Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, banka.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, banka."— Sunum transkripti:

1 Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. 109 -BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI

2 Kredi kartıyla tahakkuksuz bütçe geliri tahsilatı yapılması Kredi kartıyla yapılan tahsilatların banka hesabına aktarıldığının anlaşılması

3 109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI Kredi kartıyla tahakkuklu bütçe geliri tahsilatının yapılması Yukarıdaki tahsilata ilişkin borcun, daha önceden ödendiği anlaşılmış ve gerekli düzeltme kaydı yapılmıştır.

4 110- HİSSE SENETLERİ HESABI Muhasebe Birimlerince geçici olarak elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir. Muhasebe Birimlerince geçici olarak elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.

5 110- HİSSE SENETLERİ HESABI Muhasebe birimine Hazine malı olarak 1.000,00 TL değerinde hisse senedi teslim edilmiştir.. Alınan hisse senetleri 1.200,00.-TL karşılığında paraya çevrilmiştir. Yukarıdaki hisse senetleri 900,00.-TL ya paraya çevrilseydi

6 111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Özel sektör tarafından çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır, Özel sektör tarafından çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır,

7 111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Muhasebe birimine mahkeme kararı ile 1.000,00 TL nominal bedelli özel kesim tahvil teslim edilmiştir. Alınan tahviller paraya çevrilmiştir. (toplam tutar 1.500,00.-TL)

8 111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Yukarıdaki tahvillerin paraya çevrilmesi sırasında 100.-TL komisyon ödenmesi gerektiğinden hazineden para istenmiştir. Muhasebe Biriminde kişi malı olarak kaydedilen tahvillerden 2.000,00TL.- tutarındaki kısmın, hazine malı olduğu anlaşılmıştır. Muhasebe Biriminde kişi malı olarak kaydedilen tahvillerden 2.000,00TL.- tutarındaki kısmın, hazine malı olduğu anlaşılmıştır.

9 112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı, diğer kamu idarelerince çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı, diğer kamu idarelerince çıkarılan ve muhasebe birimine intikal eden tahvil, senet ve bonoların izlenmesi için kullanılır.

10 112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI Muhasebe birimine Hazine malı olarak 3.000,00 TL değerinde kamu kesim tahvil/senet teslim edilmiştir. (devlet iç borçlanma senedi vs..) Alınan borçlanma tahvilleri/senetleri paraya çevrilmiştir. Paraya çevrilme sırasında, tahvil/senetlerin 600,00 TL.- primli olduğu anlaşılmıştır.

11 Muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır. Teslim alındığında alındı belgesi verilir. Teslim alındığında alındı belgesi verilir. Yabancı paralar hariç yukarıda sayılanlar en geç bir ay içerisinde (Bakanlıkça başka bir talimat verilmemişse) Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilir. Yabancı paralar hariç yukarıda sayılanlar en geç bir ay içerisinde (Bakanlıkça başka bir talimat verilmemişse) Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilir. 117- MENKUL VARLIKLAR HESABI

12

13 Muhasebe birimine Hazine malı menkul varlık teslim edilmesi Başka muhasebe birimlerinden Hazine malı menkul varlık teslim alınması, Başka bir muhasebe birimlerine Hazine malı menkul varlık gönderilmesi,

14 117- MENKUL VARLIKLAR HESABI Hazine malı menkul varlıkların paraya çevrilmesi; a) Nakit değeri ile kayıtlı değeri eşitse b) Nakit değeri, kayıtlı değerinden fazla ise c) Nakit değeri, kayıtlı değerinden az ise

15 117- MENKUL VARLIKLAR HESABI Hazine malı menkul varlıkların kişi malı olduğunun anlaşılması Hazine malı menkul varlığın müzeye gönderilmesi halinde

16 117- MENKUL VARLIKLAR HESABI Menkul varlıkların sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi Fazlalığın sebebi bulunamamıştır

17 117- MENKUL VARLIKLAR HESABI Menkul varlıkların sayımı sonucunda noksanlık tespit edilmesi; a) Kayıtlı tutar, rayiç bedelden fazla ise b) Rayiç bedel, kayıtlı tutardan fazla ise 117- MENKUL VARLIKLAR HESABI


"Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Bu hesap, banka." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları