Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORYANTASYON Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORYANTASYON Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ"— Sunum transkripti:

1 ORYANTASYON Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

2 ELBİSTAN MESLEK YÜKSEK OKULU
HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI Ocak 2012

3 ORYANTASYON NE DEMEK İşe ve İşyerine uyum
Göreve yeni başlayan personelinin kuruma; kurum içinde pozisyon değişikliği meydana gelen personelinin yeni görevine en kısa sürede uyumlaşmasını ve hizmetlerinin kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesini sağlamaktır.

4 Kimlere Uygulanır? İşe yeni başlayan,
Kurum içerisinde yer değişikliği yapılan personellere

5 Ne Zaman Yapılır? İşe başlamadan önce
İşe ilk girdiği günlerde uygulanmalıdır.

6 Oryantasyon Eğitiminin Amaçları;
Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak, Organizasyonun yapısı, amaçları, felsefesi konularında çalışana bilgi vermek, Kişide kendine güven duygusu yaratmak, Bireyde ait olma duygusunu geliştirmek ve verimli olma isteğini uyandırmak, Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak,

7 Motivasyonu arttırmak,
Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak, Disiplin suçlarını azaltmak, Deneme yanılma öğrenmeye fırsat vermemek, Hizmet verirken kendisi ile arkadaşları için risk oluşturabilecek hususları kontrol altına almak, Kişiyi görev- yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek, Kurumun misyon ve vizyonunu çalışana benimsetmek

8 Özetle ; İşin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde çalışanın en kısa zamanda işe uyumun sağlanmasıdır.

9 Oryantasyon Eğitiminin Hedefleri;
Mesleğe yeni atanana, çalışana, okul politikaları, okulun organizasyonel yapısı, hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, yükselme olanakları, iş koşulları, iş güvenliği tedbirleri, vb. konularında bilgi vermek. Çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını önleyerek, sosyal kaynaşmayı sağlamak. Çalışanların işe uyumunu sağlayarak iş gücü devir oranını azaltmak

10 Belirsizlik ve bilgisizlikten doğan şikayet ve yakınmaları önlemek.
Çalışanların; belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle, deneme – yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışmalarını, kuralları bozmalarını ve mevcut düzeni alt üst etmelerine engel olmaktır.

11 Oryantasyon Eğitiminde Kullanılan Yöntemler;
Konferanslar, Açık oturumlar, Kurum içi geziler, Kurumu tanıtıcı yayınlar, Görsel ve işitsel teknikler, Astlarla yapılan görüşmeler, vb. Oryantasyon programının amacına ve kapsamına göre kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir.

12 Ne kadar süre içersinde yapılır?
Oryantasyon eğitiminin süresi yapılan işin karmaşıklığına ve personelin özelliklerine bağlı olarak iki hafta ile altı ay arasında değişebilir.

13 REORYANTASYON; Kurumda çalışmakta olan kişilerin değişen koşullara uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirilen eğitimdir. Oryantasyon eğitimleri hazırlanırken uygulamalı eğitimin önemi ve akılda kalıcılığı da unutulmamalıdır.

14 Oryantasyon Eğitiminde Neler Olmalı?
1- Kuruma Yeni Katılan Personelin Katılış İşlemleri, 2- Kuruma Yeni Katılan Personelin Oryantasyon Eğitimi, 3- Kurumun Teşkilat Yapısının Tanıtımı, 4- Vazife, Vizyon ve Misyon, 5- Çalışma Saatleri

15 - Kılık – Kıyafet Düzeni, - Hizmet İçi Eğitimler;
Konferanslar, Sürekli Eğitim Programı, Seminer Programı, Kurslar, Bilimsel Faaliyet

16 - Kuruma Yeni Katılan Personelin Katılış İşlemleri,
KONU ORYANTASYON SORUMLUSU Tanışma Personelin Kuruma Katılış İşlemleri Diğer İşlemler Banka İşlemleri Maliye vb. Deneyimli bir idareci

17 KONU ORYANTASYON SORUMLUSU Kurum Tanıtımı /Kültürü Vizyon, Misyon
Organizasyon Şeması Personel Özlük Bilgileri Çalışma Saatleri Eğitim/Kurs/Sertifika Durumunun Değerlendirilmesi Disiplin /Ödül/Ceza Sistemi Eğitim-öğretim Yönergesi,Talimatlar vb. Kurumun Fiziki Tanıtımı Ulaşım/Barınma/Servis Hizmetinin Güzergahı Etik, Hatalı Uygulamalar Yüksekokul sekreteri Müdür Yardımcısı

18 Oryantasyonun Amacı İş Verimliliğini Artırmaktır.
Robert F. Mager

19 en güzel günler sizlerin olsun


"ORYANTASYON Doç. Dr. Hanifi BİNİCİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları