Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknolojik Üretim ve Yenilik Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknolojik Üretim ve Yenilik Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Teknolojik Üretim ve Yenilik Bilgilendirme Toplantısı
Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

2 İZMİR KALKINMA AJANSI YENİLİK TANITIM BÖLGE PLANI EXPO 2020
21/09/08 İZMİR KALKINMA AJANSI İZMİR KALKINMA AJANSI YENİLİK YATIRIM TANITIM BÖLGE PLANI KÜMELENME EXPO 2020 Biz Kimiz: 5449 sayılı kanunla kurulmuş bir kurum Yapısı (Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Yönetim Kurulu-yerel) Temel hedefimiz (İzmir’in kalkınmasına katkıda bulunmak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak) Dayanak belgelerimiz (ulusal planlar, bölge planı, proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği) Temel faaliyetlerimiz Bölge planı (2010 – 2013 bölge planı) : tüm faaliyetlerimizi bu belge şekillendiriyor Strateji çalışmaları (kümelenme, yenilik, tanıtım) Yatırım tanıtım ((Son dönemde 23 Milyon TL’lik 4 yatırım çekildi, toplamda son … yılda İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları ile … Milyon TL yatırım yapıldı, … istihdam sağlandı.) EXPO çalışmaları

3 Toplam 328 Proje 71 Milyon TL MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Ajansımız bugüne kadar 6 adet mali destek programı yürüttü. Sosyal Kalkınma, KOBİ, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Turizm ve Çevre, Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik ve Turizmde Rekabet Edebilirlik programları ile toplam 71 milyon TL kaynak kullandırdık.

4 TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Gördüğünüz gibi her yıl yeni bir alanda mali destek programı uyguluyoruz. Peki bu başlıkları neye göre belirliyoruz: Biz destek vereceğimiz alanları bölgemizdeki aktörlerin katılımıyla hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir Bölge planımızdaki önceliklere göre belirliyoruz. Daha önce ilan etmiş olduğumuz KOBİ, Sosyal kalkınma tarım ve turizm de bu şekildeydi. Teknoloji programı da bölge planında belirlenen 5 öncelikten bir tanesi. Yani bölge planında yer alan: -“Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi”, -“İşletmelerde Kurumsallaşma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması”, -“Kümelenmelerin Oluşturulması ve Düzenli Sanayileşmenin Sağlanması” gelişme alanlarına katkı sağlamak için böyle bir destek programı planlandı. Biz bu program ile neyi hedefliyoruz? : Onu açıklayalım burada!! Genel ve özel amaç burada verilebilir?

5 119.452 1064 416 8 İzmir’deki Toplam İşletme Sayısı
İZMİR’DE YENİLİK ( ) İzmir’deki Toplam İşletme Sayısı İzmir’den Yapılan Patent Başvurusu Sayısı TÜBİTAK AR&GE Desteğine Başvuran Firma Sayısı: Sanayi Bakanlığı AR&GE Merkezi Sayısı: İmalat Sanayi Yenilik göstergelerinde ulusal hedeflere ulaşabilmek için bölgesel düzeyde yapılan faaliyetler önem taşımaktadır. Kalkınmanın önemli araçlarından biri olan yenilik konusunun, bölgeler düzeyinde odaklanıldığı takdirde bölgesel kalkınmayı ivmelendiren bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bölgelerin stratejik kalkınmasında kilit role sahip olan yenilik uygulamalarının yine stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir **Bölgesel anlamda İzmir’e baktığımızda: -Türkiye’de yapılan 9950 patent başvurusunun (başvuruların % 25’i tescillenmiş.) sadece 1064 tanesinin İzmir’den geldiği görülmektedir (% 14 tescil oranı )Tescil edilen 145. Ayrıca bu alanda verilen desteklerin en önemlilerinden TUBİTAK Ar&Ge desteğine türkiye’den başvuran firma sayısı 4586 İzmir’den başvuran firma sayısı sadece % 9’u 416dır (desteklenen 259). Desteklenme oranı ise Türkiye’de %60 iken, İzmir’de % 62 oranlarındadır. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının firmalara bünyelerinde AR&GE merkezi kurmaları için verdikleri destekten sadece 8 firma yararlanmıştır (Türkiye’de bu rakam: 99; İstanbul: 26; Ankara: 16; Bursa: 10; Kocaeli: 9; İzmir 5. sıradadır.) Dünya böylesine bir ivme içindeyken ülkemizin, bölgemizin, firmalarımızın rekabet edebilmesi için bu konuya önem vermesi ve bütçe ayırması gerekir. Rekabet edebilmek için kalite, ürün, süreç yeniliği, araştırma, geliştirme önem arz etmekte. Artık klasik yöntemlerden ziyade ancak bunlarla ayakta kalınabilecek ve rekabet edilebilecek. Biz bölgemizin bu konuda bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. 1064 416 8

6 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI TOPLAM KAYNAK TUTARI TL Ve 14 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldı.. 25

7 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
BEN BU PROGRAMA BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? AKLIMDAKİ FİKİR BU PROGRAM İÇİN UYGUN BİR PROJE KONUSU MU? Gördüğünüz gibi Ajansımız her sene farklı kurumlara, farklı proje konuları için destek sağlamakta. Her programın ayrı kuralları bulunabilmekte. Bu kurallar da başvuru rehberinde belirtilmektedir. Bu nedenle yapmanız gereken ilk şey başvuru rehberini okumaktır. Başvuru rehberinde kimlerin başvurabileceği, hangi projelerin uygun olduğu, hangi maliyetlerin uygun olduğu gibi hususların yanı sıra Ajanstan talep edebileceğiniz destek tutarı, nasıl başvuruda bulunabileceğiniz, projelerin nasıl değerlendirileceği gibi bilgiler de bulunmaktadır. Bu bilgilendirme toplantısında rehberdeki temel konulara değineceğiz. Ancak Rehberde yer alan tüm konuların incelenmesi önemli. Lütfen rehberi dikkatle inceleyin. Başvurunuzu hazırlamaya başlamadan önce kontrol etmeniz gereken 3 konu var: Firmam / Kurumum bu programa başvuruda bulunabilir mi? Aklımdaki proje fikri / yapmak istediğim yatırım bu program için uygun bir proje konusu mu? Destek kapsamında mı? Yapacağım harcamaların hepsi uygun mu? Ne kadarlık yatırım yapabilirim? YAPACAĞIM HARCALAMARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ? 25

8 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
BEN BU PROGRAMA BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? Çalışmalara başlamadan önce sorgulamanız gereken ilk şey bu programa başvuruda bulunup bulunamayacağınız olmalı. Başvuru rehberinin 2. bölümünde (2.1.1) açıklanmaktadır. Bu programda uygun başvuru sahibi olmak için: (bir sonraki slayta geç)

9 KOBİ Uygun Başvuru Sahipleri 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
Yıllık net satış geliri ve mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve Yıllık çalışan sayısı 250’yi aşmayan Sermayesinin veya oy haklarının en fazla %25’i KOBİ kapsamına girmeyen bir işletmeye ait olan İzmir’de yasal olarak kayıtlı ve faal olan İlan tarihinden 3 ay önce kurulmuş olan Bu programdan sadece firmalar yararlanabilecek. Bu firmaların uygun başvuru sahibi olabilmeleri için sayacağım özellikleri taşımaları gerekir: Yıllık bilançosu ve net satışları 25 milyon TL’yi aşmamalı Yıllık çalışan sayısı 250’nin altında olmalı Sermayesinin %25’inden fazlası KOBİ olmayan bir kuruluşa ait olmamalı İzmir’de kayıtlı ve aktif olmalı Programın ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalı Ayrıca her programda olduğu gibi yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi geçmiş SGK veya vergi borcu bulunmaması gerekmektedir. 12 Haziran 2011 (dahil) ve öncesinde kurulmuş firmalar kabul edilecektir.

10 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
KOBİ’lerin anahtar sektörlerden birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. Yenilenebilir Enerji Lojistik Bilişim KOBİ Gıda ve İçecek Sanayi Tekstil/Giyim Eşyası Tüm bu özellikleri taşıyan KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olması için anahtar sektörlerden birinde faaliyet göstermesi gerekmekte. Ticari sicilindeki ünvanları arasında ya da ana sözleşmesinde bu alanlardan en az birinin geçmesi gerekmekte. Teklif çağrısı ilan tarihinden 3 ay öncesinden itibaren yapılacak değişiklikleri kabul etmiyoruz!!! Endüstri Makinaları İmalat Sanayi Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler

11 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
BEN BU PROGRAMA BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? AKLIMDAKİ FİKİR BU PROGRAM İÇİN UYGUN BİR PROJE KONUSU MU? Yukarıda belirtilen koşulların tümünü karşılıyorsanız, cevaplamanız gereken diğer soru: aklınızdaki fikir bu program için uygun bir proje konusu mu? 25

12 Proje Süresi: En az 4, en çok 12 ay
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Uygun Projeler Projelerin uygun kabul edilebilmesi için program amacına katkıda bulunması ve öncelik kapsamına girmesi gerekmektedir. Proje Süresi: En az 4, en çok 12 ay Proje Yeri: İzmir **Bir projenin uygun kabul edilebilmesi için programın amacına katkıda bulunması ve önceliklerden en az birinin kapsamına girmesi gerekmekte. **Proje süresi en az 4 en fazla 12 ay olabiliyor. Projenizin faaliyetlerini takvimlendirirken dikkat edin. Hazırlık,ihale,raporlama aşamalarına dikkat edilmeli. **Projenizin temel faaliyetinin / yatırımın mutlaka İzmir’de bulunması gerekiyor.

13 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI GENEL AMAÇ İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılması ÖZEL AMAÇ Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi **Bir projenin uygun kabul edilebilmesi için programın amacına katkıda bulunması ve önceliklerden en az birinin kapsamına girmesi gerekmekte. Bizim de bu program kapsamında ayırdığımız 14 milyon TL ile gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. Sizin projenizin mutlaka buna katkı koymasını bekliyoruz. Bu amaca nasıl katkı sağlayacağını başvuru formunda açıklamanızı bekliyoruz. İleri teknolojiler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Nanoteknoloji, Tasarım Teknolojileri, Mekatronik, Enerji ve Çevre Teknolojileri Anahtar Sektörler: Yenilenebilir Enerji (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi), Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, Endüstri Makineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörleri

14 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi (tanıtım, pazarlama, yeni pazarlara açılma ve seri üretim faaliyetlerinin sağlanması) * Bir projenin uygun olabilmesi için diğer koşul belirlenen 3 öncelikten birine girmesidir. Öncelik : Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi (tanıtım, pazarlama, yeni pazarlara açılma ve seri üretim faaliyetlerinin sağlanması) *Bu program tescil tarihi ’den sonra olan ürünlerin (2008 – 2009 – 2010 – 2011 yıllarında tescil almış ürünler) ticarileştirilmesi sürecini içerir. * Bu program tescil tarihi ’den sonra olan ürünlerin (2008 – 2009 – 2010 – 2011 yıllarında tescil almış ürünler) ticarileştirilmesi sürecini içerir.

15 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Örnek Projeler: Patenti alınmış bir ürünün seri üretiminin gerçekleştirilmesi için makine ekipman alımı - Endüstriyel tasarımı bulunan bir ürünün pazarlamasının yapılması için fuarlara katılım, web sitesi kurulması, satış sonrası hizmet ağı oluşturulması

16 Öncelik 1: 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 1: Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler uygun değil!! Yeni ürünün ticarileştirilmesi aşaması öncesindeki deneme üretimi faaliyetlerini içeren projeler uygun değil!! Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil başvurusu ve bu tescillerin korunmasına yönelik maliyetler uygun değil!! ***Projeniz 1.Öncelik kapsamına giriyorsa lütfen şu konulara dikkat edin Projenin uygulanması için gerekli olması ve piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla yeni makine ve ekipman alımı uygun! Bu öncelik kapsamında başvuru yapacaksanız tarihi ve sonraki tarihlerde alınmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgesi sunulması zorunludur!!

17 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 2: Üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi Süreç yeniliği tanımı:

18 Enerji ve Çevre Teknolojileri
İLERİ TEKNOLOJİLER Enerji ve Çevre Teknolojileri Biyoteknoloji ve Gen teknolojileri Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Enerji Depolama Teknolojileri ve Güç Elektroniği, Nükleer Enerji Teknolojileri, Çevreye Duyarlı ve Verimli Yakıt ve Yakma Teknolojileri, Su Geri Kazanım Teknolojileri, Atık Değerlendirme Teknolojileri Mekatronik Genombilim, Hücre tedavileri, Moleküler Markör Teknolojileri / Haritalama, Transformasyon Teknolojileri, İşlevsel Genomik ve Proteomik, Yüksek Ölçekli Analiz Teknolojileri, Rekombinant DNA Teknolojileri, Biyoinformatik, Transgen Teknolojisi Mikro/Nano Elektromekanik Sistemler (MEMS/NEMS) ve Sensörler, Robotik ve Otomasyon Teknolojileri, Jenerik Alanlar: Her türlü mekatronik uygulamanın altyapısını oluşturan Temel Kontrol Teknolojileri ve Algoritmaları, Mikromekanik, Mikroelektronik, Tasarım ve Gömülü Yazılımlar Tasarım Teknolojileri Simülasyon ve Modelleme Yazılımları, süreç otomasyonu ile geliştirme ve benzetim araçları, yazılım ve yazılım tasarımı teknolojileri, Sanal Gerçeklik Yazılımları ve Sanal Prototipleme, Grid Teknolojileri ve Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yazılımları Malzeme Teknolojileri Kompozit Malzeme Teknolojileri, Polimer Teknolojileri, Akıllı Malzeme Teknolojileri, Manyetik, Elektronik, Opto-elektronik Malzeme Teknolojileri, Hafif ve Yüksek Mukavemetli Malzeme Teknolojileri Nanoteknoloji Alt birimleri ekleyelim mi?? Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanoparçacık, nanokristal, porus malzemeler, nanorobotlar Telekomünikasyon, internet ve genişbant, donanım ve yazılım

19 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Örnek Projeler: Mevcut üretim sürecinde manuel yapılan bir işlemin bilgisayar yazılımı ile desteklenmesi sonucunda zaman tasarrufu sağlanması Tekstil sektöründe nanoteknoloji kullanılması yoluyla üretim verimliliği sağlanması

20 Öncelik 2: 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 2: Üretim süreçlerinde firma tarafından hali hazırda kullanılan ileri teknolojinin bire bir aynı şekilde kullanımıyla kapasite artırımı sağlayacak projeler uygun değil!! Yeni ürün üretimine yönelik projeler uygun değil!! Üretim sürecinin geliştirilmesi aşamasında kullanılacak olan laboratuar ekipman alımı uygun maliyettir! Üretim sürecinin yenilenmesi aşamasında; kavram geliştirme, fizibilite, denemelere dönük laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, faydalı model, patent ve benzeri süreçlere ilişkin faaliyetlerin dahil olduğu bir proje ancak deneme üretimi faaliyetini de içeriyorsa uygundur!! ***Projeniz 2.Öncelik kapsamına giriyorsa lütfen şu konulara dikkat edin Üretim sürecinde yeni geliştirilen bir yöntem, teknik ve tasarımın bir parçası olması şartıyla makine ve ekipman alımı uygundur!

21 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 3: Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması (Üniversitelerden teknoloji transferinin sağlanması)

22 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Örnek Proje Konuları: Üniversite tarafından geliştirilmiş üretim sisteminin firma tarafından kullanımı Üniversite tarafından geliştirilmiş yeni ürünün firma tarafından ticarileştirilmesi

23 Öncelik 3: 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Öncelik 3: Üniversitelerden teknoloji transferi yapılarak gerçekleştiriliyorsa yeni ürün üretimine yönelik projeler uygun!! (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili zorunluluğu yok) Projenin uygulanması için gerekli olması ve piyasa fiyatlarına uygun olması koşuluyla yeni makine ve ekipman alımı uygun! Bu öncelik kapsamında proje sunacaksanız (Teknoloji transferi içeren projelerde) firma ve üniversite arasında imzalanacak olan sözleşme / protokol örneği sunulmalıdır. ***Projeniz 3.Öncelik kapsamına giriyorsa lütfen şu konulara dikkat edin

24 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
BEN BU PROGRAMA BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? AKLIMDAKİ FİKİR BU PROGRAM İÇİN UYGUN BİR PROJE KONUSU MU? Uygun başvuru sahibisiniz, kafanızdaki proje konusunun da uygunluğunu kontrol ettiniz. Şimdi sıra yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için gerekli olan harcamaların uygunluğunun kontrolüdür. Başvuru Rehberinin bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır. YAPACAĞIM HARCALAMARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ? 25

25 Bütçe 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru sırasında doldurmanız gereken belgelerden biri bütçedir. Bütçe sizin projenin amacına ulaşmak için gerçekleştireceğiniz faaliyetlerin maliyetlere dökülmüş halidir. Makine mi alacaksınız; yeni bir istihdam mı gerçekleştireceksiniz; seyahatiniz mi var; hizmet alımı mı yapacaksınız… hepsini burada göstereceksiniz. İşte bu noktada rehberdeki uygun maliyetler bölümü önem kazanıyor. Aksi takdirde proje uygulanamaz hale gelebilir. Örneğin projenizin ana konusu ek bir bina yapımı ancak bu programda yapım işlerinde sınır var. Lütfen bu kurallar doğrultusunda bütçeyi hazırlayın!! Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Uygun ve uygun olmayan maliyetler için lütfen başvuru rehberlerini inceleyiniz.

26 %50 800.000 TL 100.000 TL MAKSİMUM DESTEK ORANI
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Program Bütçesi-Destek Limitleri-Oranları TL AZAMİ DESTEK MİKTARI ASGARİ DESTEK MİKTARI TL %50 Uygun olan olmayan maliyet dışında Ajansın destek tutarları da tanımlı! Yine bu kurallar çerçevesinde projenizi oluşturmalısınız. Teknolojik Üretim ve Yenilik programına başvuranların Ajanstan talep edebileceği minumum destek tutarı TL’dir. Ajanstan talep edilebilecek maksimum tutar ise TL’dir. Ajansın desteği proje toplam bütçesinin %50’sinden fazla olamaz. Yani örneğin bir proje hazırladınız. Proje kapsamında gerçekleşecek faaliyetler sonucunda oluşan bütçe TL. Ajans en fazla %50’si olan TL’lik kısmını karşılıksız hibe olarak karşılayacak, geri kalan TL’si başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanacaktır. MAKSİMUM DESTEK ORANI

27 Genel Hatırlatmalar 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
Yalnızca araç alımına yönelik projeler uygun değil Ar&Ge laboratuarı kurulumuna yönelik projeler uygun değil Sadece projede çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin ücretleri uygun (mevcut personele yapılacak ödeme uygun değil!!) Küçük ölçekli yapım işleri Ajans desteğinin %30’u ile sınırlı Teknolojik Üretim ve Yenilik mali destek programı kapsamında uygun kabul edilecek projeler programın genel amacına uygun ve önceliklerden en az birinin kapsamına giren projelerdir. Programa uygun olabilecek proje konuları için örnekler şöyledir: «Slayttaki örnekler okunabilir» Buradaki konular sadece fikir oluşturması ve programın daha iyi anlaşılması için verilmiştir. Proje konunuz bunlardan biri olmak zorunda değildir. İkinci el makine ekipman alımı uygun değil Ofis kira maliyetleri uygun değil Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun değil

28 DEĞERLENDİRME TABLOSU
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI DEĞERLENDİRME TABLOSU DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.1 Herhangi bir Üniversiteden danışmanlık desteği alınması durumunda 5 puan verilecektir( belgelenmesi şartıyla).Üniversite danışmanlık desteği yoksa 1 puan verilecektir DEĞERLENDİRME TABLOSU 1.2 Proje ekibinde konuyla ilgili yüksek lisans ya da doktora mezunu bir mühendisin tam zamanlı olarak yeni istihdamının sağlanması durumunda 5 puan verilebilecektir. Teknolojik Üretim ve Yenilik mali destek programı kapsamında uygun kabul edilecek projeler programın genel amacına uygun ve önceliklerden en az birinin kapsamına giren projelerdir. Programa uygun olabilecek proje konuları için örnekler şöyledir: «Slayttaki örnekler okunabilir» Buradaki konular sadece fikir oluşturması ve programın daha iyi anlaşılması için verilmiştir. Proje konunuz bunlardan biri olmak zorunda değildir.

29 İŞTİRAKÇİLERİN UYGUNLUĞU
04/04/2017 GENEL BİLGİLER ORTAKLARIN UYGUNLUĞU Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “İzmir il sınırları içerisinde (TR31 Düzey 2 Bölgesi) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. İŞTİRAKÇİLERİN UYGUNLUĞU Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Üniversitelerin ortak olamayacağı vurgulanmalı 29

30 BAŞVURU SAHİBİ BAŞINA TEKLİF VE DESTEK SAYISI
GENEL BİLGİLER BAŞVURU SAHİBİ BAŞINA TEKLİF VE DESTEK SAYISI Bir başvuru sahibi en fazla 4 başvuru yapabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir. Bir başvuru sahibinin 2011 yılı içerisinde ilan edilecek mali destek programlarına dörtten fazla proje sunması durumunda başvuru sırasına göre beşinci ve daha sonra sunduğu projeler değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir.

31 BAŞVURU SAHİBİ BAŞINA TEKLİF VE DESTEK SAYISI
GENEL BİLGİLER BAŞVURU SAHİBİ BAŞINA TEKLİF VE DESTEK SAYISI İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 30 Aralık 2009 tarihinde ilan edilen Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ya da 30 Aralık 2010 tarihinde ilan edilen Kırsal’da Ekonomik Çeşitlilik ile Turizm’de Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programları kapsamında destek almış olan işletmeler, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 1 sene boyunca Ajanstan destek alamazlar.

32 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
BEN BU PROGRAMA BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? TÜM ŞARTLARA UYUYORUM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? AKLIMDAKİ FİKİR BU PROGRAM İÇİN UYGUN BİR PROJE KONUSU MU? Rehberi incelediniz, tüm kurallara uyduğunuzu düşünüyorsunuz ne yapmalısınız?? Nasıl başvuruda bulunacaksınız? YAPACAĞIM HARCALAMARIN HEPSİ ÖDENİR Mİ?

33 ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Nasıl Başvurulmalı? 2011 Yılı mali destek programında ilk kez online başvuru sistemi uygulanacaktır İLK KEZ Başvurular öncelikle adresinden sisteme yüklenmelidir Sistem üzerinden alınacak barkodlu çıktı son başvuru tarihine kadar Ajansa teslim edilmelidir. Başvuruların teslimi anında sayfalardaki barkodlar elektronik sistemle kontrol edilecektir. ONLINE BAŞVURU SİSTEMİ İlk kez bu yıl mali destek programımıza başvurular online olarak da yapılacaktır. Başvurular öncelikle Ajansın internet adresinden online başvuru sistemine yüklenecektir. Sadece online başvuru yeterli değildir. Online sistemde başvuru son haline getirildikten sonra barkodlu çıktısı alınarak matbu halde Ajansa sunulmalıdır. Sisteme yüklenen başvuru ile Ajansa sunulan matbu başvuru birbirinin aynısı olmalıdır. Başvuruların teslimi sırasında sayfalardaki barkodlar elektronik sistemle incelenerek, online başvuru ile aynı olup olmadıkları kontrol edilecektir. Bugüne kadar Ajansımıza gelen başvurulardan (1340) 174 tanesi ön inceleme aşamasında elenmiştir. Örneğin programın izin verdiği maksimum proje süresi 12 ay iken bize gelen projede bu süre 18 ay olarak öngörülmüş olduğu için proje ön inceleme aşamasında elenmişti. Ya da Ajanstan talep edilebilecek en az destek tutarı TL iken, projede bu tutardan daha az talep edildiyse proje yine ön inceleme aşamasında elenmişti. Bu sistem ile artık bu kurallar tanımlandı. Artık sistem bunlara izin vermeyecek ve başvurudan önce düzenlenmesine olanak tanıyacak. Biraz önce aktardığım gibi başvurular hem on line olarak iletilecek hem de çıktıları Ajansa elden teslim edilecek. Mevzuatımız gereği başvuruları mecburen elden de teslim almamız gerekecek. Ama bu bir geçiş süreci. Mevzuat değişiklik önerilerimizi de ilettik. Bundan sonraki süreçlerde sadece sistem üzerinden başvuruların alınmasını sağlamaya çalışacağız.

34 EK C : Mantıksal Çerçeve
Başvuru Rehberi EK A : Başvuru Formu EK B : Bütçe (B1-B2-B3) EK C : Mantıksal Çerçeve EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri EK E : İş Planı EK F : KOBİ Beyannamesi Online Sistemde Doldurulması Gereken Belgeler EK :Örnek Performans Göstergeleri EK: Standart Sözleşme ve Ekleri Bilgi İçin Sunulan Belgeler Tüm belgelerin neden istendiği, özellikle başvuru formu ve iş planının değerlendirmede önemli olduğunun anlatılması gerekmekte.

35 DESTEKLEYİCİ BELGELER
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEKLEYİCİ BELGELER İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ÇED Belgesi Vergi ve SGK Borcu Yoktur Belgesi tarihi ve sonrasında alınmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgesi* Teknolojik Üretim ve Yenilik mali destek programı kapsamında uygun kabul edilecek projeler programın genel amacına uygun ve önceliklerden en az birinin kapsamına giren projelerdir. Programa uygun olabilecek proje konuları için örnekler şöyledir: «Slayttaki örnekler okunabilir» Buradaki konular sadece fikir oluşturması ve programın daha iyi anlaşılması için verilmiştir. Proje konunuz bunlardan biri olmak zorunda değildir. Firma ve üniversite arasında imzalanacak olan sözleşme örneği/protokol*

36 BAŞVURULAR FİLMİ EKLEYELİM!!!

37 Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1
BAŞVURULAR Barkodlu çıktılar, 3 nüsha halinde, imzaları tamamlandıktan, tüm destekleyici belgelerin eklenmesinin ardından zarf içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı’na elden veya posta yoluyla ulaştırılarak yapılır. Başvuru Formu Bütçe Özgeçmiş Mantıksal Çerçeve İş Planı KOBİ Beyannamesi Destekleyici Belgeler İzmir Kalkınma Ajansı Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat: Gümrük, İZMİR Nasıl dosyalamaları gerektiği açıklansın.

38 İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU Başvurunuzu sistem üzerinde kaydetmeyi unutmayınız! Barkodlu çıktıyı Ajansa teslim etmeyi unutmayınız!!!

39 İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU İnternet üzerinden sisteme kaydedilmesine rağmen son başvuru tarihine kadar Ajansa teslim edilmeyen başvurular değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

40 SON BAŞVURU TARİHİ 25 KASIM 2011 SAAT 17:00
BAŞVURULAR…. SON BAŞVURU TARİHİ 25 KASIM 2011 SAAT 17:00 Son Başvuru Tarih ve Saatinden Sonra Ajansımıza Ulaşan Başvurular Kesinlikle Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

41 Bu Süreçte Sizlere Nasıl Destek Olacağız?
2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI Bu Süreçte Sizlere Nasıl Destek Olacağız? BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI EĞİTİMLER TEKNİK YARDIM MASALARI SIKÇA SORULAN SORULAR Peki bu süreçte biz sizlere nasıl destek olacağız? Uzman arkadaşlarımız 19 Eylül’den itibaren çeşitli merkezlerde programı detaylı olarak aktaracakları bilgilendirme toplantıları düzenlenleyecekler. Bilgilendirme toplantılarının ardından başvuru belgelerini nasıl doldurmanız ve sunmanız gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla yine eğitim toplantıları düzenlenecektir. Randevu alarak gelip birebir proje özelinde sorularınızı yöneltebileceğiniz “teknik yardım masalarımız” da yine Kasım ayında hizmetinizde olacak. Bu toplantılarla ilgili detaylı bilgileri web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca web sitemizde yer alan interaktif eğitim materyalleri ile başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve formunu doldurma ve proje nasıl sunulur konularında her an erişebileceğiniz bir sistem oluşturduk. SSS: İNTERAKTİF EĞİTİMLER izka.org.tr

42 EĞİTİM TAKVİMİ Tarih İLÇE TOPLANTI SAATİ TOPLANTI SALONU
26 Eylül 2011 Pazartesi KEMALPAŞA 10: :30 Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) 27 Eylül 2011 Salı KONAK İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) 28 Eylül 2011 Çarşamba TORBALI Torbalı Ticaret Odası 29 Eylül 2011 Perşembe ÇİĞLİ Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 30 Eylül 2011 Cuma ALİAĞA ALİAĞA Ticaret Odası 03 Ekim 2011 Pazartesi GAZİEMİR Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) 04 Ekim 2011 Salı Ege İşadamları Derneği (EGİAD) BORNOVA Ege Üniversitesi EBİLTEM Toplantı Salonu 05 Ekim 2011 Çarşamba Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 06 Ekim 2011 Perşembe ÖDEMİŞ Ödemiş Belediyesi Nikah Salonu

43 Değerlendirme Süreci 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI
YÖNETİM KURULU ONAYI BÜTÇE İNCELEMESİ ve ÖN İZLEME ZİYARETİ DEĞERLENDİRME KONTROLÜ TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME ÖN İNCELEME Projelerin başvuru süresinin tamamlanmasıyla değerlendirme aşamasına geçilir. Son başvuru tarihinden sonra bütün başvurular aynı anda açılır ve ön inceleme süreci başlar. Bu aşamada Ajans uzmanları projeleri idari açıdan ve uygunluk açısından inceler. Evrakları tam ve uygun olan projeler teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçerler. Teknik ve mali değerlendirme bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılır. Bağımsız değerlendiricilerin isimleri gizli tutlur ve başvuru sahibi projesinin hangi değerlendirici tarafından değerlendirileceğini bilmez. Bağımsız değerlendiriciler, Ajans dışından olan, konuyla ilgili uzmanlığı ve gerekli tecrübesi bulunan kişiler arasından seçilir. Her program için yeni bir değerlendirici grup oluşturulur. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra bu değerlendirmelerin tutarlı olup olmadığını, değerlendirmelerde bir hata bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri için beş kişilik Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Değerlendirme komitesi kamu kurumları ve üniversitelerden konularında uzman kişiler arasından seçilir. Değerlendirme komitesi gerekçelendirmek şartıyla değerlendirmesini hatalı bulduğu projeyi tekrar değerlendirme yetkisine sahiptir. Değerlendirme komitesi değerlendirmeleri sonuçlandırdıktan sonra Genel Sekreterlik tarafından bütçeler incelenir. Uygun olmayan maliyetler bütçeden çıkarılır, piyasa fiyatlarıyla uyumlu olmayan maliyetler de revize edilir. Bu sırada başvuru sahiplerinin projeleriyle ilgili ön izlemeler yapılabilir. Başarılı ve başarısız olan projeler listelenerek Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu başarılı proje listesinden proje çıkarabilir ya da yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Yönetim Kurulu listelerini onayladığında program sonuçları açıklanır.

44 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Ajans hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının başarılarının artırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. Başlangıç Toplantısı Uygulama Eğitimleri İzleme Ziyaretleri Ödemeler Raporlar

45 Teknolojik Üretim ve Yenilik Bilgilendirme Toplantısı
Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı Katılımınız için Teşekkür Ederiz..


"Teknolojik Üretim ve Yenilik Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları