Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Amortisman Ayırma Kayıtları – 7/A seçeneğine göre – 7/B seçeneğine göre Amortisman Ayrılmış Varlığın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Amortisman Ayırma Kayıtları – 7/A seçeneğine göre – 7/B seçeneğine göre Amortisman Ayrılmış Varlığın."— Sunum transkripti:

1 Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Amortisman Ayırma Kayıtları – 7/A seçeneğine göre – 7/B seçeneğine göre Amortisman Ayrılmış Varlığın Satılması Amortisman Süresini Doldurmuş Varlıklar

2 250 ARAZİ VE ARSALAR 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 252 BİNALAR 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) İLKE : Maddi Duran Varlıklar ilke olarak kendilerinden yararlanılacakları süreler içinde amorti edilir. Ancak VUK, 5 yıldan kısa olmamak şartıyla işletmeleri amortisman ayırmada serbest bırakmıştır (max.A.O.%20).

3 260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) İLKE : Maddi Olmayan Duran Varlıklar ilke olarak kendilerinden yararlanılacakları süreler içinde amorti edilir. Ancak yararlanma süresi belli değilse (veya uzunsa) 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa edilirler (Amort.Oranı % 20).

4 271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDA AMORTİSMAN 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) İLKE : Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ilke olarak kendilerinden yararlanılacakları süreler içinde amorti edilir. Ancak Bakanlık yüzde yöntemini benimsemiştir. İşletmenin başvurusu üzerine bu yüzde Bakanlıkça tespit edilir. Bakanlık her işletme için ayrı bir yüzde tespit eder...

5 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar : 7/A XXXX

6 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar : 7/A 750 / XXXX

7 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar : 7/A 750 / 760 / XXXX

8 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar : 7/A 750 / 760 / (268 / 278 / 299) XXXX

9 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar : 7/B (268 / 278 / 299) 7/A 750 / 760 / (268 / 278 / 299) XXXX XXXX

10 Örnek: Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında TL amortisman hesaplanmıştır. 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yevmiye kaydını yapınız.

11 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR /12/2006

12 Örnek: Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında TL amortisman hesaplanmıştır. 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yevmiye kaydını yapınız. 7/B 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR /12/

13 Biraz önce yaptığımız amortisman gider kaydında ki binanın kayıtlı değerinin TL olduğu varsayılırsa....

14 ..... ŞİRKETİNİN 2006 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) Biraz önce yaptığımız amortisman gider kaydında ki binanın kayıtlı değerinin TL olduğu varsayılırsa yıl sonra ?

15 ..... ŞİRKETİNİN 2011 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) yıl boyunca her yıl TL amortisman gideri kaydedilecek (Normal Amortisman yöntemine göre) olursa; x 5 = TL amortisman birikecektir... Varlığın Defter Değeri (DD): TL Birikmiş Amortismanı (BA): TL Varlığın Net Defter Değeri (NDD): TL

16 ..... ŞİRKETİNİN 2011 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) yılında bu binayı satmaya kalktığımızı düşünelim... NDD üzerindeki her fiyat kar, altındaki her fiyat zarar anlamına gelecektir. SATIŞ FİYATI> NDD ( TL) ; KAR679 SATIŞ FİYATI< NDD ( TL) ; ZARAR 689 Diğer Olağandışı.... kullanılır

17 1.ÖRNEK: TL’ye 1.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı... SATIŞ FİYATI> NDD ( TL) ; KAR679 SATIŞ FİYATI< NDD ( TL) ; ZARAR KASA BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR25.000

18 SATIŞ FİYATI> NDD ( TL) ; KAR679 SATIŞ FİYATI< NDD ( TL) ; ZARAR KASA BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ÖRNEK: TL’ye 1.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı...

19 2.ÖRNEK: TL’ye 2.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı... SATIŞ FİYATI> NDD ( TL) ; KAR679 SATIŞ FİYATI< NDD ( TL) ; ZARAR KASA BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR25.000

20 SATIŞ FİYATI> NDD ( TL) ; KAR679 SATIŞ FİYATI< NDD ( TL) ; ZARAR KASA BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ÖRNEK: TL’ye 2.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı...

21 3.ÖRNEK: 3.ÖRNEK: Defter değeri TL olan bu bina şayet satılmazsa;

22 a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır...

23 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ÖRNEK: 3.ÖRNEK: Defter değeri TL olan bu bina şayet satılmazsa; a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır...

24 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ÖRNEK: 3.ÖRNEK: Defter değeri TL olan bu bina şayet satılmazsa; a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır... b) 2018 yılına gelindiği ve amortisman süresini doldurduğu halde (Birikmiş Amortismanı TL) daha birkaç sene kullanılmaya devam edilmesi yönünde karar alınmışsa; İZ BEDELİ son yıl 1 TL eksik amortisman ayrılarak kayıtlarda İZ BEDELİ ile izlenir...

25 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ÖRNEK: 3.ÖRNEK: Defter değeri TL olan bu bina şayet satılmazsa; a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır... b) 2018 yılına gelindiği ve amortisman süresini doldurduğu halde (Birikmiş Amortismanı TL) daha birkaç sene kullanılmaya devam edilmesi yönünde karar alınmışsa; İZ BEDELİ son yıl 1 TL eksik amortisman ayrılarak kayıtlarda İZ BEDELİ ile izlenir BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR59.999

26 ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) a) b)

27 ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR1 a) b)

28 ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR1 a) b) İZ BEDELİ

29 Yenileme Fonu Duran varlıkların karlı satışı veya afetler yüzünden zarara uğraması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın fazlasını belli koşullar altında; belli bir süre vergi dışı bırakma imkanı sağlayan fondur. Satış karı veya tazminat fazlası “679...KARLAR” hesabına yazılmak yerine bilançonun pasifinde “549 ÖZEL FONLAR” hesabının içinde tutulur. (gelirin PASİFLEŞTİRİLMESİ)

30 1.Bilanço esasına göre defter tutulması 2.M.D.V. Amortismana tabi olması 3.Yenilemenin zorunlu olması 4.Yönetimin karar verip teşebbüse geçmiş olması 5.Yenilemenin aynı türden olması 6.Yenileme fonunun 3 yıl içinde kullanılması Yenileme Fonu Oluşturabilmenin Koşulları : M.D.V. Satış karını veya tazminat fazlasını yenileme fonu için ayırma yasal bir zorunluluk değil, yasal bir HAK’tır.

31 ÖRNEK 1: İşletme defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir minibüsünü tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) satmıştır.

32 01/11/ KASA H ,- 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H ,- 254 TAŞITLAR H ,- 391 HESAPLANAN KDV 3.600,- 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR H ,- MDV satış kaydı (yenileme yok).../.../2005

33 ÖRNEK 1: İşletme defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir minibüsünü tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) satmıştır. Yenileme söz konusu ise :

34 01/11/ KASA H ,- 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H ,- 254 TAŞITLAR H ,- 391 HESAPLANAN KDV 3.600,- 549 ÖZEL FONLAR H. Yenileme Fonu ,- MDV satış kaydı (yenileme var).../.../2005

35

36 ..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN(-) ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMAN(-) a) b) TL’ye satıyoruz...

37 ..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR a) b) 549 ÖZEL FONLAR KAR GELİR TABLOSUNA 679 KAR BİLANÇOYA 549 KAR GELİR TABLOSUNA yıl sonunda TL karla sattık...

38 Örnek 2: İşletme tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) idari hizmetlerde kullanmak üzere yeni aldığı minibüs için dönem sonunda “normal yönteme” göre (%20 oranında) TL amortisman ayırmıştır (7/A seçeneğine göre).

39 01/12/ TAŞITLAR H ,- 191 İND.KDV7.200,- 100 KASA H ,-

40 5 yıl boyunca her 31.12’de bu kayıt tekrarlanacak... Örnek 2: İşletme tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) idari hizmetlerde kullanmak üzere yeni aldığı minibüs için dönem sonunda “normal yönteme” göre (%20 oranında) TL amortisman ayırmıştır (7/A seçeneğine göre). 01/12/ TAŞITLAR H ,- 191 İND.KDV7.200,- 100 KASA H ,- 31/12/ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ8.000,- 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 8.000,-

41 257 BİRİK.AMORTİSMAN (1.yıl) 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ (2.yıl) (3.yıl) (4.yıl) (5.yıl) (1.yıl) (2.yıl) (3.yıl) (4.yıl) (5.yıl) Yenileme Fonu Yoksa...

42 549 ÖZEL FONLAR (1.yıl) 257 BİRİK.AMORTİSMAN (1.yıl) 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ (2.yıl) (3.yıl) (4.yıl) (5.yıl) - (1.yıl) (2.yıl) (3.yıl) (4.yıl) (5.yıl) (2.yıl) Yenileme Fonu Varsa...

43

44 Değer Artırıcı Gider Normal bakım, onarım, tamir, yıkama, yağlama, boyama ve temizleme vb. rutin giderlerin dışında duran varlığı genişletmek (kapasitesini artırmak), kullanım (faydalı) ömrünü uzatmak, ekonomik değerini sürekli olarak artırmak amacıyla yapılan giderlerdir. MALİYETE EKLENİR ! GİDER YAZILIR !

45 1.Varlığın ya kullanım süresini uzatmalı 2.Varlığın ya kapasitesini artırmalı 3.Varlığa ya edinildiği tarihte sahip olmadığı bir ilave yapılmalı 4.Ya da bir afete uğramış varlığa yapılmalı Yapılan giderin “Değer Artırıcı Nitelikli Gider” sayılması için şunlardan biri mutlaka olmalıdır:

46 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir.

47 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir. 01/12/ TAŞITLAR H ,- 191 İND.KDV1.800,- 100 KASA H ,-

48 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir. 01/12/ TAŞITLAR H ,- 191 İND.KDV1.800,- 100 KASA H ,- b) İşletme tarihinde, minibüse km bakımı yaptırmıştır ve bunun için 500 TL (KDV hariç % 18) ödemiştir.

49 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir. 01/12/ TAŞITLAR H ,- 191 İND.KDV1.800,- 100 KASA H ,- b) İşletme tarihinde, minibüse km bakımı yaptırmıştır ve bunun için 500 TL (KDV hariç % 18) ödemiştir. 01/12/ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ500,- 191 İND.KDV90,- 100 KASA H.590,-

50 DİKKAT Kapasite artırıcı giderler varlığın kalan ömrü içinde amorti edilir. Varlık amorti edildikten sonra yapılmışsa gider yazılır. Kullanım süresini artırıcı giderler varlığın uzayan (yeni) ömrü içinde amorti edilir. Varlık amorti edildikten sonra yapılmışsa maliyete eklenir. AMORTİSMAN YÖNTEMİ DEĞİŞMEZ !

51 Haftaya... Konu: Ödev:


"Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Amortisman Ayırma Kayıtları – 7/A seçeneğine göre – 7/B seçeneğine göre Amortisman Ayrılmış Varlığın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları