Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Handan ÖZTÜRK Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi.  Stok yönetimi açısından riskli kurumlarımızın belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri yatan hasta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Handan ÖZTÜRK Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi.  Stok yönetimi açısından riskli kurumlarımızın belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri yatan hasta."— Sunum transkripti:

1 Handan ÖZTÜRK Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi

2  Stok yönetimi açısından riskli kurumlarımızın belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri yatan hasta başı ilaç, medikal malzeme ve laboratuar sarf maliyetleridir.

3  2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait Türkiye geneli tüm kurumlarımızın toplam ilaç, tıbbi malzeme ve laboratuar sarf tüketimi ile toplam yatan hasta sayısı dikkate alınarak yatan hasta başı maliyet araştırması yapılması amaçlanmıştır.

4  Üst yönetime finansal faaliyetlerin değerlendirilmesi ve kontrolü için bilgi sunmak,  Hastanenin verimliliğini değerlendirmek ve daha çok verim elde etme imkanlarını araştırmak,

5  Hastanenin gelişimi ve karlılığı üzerindeki etkilerini göstermek,  Tedavinin nitelik ve niceliğini düşürmeden maliyetleri optimal düzeyde tutabilmektir.

6  Sağlık kuruluşunun kendi faaliyet konusunu oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için (muayene, ameliyatlar, tetkikler vs..) harcadığı üretim faktörlerinin (malzeme, makine, işgücü vs..) para ile ölçülebilen değerine maliyet denir.

7  Faydası tükenmiş maliyet olarak kabul edilebilir.  Örneğin, satın alınan ilaç veya medikal malzemenin bir alış maliyeti vardır. Hizmet üretiminde kullanıldığında (tüketildiğinde) bu alış maliyeti gidere dönüşür.

8  Bu nedenle yatan hasta başı maliyetler; alım maliyetleri yönünden değil, tüketim tutarları esas alınarak hesaplanmıştır.

9

10  Yatan hasta sayıları Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün her ay düzenli olarak yayınladığı Kurumsal Verimlilik ve Değerlendirme Formu’ndan,  İlaç, tıbbi malzeme ve sarf tüketim bilgileri de Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi KDS (İş Zekası)’den alınmaktadır.

11  Hastane önce kendi grubundaki (devlet, eğitim araştırma, kadın doğum vs..) benzer nitelikteki (yatak sayısı, uzman sayısı, yatan hasta sayısı vs...) hastanelerle kıyaslanır.  Hastanenin yatan hasta maliyetlerinin Türkiye geneli kendi grup ortalamasının üzerinde olup olmadığına bakılır.

12

13  Sonraki adımda hastanenin kendi durumunda yıllar itibari ile yatan hasta başı maliyetlerindeki artışlar ve azalışlar incelenmektedir.

14  Kapasite kullanımı artmış ve tüketimleri azalmıştır.  Toplam yatan hasta başı maliyeti 2011’de 2010 yılına göre yaklaşık %20 azalmıştır.

15

16  2011 yılında tüketimler artmış ve kapasite kullanımı düşmüştür.  Toplam maliyetlerde %25 artış meydana gelmiştir.

17

18 Malzeme Tüketimleri Dağılım Yerlerine Göre Takip ve Analiz Edilmelidir.

19  Hastanelerde “Akılcı İlaç Kullanımı” na önem verilmeli,  Her hastane kapasite kullanımları ile tüketimlerinin yerindeliğini değerlendirerek yatan hasta başı maliyetlerde optimizasyon sağlamalı,

20  “Enfeksiyon Kontrol Komisyonları” etkin bir şekilde çalışmalı,  Tıbbi hizmetlerin kalite ve etkinliği azalmaksızın ilaç, tıbbi malzeme ve sarf tüketiminde yatan hasta başı maliyetler iyi denetlenmeli, maliyetlerin kontrolü ve kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır.

21  Daha fazla bilgi için: Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi stokanaliz@saglik.gov.tr


"Handan ÖZTÜRK Stok Yönetimi ve Analiz Şubesi.  Stok yönetimi açısından riskli kurumlarımızın belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri yatan hasta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları