Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

2 ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

3 Anadolu Teknik Liseleri;
Eğitim süresi 4 yıldır. Ortak genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran, hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, aynı zamanda bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanmaktadır.

4 Anadolu Meslek Liseleri;
Eğitim süresi 4 yıldır. Ortak genel kültür dersleri ile birlikte, öğrencileri; hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan, endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon kazandıran ve aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır

5 Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri;
Eğitim süresi 4 yıldır. Amacı; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yolları aramak, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir.

6 TARIM MESLEK DEVAMI Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır. Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler

7 Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi;
Amacı; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun problemlerini tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik eleman yetiştirmektir. Öğretim süresi dört yıl olan bu okulda, yabancı dil İngilizce olup gündüzlü olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.

8 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi;
Amacı; öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari olarak bir genel kültür vermek, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, alanlarında mesleki formasyon kazandırarak hem yüksek öğretime hem mesleğe hazırlayan, aynı zamanda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak yabancı dil (İngilizce) bilen nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaktır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavla öğrenci alınmaktadır.      

9  Teknik Liseler ; Bu okulların 9’uncu sınıfı meslek liselerinin 9’uncu sınıfı ile ortaktır. 9’uncu sınıfta belirli derslerden, ilgili mevzuatında belirtilen başarıyı göstererek teknik liseye geçiş yapan öğrencilere, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda endüstriyel teknik alanlarda meslekî formasyon verilmesini sağlanmaktadır. Öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan, fen bilimleri ağırlıklı programlara devam edebilmektedirler. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır.

10 Endüstri Meslek Liseleri ;
Ortak genel kültür dersleri ve çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu meslekî formasyon verilmek suretiyle, hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Endüstri meslek lisesi öğrencileri; 11 ve 12’inci sınıflarda genel bilgi ve teknik teorik dersleri haftanın iki gününde okulda, uygulamalı meslek derslerini ise haftanın üç gününde alanları ile ilgili işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkânlarından yararlanarak iş yerlerinde yapmaktadır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır.

11 Çok Programlı Liseler;
Ayrı ortaöğretim kurumlarının açılması ekonomik olmayan küçük yerleşim birimlerinde genel lise, imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik orta öğretim programlarının aynı yönetim altında uygulandığı okullardır. Bu okullarda, bağımsız olarak eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında uygulanan programlar aynen uygulanmakta ve öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma (lise, meslek lisesi, imam hatip lisesi gibi) düzenlenmektedir. Öğrencileri iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullardır. Bu okulların eğitim süresi 4 yıl olup sınavsız öğrenci alınmaktadır.

12 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (METEM);
4702 sayılı Kanun gereğince, eğitim maliyetini azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla öncelikle Bakanlıkça belirlenen küçük yerleşim birimlerinde olmak üzere mesleki ve teknik eğitim merkezleri kurulmaktadır.  Bu merkezlerde, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren Anadolu teknik lise, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve meslek lisesi seviyesindeki ortaöğretim programlarının tümü, çıraklık eğitimi programları ile belge ve sertifikaya götüren yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulanmaktadır.

13 İkili Mesleki Eğitim Merkezleri ;
Hükümetimiz ile Alman Hükümeti arasında imzalanan "İkili Meslek Eğitiminin Teşviki Projesi" çerçevesinde; motor ve endüstriyel elektronik meslek alanlarında, örnek kalifiye teknik eleman, ustabaşı ve usta öğreticilerin, ikili (dual) meslek eğitim sistemi ile yetiştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

14 DEVAMI Bu merkezlere devam etmek isteyen öğrenciler, önce devam etmek istedikleri meslek alanlarında üretim ve hizmet yapan bir işyeri ile mevzuatına uygun sözleşmesini yaptıktan sonra merkeze kayıt yaptırmaktadır. Merkezde; ilköğretimden sonra, eğitim süresi 3 yıl olup öğrenciler programlarında yer alan genel bilgi ve teorik teknik meslek dersleri okumak üzere haftada 2 gün mesleki eğitim merkezine gelmektedir.

15 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri ;
Endüstriyel alanlarda kurslar yoluyla, en az ilköğretim okulu mezunu gençlere meslek kazandırmak, mesleklerinde gelişmek isteyenlerin mesleki bilgi ve becerilerini yeni teknolojilere paralel olarak geliştirmek gayesi ile kurulmuş yaygın endüstriyel teknik eğitim kurumlarıdır.

16 Pratik Kız Sanat Okulları;
Örgün eğitim kurumlarını tamamlamış, herhangi bir kademesinden ayrılmış veya bu sisteme hiç girmemiş genç kız ve kadınlarımıza değişik süre ve kademelerde düzenlenmiş modüler programlarla meslek eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarıdır

17 Mesleki Eğitim Merkezleri
Çıraklık eğitimi; ilköğretimi bitirip bir üst öğretime gitmeyen veya gidemeyen ya da çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalmış orta öğrenim çağındaki çocukların ve gençlerin eğitimini kapsamaktadır. En az ilköğretim okulu mezunu olanlardan, 14 yaşını tamamlamış olanlar çıraklık eğitimine devam edebilmektedir.

18 DEVAMI Çıraklık eğitimi; mesleğin özelliğine göre 2-4 yıl sürelidir. Bu eğitimi tamamlayanlar kalfalık sınavlarına girebilmektedir. Eğitime devam etmeyenler ise eğitim süresinin iki katı kadar mesleğinde çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda kalfalık sınavına girebilmektedir. Kalfalık belgesi almaya hak kazananlar ustalık eğitimine, Bakanlıkça belirlenen 1-3 yıl süre kadar devam etmeleri halinde ustalık sınavına girebilmektedir. Eğitime devam etmeyenler ise 5 yıl mesleğinde çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda ustalık sınavlarına girebilmektedir. Ustalık belgesi olmayanlar müstakil işyeri açamamakta, usta olarak çalışamamaktadır

19 DEVAMI Meslek kursları, örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayan kişileri iş hayatında istihdam imkânı olan görevlere hazırlamak amacıyla düzenlenmektedir. Kurslara katılanlar, kursa devam ettikleri sürece 3308 sayılı Kanunun çırak ve öğrencilere sağladığı haklardan yararlanmaktadırlar

20 Mesleki Açık Öğretim Lisesi;
Açık Öğretim Lisesi bünyesinde mesleki açık öğretim programı olarak hizmet vermektedir. ilköğretimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı verip eğitim-öğretim imkânı sağlayarak hizmet vermektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde yaş sınırı yoktur.

21 DEVAMI Mesleki Açık Öğretim Lisesinde endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek ve imam hatip lisesi programları uygulanmaktadır. Öğrenim süresi 4 yıldır.

22 DEVAMI Derslerin bir kısmı uzaktan eğitimle, bir kısmı yüz yüze eğitimle verilmektedir. Tüm öğrenciler, dönemlerine uygun olarak ortak, bazı alan ve seçmeli derslerden belirlenen tarihlerde sınavlara girerler. Sınavlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır, yüz yüze eğitimle verilen alan derslerinin sınavları ise eğitimin verildiği okul/kurum müdürlüğünce yapılır

23 DEVAMI Uygulanan Meslek Alanları;Ahşap Teknolojisi Alanı Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Bilişim Teknolojileri Alanı Biyomedikal Teknolojileri Alanı Deniz Araçları Yapımı Alanı Denizcilik Alanı Elektrik - Elektronik Alanı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Fotoğraf ve Grafik Alanı

24 DEVAMI Gazetecilik Alanı Genel Ziraat Bölümü Gıda Kontrolü ve Analizleri Bölümü İnşaat Teknolojisi Alanı Kimya Teknolojisi Alanı Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Laborant Bölümü Makine (Tarım Makineleri) Bölümü Matbaa Alanı

25 DEVAMI Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Plastik teknolojisi Alanı Radyo - Televizyon Alanı Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Tapu ve Kadastro Bölümü Tarım Teknolojisi Bölümü Tekstil Teknolojisi Alanı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Uçak Bakım Alanı Ulaştırma Hizmetleri Alanı Veteriner Sağlık Bölümü

26 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL TÜRLERİ  

27 Kız Meslek/Meslek Liseleri
Öğretim süresi 4 yıldır. Genel kültür dersleri ile birlikte, meslekî ve teknik alanlarda meslekî formasyon verilerek öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Bu okullardan “teknisyen” unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

28 Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri
Öğretim süresi 4 yıldır. Genel kültür dersleri ile birlikte, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir. Bu okullardan “teknisyen” unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

29 Kız Teknik/Teknik Liseler
Kız meslek liselerinin ilk yılındaki öğretim programlarının aynen okutulduğu bu okulların, öğretim süresi 4 yıldır. Kız meslek liselerinin dokuzuncu sınıflarında, ilgili mevzuata göre bazı derslerden belirli bir başarı ortalamasını tutturan öğrenciler, isterlerse onuncu sınıftan itibaren teknik liseye ayrılarak öğrenimlerini devam ettirirler. Bir mesleğe yönelik “teknisyen” yetiştiren bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğretim kurumlarına da devam edebilirler.

30 Anadolu Kız Teknik Liseleri
Öğretim süresi 4 yıldır. Genel kültür dersleri ile birlikte meslekî ve teknik alanlarda meslekî formasyon verilmesini, ve öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir. Bu okullardan “teknisyen” unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

31 Çok Programlı Liseler Öğretim süresi 4 yıldır.Genel kültür dersleri yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu meslekî formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı meslekî ve teknik okullardır . Bu okullardan “teknisyen” unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.

32 Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezleri
Meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren çok program, tek yönetim ilkesine uygun olarak kurulan örgün ve yaygın eğitim programlarının uygulandığı kurumlardır.

33 KAYIT-KABUL ŞARTLARI  İlköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler başvurabilir.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  İlköğretim Okulu mezunu olmak,  Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak,  Öğrenim yılının başlayacağı yılda  19 yaşını bitirmemiş olmak

34 Örgün meslekî ve teknik eğitim programlarını tamamlayarak mezun olan öğrenci, alan diploması alarak yüksek öğrenime de devam edebilir. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika da almaya hak kazanır. Öğretim programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler sertifika programlarında değerlendirilir.

35 Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri;
Kız meslek liselerini veya pratik kız sanat okullarını bitiren öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan, yöresel Türk giyim ve el sanatlarını araştıran, geliştiren değerlendiren ve yaşatılmasını sağlayan iki yıl süreli, döner sermaye ile çalışan kurumlardır.

36 Pratik Kız Sanat Okulları;
Örgün eğitim kurumlarını tamamlamış, herhangi bir kademesinden ayrılmış veya bu sisteme hiç girmemiş genç kız ve kadınlarımıza değişik süre ve kademelerde düzenlenmiş modüler programlarla meslek eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarıdır.

37 ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

38 Genel Liseler Yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır

39 Sosyal Bilimler Liseleri
Amaçları; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak Okul yatılı ve karma eğitim yapıyor,okulda en az 2 dil mutlaka öğretiliyor

40 Spor Liseleri Öğrencilerin; -Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, -Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini, -İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,

41 Spor Liseleri Devamı -Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini, -Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, -Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini, sağlamak amacıyla açılmıştır. Okula, ilköğretimi o yıl bitiren öğrenciler arasından yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

42 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Öğrencilerin; -Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, -Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, -Yabancı dil öğrenmelerini, -Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, -Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını, sağlamak amacıyla açılmışlardır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğretim süreleri 4 yıldır.

43 Anadolu Güzel Sanatlar Devamı
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin şu şartları taşımaları gerekir: 1. İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden; a) Diploma notu en az 3.00, b) Girecekleri alanla ilgili dersin, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00, olan öğrenciler sınava girmek üzere tercih ettikleri okula (Ek-2 ve Ek-3) form dilekçe ile başvurabilirler.

44 Fen Liseleri Öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okul; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,

45 Fen Liseleri Devamı d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar. Giriş sınavına ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “Orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir. - Fen liselerinde birinci yabancı dil İngilizce’dir.

46 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI OKULLAR.

47 SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
Acil Tıp Teknisyenliği; Bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımı planlanması, uygulanması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Acil Tıp Teknisyeni" ünvanı ile çalışırlar.

48 Sağlık Meslek Devamı Anestezi Teknisyenliği;
Cerrahi müdahale sırasında anestetik maddeleri tekniğe göre uygulayarak uyutulması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Anestezi Teknisyeni olarak çalışırlar.

49 Sağlık Meslek Devamı Çevre Sağlığı Teknisyenliği; Her türlü yerleşim yerinde fert, aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerinin incelenmesi, kontrol altına alınması, iyileştirme çalışmalarının uygulanması ve bu amaçla sağlık kontrollerinin  yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak çalışırlar.

50 Sağlık Meslek Devamı Diş Protez Teknisyenliği; Ağız ve diş sağlığı konularında, diş hekiminin direktif ve kontrolü altında , ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş, ağız dokularının tamamlanması  ve düzenlenmesi ,  protez ve apreylerin tekniğine uygun olarak yapılması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Diş Protez Teknisyeni" ünvanı ile çalışırlar.

51 Sağlık Meslek Devamı Hemşirelik; Toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde,  tıbbin gerektirdiği bilgi ve becerilerle  hasta bakımı hizmetleri , uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sağlık eğitimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" ünvanı ile çalışırlar.

52 Sağlık Meslek Devamı Laboratuvar Teknisyenliği; Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli laboratuvarlarda, halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla, her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuvar tetkik ve analizlerin yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışırlar.

53 Sağlık Meslek Devamı Ortopedi Teknisyenliği; Bireyin, ailenin ve toplumun bedenen, ruhen sosyal yönden sağlıklı olması amacıyla,  tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez yöntem ve tekniklerinin  uygulanması ve mesleki tıbbi cihazları kullanarak , hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Ortopedi Teknisyeni olarak çalışırlar.

54 Sağlık Meslek Devamı Radyoloji Teknisyenliği; Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çekilmesi , film banyosu  yapılması , tedavi için ışın tedavi planı  uygulanması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Radyoloji Teknisyeni olarak çalışırlar.

55 Sağlık Meslek Devamı Tıbbî Sekreterlik; Tıbbi istatistiklerle ilgili verilerin derlenmesi , istatistiki bilgilerin  bilimsel metodlarla analiz edilerek  ilgili birimlere rapor edilmesi ve   tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerinin  yürütülmesi  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Tıbbi Sekreter olarak çalışırlar.

56 TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

57 - TİCARET MESLEK LİSESİ - ÇOK PROGRAMLI  LİSE - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ
BU OKULLAR SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALIR

58 Ticaret Meslek Liseleri
         Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirildiği, 4 yıl eğitim-öğretim veren okullardır

59 Ticaret Meslek Liseleri Devamı
Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve meslekî yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

60 ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ - ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESL
ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ - ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM  MESL.LİSESİ - ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİ - ADALET MESLEK LİSESİ Merkezî  Sınav Sistemi ile Öğrenci Alır.

61 Anadolu Ticaret Meslek Liseleri
Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim-öğretim veren okullardır.

62 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
Turizm sektörünün; Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Gıda Teknolojisi,  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve Denizcilik alanlarında sektörde görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

63 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Devamı
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilmektedirler, sınavda başarılı olan öğrenciler ayrıca mülâkata tabi tutulurlar.

64 Kayıt Kabul koşulları 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            2- İlköğretim Okulu mezunu olmak,             3- Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine, turistik tesislerde görev                 yapmaya uygun olmak,             4- Okul müdürlüğünce yapılacak mülâkatta başarılı olmak,             5- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,             6- Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak

65 Anadolu İletişim Meslek Liseleri
İletişim Sektörünün ihtiyaç duyduğu; Gazetecilik, Radyo Televizyon, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Matbaa, Grafik ve Fotoğraf alanlarında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli ara insan gücünü yetiştiren, ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren okullardır.

66 Adalet Meslek Liseleri
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir.

67 Adalet Meslek Liseleri Devamı
Adalet Meslek Liseleri özellikle Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına eleman yetiştirmek üzere kurulmuşlardır. Adalet Bakanlığı personel alım sınavında tercih edilen mezunlar arasında yer almakta olup, bu sınavları kazananlar Adalet Bakanlığına Zabıt Kâtibi olarak atanmaktadırlar. Mezunları, Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına geçebilmektedirler.

68 Adalet Meslek Liseleri Devamı
Adalet Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu öğrenciler merkezi sınav sistemi ile kabul edilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İlköğretim Okulu mezunu olmak, Sağlığı ve fiziki durumu istediği programın öğrenimine uygun olmak, İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak, Ortaöğretim seviyesinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak, Evli, boşanmış ve nişanlı olmamak.

69 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

70 İMAM HATİP LİSELERİ Lise dengi okuldur,imam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlilikleri kazandırır.Mesleğe ve yükseköğretim programlarına hazırlar.Genel kültür derslerinin yanı sıra imamlık ve hatiplikle ilgili derslere yer verilir.Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.

71 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

72 ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, Öğrencilerine; 1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek, 2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak, 3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, 4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

73 POLİS KOLEJİ .      Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı sınavla yapılmaktadır. 1.sınav olan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı M.E.B tarafından OKS sınavı ile birlikte yapılmaktadır. 2.sınav Polis Koleji Aday Tespit Sınavında başarılı olanların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Koleji Giriş Sınavıdır. Polis Koleji Giriş Sınavı’da her yıl ağustos ayı içerisinde üç ayrı sınavla yapılmaktadır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı(test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.

74 . POLİS KOLEJİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak. 04 Ağustos 2003 tarih ve sayılı Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

75 Polis Koleji Devamı Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak , Öğrenime ara vermemiş olmak, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Koleji Giriş Sınavında aranır)

76 Polis Koleji Devamı Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak. İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

77 ASKERİ LİSE VE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNA ÖĞRENCİ TEMİNİ

78 Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Genel Koşullar
        (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak (Çifte vatandaş olan adaylar 18 yaşına gelmelerini müteakip  diğer ülke vatandaşlığından çıkmayı yazılı olarak taahhüt etmeleri halinde, çifte vatandaşlığa sahip olmaları askeri okullara girmelerine engel teşkil etmez),            (2) Kendisi ve aile bireyleri, kusursuz ahlak ve karakter sahibi olmak, 

79 ASKERİ OKULLAR DEVAMI (3) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,            (4) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak, 

80 ASKERİ OKULLAR DEVAMI (5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,            (6) Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışıyor olmamak,            (7) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

81 Sağlık İle İlgili Genel Koşullar
.                (1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin TSK Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,           (2) Sevk edileceği  askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR”, "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR, UÇUCU YETİŞTİRMEYE ELVERİŞLİDİR” ve “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR UÇUCU YETİŞTİRMEYE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR” kaydını içeren sağlık raporu almak, 

82 Öğrenim ile İlgili Koşullar
         (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.),           (2) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askeri Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak, 

83          (4) Giriş yılında yapılacak ALS ve ikinci seçim aşamasında başarılı olmak ve Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen kontenjan içinde bulunmak. 

84 Yaş, Boy ve Ağırlık ile İlgili Koşullar
.               (1) Giriş yılında en çok 16 en az 13 yaşında olmak  (Yaş hesaplamalarında öğrenci alımlarının yapıldığı yıl esas alınır. Ay ve gün farkları dikkate alınmaz.)            (2) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.  

85 (3) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak başvuruda bulunan adaylardan yaşlarına göre istenen boy ve ağırlıklarını standartlarında olmaları. 

86

87

88


"İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları