Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ Halil İbrahim AKÇA DPT Müsteşar Yrd. 7 Eylül 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ Halil İbrahim AKÇA DPT Müsteşar Yrd. 7 Eylül 2006."— Sunum transkripti:

1 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ Halil İbrahim AKÇA DPT Müsteşar Yrd. 7 Eylül 2006

2 İçerik Strateji Makroekonomik Modeli Strateji Makroekonomik Modeli Belirlenen Stratejik Amaçlar Belirlenen Stratejik Amaçlar 2010 Yılı Hedefleri 2010 Yılı Hedefleri Önemli Eylemler Önemli Eylemler

3 BİT ve Ekonomik Büyüme 1) BİT Üreten Sektörlerdeki Teknolojik Gelişme Sonucu Oluşan Verimlilik Artışı 2) BİT’i Yatırım Malı Olarak Kullanan Sektörlerdeki Verimlilik Artışı 3) Uzun Dönemde Ağ Etkisi

4 BİT’in Ekonomik ve Teknolojik Özellikleri Kuvvetli ağ etkisi, (network externality)Kuvvetli ağ etkisi, (network externality) Kullanıcı sayısı arttıkça, kullanmak daha cazip hale geliyor. Kullanıcı sayısı arttıkça, kullanmak daha cazip hale geliyor. Özel sektörde bekleme etkisi. Özel sektörde bekleme etkisi. Verimli kullanımının yoğun insani sermaye gerektirmesi,Verimli kullanımının yoğun insani sermaye gerektirmesi, Yaparak öğrenme, (learning by doing)Yaparak öğrenme, (learning by doing) Hızlı teknolojik değişim ve fiyat düşüşleri.Hızlı teknolojik değişim ve fiyat düşüşleri.

5 BİT ve Ekonomik Büyüme-Değişkenler 1) İnsani sermayenin büyüme hızı 2) BİT’i etkin bir şekilde kullanabilecek iş gücünün miktarının artış hızı 3) Yatırım mallarının göreceli fiyat düşüşü

6 Stratejinin Makroekonomik Etkisi Stratejinin hayata geçirilmesi ve ağ etkisinin ortaya çıkmasıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomimize katkısının önümüzdeki 30 yıl içinde; Stratejinin hayata geçirilmesi ve ağ etkisinin ortaya çıkmasıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomimize katkısının önümüzdeki 30 yıl içinde; yıllık ortalama yüzde 0,6 istihdam artışı yıllık ortalama yüzde 0,6 istihdam artışı yüzde 1,4 işgücü verimliliği artışı ile yüzde 1,4 işgücü verimliliği artışı ile yüzde 2 seviyelerinde ilave GSMH büyümesi olarak ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. yüzde 2 seviyelerinde ilave GSMH büyümesi olarak ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.

7 Model Strateji İlişkisi Ana Değişkenler  BİT insani sermayesinin artırılması  BİT sermaye maliyetinin azaltılması Stratejik Çıkarımlar Ağ etkisinin ortaya çıkması için: 1.Türkiye’nin insani sermayenin etkin kullanımını desteklemeye yönelik yetkinlik programları ve 2.Bilgi ve iletişim teknolojileri sermaye seviyesini artırıcı, sermaye maliyetini azaltıcı programları, toplumun tüm kesimlerinde hayata geçirmesi gerekmektedir. Eylemler Ağ Etkisi

8 Stratejik Amaçlar Sosyal Dönüşüm Sosyal Dönüşüm  Yaygın erişim  Odaklı yetkinlik  Yüksek motivasyon ve zengin içerik BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu  Devletle iş yapma kolaylıklarının artırılması  Bilgi edinme ortamının sağlanması  İşletme ve çalışanların BİT yetkinliğinin geliştirilmesi  e-Ticaret’in geliştirilmesi

9 Stratejik Amaçlar Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü  Vatandaş odaklı yaklaşım  Hizmet dönüşümü  İletişim yönetimi  e-Devlet uygulamaları Kamu yönetiminde modernizasyon Kamu yönetiminde modernizasyon  Bilgi toplumu kurumsal yapılanması ve yönetişim  Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı  Etkin tedarik yönetimi  Veri ve bilgi yönetimi  Elektronik iletişim  İnsan Kaynağı ve yetkinlik gelişimi  Güvenlik ve kişisel bilgilerin mahremiyeti

10 Stratejik Amaçlar Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü  İnsan kaynağı geliştirme  Sektör yapılanması  Sektör yetkinliklerinin geliştirilmesi  İhracatın artırılması  Talebin geliştirilmesi Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri  Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi ortamın oluturulması  İletişim hizmetlerinde vergi düzenlemesi  İletişim altyapılarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

11 Stratejik Hedefler - 2010 Sosyal Dönüşüm Sosyal Dönüşüm  Internet penetrasyonu: % 51 (mevcutta % 14)  Genişbant penetrasyonu: % 12.5 (% 2)  Kamu internet erişim merkezleri: 4500 adet BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu  Bilgisayar sahibi işletmeler: % 95 (% 61)  Genişbant erişime sahip işletmeler: % 70 (% 20) Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü  Elektronik kamu hizmeti sunumu: % 70  Elektronik ortamda gerçekleşen işlemler: % 33  AB’nin 20 temel kamu hizmeti sunumu: % 100  Vatandaş memnuniyeti: % 80

12 Stratejik Hedefler - 2010 Kamu Yönetiminde Modernizasyon Kamu Yönetiminde Modernizasyon  Kamu alımlarında e-ihale kullanımı: % 90  Kamu harcamalarında tasarruf: % 9  Çevrimiçi arka ofis süreçleri: % 100 Küresel Rekabetçi BT Sektörü Küresel Rekabetçi BT Sektörü  BT sektörünün GSMH içindeki payı: % 2.2 (% 0.8)  Yazılım ve BT hizmetleri ihracatı: 407 milyon USD (80 M)

13 Stratejik Hedefler - 2010 Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri  Genişbant altyapılarının yaygınlığı: Nüfusun % 95’i (% 75)  Genişbant son kullanıcı maliyetinin kişi başı gelire oranı: % 2 (% 5.4) Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi  Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki payı: % 2 (% 0.8)  BİT Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı: (% 20)  Toplam araştırmacı sayısı: 40,000

14 Önemli Eylemler Sosyal Dönüşüm Sosyal Dönüşüm  Okullarda BT altyapısı  Kamu internet erişim merkezleri  Bilgisayar ve internet sahipliği kampanyası  Toplumun değişik kesimlerine yönelik yetkinlik geliştirme programları  İnternet güvenliği ve içeriğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu  BİT altyapı ve yetkinlik geliştirme destekleri  e-Öğrenme bazlı sektörel mesleki eğitimler  e-Ticaret güvenlik altyapısı  Çevrimiçi şirket ve çevre izni işlemleri  Yabancı yatırımcılar için bilgilendirme portalı

15 Önemli Eylemler Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü  Kamu hizmetleri envanteri ve hizmet dönüşümü fizibilite çalışması  Sağlık bilgi sisteminin kurulması  Eğitim protalı ve bilgi sistemi  Vatandaşlık kartı uygulaması  Adres kayıt sistemi Kamu Yönetiminde Modernizasyon Kamu Yönetiminde Modernizasyon  Kurumsal yapının güçlendirilmesi  e-Devlet kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması  Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı  Ortak teknoloji/hizmetlerin oluşturulması (çağrı merkezi, kamu güvenli ağı, vb.)  Kamuda BİT projeleri uygulama ve geliştirme yetkinliği

16 Önemli Eylemler Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü  BT çalışanı ve akademisyen yetiştirmeye yönelik programlar  BİT sektör birliğinin oluşturulması  Bilişim vadisi  Yazılım kalite sertifikasyonunun yaygınlaştırılması  Kamu BİT alımlarında etkinlik sağlayıcı düzenlemeler Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri  Altyapı ve hizmetlerde rekabeti artırmaya yönelik düzenleme ve yetkilendirmeler  Toplulaştırılmış kamu genişbant alımı  Veri ve internet hizmetlerinde vergi indirimi

17 Önemli Eylemler Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi  BİT alanında yenilikçiliğin desteklenmesi  Akademik kariyer kriterlerinin Ar-Ge ile ilişkilendirilmesi

18 Teşekkürler


"BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ Halil İbrahim AKÇA DPT Müsteşar Yrd. 7 Eylül 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları