Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA."— Sunum transkripti:

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ
1-2 MART 2003 ANTALYA

2 SEMİNERİN AMACI Üniversitemizin üst düzey yöneticilerini TKY hazırlıkları konusunda bilgilendirmek Başarılı TKY çalışmalarından örnekler dinlemek TKY çalışmalarımızın stratejisini belirlemek Eylem planımız üzerinde görüş birliğine ulaşmaktır.

3 NEDEN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ?
İş sonuçlarından etkilenen insanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır. İş süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini ve kurumun yaptığı işlerin kalitesini her yönüyle yükseltmeyi mümkün kılar. Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak verimliliği yükseltir, maliyetleri düşürür, mevcut kaynaklarla daha fazlasının üretimini mümkün kılar. Çalışma ortamında iletişimi, takım çalışmasını ve çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirir. Çalışan ve müşteri tatminini ve bağlılığını arttırır.

4 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?
Sürekli iyileştirme sağlayarak insan mutluluğunu ve tatminini arttırmayı temel alan bir yaşam tarzıdır. Kurumun yaptığı işlerin tüm yönlerini kapsayan bir iş mükemmelliği modelidir. Mal ve hizmetleri, hem iç hem dış müşterileri açıkça belirtilmiş ya da tahmin edilen beklentilerini karşılamak suretiyle tam anlamıyla tatmin edecek şekilde sunan bir iş stratejisidir. Kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi çabalarına kurumun tüm çalışanlarının katılmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

5 TKY DİLİ-KALİTE NEDİR? KALİTE:
Kurumun çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kullandığı, yararlandığı, tükettiği veya etkilendiği, mal veya hizmet şeklindeki iş sonuçlarının, önceden tespit edilmiş veya tahmin edilen ihtiyaçları karşılayan özelliklere sahip olma derecesidir.

6 TKY DİLİ-MÜŞTERİ TANIMI
Bir kurumda üretilen mal veya hizmet şeklindeki çıktılardan etkilenen, yararlanan, bunları satın alan, tüketen ya da kullanan insanlar. DIŞ MÜŞTERİ: Kurumun dışında olup, kurumun çıktılarından etkilenen, yararlanan ya da bunları satın alan, tüketen ya da kullanan insanlar. İÇ MÜŞTERİ: Kurumun içinde birbirlerinin iş çıktılarından etkilenen, yararlanan ya da bunları tüketen veya kullanan insanlar.

7 TKY DİLİ-SÜREÇ TANIMI SÜREÇ:
Belirli bir iş sonucunu (çıktı) elde etmek üzere gerekli girdileri kullanarak gerçekleştirilen birbirine bağlı işlemlerin bütünüdür. (Örnek: kayıt süreci, atama-yükseltme süreci, maaş ödeme süreci, ölçme ve değerlendirme süreci) SÜREÇ YÖNETİMİ: Kurumda gerçekleştirilen faaliyetlerin süreçler halinde tanımlanması, müşterilerinin ve müşteri taleplerinin belirlenmesi, süreç iyileştirme fırsatlarının araştırılması, süreç performans ölçüleriyle ölçümler yapılması ve performansın iyileştirilmesidir.

8 TKY DİLİ-SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (DEMING DÖNGÜSÜ)
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN): Kurumun gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerin ve bütün iş sonuçlarının iyileştirilebilir olduğu varsayımını benimseyerek, müşteri tatminini etkileyen tüm kritik süreçleri sistematik olarak gözden geçirmek üzere:  Planlama (Plan)  Deneme yapma (Do)  Sonuçları gözden geçirme (Check)  Yürürlüğe koyma (Act) döngüsünü tekrarlayan bir iş yapma yöntemi haline sokmak.

9 TKY DİLİ-TOPLAM KATILIM
Kurumun kritik iş süreçlerinin müşteri beklentileri temelinde sürekli iyileştirilmesi çabalarına kurumun tüm personelinin katılımının sağlanmasıdır. DAYANAKLARI:  Liderlik (misyon, vizyon ve hedefler)  Eğitim (bilgi ve beceri kazandırma  Güçlendirme (yetki, donanım ve beceri)  Karşılıklı güven

10 TKY SİSTEMİ HEDEF: Sürekli iyileştirme
KİMİN İÇİN: İç ve dış müşteriler NASIL: Süreç yönetimi KİM YAPACAK: Toplam katılım

11 SEMİNER PROGRAMI BAŞARILI TKY UYGULAMASI ÖRNEKLERİ ARÇELİK VASCO
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ÜNİVERSİTELERDE TKY UYGULAMALARI Üniversitelerde İş Mükemmelliği Modeli İdari süreçlerin iyileştirilmesi- Dokuz Eylül Üniversitesi örneği Akdeniz Üniversitesi RİSK projesi GENEL GÖRÜŞME- Stratejiler ve Eylem Planı


"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları