Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği."— Sunum transkripti:

1 Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği

2

3 302- PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaların izlenmesi için kullanılır. Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaların izlenmesi için kullanılır.

4 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI Hazine nakit ihtiyacını karşılamak için, bankalardan 100.000.000,00.-TL borçlanmıştır.. Borçlanılan tutar, 12.000.000,00.-TL faiziyle geri iade edilmiştir. 302- PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI Not: Döviz cinsi yapılan borçlanmalarda, yukarıdaki kayıtta yer alan Banka Hesabı yerine 105- Döviz hesabı kullanılır, diğer işlemlerin seyri aynıdır.

5 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

6 Bütçe Emanetleri Hesabı; mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır. Bütçe Emanetleri Hesabı; mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır. Bütçe emanetlerine alınan tutarlar muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenir. Bütçe emanetlerine alınan tutarlar muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenir. Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar ilgililerine ödenemeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir. Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar ilgililerine ödenemeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir. 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

7 Bina satın alınmış, bedeli çeşitli nedenle ödenememiş Hesapta kayıtlı tutarlardan ödeme yapılmıştır. 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

8 İstihkak karşılığı yapılan ödeme, hak sahibi bulunamadığından ilgili hesaba alınmıştır. Zamanaşımına uğrayan tutarların gelir kaydedilmesi 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

9 Hesapta kayıtlı tutarlardan başka muhasebe birimine aktarma yapılması Hesabın bölümleri arasında aktarma yapılması 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

10 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı; Bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde, ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi gibi nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır. Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı; Bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde, ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi gibi nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır. 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI

11 Ödenek yokluğu sebebiyle ödenemeyen hizmet alım bedeli Hesaba yersiz kaydedilen tutarlar (Gider kaydıyla) Hesaba yersiz kaydedilen tutarlar (Mal ve malzeme alımı) 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI

12 Ödeneği temin edilen hesapta kayıtlı borcun ödenmesi 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI

13 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı; herhangi bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi için kullanılır. Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı; herhangi bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi için kullanılır. Bu hesap yalnız genel bütçeli kuruluşlarda kullanılır**** Bu hesap yalnız genel bütçeli kuruluşlarda kullanılır****

14 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ HESABI Bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte giderin oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan hizmet alım gideri Bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte giderin oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan malzeme alım gideri 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

15 Ödeneği temin edilen, hesapta kayıtlı borcun ödenmesi 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

16 Hesaba yersiz kaydedilen hizmet alım gideri tutarları Hesaba yersiz kaydedilen mal ve malzeme alım gideri tutarları 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

17 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI Bu hesaba; Banka işlemlerini, nakde dayalı ödeme (tek hazine cari hesabı) sistemine göre yürüten muhasebe birimlerinin ödemeler için, ihtiyaç duydukları ve hazineden talep ettikleri paralar ile hazine tarafından gönderilen paralar kaydedilir. Bu hesaba; Banka işlemlerini, nakde dayalı ödeme (tek hazine cari hesabı) sistemine göre yürüten muhasebe birimlerinin ödemeler için, ihtiyaç duydukları ve hazineden talep ettikleri paralar ile hazine tarafından gönderilen paralar kaydedilir.

18 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı; Say 2000i saymanlık otomasyon sistemi üzerinden, muhasebe biriminin nakit ihtiyacının,nakit programı dahilinde, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminden istenmesine dayanır. Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı; Say 2000i saymanlık otomasyon sistemi üzerinden, muhasebe biriminin nakit ihtiyacının,nakit programı dahilinde, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminden istenmesine dayanır. Nakit: Hazinenin bağlı olduğu Merkez Bankasından, Muhasebe Biriminin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır. Nakit: Hazinenin bağlı olduğu Merkez Bankasından, Muhasebe Biriminin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır. Muhasebe Birimleri: Bankada mevcut para kadar, gönderme emri düzenleyerek hak sahiplerine ödeme yaparlar. Muhasebe Birimleri: Bankada mevcut para kadar, gönderme emri düzenleyerek hak sahiplerine ödeme yaparlar. 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI

19 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Yenimahalle Muhasebe Biriminin tedavi ödemesi aşağıdaki gibidir. Gelen nakit doğrultusunda ödeme yapılmak üzere gönderme emri düzenlenmiştir. 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI

20 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Çekin bankadan ödendiği hesap özetinden anlaşılmıştır 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI

21 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 332 - Okul Pansiyonları Hesabı 333 – Emanetler Hesabı

22 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı; mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı; mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır. 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

23 Temizlik ihalesi için teminat alınmıştır Alınan teminatlardan bir kısmı aynı gün iade ediliyor Alınan teminatlardan bir kısmı gelir kaydediliyor 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

24 Okul pansiyonları hesabı; Okul pansiyonları ile ilgili işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Okul pansiyonları hesabı; Okul pansiyonları ile ilgili işlemlerin izlenmesi için kullanılır. 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI

25 332- OKUL PANSİYONLARI HESABI Pansiyon mutemedince yapılan tahsilat, vezneye yatırılmıştır Pansiyon giderlerinde harcanmak üzere gönderilen paraların kaydı, Pansiyon hesabından fazla veya yersiz ödeme yapıldığının anlaşılması 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI

26 332- OKUL PANSİYONLARI HESABI Pansiyon hesabından mutemede avans verilmesi Pansiyon gideri 500,00.-TL ödenmiştir. Verilen avansın kapatılması 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI

27 332- OKUL PANSİYONLARI HESABI Tüketim malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir. Tüketim malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir. (6.000,00.-TL) 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI Malzeme çıkışları ise, aşağıdaki gibi giderlerden yapılır.(bağış gibi) NOT: Yukarda ki kayıtlar birlikte yapılmak zorundadır.( Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı)

28 Emanetler Hesabı; Emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. Emanetler Hesabı; Emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 333- EMANETLER HESABI

29 Nakden tahsil edilen emanet tutarlar Mahsuben tahsil edilen emanet tutarlar Hesapta kayıtlı tutarlardan ödeme veya gönderme yapılması Hesapta kayıtlı tutarlardan fazla veya yersiz ödeme yapılması 333- EMANETLER HESABI

30 Hesapta kayıtlı tutarlardan verilen avansın mahsubu Başka muhasebe birimlerine gönderilen emanet tutarlar Zamanaşımına uğrayan emanetlerin gelir kaydedilmesi 333- EMANETLER HESABI

31 Hesapta kayıtlı tutarların mükellefin vergi borcuna mahsubu Hesapta kayıtlı tutarların kişi borcuna mahsubu (Gelir) 333- EMANETLER HESABI

32 337- MUTEMETLİKLER CARİ HESABI Mutemetlikler cari hesabı, muhasebe birimlerinin kendilerine bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlikleriyle olan nakit ilişkilerinin izlenmesi için kullanılır.Mutemetlerce nakden veya mahsuben yapılan tahsilat ile ödeme ve göndermeler kaydedilir. Mutemetlikler cari hesabı, muhasebe birimlerinin kendilerine bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlikleriyle olan nakit ilişkilerinin izlenmesi için kullanılır.Mutemetlerce nakden veya mahsuben yapılan tahsilat ile ödeme ve göndermeler kaydedilir. Gümrük Muhasebe Birimlerinde (saymanlıklarında), olmayan yerlerde bu hizmeti veren birimlerde kullanılır. Gümrük Muhasebe Birimlerinde (saymanlıklarında), olmayan yerlerde bu hizmeti veren birimlerde kullanılır.

33 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Muhasebe yetkilisi mutemedince tahsil edilen 5.000,00.-TL muhasebe birimi hesabına yatırılmıştır. Mutemet, 3.000.-TL lık teminatı iade etmiş,4.000.-TL tutarında yeni bir gümrük teminatı almış,kalan tutarı bankaya yatırmıştır.(tahsilat 18.000,00.-TL) Mutemet, 3.000.-TL lık teminatı iade etmiş,4.000.-TL tutarında yeni bir gümrük teminatı almış,kalan tutarı bankaya yatırmıştır.(tahsilat 18.000,00.-TL) 337- MUTEMETLİKLER CARİ HESABI

34 338 - KONSOLOSLUK CARİ HESABI Konsolosluk cari hesabı; Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Birimince, elçilik ve konsolosluklara, elçilik veya konsolosluk nezdindeki paralardan ödenmesi talimatı verilen bütçe giderleriyle avans ve kredilerin izlenmesi için kullanılır. Konsolosluk cari hesabı; Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Birimince, elçilik ve konsolosluklara, elçilik veya konsolosluk nezdindeki paralardan ödenmesi talimatı verilen bütçe giderleriyle avans ve kredilerin izlenmesi için kullanılır.

35 Abudabi elçiliğinden hizmet alımı için 800.- TL avans verilmiştir. Elçilikten dönem sonunda bildirilmesi üzerine 18.000.-TL ödendiği anlaşılmıştır. 338 - KONSOLOSLUK CARİ HESABI Konsolosluktan 7.000.- TL tutarında gider yapılacağı bildirilmiştir..

36 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı; sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı; sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır. 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

37 Sosyal güvenlik kurumu adına nakden tahsilat yapılması Sosyal güvenlik kurumu adına mahsuben tahsilat yapılması 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

38 Hesapta kayıtlı tutarlardan sosyal güvenlik kurumuna aktarma yapılması Sosyal güvenlik kurumuna hesapta kayıtlı tutardan fazla aktarma yapılması ( Hesapta kayıtlı tutar: 5.000,00 Aktarılan tutar : 6.000,00 ) 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

39 Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın, sosyal güvenlik kurumu alacağından mahsubu a) Sandığa yanlışlıkla 360,00.-TL fazla para gönderilmiştir. b) Fazla gönderilen tutarın mahsuben tahsilatı 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI

40 362 - Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı, mevzuatları gereği bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuku tahsiline bağlı olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. 362 - Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı, mevzuatları gereği bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuku tahsiline bağlı olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır. 362- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI

41 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI Başka birimler adına izlenen 3.000.-TL nın tahsili yapılmıştır. Tahsilat özel tahaKkukları ilgilendiriyor olsaydı..! 362- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI Hesapta kayıtlı tutar ilgili yerlere gönderildiğinde,

42 Kamu İdareleri Payları Hesabı; Nakden veya mahsuben tahsil edilen genel bütçe gelirlerinden özel kanunları gereğince, mahalli idareler ve fonlar ile diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan paylar ve genel bütçe gelirleri ile birlikte tahsil edilen diğer kamu idarelerine ait payların izlenmesi için kullanılır. Kamu İdareleri Payları Hesabı; Nakden veya mahsuben tahsil edilen genel bütçe gelirlerinden özel kanunları gereğince, mahalli idareler ve fonlar ile diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan paylar ve genel bütçe gelirleri ile birlikte tahsil edilen diğer kamu idarelerine ait payların izlenmesi için kullanılır. 363 - KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI

43 Kesinti oranları ve amacı; Kesinti oranları ve amacı; Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların satış bedelinden tahsil edilen tutar üzerinden %10 kesinti; ilgili belediyelerin 775 sayılı kanunla kurulan fon hesabına aktarılmak üzere kesilir. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların satış bedelinden tahsil edilen tutar üzerinden %10 kesinti; ilgili belediyelerin 775 sayılı kanunla kurulan fon hesabına aktarılmak üzere kesilir. Kalan tutar üzerinden ilgili belediyeye %30, varsa büyükşehir belediyesine %10 oranında pay ayrılır. Kalan tutar üzerinden ilgili belediyeye %30, varsa büyükşehir belediyesine %10 oranında pay ayrılır. Köylerdeki (belediye sınırları dışındaki) taşınmazların satışından %25 kesinti yapılır. Kesintinin ¼ ü köy tüzel kişiliğine, ¾ ü İl özel idaresine (köylere hizmet götürmek amacıyla kullanılmak üzere) Köylerdeki (belediye sınırları dışındaki) taşınmazların satışından %25 kesinti yapılır. Kesintinin ¼ ü köy tüzel kişiliğine, ¾ ü İl özel idaresine (köylere hizmet götürmek amacıyla kullanılmak üzere) Bu paylar tahsilini izleyen ayın 20 sine kadar ilgili idarelerin hesabına aktarılır. Bu paylar tahsilini izleyen ayın 20 sine kadar ilgili idarelerin hesabına aktarılır. 363 - KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI

44 363- KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI Peşin bedelle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı 15.000,00 Kayıtlı Değeri 10.000,00 Birikmiş Amortismanı 500,00 Yeniden Değerleme Artışı: 500,00) 363- KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI Kamu idare payının muhasebeleştirilmesi

45 363- KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI Taksitle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı: 26.000,00 Kayıtlı Değeri : 13.000,00 B. Amortismanı: 1.000,00 Y.Değerleme Farkı: 780,00 Net Değeri: 11.220,00) Taksitlerden biri yapılmıştır. 363- KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI

46 363- KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI Hesapta kayıtlı tutarların ilgili kamu idarelerine aktarılması Hesapta kayıtlı tutarların ilgili kamu idarelerinin vergi vb. borçlarına mahsup edilmesi 363- KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI

47 Sayım Fazlaları Hesabı; yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. Sayım Fazlaları Hesabı; yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. 397- SAYIM FAZLALARI HESABI

48 Kasa sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi Menkul varlıkların sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi Demirbaşların sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi Yanlışlıkla bu hesaba kaydedilen menkul varlık sayım fazlası 397- SAYIM FAZLALARI HESABI

49 Nedeni tespit edilemeyen kasa fazlası tutarın bütçeye gelir kaydı Nedeni tespit edilemeyen menkul varlık/demirbaş sayım fazlasının gelir kaydı (Nakit olmayan) 397- SAYIM FAZLALARI HESABI


"Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları