Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN."— Sunum transkripti:

1 VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN

2 1-GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ

3 Verimlilik Nedir?  Her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir.  Yeni teknik ve yöntemleri uygulama çabasıdır.  En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek tüm üretim kaynakları arasındaki dengedir.  Verimlilik; mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerle, girdi miktarında, üretim kapasitesinde, çıktı karmasında oluşan tüm değişimlerin çıktı/girdi ilişkileri düzeyinde göstergesidir.

4 Verimlilik Ne Değildir. Verimlilik Ne Değildir.  Çalışanları koşturarak, robotlaştırarak çalıştırmak için kurnazca hazırlanan teknikler değildir.  Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir. Çıktıdaki artış verimlilikten kaynaklanmayabilir.  Kalite ile aynı şey değildir. Verimlilikteki artış daha iyi kaliteyi garanti etmez.  Karlılığın bir göstergesi değildir.  Maliyetleri düşürmek verimliliği arttırmak demek değildir.

5 ÜRETMEKTİR

6 Verimlilik Hedefleri: Verimlilik Hedefleri: Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akıcı bir biçimde kullanarak;  Daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.  Daha insancıl çalışma ortamları yaratarak daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.  Kaynakların tutumlu ve akılcı biçimde kullanıldığı daha insancıl çalışma ortamları içinde daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.

7

8 İşgücü Verimliliğini Düşüren Faktörler  Planlama yetersizliği  Personel niteliklerinin düşüklüğü  Motivasyon eksikliği  İşbaşı eğitiminin yetersizliği  İletişim Eksikliği  Ekip çalışmasına yatkın olamama  İş akışındaki düzensizlikler  Kurum kültürü  İşe devam ve bağlılık sorunu

9 VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ

10 Niçin o iş yapılıyor, başka ne yapılabilir? Ne iş yapılıyor? Niçin özellikle o yerde yapılıyor, başka nerede yapılabilir? Nerede yapılıyor? Niçin özellikle o sırada yapılıyor, başka ne zaman yapılabilir? Ne zaman yapılıyor? Niçin özellikle o kişi tarafından yapılıyor, başka kim yapabilir? Kim yapıyor? Niçin özellikle o yoldan gidilerek yapılıyor, başka nasıl yapılabilir? Nasıl yapılıyor? İşin gereksiz bölümlerini ortadan kaldır. Olanak olduğu yerde birleştir yada işlemlerin sırasını yeniden düzenle İşlemi basitleştir

11 İş yükünü saptamak, optimize etmek ve çalışanlar arasında işlerin daha dengeli dağılımını sağlamak İş analizleri İdeal organizasyon yapısı oluşturmak Reorganizasyon Her kadronun sahip olacağı nitelikler ve görevleri belirlemek İş tanımları Optimal kadro sayılarını hesaplamak Kadro sayıları

12

13 Verimlilik ve Eğitim  Bir kurumu farklılaştıran en önemli kaynak insan kalitesidir.  Kişi başına düşen verimlilik değeri; eğitim harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde yüksek, düşük olduğu ülkelerde düşüktür.  3000’i aşkın işyerinde yapılan araştırmada eğitim verimlilik ilişkisi incelenmiş; işgücü eğitim düzeyinde, buna karşın sermaye stoğunda %10’luk artışın toplam faktör verimliliğinde ancak %3.4’lük artış sağladığı belirlenmiştir.  İnsana yatırım yapmanın marjinal değeri, makinelere yapılanın yaklaşık 2.5 katı olmuştur.

14

15 VERİMLİLİKTE HİZMETİÇİ EĞİTİMİN FAYDALARI

16 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN KURUMSAL YARARLARI Sunulan hizmetin kalitesi artar Yenilik ve gelişmelere kolaylıkla uyulur İş güvenliği sağlanır, iş kazaları azalır İletişim sağlanması kolaylaşır, anlaşmazlıklar, disiplin sorunları azalır Personelin işinden ve başkalarından şikayeti azalır Personel hareketliliğinde ve işe devamsızlığında azalma olur Üst kademelere ve istenilen alana personel hazırlanır. Kurumun hizmet ettiği toplumda saygınlığı artar

17 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN BİREYSEL YARARLARI  Personelin işinde güven duygusu gelişir,  Morali yükselir, huzurlu çalışır, işini istekli yapar  Rahat ve emin iş yapma olanağı sağlanır  Öğrenme yolu ile bireysel doyum sağlanır  Başka işleri de yapabilme yeteneği kazanır  Personelin işinde memnuniyetsizliği azalır  İş kazalarının nedenlerini bilir ve korunabilir  Arkadaşları ile arasında iletişim kolaylaşır  Ast ve üstleri arasında uyuşmazlıklar azalır

18 Sağlık Kurumlarında Verimliliğin Arttırılması

19 øHastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. øÇalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri, çalışma pratiklerinin tamamı kurum performansını belirlemektedir. øÇalışan memnuniyetinin kurumsal düzeyde ele alınması da kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki önemiyle doğru orantılıdır. øZira kurumsal başarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir.

20  Kurumlar hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarına daha iyi hizmet olanakları sağlamalıdırlar.  Hastalar da, iyi motive edilmiş ve ödüllendirilmiş mutlu personelden hizmet almayı tercih etmektedir.  Hastaneler de 20’ye yakın meslek grubunu bünyesinde barındıran organizasyonlar Olarak çalışan memnuniyetini ön plana alan kurumlar olmak zorundadır.

21 Sağlık Kurumlarında Verimliliğin Arttırılması Adına Yapılan Örnekler

22 Hizmet Kalite Standartları

23  H.K.S. En İ yi Uygulama Yarışması, kurumlarda dinamizmi artırmakta, çalışanları daha fazla düşünmeye sevkederek başarılı uygulamaların ortaya çıkmasını sa ğ lamakta ve ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Kurumlar arasında yaşanan tatlı rekabetin kurum içinde de ortaya çıkmasını sa ğ lamaktadır.  Ayrıca Hizmet Kalite Standartları ile hasta ve çalışan güvenli ğ inin sa ğ lanması ile hasta ve çalışan güvenli ğ i konularının da ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açacaktır.

24 En iyi hastane uygulamaları: Örnek Çalışma (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

25 ESKİ ESKİ

26 YENİ YENİ

27 YENİ

28

29  YENİ

30

31 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ VERİ PAYLAŞIM SİSTEMİ

32 Hastanın di ğ er hastanelerde yapılan işlemlerini doktor kaydı var ise o doktor tarafından kontrol ve bilgi edinme amaçlı kullanılmaktadır. Verilerin tek merkezde toplanması sebebiyle bu verilerden iş zekâsı modülü ile idari birimlerin istemiş oldu ğ u raporlamaları sunar. Bu verilerin tümüne, hasta doktora kayıt yapıldıktan sonra muayene sırasında poliklinik ekranında doktora uyarı vererek o hastanın di ğ er hastanelerde muayene oldu ğ unu ve bu muayene sırasında hastaya yapılan tetkik, tahlil, tanı, karar ve raporlarını görüntüler.

33 Hastaya gereksiz ileri tetkik ve tanı için yapılan işlemler azalır. Doktora tanı ve tedaviye hızlı karar vermesine yardımcı olur. Hastanın işlemleri kısalır tedavi süreci hızlanır ve hasta memnun kalır. Bu sistem sayesinde tek bir merkezden verileri yönetebilece ğ iniz gibi hastanelerde bu verilerden kendileri açısından tasarruf yaratacak ve tedavi aşamasında yardımcı olabilecek birçok veriye ulaşma imkânı sa ğ lar.

34 SAĞLIK HARCAMALARINDA TÜRKİYE VE DÜNYA ÜLKELERİNİN GÖRÜNÜMÜ

35

36 Ülkeler2011Sıralama*Ülkeler2011Sıralama** Switzerland91211USA181 Norway89872N. America172 Luxembourg87983Marshall Is173 United States86084Nether.124 Monaco71525France125 Denmark66486Moldova116 Netherlands59957Canada117 Australia59398Denmark118 Canada56309Germany119 Sweden533110Costa Rica1110 Turkey69657Turkey787 OECD4593OECD12 Euro area4187Euro area11 E.U.3530E.U.10 Kişi Başı sa ğ lık Harcamalarında ilk 10 ülke ve Türkiye *:$ olarak, **: GDP’ye oran olarak

37 MAKRO EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE VE DÜNYA

38 Ülkeler2000200520102012Sıralama Amerika10,29013,09514,95816,2451 Çin1,1982,2575,9318,2272 Japonya4,7314,5725,4955,9603 Almanya1,8862,7663,2833,4284 Fransa1,3262,1372,5482,6135 İ ngiltere1,4942,3212,2862,4726 Brezilya6458822,1432,2537 Rusya2607641,5252,0158 Italya1,1041,7862,0422,0159 Hindistan4778341,7111,84210 Türkiye26748373178917 Ekonomik Büyüklük (GSY İ H Milyar $*) *: Sıralamada 2012 yılı baz alınmıştır.

39 Türkiye'nin Dış Ticareti (Milyar $)

40  4040 Yüksek Teknolojili Mal İhracatının Toplam İhracattaki Payı (%) Ülkeler2005200620072008200920102011 Türkiye 1.51.9 1.61.71.91.8 Doğu Asya 30.730.327.025.627.425.724.4 Avrupa Birliği 18.218.514.013.615.3 15.6 OECD 20.420.516.916.317.116.816.6 Latin Amerika 12.212.011.610.111.510.710.8 Güney Asya 5.05.25.76.38.36.76.4 Dünya 20.720.817.516.618.317.517.6

41 Yüksek Teknolojili Mal İhracatının İhracattaki Payı En Yüksek Olan Ülkeler*  4141 1- Solomon Adaları71.777-G. Kıbrıs36.90 2-Singapur49.918-G. Kore29.47 3-Malta47.089-Çin27.51 4-Malezya44.5210-Fransa24.92 5-Kiribati42.7295-Türkiye1.93 6-Kosta Rika39.97 *: 2010 yılı baz alınmıştır

42 AR&GE Harcamalarının GSYİH’daki Payının En Yüksek Olduğu Ülkeler*  4242 *: 2009 yılı baz alınmıştır 1-İsrail4.467-ABD2.90 2-Finlandiya3.938-Almanya2.82 3-İsveç3.609-Avusturya2.72 4-G. Kore3.5610-Singapur2.43 5-Japonya3.3633-Türkiye0.85 6-Danimarka3.06

43 AR&GE Bölümlerinde Çalışan Sayısının en yüksek olduğu ülkeler (Milyonda bir)*  4343 *: 2009 yılı baz alınmıştır 1-İzlanda9067.5447-G. Kore5088.758 2-Finlandiya7647.3628-İsveç5045.908 3-Danimarka6527.2449- Yeni Zelenda4950.692 4-Singapur6173.15610-Lüksemburg4815.558 5-Norveç5435.04139-Türkiye803.9194 6-Japonya5179.938

44 www.mehmetmercan.com


"VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları