Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

As.Yük.Hem.Gülçin ÇEVİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "As.Yük.Hem.Gülçin ÇEVİRME"— Sunum transkripti:

1 As.Yük.Hem.Gülçin ÇEVİRME
BİR ASKER HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER As.Yük.Hem.Gülçin ÇEVİRME

2 MOTİVASYON NEDİR?

3 Motivasyon bir veya birden çok insanı, belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır.

4 Motivasyon kavramının çıkış noktası; “çalışan personele ne verilmeli ve ne yapılmalı ki, personel yararlı olacak davranışlarda bulunsun?” sorusunun cevabının aranmasıdır.

5 İnsan hayatında önemli yere sahip olan hastanelerin amaçlarına ulaşabilmeleri,
bünyesinde çalıştırdığı sağlık personelinin etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır.

6 Hemşirelik mesleği, çalışma koşulları anlamında sıkıntılar bulunan bir alandır. Hastanelerin fiziksel ortamlarının uygunsuzluğu, nöbet sistemi, ücret, mesleki riskler, yoğun çalışma temposu anlamında hemşirelik mesleği çeşitli sıkıntıları bünyesinde barındırmaktadır.

7 Bu çalışmanın amacı da askeri hemşirelerin etkilendiği motivasyon araçlarını saptayarak yöneticilere motivasyon konusunda ışık tutmaktır.

8 İş yoğunluğunun fazla olması ve anket uygulamasına katılma konusunda istekli olunmamasından dolayı çalışmamızın evrenini Etimesgut Asker Hastanesinde çalışan 56 hemşire oluşturmaktadır.

9 Çalışmamıza katılan hemşirelerin %55’i 36-45 yaş aralığında,
%73’ü lisans mezunu ve %50’si yıllık hemşiredir.

10 %91 EVET %46 EVET %9 HAYIR %54 HAYIR %85 EVET %80 EVET %15 HAYIR
Mesleğinizi seviyor musunuz? %91 EVET %9 HAYIR Mesleğinizi başkasına tavsiye eder misiniz? %46 EVET %54 HAYIR Mesleğinizden ayrılmayı düşündüğünüz oldu mu? %80 EVET %20 HAYIR Yaptığınız işin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? %85 EVET %15 HAYIR

11 Hemşirelerin % 39’u çalıştığı üniteyi kendi seçtiğini, bunların %68’si çalıştığı yerin koşullarının iyi olmasından dolayı seçtiğini, %9’u ise sertifikası olmasından dolayı istediği yerde çalıştığını ifade etmiştir. Yapılan bir çalışmada ise hemşirelerin çalıştığı üniteyi seçme nedeninin başında %64 oranında ‘gelişme ve ilerleme imkanı sağlamak’ gelirken, çalışma koşullarının uyması %8 oranındadır.

12 --- %100 %2 HAYIR %98 EVET %18 EVET %82 EVET %82 HAYIR %18 HAYIR
Aylık ücretinizi yeterli buluyor musunuz? %18 EVET %82 HAYIR Gelir düzeyiniz motivasyonunuz üzerinde etkili mi? %82 EVET %18 HAYIR Kara katılmak(döner sermaye) motivasyonunuzu olumlu etkiler mi? %98 EVET %2 HAYIR Ekonomik güven motivasyonunuz için önemli midir? %100 ---

13 Yapılan bir başka çalışmada da hemşirelerin %76
Yapılan bir başka çalışmada da hemşirelerin %76.3’ü ücret sisteminin adil olmadığını, bu konunun dikkate alınması gereken bir durum olduğunu söylemiştir.

14 Çalışmamızda ayrıca ‘önemli bir unvana sahip olmayı daha yüksek maaşlı bir işe tercih eder misiniz?’ sorusuna % 33 oranında unvanı tercih ederim, %28 oranında karasızım cevabını vermişlerdir. Parasal ödüllerden çok manevi ödüllere önem veririm diyenler ise %59 oranındadır.

15 Yine yapılan bir çalışmada ‘önemli bir unvana sahip olmayı daha yüksek maaşlı bir işe tercih eder misiniz?’ sorusuna % 61 oranında unvan tercih ederim cevabı verilmiştir.

16 %91 EVET %41 NADİREN %82 EVET %9 HAYIR %37.5 NADİREN %18 HAYIR
Yükselme olanakları motivasyonunuzu olumlu etkiler mi? %91 EVET %9 HAYIR Maddi ödül almanız motivasyonunuzu olumlu etkiler mi? %82 EVET %18 HAYIR Çalışanlar fark edilip gerektiği şekilde ödüllendiriliyor mu? %41 NADİREN %51 HAYIR Ekibin bir üyesi olduğunuzu düşünüyor musunuz ? %60 HERZAMAN %37.5 NADİREN

17 %93 EVET %42 EVET %73 EVET %82 EVET %7 HAYIR %48 HAYIR %26 HAYIR
Takdir edilmek motivasyonunuzu olumlu etkiler mi? %93 EVET %7 HAYIR Bağımsız hareket etmeniz motivasyonunuzu olumlu etkiler mi? %73 EVET %26 HAYIR Teknolojiye uygun araç gereçler motivasyonunuzu etkiler mi? %82 EVET %18 HAYIR İşinizin garantili bir gelecek sağladığını düşünüyor musunuz? %42 EVET %48 HAYIR

18 Sağlık ekibinin bir üyesi olan hemşirelerinde diğer çalışanlar gibi iş yaşam kalitelerini etkileyen ve motivasyon düzeylerini yüksek tutan bir takım faktörler mevcuttur. Bu faktörlerin tespiti amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda hastanemiz hemşirelerinin motivasyonlarını etkileyen en önemli unsurun ekonomik değerler olduğu tespit edilmiştir.

19 Ekonomik açıdan özgür olmayan ve kendini rahat hissetmeyen hemşirelerin motivasyonu olumsuz yönde etkilenmektedir. Maaş, döner sermaye ve diğer haklar konusunda yapılacak olan iyileştirmeler hemşirelerin motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek ve daha verimli çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

20 KAYNAKLAR 1-Aykanat S., “Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2-Korkmaz S., 2008.’’ Hastanelerde Doktor, Hemşire ve Ebelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama’’ Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mersin. 3-Zerrin K., Doğru E. ‘’Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi’’ 4-Oktay S., Öztürk H., ’’Hemşirelerin Motivasyon ve Performans Düzeyleri’’ Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt 8, İstanbul 2004. 5-Eyyüpoğlu B., ’’Bir Sağlık İşletmesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi’’, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999. 6-Karakuş H. ’’Hemşirelerin İş Tatmin Düzeyleri’’ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl-3 Sayı-6 Kasım 2011 7-Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ, Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK 8-Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin İş Zenginleştirme Faaliyetlerinin Belirlenmesi, Nihal ALTUN, Nefise BAHÇECİK 9-Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri, Dr.Levent KIDAK, Öğr.Gör. Dr.Mehmet AKSARAYLI

21 TEŞEKKÜRLER…


"As.Yük.Hem.Gülçin ÇEVİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları