Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Kerem Özbek Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Kerem Özbek Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2009."— Sunum transkripti:

1 Dr. Kerem Özbek Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2009

2 Randomize çalışmalarda native damarlarda DES kullanımının revaskülarizasyon ihtiyacını anlamlı şekilde azalttığı gösterilmiştir. * SVG ise sonuçlar çelişkilidir. Mevcut olan 2 büyük çalışmada PES ve SES kullanımı toplam 155 hasta üzerinde karşılaştırılmıştır.

3 SES BMS ye göre revaskülarizasyon ihtiyacını azaltmasına rağmen mortaliteyi artırmıştır. PES ise BMS ye göre TLR azaltmasına rağmen tüm nedenlere bağlı mortalitede artışa neden olmuştur. Diğer çalışmalar ise karşılaştıma için yeterli güce ulaşamamışlardır. Buna rağmen gerçek yaşamda SVG DES kullanımı sıktır. Bu gözlemsel çalışmada SVG de DES kullanımı ile BMS kullanımı karşılaştırılmıştır. *SES; Sirolismus Eluting Stent, PES; Paklitaksel Eluting Stent

4 Metodoloji Ocak 2000- Haziran 2007 arasında DES veya BMS yapılan 558 Hasta 2003 yılından önce piyasada DES olmadığı için DES in ticari olarak piyasada olduğu ayrı dönem Hastaların tüm bilgilerinin kaydedildiği Enstitü programından yararlanılarak veriler elde edilmiş. Hangi damara ne takılacağı ve distal emboli koruyucu cihaz kulanımı operatörün seçimine bırakılmış. Hastalar median 2,9 yıl (1,4-4,9 yıl takip edilmiş.)

5

6

7 Primer Sonlanım Noktası Tüm nedenlere bağlı ölüm, MI, TLR Sekonder Sonlanım Noktası Primer sonlanım noktasının komponentleri MI, Toponin yükselmesi, Anjina veya EKG değişikliklerine göre tanımlanmış. Sonlanım Noktası

8

9

10

11

12 Seçilmemiş hasta grubunda Safen Ven Greftlere BMS ve DES uygulanan hastaların karşılaştırıldığı bu çalışmada 2003 sonrası BMS kullanımına göre DES karşılaştırıldığında DES kullanımının ölüm, MI ve TLR de azalma yönünde olduğu 2003 öncesi BMS kulanımına göre DES karşılaştırıldığında DES kullanımın ölüm, MI ve TLR de anlamlı azalma sağlamadığı Özellikle DES kullanımının TLR yi istatiksel olarak anlamlı şekilde azaltmadığı gösterilmiştir. Sonuçlar

13 Subgrup analizinde nativ damarlarda olduğu gibi DES kullanımından en fazla yarar gören gupların Diyabetik ve ince damarların olduğu gruplar olduğu saptanmıştır. Sonuçlar


"Dr. Kerem Özbek Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları