeri ve coğrafi bölge gibi alt gruplarda belirlemek. İKİNCİL AMAÇ Kronik böbrek hastalığına eşlik eden hipertansiyon, diyabet, obezite, metabolik sendrom, dislipidemi ve hiperürisemi sıklıklarını saptamak. CREDIT: Türkiye KBH Prevalans Araştırması

17 YÖNTEMLER 18 yaş üzeri, Küme örneklem yöntemi ile 10.748 erişkin çalışmaya alınmıştır. Farklı düzeyde tabakalara(Bölge, İl, Kent/Kır,yaş grupları, haneden alınan birey sayısı) kotalar uygulanmıştır. Her coğrafi bölgeden 2-5 İl çalışmaya alındı. Çalışma toplam 23 İl de gerçekleşti. (18 yaş üstündeki popülasyon 46.543.409 dur).

18  İNSİDANS : Risk altındaki nüfusta hastalığı yeni edinenlerin, yani yeni olguların sayısıdır.  PREVALANS: Risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısıdır.

19 p<0.001

20 p<0.001

21 p=0.049

22 p<0.001

23 RRT Gerektiren SDBH nda Primer Etyoloji %

24 Hemodiyaliz Hastalarında DM ve HT Oranları %

25

26 DİABETES MELLİTUS  Tanı almış olma  Açlık plazma glukozu ≥126 mg/dl  Tanı almış olma  Açlık plazma glukozu ≥126 mg/dl HİPERTANSİYONHİPERTANSİYON  Tanı almış olma  Kan basıncı ≥140/90 mmHg  Tanı almış olma  Kan basıncı ≥140/90 mmHg BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU Açlık plazma glukozu 100-125 mg/dl Açlık plazma glukozu 100-125 mg/dl

27 OBEZİTEOBEZİTE Vücut kitle indeksi ≥30 kg/m 2 Obez Vücut kitle indeksi 25-29.9 kg/m 2 Fazla kilolu Vücut kitle indeksi ≥30 kg/m 2 Obez Vücut kitle indeksi 25-29.9 kg/m 2 Fazla kilolu ABDOMİNAL OBEZİTE (Bel Çevresi) Kadınlarda≥88 cm Erkeklerde≥102 cm Kadınlarda≥88 cm Erkeklerde≥102 cm DİSLİPİDEMİDİSLİPİDEMİ Lipid düşürücü ilaç kullanımı veya lipid profili  Total kolesterol>240 mg/dl  LDL-kolesterol >130 mg/dl  HDL-kolesterol <46 mg/dl (kadınlarda) <40 mg/dl (erkeklerde)  Trigliserid>150 mg/dl Lipid düşürücü ilaç kullanımı veya lipid profili  Total kolesterol>240 mg/dl  LDL-kolesterol >130 mg/dl  HDL-kolesterol <46 mg/dl (kadınlarda) <40 mg/dl (erkeklerde)  Trigliserid>150 mg/dl

28 METABOLİK SENDROM American Heart Association (AHA) kriterleri (Aşağıdaki kriterlerden üç veya daha fazlasının varlığı)  Artmış bel çevresi Kadınlarda ≥88 cm Erkeklerde ≥102 cm  Yüksek trigliserid düzeyi (≥150 mg/dl)  Düşük HDL-kolesterol düzeyi Kadınlarda <50 mg/dl Erkeklerde <40 mg/dl  Yüksek kan basıncı (≥130/85 mmHg)  Yüksek açlık glukozu (≥100 mg/dl) American Heart Association (AHA) kriterleri (Aşağıdaki kriterlerden üç veya daha fazlasının varlığı)  Artmış bel çevresi Kadınlarda ≥88 cm Erkeklerde ≥102 cm  Yüksek trigliserid düzeyi (≥150 mg/dl)  Düşük HDL-kolesterol düzeyi Kadınlarda <50 mg/dl Erkeklerde <40 mg/dl  Yüksek kan basıncı (≥130/85 mmHg)  Yüksek açlık glukozu (≥100 mg/dl) HİPERÜRİSEMİHİPERÜRİSEMİ Serum ürik asit düzeyi>6 mg/dl (kadınlarda) >7 mg/dl (erkeklerde) Serum ürik asit düzeyi>6 mg/dl (kadınlarda) >7 mg/dl (erkeklerde)

29 Y ü z de TURDEP-I: Satman I, et al. Diabetes Care 2002;25:1551-6 TURDEP-II

30 p<0.001

31 p<0.001

32 p<0.001

33 p<0.001

34 p<0.001

35 p<0.001

36 6 13,7 0 5 1010 1515 2020 GeneloranGeneloran Farkında olan % Türkiye’de Diabetiklerde Farkındalık ve İlaç Kullanım Oranları 0 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 İlaçalanİlaçalan İlaç almayan % 60,7 39,3

37 p<0.001

38 p<0.001

39 p<0.001

40 p<0.001

41 p<0.001

42 p<0.001

43 p<0.001

44 p<0.001

45 Türk toplumunda hipertansiyonun farkındalığı ve kontrolü 60-------------------------------------- 40 --+---- 20 --+---- 10 --+---- 0 -'-- HT'nun farkındalığı HT ilaçlarının kullanımı Tum hipertansiflerde kontrol oranı Tedavi alanlarda kontrol oranı ' 30 --+----

46 Türkiye’de Artan Obezite Oranları

47 p<0.001

48 p<0.001

49 p<0.001

50 p<0.001

51 p<0.001

52

53 ı p<0.001

54 p<0.001

55 p<0.001

56

57 p<0.001

58 p<0.001

59

60

61

62 Önemli Bir Tehlike: TUZ INTERMAP Çalışması (Arch Intern Med. 2006;166:79-87), SALTurk Çalışması

63

64

65

66

67 HEMODİYALİZ HASTA SAYISI Mersin Devlet Hastanesi

68 YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE HASTA SAYISI Mersin Devlet Hastanesi

69 KVH &KBH MERSİN DEVLET HASTANESİ

70 HT & KBH Mersin Devlet Hastanesi

71 DM & KBH Mersin Devlet Hastanesi

72 DİSLİPİDEMİ&KBH Mersin Devlet Hastanesi


"BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİN DE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM DR RUHSAR UÇAR MERSİN DEVLET HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları