Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım."— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım

2 2 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Avrupa’da AB Eğitim ve Gençlik Programları

3 3 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Türkiye’nin Programlara Dahil Olması 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke 2002, Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na Katılımı İçin Çerçeve Anlaşması DPT Müsteşarlığı’nın Görevlendirilmesi Ağustos 2003, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kurulması 1 Nisan 2004 programlara tam katılım

4 4 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Katılımcı Ülkeler AB Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, GKRY, Bulgaristan, Romanya EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn Bir kaç yıl içinde: Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Moldova, Karadağ, Sırbistan, İsviçre

5 5 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programına Geçiş 1995-1999 I. Dönem 2000-2006 II. Dönem 2007-2013 III. Dönem (Hayatboyu Öğrenme)

6 6 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) “Kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri” ni içeren program olarak tanımlanmaktadır.

7 7 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 1- Sektörel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim & İleri Eğitim Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Ortak Konulu Program 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 temel faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar

8 8 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Sektörel Programı Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

9 9 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Programının Hedefleri  Kişilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,  Hayatboyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkeler arası teknolojik ve kurumsal değişiklikleri bütünleştirilmesi,  Mesleki eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi,  İstihdam imkânlarının artırılması

10 10 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Programının Hedefleri  Sürekli mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değişimlere uyumun teşvik edilmesi  Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluşturulması  Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi

11 11 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ulusal Öncelikler  Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması,  İşgücü piyasasının güçlendirilmesi,  Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması,  Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi  Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması

12 12 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Hedef Kitlesi  Mesleki Eğitim Kuruluşları  İşletmeler, KOBİ’ler  Yerel Yönetimler  Sivil Toplum Örgütleri (Odalar, Borsalar, Sendikalar, Vakıflar, Dernekler)  Kamu Kuruluşları

13 13 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri Hareketlilik Ortaklıklar Yenilik Transferi

14 14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Bütçe Dağılımı

15 15 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Kabul Proje Sayıları

16 16 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI LdV Türkiye Genel Hareketlilik

17 17 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

18 18 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Proje Evreleri Teklif Çağrısı Başvurunun ilgili Form ile Yapılması 1. Değerlendirme: Uygunluk (ABEGP) 2. Değerlendirme: Kalite (BDU) Desteklenecek Projelerin İlanı ve Bilgilendirilmesi Sözleşme İmzalanması Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi Ara - Nihai Raporun Hazırlanması

19 19 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Son Başvuru Tarihleri Hareketlilik : 5 Şubat 2010 Ortaklıklar : 19 Şubat 2010 Yenilik Transferi : 26 Şubat 2010


"Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları