Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 2011."— Sunum transkripti:

1 Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 2011

2 BELGELER Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki muhasebeleştirme belgeleri kullanılır: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki muhasebeleştirme belgeleri kullanılır: 1-Ödeme Emri Belgesi 2-Muhasebe İşlem Fişi

3 KULLANILACAK ALINDILAR Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında, aşağıda yer alan alındılar kullanılır: Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında, aşağıda yer alan alındılar kullanılır: 1-Alındı Belgesi 2-Vergi Dairesi Alındısı 3-Mahsup Alındısı 3-Mahsup Alındısı KULLANILACAK ALINDILAR

4 100 – 299 = Arası hesaplar AKTİF (Bu hesaplar borç çalışır) 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 268-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Aktif hesaplar arasında olmakla birlikte, alacak çalışırlar..Bu hesaplara Aktifi düzenleyici hesaplar denir. **** 300 – 499 = Arası hesaplar PASİF (Bu hesaplar alacak çalışır) 900 - Grup = Nazım Hesapları 500 – Değer hesapları 600 – Faaliyet hesapları 800 – Bütçe Hesapları

5 GELİR : GİDERLER: GELİR : GİDERLER: 600 – Gelirler Hesabı 630 – Giderler Hesabı ……………………………………………………………………………….. 800 – Bütçe Gelirler H. 830 – Bütçe Giderleri H. 805 – Gelir Yansıtma H. 831 – Ö.Mah. Ed. Har.H. 810 – B.Gel.Ret ve İade.H 833 –B.M.E.Ödemeler H. 834 –Geçen Yıl Büt. Mah.H. 834 –Geçen Yıl Büt. Mah.H. 835 – Gider Yansıtma H. 835 – Gider Yansıtma H. GELİR VE GİDER HESAPLARI - Gelir, gider tahakkuk hesapları ile yansıtma sırasında kullanılan hesaplar aşağıda yer almaktadır.

6 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği 600- GELİRLER HESABI Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır, tahsil edilsin edilmesin, gelirlerin takibinde bu hesap kullanılır. Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır, tahsil edilsin edilmesin, gelirlerin takibinde bu hesap kullanılır. Not: Nakden para girişi olması yada olmaması önemli değildir. Tahsilat olsun olmasın tahakkuk da çalışır. Not: Nakden para girişi olması yada olmaması önemli değildir. Tahsilat olsun olmasın tahakkuk da çalışır.

7 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 600- GELİRLER HESABI Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. Verilen her türlü gelir tahakkukunda çalışır, Verilen her türlü gelir tahakkukunda çalışır, Kasa, Banka, Kişilerden Alacaklar, Gelirlerden Alacaklar gibi vs gibi…..Hesaplar karşılığında çalışır.

8 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Bütçe Gelirleri Hesabı;Kanunları gereği bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatın izlenmesi için kullanılır. Bütçe Gelirleri Hesabı;Kanunları gereği bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatın izlenmesi için kullanılır. Bu hesabın çalışması için mutlaka para girişi olması gerekir. Bu hesabın çalışması için mutlaka para girişi olması gerekir. Bu hesap mutlaka 805- Gelir Yansıtma Hs. İle çalışır. Bu hesap mutlaka 805- Gelir Yansıtma Hs. İle çalışır. 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

9 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI GELİRLERİN YANSITMASI Devletin kasasına giren, her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. Devletin kasasına giren, her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

10 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Bakiyesi - 810-B. Gel. Ret ve İade. Hs. Bakiyesi = 805-Gelir Yansıtma Hesabı Bakiyesi Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. Başka hesaplara kaydedilmesi gerekirken yanlışlıkla bütçe gelirleri hesabına kaydedilen tutarların düzeltme işlemleri, muhasebe kaydıyla, Başka hesaplara kaydedilmesi gerekirken yanlışlıkla bütçe gelirleri hesabına kaydedilen tutarların düzeltme işlemleri, muhasebe kaydıyla, yardımcı hesaplara ilişkin hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen hesap kodundan düşülmek ve ilgili koda eklenmek üzere, MİF ile yapılır. Aynı hesaba borç alacak yazılmak suretiyle. yardımcı hesaplara ilişkin hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen hesap kodundan düşülmek ve ilgili koda eklenmek üzere, MİF ile yapılır. Aynı hesaba borç alacak yazılmak suretiyle. 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

11 Her zaman için; 800-Bütçe Gelirleri hesabı / 805- Gelir Yansıtma Hesabına denktir yada küçüktür. 600- Gelirler hesabı / 800-Bütçe Gelirleri hesabına, denktir yada büyüktür. Her zaman için; 800-Bütçe Gelirleri hesabı / 805- Gelir Yansıtma Hesabına denktir yada küçüktür. 600- Gelirler hesabı / 800-Bütçe Gelirleri hesabına, denktir yada büyüktür. 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

12 Giderler Hesabı; Tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. (Nakden ödensin ödenmesin) Giderler Hesabı; Tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. (Nakden ödensin ödenmesin) 630- GİDERLER HESABI Not: Nakden para çıkışı olması yada olmaması önemli değildir. Not: Nakden para çıkışı olması yada olmaması önemli değildir.

13 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 630- GİDERLER HESABI Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. Not: Nakden para çıkışı olması yada olmaması önemli değildir. Gider olsun olmasın tahakkuk da çalışır. Not: Nakden para çıkışı olması yada olmaması önemli değildir. Gider olsun olmasın tahakkuk da çalışır. Nakit TalEp ve Tahsisleri hesabı, ilk madde ve malzeme hesabı, demirbaş, bina vs.. Hesaplar karşılığında çalışır.

14 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI - Bütçe Giderleri Hesabı Kanunları gereği bütçe gideri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. - Bütçe Giderleri Hesabı Kanunları gereği bütçe gideri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. - Bu hesabın çalışması için mutlaka para çıkışı olması gerekir.

15 835- GİDER YANSITMA HESABI Gider Yansıtma Hesabı; Gider Yansıtma Hesabı; a)831-Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı, b)833-Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı, c)834-Geçen yıl bütçe mahsupları hesabına kaydedilen tutarların a)830-Bütçe giderleri hesabı veya b)İlgili bilanço hesabına yansıtılması için kullanılır. GİDERİN YANSITMASI

16 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI Bütçe Giderleri Hesabı; Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. Bütçe Giderleri Hesabı; Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. Bütçe giderleri, ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı, bütçeden mahsup edilecek ödemeler ve geçen yıl bütçe mahsupları hesaplarının borç bakiyeleri toplamı ile gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi her zaman birbirine eşittir. Bütçe giderleri, ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı, bütçeden mahsup edilecek ödemeler ve geçen yıl bütçe mahsupları hesaplarının borç bakiyeleri toplamı ile gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi her zaman birbirine eşittir. 830- Bütçe Giderleri B. Bakiye + 831- Ö.M.E.. Harcama B. Bakiye = 835- Gider Yansıtma A. Bakiye + 833- B.M.E. Ödemeler B. Bakiye + 834- G.Y.B. Mahsupl. B. Bakiye

17 Her zaman için; 630-Giderler Hesabı / 830- Bütçe Giderleri Hesabına denk yada büyüktür. Her zaman için; 835- Gider Yansıtma hesabı; 830-Bütçe Giderleri hesabına denk yada büyük, 831,833 ve 834 kodlu hesaplardan her zaman yada büyük, 831,833 ve 834 kodlu hesaplardan her zaman büyüktür. büyüktür. 835 Gider Yansıtma hesabı, aşağıdaki 4 hesabın toplamına her zaman eşittir. eşittir. 830-Bütçe Giderleri hesabı 831- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 833-Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı, 834-Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI

18 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI Nakden ve mahsuben ödeme yapılması halinde yansıtma kaydı, Tüm işlemler ÖDEME EMRİ BELGESİ ile yapılır. GİDERİN YANSITMASI

19 ÖDENEKLER TEMİNATLAR / EM. : ÖDENEKLER TEMİNATLAR / EM. : 901- Bütçe Ödenekleri Hs. 910 –Teminat Mek. H. 902 – Bütçe Ödenek Hareketleri hs.911 –T. Mek. Emanetler H 902 – Bütçe Ödenek Hareketleri hs. 911 –T. Mek. Emanetler H 903 –Kul.Öd. Hesabı 912 – Kişilere Ait M.K.H 903 –Kul.Öd. Hesabı 912 – Kişilere Ait M.K.H 904 –Ödenekler Hesabı 913 – Kiş.Ait.M.K.Em. H 904 –Ödenekler Hesabı 913 – Kiş.Ait.M.K.Em. H 905 –Ödenekli Giderler H. 905 –Ödenekli Giderler H. 906 – M.D.Ak.Kul.Ö.Hs. 906 – M.D.Ak.Kul.Ö.Hs. 907- M.D.Ak.Ödenekler.H. 907- M.D.Ak.Ödenekler.H. HESAPLAR HESAPLAR 900 – HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR) -900’lü kodlarda bulunan düzenleyici hesapların bazıları aşağıda yer almaktadır. Bu hesapların bilançoya etkisi yoktur, hiçbir zaman aktif ve pasif hesaplarla karşılıklı çalışmazlar. - Bu hesapların bilançoya etkisi yoktur, hiçbir zaman aktif ve pasif hesaplarla karşılıklı çalışmazlar.

20 HESAPLAR HESAPLAR 900 – HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR) TAAHHÜT HESAPLARI: DEĞERLİ KAĞIT HESAPLARI : 920 – Gider Taahhütleri H. 940 –Değerli Kağıt Amb. Hs. 921 – Gider Tah. Karşı.H 942 –Z.V.Değ.Kağ.H 944 – Yol Değ. Kağ.H 944 – Yol Değ. Kağ.H 945 – Değ.Kağ.İşlemleri H: 945 – Değ.Kağ.İşlemleri H: ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI: 946 - Özel tahakkuklardan alacaklar Hs. 947 - Özel tahakkuklar Hs. MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER : 948 - Başka birimler adına izlenen alacaklar Hs. 949 - Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri Hs.

21 HESAPLAR HESAPLAR 900 – HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR) TAAHHÜT HESAPLARI: DEĞERLİ KAĞIT HESAPLARI : 920 – Gider Taahhütleri H. 940 –Değerli Kağıt Amb. Hs. 921 – Gider Tah. Karşı.H 942 –Z.V.Değ.Kağ.H 944 – Yol Değ. Kağ.H 944 – Yol Değ. Kağ.H 945 – Değ.Kağ.İşlemleri H: 945 – Değ.Kağ.İşlemleri H: ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI: 946 - Özel tahakkuklardan alacaklar Hs. 947 - Özel tahakkuklar Hs. MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER : 948 - Başka birimler adına izlenen alacaklar Hs. 949 - Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri Hs. DİĞER NAZIM HESAPLAR 998 – Diğer Nazım Hesaplar 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı


"Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları