Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DR AYTAÇ GÜLCÜ. SFA-POPLİTEAL ARTERLER (FP) DİNAMİK GÜÇLER DAMAR ÖZELLİKLERİ Çap TASC II (uzunluk) Kalsifikasyon Lokalizasyon Kollateraller Run-off status.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DR AYTAÇ GÜLCÜ. SFA-POPLİTEAL ARTERLER (FP) DİNAMİK GÜÇLER DAMAR ÖZELLİKLERİ Çap TASC II (uzunluk) Kalsifikasyon Lokalizasyon Kollateraller Run-off status."— Sunum transkripti:

1 DR AYTAÇ GÜLCÜ

2 SFA-POPLİTEAL ARTERLER (FP) DİNAMİK GÜÇLER DAMAR ÖZELLİKLERİ Çap TASC II (uzunluk) Kalsifikasyon Lokalizasyon Kollateraller Run-off status Uygun erişim HASTA Etyoloji Renal fonksiyon Antiplatelet tedavi tolereans Gerekli patensi süresi KLİNİSYEN Tedavi stratejisi Outcome data Reimbursement Maliyet

3 EXERCISE THERAPY CILOSTAZOL

4 TEKNOLOJİ Self-Expanding Stents (SES) – Bare Metal Stents – Drug Eluting Stents – Covered Stents – TACK Bioresorbable Vascular Scaffolding (BVS) – Bare BVS – Drug Eluting BVS* Angioplasty – POBA – Drug Coated Balloons Atherectomy –Directional –Rotational –Orbital

5 SFA-POPLİTEAL ARTERLER KOR TERAPÖTİK ÜRÜNLER

6 TEKNOLOJİ Dizayn Uzunluk Deployment İlaç Kaplama Geçici “scaffolding ”

7 TEDAVİ MODALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI NİTELİKLERİ

8

9

10

11 Lezyon Uzunluğu Tedavi Modalitesinden Bağımsız Primer Patensiyi Etkiler En kötü sonuçlar uzun segment SFA lezyonlarında İyi sonuçlar (SES,DCB, DES…)

12 (POBA) BALON ANJİOPLASTİ Femoropoplteal Arter Tedavisi-İlaç Kaplı Balon-Stent Öncesi: Eski Teknoloji Kısa fokal lezyonlar < 5 cm: POBA No-stent zonları (popliteal arter-ana femoral arter) Restenoz oranı yüksek DES – DEB Predilatasyon (lezyon hazırlama)-Poststent dilatasyon

13 POBA Balon anjioplasti Yüksek disseksiyon oranı Elastic recoil Uzun süreli balon inflasyon Prolonged PTA … Residü stenoz oranı Major/minor disseksiyon oranı Stentleme gereksinimi azalır Zorger N et al. Peripheral arterial balloon angioplasty: effect of short versus long balloon inflation times on the morphologic results. J Vasc Interv Radiol. 2002 Apr;13(4):355-9

14

15

16

17 ATEREKTOMİ orbital Directional TurboHawk Plaque Excision System rotational lazer

18 ATEREKTOMİ SELEKTİF KULLANIM Debulking plak yükünü ortadan kaldırıyor barotravma yaratmadan damar duvarında dışa esneme yaratmadan Komplike femoropopliteal hastalık Kalsifik, uzun segment lezyonlar In-stent restenoz (TurboHawk IFU ø) No-stent zonlar (ana femoral arter, ostial lezyonlar,popliteal arter-P3 segment) Limitasyonlar Uzun işlem süresi Maliyet Komplikasyonlar (distal embolizasyon,perforasyon)

19

20 BMS-SES NİTİNOL STENTLER Primer tedavi opsiyonu Subintimal rekanalizasyonlar İleri derecede kalsifik lezyonlar Limitasyon Uzun segment lezyonlarda restenoz oranı yüksek

21 SFA: SES OPTİMİZASYON Lezyon: Hazırlık önemli Önce PTA (180 sn) Stent sizing Aşırı oversizing !!!!! Tüm stentler aynı özellikte değil Stent açılması (≥10% stent elongation during implantation was present in 90% of all fractured stents in this study) 1 Stent farklı görüntüleme planlarında kontrol edilmeli Diz 90° fleksiyonda görüntüleme! 1)Bosiers Met al. J Endovasc Ther. 2009 Jun;16(3):261-9.

22

23 SUPERA® Peripheral Stent System Interwoven Nitinol wires Yüksek radial güç- fleksibilite, kink- kırılma dirençli Dinamik konformobilite, anatomiye uyum sağlıyor

24 SUPERB ARAŞTIRMA ÖZET 264 hasta, 265 segment, 8cm (ort. Lezyon uzunluğu) Primer patensi oranı/12 ay: %86 TLR: -% 89/12 ay -% 84 /24 ay 0% stent kırılma %0/12 ay 1 (0.5%)/24 ay Rutherford-Becker skorlarında 12 ve 24 aylarda anlamlı düzelme

25 DES-ZILVER PTX BMS’lere göre 24 ayda reintervention (restenoz-TLR) %54 oranında azalıyor Maliyet etkin Burket MW. What is the potential economic impact of antiproliferative technologies in the SFA? Presented at: TransCatheter Therapeutics; October 22-26, 2012; Miami, FL.

26 Zilver PTX - DES 4 yıl Takip Sonuçları Kalıcı etkinlik ve güvenilirlik (yakalama etkisi yok) Düşük TLR ve yüksek patency oranı Zilver PTX sonuçları diabetik ve diabetik olamayan hastalarda benzer Zilver PTX sonuçları standard tedaviye üstün (lezyon > 10 cm) Patensi oranı BMS’e göre yüksek Restenoz oranlarında (ilaç etkisine bağlı) %40’ın üzerinde azalma

27 COVERED STENT-STENT GRAFT ENDOLUMİNAL BY PASS Uzun segment lezyonlarda tercih edilir Restenoz oranı lezyon uzunluğuyla ilişkili değil Fokal “edge” restenoz (contoured prox. edge) Heparin bonded (heparin bioactive surface) VIPER 1 yıllık patensi %79 Uygun boyutta seçilirse %90 VIASTAR Lezyon≥20cm: Heparin bonded covered stent>BMS Limitasyon: Tromboz-Akut iskemi; anlamlı değil

28

29

30 BVS (vascular reperative therapy) Clinical Goal Reestablish laminar flow with a uniform angiographic appearance Restore natural vessel function Establish durable result while permitting potential for future re- treatment Physiological Need Minimize acute vessel closure and recoil or geometrical disturbance Support vessel until stabilized, then allow unconstrained vessel movement Prevent long term vessel damage from persistent irritation and/or chronic outward force Scaffold Function Acutely provide radial support to the vessel Form a vessel:scaffold composite and develop predictable discontinuities Naturally resorb, fully metabolize

31 Vasküler Cevap - BVS -2. 3. 4. Yıl Arteryel İntegrasyon and Akomodasyon 100% of materyal 2-3 yıl içinde ortadan kalkmakta Total rezorbsiyona rağmen 2 yılda strut şekilleri halen mevcut Strut bölgeleri çevresinde inflamasyon Ø 3 yıl: strutlar doku tarafından tamamen replase 4 yıl: strut bölgesi ayrımı mümkün değil vascular reperative therapy

32 DEB: “leave nothing behind” DEB at least as efficacious and equally safe vs. BNS Fusaro M et al. Paclitaxel-coated balloon or primary bare nitinol stent for revascularization of femoropopliteal artery: A meta-analysis of randomized trials versus uncoated balloon and an adjusted indirect comparison. Int J Cardiol. 2013 Oct 9

33 Limitations of DEB Sub-optimal PTA veya optimal PTA refrakter lezyonlar Disseksiyon (akım sınırlayıcı) Kalsifikasyon Provizyonel stentleme (post DEB; daha kompleks lezyonlar tedavi edildikçe)

34 KOMBİNE TEDAVİ ATEREKTOMİ - DEB

35 ISR Oversizing Etkisi? Yüksek Kronik Dışarı Güç Kronik Stent-Damar Duvar İrritasyonu Aşırı radial güç – restenoz Düşük radial güç - patensi Aşırı oversizing – instent restenoz Stent kırılma – restenoz Aşırı In-Stent Stres (Bacak Hareketi, Kan Basıncı) Stent kırılmasına neden olabilir Zhao HQ et. al. Cardiovasc Intervent Radiol 2009;32: 720-726.

36 In-Stent Restenozis ISR yaklaşım? POBA? Cutting balon? Stent-in-stent? DEB? DES? Stent graft? Aterektomi? Cerrahi Bypass? Yetersiz antiplatelet tdv. Kötü distal runoff Elastik karakteristikler Stent uzunluk ve kırılma Tandem stentlerin aşırı “overlap” Kardiyovasküler risk faktörleri

37 Femoro-popliteal ISR POBA -Cutting Balon; orta dönem sonuçlar yetersiz Debulking 1 yıllık sonuçlar da gelişme var ancak limitasyonlar mevcut DEB anjioplasti – randomize kontrollü çalışma sonuçları aterektomi - DEB anjioplasti hayvan çalışmalrında güvenli ve etkin DEB öncesi debulking teknikleriyle hazırlık faydaları araştırılmakta RELINE trial: Viabahn (%94.7) vs PTA (%60.5); p <0.001

38 Dual Antiplatelet Therapy + Clopidogrel responsiveness At 6 months, Clopidogrel patients had significantly lower rates of TLR compared to Placebo patients [2 (5%) vs. 8 (20%), p=0.04] 1 TLR-free survival was significantly superior in group Responder compared with group Non Responder (20.7 vs 1.9 % respectively, at 7 year follow-up; p=0.001 2 1)Strobl et al. Twelve-month results of a randomized trial comparing mono with dual antiplatelet therapy in endovascularly treated patients with peripheral artery disease. J Endovasc Ther. 2013 Oct;20(5):699-706. 2) Pastromas G et al. Clopidogrel responsiveness in patients undergoing peripheral angioplasty. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Dec;36(6):1493-9.

39 SFA Kısa segment (TASC A – B)lezyonlarda DEB-DES Disseksiyon provizyonel stentleme TASC C - D VIABAHN Kalsifik lezyonlar Aterektomi (Debulking) -DEB Instent restenoz DEB

40 Popliteal Arter P1-P2 segment – Kısa segment: DEB; diseksiyon-Supera stent – Uzun segment: Aterektomi- Supera stent P3 segment Aterektomi ve DEB Size mismatch – stent?

41 Kalsifiye arterlerde DEB-DES öncesi atrektomi kullanılmalı mı? Kronik total okluzyonlarda ne zaman DES-DEB kullanılmalı? DES akım sınırlayan disseksiyonlar için mi kullanılmalı? DES instent restenozda kullanılmalı mı? Adduktor kanal veya popliteal artere uzanan lezyonlarda DES kullanılmalı mı?

42


"DR AYTAÇ GÜLCÜ. SFA-POPLİTEAL ARTERLER (FP) DİNAMİK GÜÇLER DAMAR ÖZELLİKLERİ Çap TASC II (uzunluk) Kalsifikasyon Lokalizasyon Kollateraller Run-off status." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları