Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi."— Sunum transkripti:

1 Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

2 İZMİR KALKINMA AJANSI BÖLGE PLANI KÜMELENME EXPO 2020 TANITIMYENİLİK YATIRIM İZMİR KALKINMA AJANSI

3 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

4 TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

5 İZMİR’DE YENİLİK (2007-2010) İzmir’deki Toplam İşletme Sayısı İzmir’den Yapılan Patent Başvurusu Sayısı TÜBİTAK AR&GE Desteğine Başvuran Firma Sayısı: Sanayi Bakanlığı AR&GE Merkezi Sayısı: 119.452 1064 416 8 23.749 İmalat Sanayi

6 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI 25

7 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI 25

8 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

9 Uygun Başvuru Sahipleri Yıllık net satış geliri ve mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve Yıllık çalışan sayısı 250’yi aşmayan Sermayesinin veya oy haklarının en fazla %25’i KOBİ kapsamına girmeyen bir işletmeye ait olan İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olan İlan tarihinden 3 ay önce kurulmuş olan

10 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI KOBİ’lerin anahtar sektörlerden birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. KOBİ Yenilenebilir Enerji Lojistik Gıda ve İçecek Sanayi Bilişim Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler Tekstil/Giyim Eşyası Endüstri Makinaları İmalat Sanayi Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

11 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI 25

12 Uygun Projeler Projelerin uygun kabul edilebilmesi için program amacına katkıda bulunması ve öncelik kapsamına girmesi gerekmektedir. Proje Süresi: En az 4, en çok 12 ay Proje Yeri: İzmir 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

13 GENEL AMAÇ İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılması GENEL AMAÇ İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılması ÖZEL AMAÇ Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi ÖZEL AMAÇ Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

14 Öncelik 1 : Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi (tanıtım, pazarlama, yeni pazarlara açılma ve seri üretim faaliyetlerinin sağlanması) * * Bu program tescil tarihi 01.01.2008’den sonra olan ürünlerin (2008 – 2009 – 2010 – 2011 yıllarında tescil almış ürünler) ticarileştirilmesi sürecini içerir.

15 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Örnek Projeler: - Patenti alınmış bir ürünün seri üretiminin gerçekleştirilmesi için makine ekipman alımı - Endüstriyel tasarımı bulunan bir ürünün pazarlamasının yapılması için fuarlara katılım, web sitesi kurulması, satış sonrası hizmet ağı oluşturulması

16 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 1 : Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler uygun değil!! Yeni ürünün ticarileştirilmesi aşaması öncesindeki deneme üretimi faaliyetlerini içeren projeler uygun değil!! Projenin uygulanması için gerekli olması ve piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla yeni makine ve ekipman alımı uygun! Bu öncelik kapsamında başvuru yapacaksanız 01.01.2008 tarihi ve sonraki tarihlerde alınmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgesi sunulması zorunludur!! Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil başvurusu ve bu tescillerin korunmasına yönelik maliyetler uygun değil!!

17 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 2: Üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi

18 İLERİ TEKNOLOJİLER Mikro/Nano Elektromekanik Sistemler (MEMS/NEMS) ve Sensörler, Robotik ve Otomasyon Teknolojileri, Jenerik Alanlar: Her türlü mekatronik uygulamanın altyapısını oluşturan Temel Kontrol Teknolojileri ve Algoritmaları, Mikromekanik, Mikroelektronik, Tasarım ve Gömülü Yazılımlar Enerji ve Çevre Teknolojileri Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Enerji Depolama Teknolojileri ve Güç Elektroniği, Nükleer Enerji Teknolojileri, Çevreye Duyarlı ve Verimli Yakıt ve Yakma Teknolojileri, Su Geri Kazanım Teknolojileri, Atık Değerlendirme Teknolojileri Biyoteknoloji ve Gen teknolojileri Genombilim, Hücre tedavileri, Moleküler Markör Teknolojileri / Haritalama, Transformasyon Teknolojileri, İşlevsel Genomik ve Proteomik, Yüksek Ölçekli Analiz Teknolojileri, Rekombinant DNA Teknolojileri, Biyoinformatik, Transgen Teknolojisi Mekatronik Tasarım Teknolojileri Simülasyon ve Modelleme Yazılımları, süreç otomasyonu ile geliştirme ve benzetim araçları, yazılım ve yazılım tasarımı teknolojileri, Sanal Gerçeklik Yazılımları ve Sanal Prototipleme, Grid Teknolojileri ve Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yazılımları Malzeme Teknolojileri Kompozit Malzeme Teknolojileri, Polimer Teknolojileri, Akıllı Malzeme Teknolojileri, Manyetik, Elektronik, Opto-elektronik Malzeme Teknolojileri, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Malzeme Teknolojileri Nanoteknoloji Nanoparçacık, nanokristal, porus malzemeler, nanorobotlar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Telekomünikasyon, internet ve genişbant, donanım ve yazılım

19 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Örnek Projeler: - Mevcut üretim sürecinde manuel yapılan bir işlemin bilgisayar yazılımı ile desteklenmesi sonucunda zaman tasarrufu sağlanması - Tekstil sektöründe nanoteknoloji kullanılması yoluyla üretim verimliliği sağlanması

20 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 2 : Üretim süreçlerinde firma tarafından hali hazırda kullanılan ileri teknolojinin bire bir aynı şekilde kullanımıyla kapasite artırımı sağlayacak projeler uygun değil!! Üretim sürecinin yenilenmesi aşamasında; kavram geliştirme, fizibilite, denemelere dönük laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, faydalı model, patent ve benzeri süreçlere ilişkin faaliyetlerin dahil olduğu bir proje ancak deneme üretimi faaliyetini de içeriyorsa uygundur!! Üretim sürecinde yeni geliştirilen bir yöntem, teknik ve tasarımın bir parçası olması şartıyla makine ve ekipman alımı uygundur! Yeni ürün üretimine yönelik projeler uygun değil!! Üretim sürecinin geliştirilmesi aşamasında kullanılacak olan laboratuar ekipman alımı uygun maliyettir!

21 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 3: Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması (Üniversitelerden teknoloji transferinin sağlanması)

22 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Örnek Proje Konuları: -Üniversite tarafından geliştirilmiş üretim sisteminin firma tarafından kullanımı -Üniversite tarafından geliştirilmiş yeni ürünün firma tarafından ticarileştirilmesi

23 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 3 : Üniversitelerden teknoloji transferi yapılarak gerçekleştiriliyorsa yeni ürün üretimine yönelik projeler uygun!! (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili zorunluluğu yok) Projenin uygulanması için gerekli olması ve piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla yeni makine ve ekipman alımı uygun! Bu öncelik kapsamında proje sunacaksanız (Teknoloji transferi içeren projelerde) firma ve üniversite arasında imzalanacak olan sözleşme / protokol örneği sunulmalıdır.

24 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI 25

25 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Bütçe Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun ve uygun olmayan maliyetler için lütfen başvuru rehberlerini inceleyiniz. Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun ve uygun olmayan maliyetler için lütfen başvuru rehberlerini inceleyiniz.

26 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi-Destek Limitleri-Oranları ASGARİ DESTEK MİKTARI 100.000 TL 800.000 TL AZAMİ DESTEK MİKTARI MAKSİMUM DESTEK ORANI %50

27 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Genel Hatırlatmalar Yalnızca araç alımına yönelik projeler uygun değil Ar&Ge laboratuarı kurulumuna yönelik projeler uygun değil Sadece projede çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin ücretleri uygun (mevcut personele yapılacak ödeme uygun değil!!) Küçük ölçekli yapım işleri Ajans desteğinin %30’u ile sınırlı Ofis kira maliyetleri uygun değil Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun değil İkinci el makine ekipman alımı uygun değil

28 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI DEĞERLENDİRME TABLOSU DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.1 Herhangi bir Üniversiteden danışmanlık desteği alınması durumunda 5 puan verilecektir( belgelenmesi şartıyla).Üniversite danışmanlık desteği yoksa 1 puan verilecektir DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.2 Proje ekibinde konuyla ilgili yüksek lisans ya da doktora mezunu bir mühendisin tam zamanlı olarak yeni istihdamının sağlanması durumunda 5 puan verilebilecektir.

29 ORTAKLARIN UYGUNLUĞU •Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. İŞTİRAKÇİLERİN UYGUNLUĞU •Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. •İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik •destek sağlama gibi roller üstlenecektir. •Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. GENEL BİLGİLER

30 • Bir başvuru sahibi en fazla 4 başvuru yapabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. • Bir başvuru sahibinin 2011 yılı içerisinde ilan edilecek mali destek programlarına dörtten fazla proje sunması durumunda başvuru sırasına göre beşinci ve daha sonra sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir. BAŞVURU SAHİBİ BAŞINA TEKLİF VE DESTEK SAYISI GENEL BİLGİLER

31 İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 30 Aralık 2009 tarihinde ilan edilen Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ya da 30 Aralık 2010 tarihinde ilan edilen Kırsal’da Ekonomik Çeşitlilik ile Turizm’de Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programları kapsamında destek almış olan işletmeler, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 1 sene boyunca Ajanstan destek alamazlar. BAŞVURU SAHİBİ BAŞINA TEKLİF VE DESTEK SAYISI GENEL BİLGİLER

32 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI TÜM ŞARTLARA UYUYORUM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

33 Nasıl Başvurulmalı? ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ İLK KEZ 2011 Yılı mali destek programında ilk kez online başvuru sistemi uygulanacaktır Başvurular öncelikle www.izka.org.tr adresinden sisteme yüklenmelidir Sistem üzerinden alınacak barkodlu çıktı son başvuru tarihine kadar Ajansa teslim edilmelidir. Başvuruların teslimi anında sayfalardaki barkodlar elektronik sistemle kontrol edilecektir. 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

34 Başvuru Rehberi EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri EK E : İş Planı EK F : KOBİ Beyannamesi Online Sistemde Doldurulması Gereken Belgeler •EK :Örnek Performans Göstergeleri •EK: Standart Sözleşme ve Ekleri Bilgi İçin Sunulan Belgeler

35 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEKLEYİCİ BELGELER İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ÇED Belgesi Vergi ve SGK Borcu Yoktur Belgesi Firma ve üniversite arasında imzalanacak olan sözleşme örneği/protokol* 01.01.2008 tarihi ve sonrasında alınmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgesi*

36 BAŞVURULAR

37 Barkodlu çıktılar, 3 nüsha halinde, imzaları tamamlandıktan, tüm destekleyici belgelerin eklenmesinin ardından zarf içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı’na elden veya posta yoluyla ulaştırılarak yapılır.  Başvuru Formu  Bütçe  Özgeçmiş  Mantıksal Çerçeve  İş Planı  KOBİ Beyannamesi  Destekleyici Belgeler İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük, İZMİR

38 BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU Barkodlu çıktıyı Ajansa teslim etmeyi unutmayınız!!! Başvurunuzu sistem üzerinde kaydetmeyi unutmayınız!

39 BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU İnternet üzerinden sisteme kaydedilmesine rağmen son başvuru tarihine kadar Ajansa teslim edilmeyen başvurular değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

40 BAŞVURULAR…. Son Başvuru Tarih ve Saatinden Sonra Ajansımıza Ulaşan Başvurular Kesinlikle Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

41 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Bu Süreçte Sizlere Nasıl Destek Olacağız? BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI EĞİTİMLER TEKNİK YARDIM MASALARI İNTERAKTİF EĞİTİMLER izka.org.tr SIKÇA SORULAN SORULAR (teknoloji@izka.org.tr)

42 EĞİTİM TAKVİMİ TarihİLÇETOPLANTI SAATİTOPLANTI SALONU 26 Eylül 2011 PazartesiKEMALPAŞA10:00 - 17:30Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) 27 Eylül 2011 SalıKONAK10:00 - 17:30 İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) 28 Eylül 2011 ÇarşambaTORBALI10:00 - 17:30Torbalı Ticaret Odası 29 Eylül 2011 PerşembeÇİĞLİ10:00 - 17:30Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 30 Eylül 2011 CumaALİAĞA10:00 - 17:30ALİAĞA Ticaret Odası 03 Ekim 2011 PazartesiGAZİEMİR10:00 - 17:30Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) 04 Ekim 2011 SalıKONAK10:00 - 17:30Ege İşadamları Derneği (EGİAD) 04 Ekim 2011 Salı BORNOVA 10:00 - 17:30 Ege Üniversitesi EBİLTEM Toplantı Salonu 05 Ekim 2011 ÇarşambaKONAK10:00 - 17:30Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 06 Ekim 2011 PerşembeÖDEMİŞ10:00 - 17:30Ödemiş Belediyesi Nikah Salonu

43 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Değerlendirme Süreci ÖN İNCELEME TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME KONTROLÜ BÜTÇE İNCELEMESİ ve ÖN İZLEME ZİYARETİ YÖNETİM KURULU ONAYI

44 İZLEME VE DEĞERLENDİRME Ajans hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. •Başlangıç Toplantısı •Uygulama Eğitimleri •İzleme Ziyaretleri •Ödemeler •Raporlar

45 Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Katılımınız için Teşekkür Ederiz.. www.izka.org.tr teknoloji@izka.org.tr


"Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları