Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması Dr. Hakan ÖZÖRNEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması Dr. Hakan ÖZÖRNEK."— Sunum transkripti:

1 Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması Dr. Hakan ÖZÖRNEK

2

3 WHO grup I düşük FSH ve LH WHO grup II normogonadotropik anovulasyon WHO grup III overyen yetmezlik

4 Amaç: Monoovulasyon İ stenmeyen etki: Birden çok folikül gelişimi

5

6

7 Düşük Doz Protokol Ovulasyon oranı % 70 Ço ğ ul gebelik oranı % 36 OHSS oranı %14 75 150

8 Kronik düşük doz protokolü Maksimum doz 225 IU/gün 15 mm üzerinde 3 ten fazla folikül varsa siklus iptal Ovulasyon oranı % 69 Ço ğ ul gebelik oranı %6

9 Başlama dozu belirlenmesi BMI PCOS varlı ğ ı Önceki cevaplar

10 PCOS PCOS hastalarında 75 IU vs 52.5 IU karşılaştırılmış Monofoliküler gelişme 52.5 IU da daha fazla %84 vs %72 Ovulasyon oranı Gebelik oranı Düşük oranı eşit

11 7 vs. 14 gün Monofoliküler gelişim için 4 gün sabit doz gereklidir. 7 günde arttırmak toplam kullanılan FSH miktarını ve tedavi gün sayısını azaltır. Siklus iptali, E2 konsantrasyonu, folikül sayısı ve gebelik oranları aynı Ço ğ ul gebelik 7 günlük programda %24 14 günlük programda %0 dır.

12 Ço ğ ul gebelikler 3 adet > 15mm Folikül varsa HCG yapma Gebelik %Ço ğ ul gebelik % 1 Folikül175 2 Folikül2612 3 Folikül3420 > 3 Folikül2650

13 Düşük doz protokolde 6 siklusta kümülatif gebelik %57 Gebeliklerin % 75 i ilk 3 siklusta oluşuyor 6. siklustan sonra gebelik ihtimali çok düşer

14 Step down protokol PCOS da kullanılıyor 150 IU ile başlanıyor 10 mm üzerinde Folikül gelişimi oldu ğ unda doz önce 112.5 a ve 3 gün sonra 75 IU a düşürülüyor. Başlangıç dozu yüksek olursa multifoliküler gelişim oluşuyor FSH erken düşerse atrezi oluşur

15 Step up vs. Step down Step upStep down Monofoliküler gelişim%68.2%32 Siklus iptali%15%38 OHSS%2.25%11

16 FSH dozunu belirleyen faktörler

17 İ lk siklusda step up yap eşik FSH dozunu belirle sonraki sikluslarda step down yap

18 Multifoliküler gelişimi riski ◦ Hiperandrojenizm ◦ Yüksek LH ◦ Yüksek antral folikül sayısında artar

19 Tedavide kullanılan toplam FSH dozu Tedavi iptal oranı Ovulasyon oranı Düşük oranı BMI ile orantılıdır. Normogonadotropik hastalarda tedavi sonucunu belirleyen en önemli faktör obezitedir

20 uHMG vs uhFSH Cochrane Metaanaliz (2000) ◦ 14 randomize çalışma ◦ Gebelik oranları aynı ◦ OHSS riski uhFSH da daha düşük ◦ PCOS lu larda uhFSH tercih edilmelidir

21

22 uhFSH vs rhFSH Cochrane Metaanaliz (2003) ◦ Ovulasyon oranı ◦ Gebelik oranı ◦ Düşük oranı ◦ Ço ğ ul gebelik oranı ◦ OHSS oranı aynı ◦ rhFSH daha az dozda etkili oluyor ve stimulasyon süresi daha kısa

23 GnRHa PCOS lu hastalarda kullanıldı ğ ında gebelik oranlarını arttırmıyor OHSS oranı da aynı GnRHa eklenmesi tedavi süresini uzatıyor ve maliyeti arttırıyor dolayısı ile tavsiye edilmiyor Antagonist tercih edilebilir

24 Insulin sensitize edici ajanlar Normogonadotropik hastalarda dahi hiper insülinemi ve obezite anovulasyona sebep olur Kilonun %5-10 luk kaybı üreme fonksiyonlarını geri getirebilir Monofoliküler gelişimi arttırır

25 Ovulasyon oranları ◦ > 20 mm %95.5 ◦ 19-20 mm %81.2 ◦ 17-18 mm %72.5 ◦ 15-16 mm %37.4 ◦ < 14mm %0.5

26 Ço ğ ul gebelik riski yüksek hastalar

27

28 3 ün üzerinde 10 mm den büyük folikülü olan hastalar E2 > 1000 pg/ml olan hastalar Yaş < 32 olan hastalar

29 Gonadotropin kullanımı mutlaka monitorize edilmelidir. Bu ilaçlarda etkisiz ve aşırı cevaba yol açan doz aralı ğ ı çok dardır

30 İ zlemede E2 ölçümü yanında folikülometride çok önemlidir

31 Eve Götürülecek Mesaj Hasta karakteristi ğ i tedaviye verilecek cevabı ve sonucu belirliyor Multifoliküler gelişimi önlemek için basamaklı tedavi protokolleri öneriliyor HCG uygulaması kesin kurallara ba ğ lanmalıdır GnRHa yararlı de ğ ildir Insülin rezistansı olan hastalarda insülin sensitize eden ajanlar kullanılabilir


"Düşük Doz Gonadotropin Uygulaması Dr. Hakan ÖZÖRNEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları