Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL MUHASEBE FİKRET SÖYÜNMEZ SİNOP TİCARET MESLEK LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL MUHASEBE FİKRET SÖYÜNMEZ SİNOP TİCARET MESLEK LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 GENEL MUHASEBE FİKRET SÖYÜNMEZ SİNOP TİCARET MESLEK LİSESİ

2 İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabından para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabından para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? A. Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır B. Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır. C. Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır. D. Bir aktif hesap alacaklandırılırken, bir pasif hesap boçlandırılır. E. Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir pasif hesap alacaklandırılır.

3 Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır. B. Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır. C. Bilanço işletmenin bir dönem içerisinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir D. Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır. E. Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.

4 Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır. B. Giderdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır. C. Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacaklandırılır. D. Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır. E. Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.

5 Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir? Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir? A. Mali işlemler B. İletme C. Girdi D. Çıktı E. Süreçleme

6 Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir? Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir? A. Kasa fişi A. Kasa fişi B. Tediye fişi B. Tediye fişi C. Mahsup fişi C. Mahsup fişi D. İstek fişi D. İstek fişi E. Tahsil fişi

7 İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisidir? İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisidir? A. Kredi alma B. Pazarlama C. Borçlanma D. Muhasebe E. Finansman

8 İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir. A. Kaynaklar A. Kaynaklar B. Gider B. Gider C. Borçlar C. Borçlar D. Varlıklar D. Varlıklar E. Sermaye

9 Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir? Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir? A. Faaliyet döngüsü B. Süreç C. Takvim yılı D. Normal faaliyet yılı E. Mali yıl

10 Bir işletmenin işe başlama tarihinde Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir: nakit para: 1,000 tl Ticari Mal :2,000 tl Taşıtlar :5000 tl banka mev. :500 tl alacaklar:1,500 tl banka kredileri: 2,500 tl Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt nasıl gerçekleşir. mali durumu şöyledir: nakit para: 1,000 tl Ticari Mal :2,000 tl Taşıtlar :5000 tl banka mev. :500 tl alacaklar:1,500 tl banka kredileri: 2,500 tl Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt nasıl gerçekleşir. A. 7.500 borç B. 12.500 alacak C. 4.500 alacak D. 4.500 borç E. 7.500 alacak

11 Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır? Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır? A. Genel geçici mizan A. Genel geçici mizan B. Bilançonun düzenlenmesi B. Bilançonun düzenlenmesi C. Kesin mizan C. Kesin mizan D. Muhasebe içi envanter D. Muhasebe içi envanter E. Muhasebe dışı envanter

12 Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir? Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir? A. Kontrol etme B. Stok Sayımı B. Stok Sayımı C. Envanter çıkarmak C. Envanter çıkarmak D. Değerleme D. Değerleme E. Denetim

13 Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir? Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir? A. Yevmiye defterine A. Yevmiye defterine B. Büyük deftere B. Büyük deftere C. Mizana C. Mizana D. Envanter defterine D. Envanter defterine E. Kasa defterine

14 Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz? Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz? A. İştiraklerden Alacaklar A. İştiraklerden Alacaklar B. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar B. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar C. Alıcılar C. Alıcılar D. Şüpheli Alacaklar D. Şüpheli Alacaklar E. Ortaklardan Alacaklar

15 Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir? Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir? A. Verilerin güvenilir olması kavramı A. Verilerin güvenilir olması kavramı B. Dönemsellik kavramı B. Dönemsellik kavramı C. Tutarlılık kavramı C. Tutarlılık kavramı D. Özün önceliği kavramı D. Özün önceliği kavramı E. Sosyal sorumluluk kavramı

16 Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir? Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Verilerin güvenilir olması kavramı A. Verilerin güvenilir olması kavramı B. Sosyal sorumluluk kavramı B. Sosyal sorumluluk kavramı C. Özün önceliği kavramı C. Özün önceliği kavramı D. Tutarlılık kavramı D. Tutarlılık kavramı E. Dönemsellik kavramı

17 V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir? V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir? A. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir B. Ticaret Odası B. Ticaret Odası C. Vergi Dairesi C. Vergi Dairesi D. Yeminli Mali Müşavir D. Yeminli Mali Müşavir E. Noter

18 Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir? Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir? A. Alacak kalanı vermesi mümkündür. A. Alacak kalanı vermesi mümkündür. B. Yabancı paralarda bu hesapta izlenir. B. Yabancı paralarda bu hesapta izlenir. C. Aktif karakterli bir varlık hesabıdır. C. Aktif karakterli bir varlık hesabıdır. D. Hazır değerler içinde yer alır. D. Hazır değerler içinde yer alır. E. Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.

19 Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir? Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir? A. Muhasebe içi envanter A. Muhasebe içi envanter B. Hesapların kapatılması B. Hesapların kapatılması C. Hesapların açılması C. Hesapların açılması D. Muhasebe dışı envanter D. Muhasebe dışı envanter E. Mizan çıkarma

20 Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir? Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük bedelle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir? A. Menkul Kıymet Satış Zararı Hs A. Menkul Kıymet Satış Zararı Hs B. Kambiyo Zararı B. Kambiyo Zararı C. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs C. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs D. Menkul Kıymet Satış Kârı Hs D. Menkul Kıymet Satış Kârı Hs E. Reeskont Faiz Gideri Hs E. Reeskont Faiz Gideri Hs

21 İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez. A. Öz sermayede azalış olur. B. Varlıklar toplam olarak azalır. B. Varlıklar toplam olarak azalır. C. Varlıkların yapısında değişiklik olur. C. Varlıkların yapısında değişiklik olur. D. Kaynaklar toplam olarak azalır. E. Varlıklar toplam olarak artar.

22 Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım - onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir? Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım - onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir? A. Binalar A. Binalar B. Olağandışı Gider ve Zararlar B. Olağandışı Gider ve Zararlar C. Genel Yönetim Giderleri C. Genel Yönetim Giderleri D. Olağan Gider ve Zararlar D. Olağan Gider ve Zararlar E. Özel Maliyetler.

23 Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir. A. Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır. A. Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır. B. Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir. B. Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir. C. Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır. C. Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır. D. Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir. E. Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir

24 Dönem sonunda hesap kalanlarından hangi tablo elde edilir? A. Bilanço B. Gelir tablosu C. Kâr-zarar tablosu D. Fon Akım tablosu E. Hesap Tablosu

25 Aralıklı envanter yönteminde yapılan aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem içinde yer almaz? A)153 Ticari Mallar Hesabı B)600 Yurtiçi Satışlar Hesabı C)610 Satıştan İadeler Hesabı D)611 Satış İskontoları Hesabı E)621 Satılan Ticari Malların Maliyeti Hesabı

26 Maddi duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Maddi duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden aktifleştirilir. A)Maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden aktifleştirilir. B)Bir maddi duran varlığın net aktif değeri = kayıtlı değer - birikmiş amortismanlar şeklinde bulunur B)Bir maddi duran varlığın net aktif değeri = kayıtlı değer - birikmiş amortismanlar şeklinde bulunur C)Maddi duran varlıkların ömürleri(kullanım süreleri) en az 4 yıldır. C)Maddi duran varlıkların ömürleri(kullanım süreleri) en az 4 yıldır. D)Büro donanımı demirbaşlar hesabında izlenir. D)Büro donanımı demirbaşlar hesabında izlenir. E)Maddi duran varlıklar ömürleri süresince amortismana tabi tutulurlar. E)Maddi duran varlıklar ömürleri süresince amortismana tabi tutulurlar.

27 İşletme aşağıdaki durumlardan hangisinde bankaya faiz değil komisyon öder? İşletme aşağıdaki durumlardan hangisinde bankaya faiz değil komisyon öder? A)Açık Kredi A)Açık Kredi B)Teminat Mektubu B)Teminat Mektubu C)Maddi Teminat Karşılığı Kredi C)Maddi Teminat Karşılığı Kredi D)Iskonto Kredisi D)Iskonto Kredisi E)Avans Kredisi E)Avans Kredisi

28 Muhasebe ilkeleri ve Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak bulunan net faaliyet sonucuna ne ad verilir? Muhasebe ilkeleri ve Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınarak bulunan net faaliyet sonucuna ne ad verilir? A)Ticari Kâr veya Zarar A)Ticari Kâr veya Zarar B)Mali kâr veya zarar B)Mali kâr veya zarar C)Faaliyet kârı veya zararı C)Faaliyet kârı veya zararı D)Brüt satış kârı ve zararı D)Brüt satış kârı ve zararı E)Vergi sonrası kâr veya zarar E)Vergi sonrası kâr veya zarar

29 İşletmenin Hisse Senetleri Hesabında kayıtlı (A) A.Ş'ye ait toplam 4.700.000.000 TL. tutarlı hisse senedi mevcuttur. Ancak dönem sonunda, bu hisse senetlerinin borsa rayicine göre değerinin 4.550.000.000 TL. olduğu belirlenmiştir. Yapılacak envanter kaydında alacaklandırılması gibi gerekli hesap adı nedir? İşletmenin Hisse Senetleri Hesabında kayıtlı (A) A.Ş'ye ait toplam 4.700.000.000 TL. tutarlı hisse senedi mevcuttur. Ancak dönem sonunda, bu hisse senetlerinin borsa rayicine göre değerinin 4.550.000.000 TL. olduğu belirlenmiştir. Yapılacak envanter kaydında alacaklandırılması gibi gerekli hesap adı nedir? A)Hisse senetleri A)Hisse senetleri B)Karşılık giderler B)Karşılık giderler C)Menkul Kıymet Satış Kârları C)Menkul Kıymet Satış Kârları D)Menkul Kıymet Satış Zararları D)Menkul Kıymet Satış Zararları E)Menkul Kıymetler değer düşüklüğü karşılığı E)Menkul Kıymetler değer düşüklüğü karşılığı

30 İşletmenin bütün bölümleri ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü bir binanın yıllık amortisman payının muhasebeleştirilmesi için, seçeneklerde belirtilenlerden hangisi kesinlikle yapılmaz? İşletmenin bütün bölümleri ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü bir binanın yıllık amortisman payının muhasebeleştirilmesi için, seçeneklerde belirtilenlerden hangisi kesinlikle yapılmaz? A)Birikmiş Amortisman Hesabı alacaklandırılır B)Birikmiş Amortismanlar Hesabı borçlandırılır. C)Bir Gider Hesabı borçlandırılır D)Genel Yönetim Giderleri Hesabı borçlandırılır E)Düzenleyici bir hesap alacaklandırılır

31 İşletme daha önce kredili mal satın aldığı (C) Anonim şirketinden dönem sonunda 40.000.000 TL. tutarında ıskonto temin etmiştir. Bu işlemde ilgili yapılacak kayıtta borçlandırılması gerekli hesap adı nedir? İşletme daha önce kredili mal satın aldığı (C) Anonim şirketinden dönem sonunda 40.000.000 TL. tutarında ıskonto temin etmiştir. Bu işlemde ilgili yapılacak kayıtta borçlandırılması gerekli hesap adı nedir? A)Kasa A)Kasa B)Satıcılar B)Satıcılar C)Alıcılar C)Alıcılar D)Ticari Mallar D)Ticari Mallar E)Satış ıskontoları E)Satış ıskontoları

32 Dönem sonunda işletmenin bankadaki mevduat hesabına 100.- TL faiz tahakkuk ettiğinde yapılacak kayıtta hangi hesap alacalandırılır? A)Faiz giderleri A)Faiz giderleri B)Kasa B)Kasa C)Faiz gelirleri C)Faiz gelirleri D)Banka D)Banka E)Alıcılar E)Alıcılar

33 - Yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu araştıran mizan aşağıdakilerden hangisidir? a) Envanter Mizanı b) Kesin Mizan c) Genel Geçici Mizan d) Geçici Mizan e) Kontrol Mizanı

34 - İşletme, işyerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? a) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır. b) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı alacaklandırılır. c) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır. d) Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı borçlandırılır. e) Verilen İş Avansları Hesabı alacaklandırılır.

35 - Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptayan, maliyet kontrolünü sağlayan, başarısını değerleyen, elde edilen bilgiler ile planlama yapan ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe dalı aşağıdakilerden hangisidir? a) Maliyet muhasebesi b) Şirketler muhasebesi c) Finansal muhasebe d) Genel muhasebe e) Uzmanlık muhasebesi

36 Bir dönemin gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Dönem zararını b) Alacaklarını c) Öz sermayeyi d) Borçlarını e) Dönem karını Bir dönemin gelirleri ile giderleri arasındaki pozitif fark aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) Dönem zararını b) Alacaklarını c) Öz sermayeyi d) Borçlarını e) Dönem karını

37 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi senet iskontosunu tam olarak açıklamaktadır? a) Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması b) Senetlerin vadelerinden önce nominal değeri üzerinden paraya çevrilmesi c) Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi d) Senetlerin vade tarihinde nominal değeri üzerinden tahsil edilmesi e) Senetlerin vadelerinden sonra, gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi

38

39 Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmenin hesaplarının durumu yukarıdaki gibidir. Dönem sonu mal mevcudu 1.350 TL olduğuna göre; İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği kar veya zarar ne kadardır? A)2.000 TL kar B)2.000 TL zarar C)2.600 TL kar D)3.950 TL zarar E)3.950 TL kar


"GENEL MUHASEBE FİKRET SÖYÜNMEZ SİNOP TİCARET MESLEK LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları