Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA."— Sunum transkripti:

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA

2 SEMİNERİN AMACI  Üniversitemizin üst düzey yöneticilerini TKY hazırlıkları konusunda bilgilendirmek  Başarılı TKY çalışmalarından örnekler dinlemek  TKY çalışmalarımızın stratejisini belirlemek  Eylem planımız üzerinde görüş birliğine ulaşmaktır.

3 NEDEN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ?  İş sonuçlarından etkilenen insanların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır.  İş süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini ve kurumun yaptığı işlerin kalitesini her yönüyle yükseltmeyi mümkün kılar.  Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak verimliliği yükseltir, maliyetleri düşürür, mevcut kaynaklarla daha fazlasının üretimini mümkün kılar.  Çalışma ortamında iletişimi, takım çalışmasını ve çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirir.  Çalışan ve müşteri tatminini ve bağlılığını arttırır.

4 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?  Sürekli iyileştirme sağlayarak insan mutluluğunu ve tatminini arttırmayı temel alan bir yaşam tarzıdır.  Kurumun yaptığı işlerin tüm yönlerini kapsayan bir iş mükemmelliği modelidir.  Mal ve hizmetleri, hem iç hem dış müşterileri açıkça belirtilmiş ya da tahmin edilen beklentilerini karşılamak suretiyle tam anlamıyla tatmin edecek şekilde sunan biriş stratejisidir.  Kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi çabalarına kurumun tüm çalışanlarının katılmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

5 TKY DİLİ-KALİTE NEDİR?  KALİTE: Kurumun çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kullandığı, yararlandığı, tükettiği veya etkilendiği, mal veya hizmet şeklindeki iş sonuçlarının, önceden tespit edilmiş veya tahmin edilen ihtiyaçları karşılayan özelliklere sahip olma derecesidir.

6 TKY DİLİ-MÜŞTERİ TANIMI  MÜŞTERİ: Bir kurumda üretilen mal veya hizmet şeklindeki çıktılardan etkilenen, yararlanan, bunları satın alan, tüketen ya da kullanan insanlar.  DIŞ MÜŞTERİ: Kurumun dışında olup, kurumun çıktılarından etkilenen, yararlanan ya da bunları satın alan, tüketen ya da kullanan insanlar.  İÇ MÜŞTERİ:  Kurumun içinde birbirlerinin iş çıktılarından etkilenen, yararlanan ya da bunları tüketen veya kullanan insanlar.

7 TKY DİLİ-SÜREÇ TANIMI  SÜREÇ: Belirli bir iş sonucunu (çıktı) elde etmek üzere gerekli girdileri kullanarak gerçekleştirilen birbirine bağlı işlemlerin bütünüdür. (Örnek: kayıt süreci, atama-yükseltme süreci, maaş ödeme süreci, ölçme ve değerlendirme süreci)  SÜREÇ YÖNETİMİ: Kurumda gerçekleştirilen faaliyetlerin süreçler halinde tanımlanması, müşterilerinin ve müşteri taleplerinin belirlenmesi, süreç iyileştirme fırsatlarının araştırılması, süreç performans ölçüleriyle ölçümler yapılması ve performansın iyileştirilmesidir.

8 TKY DİLİ-SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (DEMING DÖNGÜSÜ)  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİZEN): Kurumun gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerin ve bütün iş sonuçlarının iyileştirilebilir olduğu varsayımını benimseyerek, müşteri tatminini etkileyen tüm kritik süreçleri sistematik olarak gözden geçirmek üzere:  Planlama (Plan)  Deneme yapma (Do)  Sonuçları gözden geçirme (Check)  Yürürlüğe koyma (Act) döngüsünü tekrarlayan bir iş yapma yöntemi haline sokmak.

9 TKY DİLİ-TOPLAM KATILIM  TOPLAM KATILIM: Kurumun kritik iş süreçlerinin müşteri beklentileri temelinde sürekli iyileştirilmesi çabalarına kurumun tüm personelinin katılımının sağlanmasıdır.  DAYANAKLARI:  Liderlik (misyon, vizyon ve hedefler)  Eğitim (bilgi ve beceri kazandırma  Güçlendirme (yetki, donanım ve beceri)  Karşılıklı güven

10 TKY SİSTEMİ  HEDEF: Sürekli iyileştirme  KİMİN İÇİN: İç ve dış müşteriler  NASIL: Süreç yönetimi  KİM YAPACAK: Toplam katılım

11 SEMİNER PROGRAMI  BAŞARILI TKY UYGULAMASI ÖRNEKLERİ  ARÇELİK  VASCO  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi  ÜNİVERSİTELERDE TKY UYGULAMALARI Üniversitelerde İş Mükemmelliği Modeli İdari süreçlerin iyileştirilmesi- Dokuz Eylül Üniversitesi örneği Akdeniz Üniversitesi RİSK projesi  GENEL GÖRÜŞME- Stratejiler ve Eylem Planı


"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEMİNERİ 1-2 MART 2003 ANTALYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları