Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN

2 1-GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ

3 Verimlilik Nedir? Her şeyde, özellikle insanda sürekli gelişimi hedefleyen bir düşüncedir. Yeni teknik ve yöntemleri uygulama çabasıdır. En az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek tüm üretim kaynakları arasındaki dengedir. Verimlilik; mevcut üretim sürecinde uygulanan yöntemlerle, girdi miktarında, üretim kapasitesinde, çıktı karmasında oluşan tüm değişimlerin çıktı/girdi ilişkileri düzeyinde göstergesidir.

4 Verimlilik Ne Değildir.
Çalışanları koşturarak, robotlaştırarak çalıştırmak için kurnazca hazırlanan teknikler değildir. Üretim miktarını ölçen bir ölçüt değildir. Çıktıdaki artış verimlilikten kaynaklanmayabilir. Kalite ile aynı şey değildir. Verimlilikteki artış daha iyi kaliteyi garanti etmez. Karlılığın bir göstergesi değildir. Maliyetleri düşürmek verimliliği arttırmak demek değildir.

5 ÜRETMEKTİR

6 Verimlilik Hedefleri:
Eldeki kaynakları daha tutumlu ve akıcı bir biçimde kullanarak; Daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir. Daha insancıl çalışma ortamları yaratarak daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir. Kaynakların tutumlu ve akılcı biçimde kullanıldığı daha insancıl çalışma ortamları içinde daha çok ve daha kaliteli hizmet üretmektir.

7

8 İşgücü Verimliliğini Düşüren Faktörler
Planlama yetersizliği Personel niteliklerinin düşüklüğü Motivasyon eksikliği İşbaşı eğitiminin yetersizliği İletişim Eksikliği Ekip çalışmasına yatkın olamama İş akışındaki düzensizlikler Kurum kültürü İşe devam ve bağlılık sorunu

9 VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ

10 Ne iş yapılıyor? Nerede yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Kim yapıyor?
Niçin o iş yapılıyor, başka ne yapılabilir? Ne iş yapılıyor? Niçin özellikle o yerde yapılıyor, başka nerede yapılabilir? Nerede yapılıyor? Niçin özellikle o sırada yapılıyor, başka ne zaman yapılabilir? Ne zaman yapılıyor? Niçin özellikle o kişi tarafından yapılıyor, başka kim yapabilir? Kim yapıyor? Niçin özellikle o yoldan gidilerek yapılıyor, başka nasıl yapılabilir? Nasıl yapılıyor? İşin gereksiz bölümlerini ortadan kaldır. Olanak olduğu yerde birleştir yada işlemlerin sırasını yeniden düzenle İşlemi basitleştir

11 İş analizleri Reorganizasyon İş tanımları Kadro sayıları
İş yükünü saptamak, optimize etmek ve çalışanlar arasında işlerin daha dengeli dağılımını sağlamak İş analizleri İdeal organizasyon yapısı oluşturmak Reorganizasyon Her kadronun sahip olacağı nitelikler ve görevleri belirlemek İş tanımları Optimal kadro sayılarını hesaplamak Kadro sayıları

12

13 Verimlilik ve Eğitim Bir kurumu farklılaştıran en önemli kaynak insan kalitesidir. Kişi başına düşen verimlilik değeri; eğitim harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde yüksek, düşük olduğu ülkelerde düşüktür. 3000’i aşkın işyerinde yapılan araştırmada eğitim verimlilik ilişkisi incelenmiş; işgücü eğitim düzeyinde, buna karşın sermaye stoğunda %10’luk artışın toplam faktör verimliliğinde ancak %3.4’lük artış sağladığı belirlenmiştir. İnsana yatırım yapmanın marjinal değeri, makinelere yapılanın yaklaşık 2.5 katı olmuştur.

14

15 VERİMLİLİKTE HİZMETİÇİ EĞİTİMİN FAYDALARI

16 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN KURUMSAL YARARLARI
Sunulan  hizmetin kalitesi artar Yenilik ve gelişmelere kolaylıkla uyulur İş güvenliği sağlanır, iş kazaları azalır İletişim sağlanması kolaylaşır, anlaşmazlıklar, disiplin sorunları azalır Personelin işinden ve başkalarından şikayeti azalır Personel hareketliliğinde  ve işe devamsızlığında azalma olur Üst kademelere ve istenilen alana personel hazırlanır. Kurumun hizmet ettiği toplumda saygınlığı artar

17 HİZMET İÇİ EĞİTİMİN BİREYSEL YARARLARI
Personelin işinde güven duygusu gelişir, Morali yükselir, huzurlu çalışır, işini istekli yapar Rahat ve emin iş yapma olanağı sağlanır Öğrenme yolu ile bireysel doyum sağlanır Başka işleri de yapabilme yeteneği kazanır Personelin işinde memnuniyetsizliği azalır İş kazalarının nedenlerini bilir ve korunabilir Arkadaşları ile arasında iletişim kolaylaşır Ast ve üstleri arasında uyuşmazlıklar azalır

18 Sağlık Kurumlarında Verimliliğin Arttırılması

19 Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır.
Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri, çalışma pratiklerinin tamamı kurum performansını belirlemektedir. Çalışan memnuniyetinin kurumsal düzeyde ele alınması da kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki önemiyle doğru orantılıdır. Zira kurumsal başarılar, personel yönetimi ve dolayısıyla, memnuniyeti ile ilgilidir.

20 Kurumlar hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarına daha iyi hizmet olanakları sağlamalıdırlar. Hastalar da, iyi motive edilmiş ve ödüllendirilmiş mutlu personelden hizmet almayı tercih etmektedir. Hastaneler de 20’ye yakın meslek grubunu bünyesinde barındıran organizasyonlar Olarak çalışan memnuniyetini ön plana alan kurumlar olmak zorundadır.

21 Sağlık Kurumlarında Verimliliğin Arttırılması Adına Yapılan Örnekler

22 Hizmet Kalite Standartları

23 H.K.S. En İyi Uygulama Yarışması, kurumlarda dinamizmi artırmakta, çalışanları daha fazla düşünmeye sevkederek başarılı uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamakta ve ekip ruhunu canlı tutmaktadır. Kurumlar arasında yaşanan tatlı rekabetin kurum içinde de ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ayrıca Hizmet Kalite Standartları ile hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ile hasta ve çalışan güvenliği konularının da ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açacaktır.

24 En iyi hastane uygulamaları: Örnek Çalışma (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

25 HASTANE ANA GİRİŞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
ESKİ ESKİ HASTANE ANA GİRİŞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 25

26 HASTANE GİRİŞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
YENİ HASTANE GİRİŞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER 26

27 SERVİS GİRİŞLERİNDE OLUŞTURULAN HASTA BEKLEME ALANLARI
YENİ SERVİS GİRİŞLERİNDE OLUŞTURULAN HASTA BEKLEME ALANLARI

28 ANJİYO ÜNİTESİ VE AMELİYATHANE HASTA BEKLEME ALANI
28

29 HASTANE GİRİŞ VE BEKLEME ALANLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
YENİ HASTANE GİRİŞ VE BEKLEME ALANLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

30 HASTANE GİRİŞ VE BEKLEME ALANLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

31 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ VERİ PAYLAŞIM SİSTEMİ

32 Hastanın diğer hastanelerde yapılan işlemlerini doktor kaydı var ise o doktor tarafından kontrol ve bilgi edinme amaçlı kullanılmaktadır. Verilerin tek merkezde toplanması sebebiyle bu verilerden iş zekâsı modülü ile idari birimlerin istemiş olduğu raporlamaları sunar. Bu verilerin tümüne, hasta doktora kayıt yapıldıktan sonra muayene sırasında poliklinik ekranında doktora uyarı vererek o hastanın diğer hastanelerde muayene olduğunu ve bu muayene sırasında hastaya yapılan tetkik, tahlil, tanı, karar ve raporlarını görüntüler.

33 Hastaya gereksiz ileri tetkik ve tanı için yapılan işlemler azalır
Hastaya gereksiz ileri tetkik ve tanı için yapılan işlemler azalır. Doktora tanı ve tedaviye hızlı karar vermesine yardımcı olur. Hastanın işlemleri kısalır tedavi süreci hızlanır ve hasta memnun kalır. Bu sistem sayesinde tek bir merkezden verileri yönetebileceğiniz gibi hastanelerde bu verilerden kendileri açısından tasarruf yaratacak ve tedavi aşamasında yardımcı olabilecek birçok veriye ulaşma imkânı sağlar.

34 SAĞLIK HARCAMALARINDA TÜRKİYE VE DÜNYA ÜLKELERİNİN GÖRÜNÜMÜ

35

36 Kişi Başı sağlık Harcamalarında ilk 10 ülke ve Türkiye
Ülkeler 2011 Sıralama* Sıralama** Switzerland 9121 1 USA 18 Norway 8987 2 N. America 17 Luxembourg 8798 3 Marshall Is United States 8608 4 Nether. 12 Monaco 7152 5 France Denmark 6648 6 Moldova 11 Netherlands 5995 7 Canada Australia 5939 8 5630 9 Germany Sweden 5331 10 Costa Rica Turkey 696 57 87 OECD 4593 Euro area 4187 E.U. 3530 *:$ olarak, **: GDP’ye oran olarak

37 MAKRO EKONOMİK PERSPEKTİFTEN TÜRKİYE VE DÜNYA

38 Ekonomik Büyüklük (GSYİH Milyar $*)
Ülkeler 2000 2005 2010 2012 Sıralama Amerika 10,290 13,095 14,958 16,245 1 Çin 1,198 2,257 5,931 8,227 2 Japonya 4,731 4,572 5,495 5,960 3 Almanya 1,886 2,766 3,283 3,428 4 Fransa 1,326 2,137 2,548 2,613 5 İngiltere 1,494 2,321 2,286 2,472 6 Brezilya 645 882 2,143 2,253 7 Rusya 260 764 1,525 2,015 8 Italya 1,104 1,786 2,042 9 Hindistan 477 834 1,711 1,842 10 Türkiye 267 483 731 789 17 *: Sıralamada 2012 yılı baz alınmıştır.

39 Türkiye'nin Dış Ticareti (Milyar $)

40 Yüksek Teknolojili Mal İhracatının Toplam İhracattaki Payı (%)
Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Türkiye 1.5 1.9 1.6 1.7 1.8 Doğu Asya 30.7 30.3 27.0 25.6 27.4 25.7 24.4 Avrupa Birliği 18.2 18.5 14.0 13.6 15.3 15.6 OECD 20.4 20.5 16.9 16.3 17.1 16.8 16.6 Latin Amerika 12.2 12.0 11.6 10.1 11.5 10.7 10.8 Güney Asya 5.0 5.2 5.7 6.3 8.3 6.7 6.4 Dünya 20.7 20.8 17.5 18.3 17.6

41 Yüksek Teknolojili Mal İhracatının İhracattaki Payı En Yüksek Olan Ülkeler*
1- Solomon Adaları 71.77 7- G. Kıbrıs 36.90 2- Singapur 49.91 8- G. Kore 29.47 3- Malta 47.08 9- Çin 27.51 4- Malezya 44.52 10- Fransa 24.92 5- Kiribati 42.72 95- Türkiye 1.93 6- Kosta Rika 39.97 *: 2010 yılı baz alınmıştır

42 AR&GE Harcamalarının GSYİH’daki Payının En Yüksek Olduğu Ülkeler*
1- İsrail 4.46 7- ABD 2.90 2- Finlandiya 3.93 8- Almanya 2.82 3- İsveç 3.60 9- Avusturya 2.72 4- G. Kore 3.56 10- Singapur 2.43 5- Japonya 3.36 33- Türkiye 0.85 6- Danimarka 3.06 *: 2009 yılı baz alınmıştır

43 AR&GE Bölümlerinde Çalışan Sayısının en yüksek olduğu ülkeler (Milyonda bir)*
1- İzlanda 7- G. Kore 2- Finlandiya 8- İsveç 3- Danimarka 9- Yeni Zelenda 4- Singapur 10- Lüksemburg 5- Norveç 39- Türkiye 6- Japonya *: 2009 yılı baz alınmıştır

44 Dinlediğiniz için teşekkür ederim….


"VERİMLİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları