Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS 1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ECON1221 - Ekonomi 15 Ekim 2009 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS 1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ECON1221 - Ekonomi 15 Ekim 2009 1."— Sunum transkripti:

1 DERS 1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ECON1221 - Ekonomi 15 Ekim 2009 1

2 İletişim bilgileri 15 Ekim 2009 2  Öğretim Görevlisi: Hüseyin Kaya  Ofis: A Binası 2. Kat  e-posta: huseyin.kaya @bahcesehir.edu.tr huseyin.kaya @bahcesehir.edu.tr  Ofis saatleri:  şimdilik huseyin.kaya @bahcesehir.edu.tr ‘den randevu ile huseyin.kaya @bahcesehir.edu.tr

3 Ders ile ilgili bilgiler 15 Ekim 2009 3  Değerlendirme:  Vize sınavı %40  Final sınavı %60  Takip edilecek kitaplar ve dokümanlar konusunda ders süresince haberdar edileceksiniz.  Principles of Economics; G. MANKIW  Dersle ilgili malzemelere ders yönetim sisteminden ulaşılabilir.

4 Ekonomi / iktisat … ... ekonomi kelimesi eski Yunancada “bir hanehalkını yöneten” anlamına geliyor  Bir hanehalkı ve bir ekonomi çeşitli kararlar ile karşı karşıyadır:  Kim çalışacak?  Hangi mallar ne kadar üretilecek?  Hangi kaynaklar üretimde kullanılacak?  Mallar hangi fiyattan satılacak? 15 Ekim 2009 4

5 Ekonomi / iktisat …  Toplum ve sınırlı/kıt kaynaklar:  Toplumun sahip olduğu kaynakları yönetmek çok önemli; çünkü kaynaklar sınırlardır/kıttır.  Kıtlık... toplumun sınırlı kaynaklara sahip olduğunu ve bundan dolayı insanların arzuladığı bütün mal ve hizmetlerin üretilemeyeceğini ifade eder.  Ekonomi /iktisat ise toplumun sahip olduğu bu sınırlı kaynakların nasıl yönetileceği üzerine çalışır.  Bir çok kişi ekonominin para ile ilgili olduğunu düşünür. Oysa para ekonominin işlemesi için bir araçtır. Ekonomi sadece para ile değil, asıl olarak  üretim  ve tüketim ile ilgilenir. 15 Ekim 2009 5 Para olamadan üretim ve tüketim gerçekleşebilir mi? Eğer daha çok para istiyorsak neden hükümetler(!) daha çok para basmıyor?

6 Kıtlık sorunu  Kıtlık sadece Etiyopya, Sudan gibi ülkelerin problemi değil ABD, AB, Japonya ve Türkiye gibi ülkelerin de problemidir.  İnsanların istekleri ve ihtiyaçları sınırsızdır. Fakat bunları karşılayabilecek kaynaklar sınırlıdır.  Bu sınırlı kaynakları iktisatçılar üretim faktörleri olarak adlandırıyorlar.  İnsan kaynağı: emek  Doğal kaynaklar: toprak ve hammaddeler  İmalat kaynakları: sermaye 15 Ekim 2009 6 Dr. Emin Köksal Bu kaynaklar nitelik ve nicelik açısından arttırılabilir mi? Vereceğiniz cevapta bir zaman boyutu var mı?

7 Arz & talep  Ekonominin üretim ve tüketim ile ilgilendiğini söylemiştik. Bir başka değişle bunu arz ve talep olarak adlandırabiliriz.  Talep insanların istek ve ihtiyaçları ile ilgilidir:  Sınırsızdır, belki insanların hayal güçleri ile sınırlıdır.  Arz ise, üretim kısmını ifade eder ve sınırlıdır. Bu sınır  kaynaklara (üretim faktörleri)  kullanılan teknolojiye bağlıdır. 15 Ekim 2009 7 Teknoloji nedir?

8 Mikroekonomi & makroekonomi  Ekonomi geleneksel olarak iki ana branşa ayrılır:  Mikroekonomi  Makroekonomi  Mikroekonomi ekonomik birimlerin aldıkları kararlar ile ilgilenir.  Ekonomik birimler: hanehalkları, firmalar  Kaynakların sınırlı olması sebebiyle her ekonomik birim seçişler ile karşı karşıyadır. Bu seçişler bir al-ver sürecini ve sonunda fırsat maliyetini yaratır.  Mikroekonomide dikkate alınan en önemli amaç ekonomik etkinliğin ve hakkaniyetin sağlanmasıdır:  ekonomik etkinlik  hakkaniyet 15 Ekim 2009 8

9 Mikroekonomi & makroekonomi (dvm…)  Ekonomik etkinlik ve hakkaniyet arasında her zaman bir al-ver süreci ve bunun sonucu olarak bir fırsat maliyeti vardır.  Örnekler:  Engelliler için ücretlendirme  Kıta Avrupası’ndaki ve ABD’deki sağlık sistemleri  Makroekonomi ise ekonominin bütününü ilgilendiren sorunlar ile uğraşır  Büyüme  İşsizlik  Enflasyon 15 Ekim 2009 9 Makroekonomi için bir al-ver süreci ve bunun sonucunda oluşacak fırsat maliyeti örneği verebilir misiniz?

10 İktisatçılar nasıl düşünür? 15 Ekim 2009 10  İktisatçılar oldukça karmaşık olan gerçek dünyayı açıklamak için modeller kullanırlar.  İktisatçılar gerçek dünyayı basitleştirmek için güçlü bir araça sahiptirler: varsayım yapmak  İktisatçılar hakkında anlatılan meşhur bir fıkra:  “… varsayalım bir konserve açacağımız olsun …”  Fakat iktisat sanatı, varsayımları yaparken problemleri inceleyebilecek kadar basit hale getirip onların önemli özelliklerini de koruyabilme esasına dayanır.

11 15 Ekim 2009 Basit bir model olarak “dairesel çevrim modeli” Harcama Satın alınan mal ve hizmetler Hasılat Satılan mal ve hizmetler Emek, toprak, ve sermaye Gelir = girdilerin ve çıktıların akışı = para akışı Üretim faktörleri Ücretler, rant ve kar FİRMALAR •Mal ve hizmetleri üretir ve satarlar •Üretim faktörlerini kullanırlar •Mal ve hizmetleri alıp tüketirler •Üretim faktörlerine sahip olup satarlar HANEHALKLARI •Hanehalkları satar •Firmalar alır ÜRETİM FAKTÖRLERİ PİYASASI •Firmalar satar •Hane halkaları satın alır MAL VE HİZMET PİYASASI

12 Dersin anahtar kavramları 15 Ekim 2009 12  Ekonomi / iktisat (economics)  Kıt kaynaklar (scarace resources)  Üretim faktörleri:(factors of production)  Emek (labor)  Toprak ve hammaddeler (land & natural resources)  Sermaye (capital)  Üretim & Tüketim – Arz & Talep (Production & Consumption – Supply & Demand)  Seçişler (choices)  Al-ver süreci (trade-off)  Fırsat maliyeti (oppurtunity cost)  Ekonomik etkinlik & hakkaniyet (efficieny & equity)


"DERS 1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ECON1221 - Ekonomi 15 Ekim 2009 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları