Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sistem Geliştirme Sistemin tanımı. Sistemin Temel özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sistem Geliştirme Sistemin tanımı. Sistemin Temel özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Sistem Geliştirme Sistemin tanımı. Sistemin Temel özellikleri
Sistemin yapısı Sistem Geliştirme süreci

2 Sistemin tanımı Sistem,bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür Sistem yaklaşımı, sistem ve alt sistemlerin uyumlu,verimli bir biçimde çalışmalarını sağlar Sistem yaklaşımı, proje yönetiminde bir düşünme yolu olup, projenin başarılı yönetimi için gereklidir Sistem yaklaşımı sorunu bir bütün olarak ele alan ,hedefleri ve amaçları düzenleyen ve sonucu değerlendiren bir yaklaşımdır

3 Sistemin temel özellikleri-devamı
Her sistem alt sitemlerden oluşur. Sistem içinde yer alan daha küçük sistemler alt sistemler olarak adlandırılır. Bir alt sistem diğer alt sisteme doğrudan ve ya dolaylı bağlıdır. Alt sistemler kendi içinde bir bütünlük oluşturan ve kapsamı içinde oldukları sistemin amacı doğrultusunda çalışan sistemlerdir. Her altsistemin amacının gerçekleştirilmesi bütün olarak sistemin amacının gerçekleştirilmesidir

4 Sistemin Temel Özellikleri-devamı
Her sistem başka sistemlerden oluşan bir çevre içinde bulunmaktadır Sistem bir bütündür; Bu bütün içinde her olgu ayrı bir sistemi oluşturmakta ve bu sistemler bir çok alt sistemleri içermektedir,Alt sistemler birbirine bağlı olarak değişmekte ve birbirlerini etkilemektedirler Bir sisteme bağlı herhangi altsistem de bir çok altsistemlere ayrılır. Altsitemlerin girdisi,işlem süreci ve çıktısı vardır. Her hangi bir altsistemin girdisi diğer bir altsistemin çıktısını ve herhangi bir altsistemin çıktısı diğer bir alt sistemin girdilerini oluşturablir

5 Sistemin temel özellikleri-devamı
Her sistemin hedefleri ve amaçları vardır.Sistemin etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek için sistemin amaçlarının iyi tanımlanmış ve ölçülebilir olması gerekmektedir. Her sistemin yapısı farklıdır. Yapılarına göre sistemler açık ve kapalı; canlı ve cansız; doğal ve yapay ola bilir.

6 Sistemin temel özellikleri-devamı
Her sistemin girdileri, işlemleri ve çıktıları vardır. Sistemde varolan girdi, çıktı ve işlem unsurları o sistemin genel yapısını oluşturur. girdi çıktı İşlem Verimlilik Tasarruf karlılık Bilgi Çevre enerji Bilgi Geri besleme Sistemin genel yapısı

7 Sistemin genel yapısı Sistemin girdileri; 3 grup:
Bilgi- bilgi sistemin temeli ve yüküdür; sistemin yükü örneğin, bir hastanedeki hastalar, bir okuldaki öğrencilerdir Sistemin işlevini etkileyen çevresi; çevre, denetim dışı etkilerden oluşur. Bunun değiştirilmesi mümkün değildir. Ama sistemin tasarımında bu etkiler göz önüne alınmalıdır; yerçekimi, yasalar, iktisadi durum… Enerji, para, yönetim, insan gücü,arsa, araç-gereç… İşlem bölümü; Bu bölümün amacı sistemin amacı ile eşdeğerlidir. Çeşitli girdileri önceden tanımlanmış bir çıktıya dönüştürme işlemi yapar. Sistemin başarısı sistemin güvenilir olmasına bağlıdır. Sistemin güvenilir olması ise çıktıyı üretebilmesidir. Sistemin çıktıları: örn., bir otomobil fabrikasında belirli bir zamanda üretilen otomobil sayısı ve kalitesidir

8 Sistem geliştirme süreci
Sistem geliştirme aşağıdaki 5 aşamada gerçekleştirilir. Ön çözümleme Sistem çözümlemesi Sistem Planlaması Sistemi gerçekleştirme Sistemin başlatılması İzleme ve değerlendirme- tüm aşamalar boyunca yapılaması gereken sürekli bir görevdir

9 Ön çözümleme Projenin temel belgeleri hazırlanır; belgelerde proje programında belirtilen hususların ön çözümlemesi yapılır Sorunun çözümü için , önce yapılan ön çözümleme sonuçları şematik bir biçimde ortaya konulur. Eğer çözümleme sonuçları tasarısında yeni bir sisteme gerek olduğu ortaya çıkarsa, taslak yeniden ele alınır , görev ve sorunlar tanımlanarak sonuçlandırılır. Ön çözümleme sonuçları: hedeflenen sistemin amacı, görevleri, maliyet, vb. gerekler Sorunların tanımı ve çözüm yolları Sistemin bölümleri ve görevlerinin tahlili Geçici bir proje yapısının hazırlanması Projenin tümüne ilişkin zaman ve maliyet tahmini yapılması Bunu sonunda hazırlanan ön çözümleme raporunda sistem çözümlemesine gerek olup olmadığı belirtilir

10 Sistem çözümlemesi Görevler, ön çözümlemede belirlenmiş bulunan hedeflenen sistemden türetilir ve düzenlenir. Görev türü ve niteliği çözümlenir; sorunlar, stratejiler, hedefler belirlenir; Ön çözümlemedeki çözüm yollarına dayanılarak öngörülen bir tasarı geliştirilir Sistem ve bölümlerinin işlevleri ve sistemin çevresi çözümlenir Bilginin toplanması,tahlili, yorumlanması, düzenlenmesi ve çerçevesinin belirlenmesi yapılır Sistem değişikliklerinin olası etkileri incelenir; Proje taraflarına sistemin verimliliği ve ekonomikliği konusunda bilgi vermek için taslak hazırlanır; Taslak, sistemin planlanması aşamasında “çalışma planı” olarak kullanılabilecek biçimde hazırlanmalıdır Tüm görevler sıralanmalı ve zayıf noktalar belirlenmelidir Bilgisayar donanımı ve yazılımı konusundaki görüşler de taslakta yer almalıdır

11 Sistem planlanması Proje şemalarının tanımlanması ve ve sistemin niteliklerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden yararlanılır: Sistemin gerekçesi Sistemin teknik özellikleri Sistemin bölümleri ve basamakları Deneme Sistemin başlatılmasına ilişkin program

12 Sistem geliştirme Önceki aşamada belirlenen ve çıkarılan sonuçlar tüm ayrıntılarıyla işlenip gerçekleştirilir Yeterlik denemeleri yapılır İlk prototip kullanım koşulları altında denenir. Eğer gerçekleşme olumlu ise uygulama belgeleri hazırlanır

13 Sistemi başlatma Sistem uygulamaya konulur
“sistem planlama “ aşamasında gerçekleştirme ile ilgili plan esasında sistemin bölümlerinin kurulma sırası,gerekli çalışanlar ve araçlar konusundaki bilgiler ,başlatma yöntemine ilişkin hususlar belirlenir Bu aşama için projenin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak el kitapları, belgeler, işletme kılavuzları,eğitim programları hazırlanmalıdır Tüm koşullar yerine getirildikten sonra sistemin denenmesi yapılır


"Sistem Geliştirme Sistemin tanımı. Sistemin Temel özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları