Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması"— Sunum transkripti:

1 Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması
Dr. Hakan ÖZÖRNEK

2

3 WHO grup I düşük FSH ve LH
WHO grup II normogonadotropik anovulasyon WHO grup III overyen yetmezlik

4 Amaç: Monoovulasyon İstenmeyen etki: Birden çok folikül gelişimi

5

6

7 Düşük Doz Protokol Ovulasyon oranı % 70 Çoğul gebelik oranı % 36
OHSS oranı %14 150 75

8 Kronik düşük doz protokolü
Maksimum doz 225 IU/gün 15 mm üzerinde 3 ten fazla folikül varsa siklus iptal Ovulasyon oranı % 69 Çoğul gebelik oranı %6

9 Başlama dozu belirlenmesi
BMI PCOS varlığı Önceki cevaplar

10 PCOS PCOS hastalarında 75 IU vs 52.5 IU karşılaştırılmış
Monofoliküler gelişme 52.5 IU da daha fazla %84 vs %72 Ovulasyon oranı Gebelik oranı Düşük oranı eşit

11 7 vs. 14 gün Monofoliküler gelişim için 4 gün sabit doz gereklidir.
7 günde arttırmak toplam kullanılan FSH miktarını ve tedavi gün sayısını azaltır. Siklus iptali, E2 konsantrasyonu, folikül sayısı ve gebelik oranları aynı Çoğul gebelik 7 günlük programda % günlük programda %0 dır.

12 Çoğul gebelikler 3 adet > 15mm Folikül varsa HCG yapma Gebelik %
17 5 2 Folikül 26 12 3 Folikül 34 20 > 3 Folikül 50

13 Düşük doz protokolde 6 siklusta kümülatif gebelik %57
Gebeliklerin % 75 i ilk 3 siklusta oluşuyor 6. siklustan sonra gebelik ihtimali çok düşer

14 Step down protokol PCOS da kullanılıyor
150 IU ile başlanıyor 10 mm üzerinde Folikül gelişimi olduğunda doz önce a ve 3 gün sonra 75 IU a düşürülüyor. Başlangıç dozu yüksek olursa multifoliküler gelişim oluşuyor FSH erken düşerse atrezi oluşur

15 Step up vs. Step down Step up Step down Monofoliküler gelişim %68.2
%32 Siklus iptali %15 %38 OHSS %2.25 %11

16 FSH dozunu belirleyen faktörler

17 İlk siklusda step up yap eşik FSH dozunu belirle sonraki sikluslarda step down yap

18 Multifoliküler gelişimi riski
Hiperandrojenizm Yüksek LH Yüksek antral folikül sayısında artar

19 Tedavide kullanılan toplam FSH dozu
Tedavi iptal oranı Ovulasyon oranı Düşük oranı BMI ile orantılıdır. Normogonadotropik hastalarda tedavi sonucunu belirleyen en önemli faktör obezitedir

20 uHMG vs uhFSH Cochrane Metaanaliz (2000) 14 randomize çalışma
Gebelik oranları aynı OHSS riski uhFSH da daha düşük PCOS lu larda uhFSH tercih edilmelidir

21

22 uhFSH vs rhFSH Cochrane Metaanaliz (2003) Ovulasyon oranı
Gebelik oranı Düşük oranı Çoğul gebelik oranı OHSS oranı aynı rhFSH daha az dozda etkili oluyor ve stimulasyon süresi daha kısa

23 GnRHa PCOS lu hastalarda kullanıldığında gebelik oranlarını arttırmıyor OHSS oranı da aynı GnRHa eklenmesi tedavi süresini uzatıyor ve maliyeti arttırıyor dolayısı ile tavsiye edilmiyor Antagonist tercih edilebilir

24 Insulin sensitize edici ajanlar
Normogonadotropik hastalarda dahi hiper insülinemi ve obezite anovulasyona sebep olur Kilonun %5-10 luk kaybı üreme fonksiyonlarını geri getirebilir Monofoliküler gelişimi arttırır

25 Ovulasyon oranları > 20 mm %95.5 19-20 mm %81.2 17-18 mm %72.5

26 Çoğul gebelik riski yüksek hastalar

27

28 Çoğul gebelik riski yüksek hastalar
3 ün üzerinde 10 mm den büyük folikülü olan hastalar E2 > 1000 pg/ml olan hastalar Yaş < 32 olan hastalar

29 Gonadotropin kullanımı mutlaka monitorize edilmelidir
Gonadotropin kullanımı mutlaka monitorize edilmelidir. Bu ilaçlarda etkisiz ve aşırı cevaba yol açan doz aralığı çok dardır

30 İzlemede E2 ölçümü yanında folikülometride çok önemlidir

31 Eve Götürülecek Mesaj Hasta karakteristiği tedaviye verilecek cevabı ve sonucu belirliyor Multifoliküler gelişimi önlemek için basamaklı tedavi protokolleri öneriliyor HCG uygulaması kesin kurallara bağlanmalıdır GnRHa yararlı değildir Insülin rezistansı olan hastalarda insülin sensitize eden ajanlar kullanılabilir


"Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları