Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Kerem Özbek Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2009

2 Randomize çalışmalarda native damarlarda DES kullanımının revaskülarizasyon ihtiyacını anlamlı şekilde azalttığı gösterilmiştir.* SVG ise sonuçlar çelişkilidir. Mevcut olan 2 büyük çalışmada PES ve SES kullanımı toplam 155 hasta üzerinde karşılaştırılmıştır.

3 Diğer çalışmalar ise karşılaştıma için yeterli güce ulaşamamışlardır.
SES BMS ye göre revaskülarizasyon ihtiyacını azaltmasına rağmen mortaliteyi artırmıştır. PES ise BMS ye göre TLR azaltmasına rağmen tüm nedenlere bağlı mortalitede artışa neden olmuştur. Diğer çalışmalar ise karşılaştıma için yeterli güce ulaşamamışlardır. Buna rağmen gerçek yaşamda SVG DES kullanımı sıktır. Bu gözlemsel çalışmada SVG de DES kullanımı ile BMS kullanımı karşılaştırılmıştır. *SES; Sirolismus Eluting Stent, PES; Paklitaksel Eluting Stent

4 Metodoloji Ocak Haziran 2007 arasında DES veya BMS yapılan 558 Hasta 2003 yılından önce piyasada DES olmadığı için DES in ticari olarak piyasada olduğu ayrı dönem Hastaların tüm bilgilerinin kaydedildiği Enstitü programından yararlanılarak veriler elde edilmiş. Hangi damara ne takılacağı ve distal emboli koruyucu cihaz kulanımı operatörün seçimine bırakılmış. Hastalar median 2,9 yıl (1,4-4,9 yıl takip edilmiş.)

5

6

7 Sonlanım Noktası Primer Sonlanım Noktası
Tüm nedenlere bağlı ölüm, MI, TLR Sekonder Sonlanım Noktası Primer sonlanım noktasının komponentleri MI, Toponin yükselmesi, Anjina veya EKG değişikliklerine göre tanımlanmış.

8

9

10

11

12 Sonuçlar Seçilmemiş hasta grubunda Safen Ven Greftlere BMS ve DES uygulanan hastaların karşılaştırıldığı bu çalışmada 2003 sonrası BMS kullanımına göre DES karşılaştırıldığında DES kullanımının ölüm, MI ve TLR de azalma yönünde olduğu 2003 öncesi BMS kulanımına göre DES karşılaştırıldığında DES kullanımın ölüm, MI ve TLR de anlamlı azalma sağlamadığı Özellikle DES kullanımının TLR yi istatiksel olarak anlamlı şekilde azaltmadığı gösterilmiştir.

13 Sonuçlar Subgrup analizinde nativ damarlarda olduğu gibi
DES kullanımından en fazla yarar gören gupların Diyabetik ve ince damarların olduğu gruplar olduğu saptanmıştır.


"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları