Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim faktörleri: Mal ve hizmetleri elde etmek için kullanılan kaynaklar Emek: İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim faktörleri: Mal ve hizmetleri elde etmek için kullanılan kaynaklar Emek: İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel."— Sunum transkripti:

1 Üretim faktörleri: Mal ve hizmetleri elde etmek için kullanılan kaynaklar Emek: İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel güç Doğal kaynaklar: Yer altı ve yer üstündeki doğanın insanlara sağladığı olanaklar Sermaye: Üretimde kullanılan ve emeğin verimini arttıran mallar (örneğin makineler, teçhizat, binalar, yarı mamuller vb.) Girişimcilik: Emeği, doğal kaynakları ve sermayeyi organize ederek mal ve hizmetlerin üretiminin sağlanması

2 NE KADAR ÜRETİLECEK?

3 Output = f(L | C, Land,M) Tek değişken girdi durumunda

4 Output = f(L | C, Land, M) Tek değişken girdi durumunda Tek değişken girdi durumunda Diğer tüm girdilerin mevcut şartlar altında sabit olduğunu varsayalım (ceteris paribus) Diğer tüm girdilerin mevcut şartlar altında sabit olduğunu varsayalım (ceteris paribus)

5 TPP eğrisini oluşturan girdi ve çıktı bileşimleri

6 Toplam Fiziksel Ürün Eğrisi (TPP) Değişken girdi

7 Toplam fiziki ürün eğrisinin birinci türevinden elde edilen Marjinal ve ortalama fiziki ürün karar vermede önemli bir role sahiptir. Marginal Physical =  Output ÷  Input Product

8 Toplam fiziki ürün eğrisinin birinci türevinden elde edilen Marjinal ve ortalama fiziki ürün karar vermede önemli bir role sahiptir. Marginal Physical =  Output ÷  Input Product Average Physical = Output ÷ Input Product

9 Girdideki artışa karşılık çıktıdaki değişim

10 Toplam Fiziksel Ürün (TPP) Eğrisi  output  input İşgücü 16 birimden 20 birime artırıldığında Marginal physical product 0.45 olur.

11 Girdi kullanımı başına düşen çıktı miktarı

12 Toplam Fiziksel Ürün (TPP) Eğrisi output input İşgücü kullanımı 26 olduğunda Average physical product 0.31’dir.

13 Marjinal Fiziki Ürün (MPP) Eğrisi Girdi kullanımındaki değişimin çıktıda yarattığı değişim Girdi kullanımındaki değişimin çıktıda yarattığı değişim

14 Üretim fonksiyonunda A noktasından B noktasına geçildiğinde Marjinal Fiziki Ürün 0.33 olur Marjinal Fiziki Ürün (MPP) Eğrisi

15 Ortalama Fiziki Ürün (APP) Eğrisi Elde edilen çıktı düzeyinin girdi kullanımına bölünmesi Elde edilen çıktı düzeyinin girdi kullanımına bölünmesi

16 Çıktı miktarı işgücü düzeyine bölündüğünde APP 0.19 olur. Ortalama Fiziki Ürün (APP) Eğrisi

17 Average physical product (yield) I. Aşamada artar. Average physical product (yield) I. Aşamada artar. Üretimin Üç Aşaması

18 II. Aşamada MPP APP’ün altına düşer. II. Aşamada MPP APP’ün altına düşer.

19 MPP III. Aşamada negatif olur. Üretimin Üç Aşaması

20 Neden I. ve III. Aşama irrasyonel aşamadır? Üretimin Üç Aşaması

21 Verimlilik artıyor neden üretimi durduralım??? Çıktı düşüyor Üretimin Üç Aşaması

22 Önemli soru II. Aşamanın neresinde üretimi bırakmalıyız? Üretimin Üç Aşaması

23

24 24 Kaynaklar (emek, sermaye, toprak) kısıtlı olduğundan dolayı her ülke ve o ülkenin üreticileri istediği mal ve hizmetleri istediği kadar üretemez. Ya da harcayacağımız bütçe sınırlı olduğu için her istediğimiz ürün ve hizmeti istediğimiz miktarlarda tüketemeyiz. Neyi, ne kadar üreteceğimiz (tüketeceğimiz) kararını verirken kullanılan kavram Fırsat Maliyeti (opportunity cost) Bir maldan bir birim daha fazla tüketmek (ya da üretmek) için diğer maldan ne kadar az tüketeceğimizi (ya da üreteceğimizi) anlatır.

25 25 Bir üretim faktörünün (toprak, emek vb.) ya da bir üretim faaliyetinin belirli bir alternatifte kullanılmasının maliyeti, onun en kârlı alternatifte kullanıldığı zaman elde edilen kazançtır. Örnek: Elimizde kullanılabilecek kaynak olarak İşgücü 100 TL sermaye ve 1 dükkan olduğunu varsayalım. Ve bir bakkal dükkanı açıp açmama kararını alacağımızı varsayalım

26 26 100 TL’lik mal alıp kendimize ait dükkanı kendimiz çalıştırdığımızda bir senenin sonunda 120 TL kazanabileceğimizi varsayalım. Muhasebe açısından kar = 20 TL Pozitif bir kar elde ediyor olmak dükkan açmanın doğru bir karar olduğu anlamına gelmez. Önemli olan soru: Elimizdeki kaynakları (işgücü, sermaye ve dükkan) alternatif bir şekilde değerlendirebilseydik ne kadar kazanacaktık?

27 27  Dükkanda geçireceğimiz vakitte bir işyerinde ücretli çalışıp bir senede 15 TL maaş kazanabilirdik  100 TL’yi mal almakta kullanmak yerine bankaya koyup 18 TL faiz geliri elde edebilirdik  Dükkanı başkasına kiraya verip yıllık 10 TL kira geliri elde edebilirdik.  Dolayısıyla, dükkan açmak yerine alternatif planı uygulasaydık 43 TL kazanabilecektik.  Karı 20 TL olan bir işin fırsat maliyeti 43 TL.  Karar: Dükkan açılmamalı, kaynaklar alternatif alanlarda kullanılmalıdır.

28 28 Bir toplumda eldeki sınırlı kaynaklar (üretim faktörleri) ve mevcut teknoloji düzeyi ile üretilebilecek azami (maksimum) mal ve hizmet bileşimlerini gösteren eğridir. Üretim Faktörleri: Toprak Emek Sermaye (fiziki sermaye ve teknik bilgi birikimi) Girişimci

29 29 Üretim Olanakları Eğrisi ARPA BUĞDAY O A ÜRETİM OLANAKLARI EĞRİSİ L N  İşletmenin sahip olduğu tüm girdi stoku ile sadece iki ürünün (Buğday ve Arpa) üretimine yöneldiğini varsayalım.  Girdileri en etkin şekilde üretime koşan işletmenin üretebilmesi olası ürün bileşimlerini üretim olanakları eğrisi göstermektedir. B ∆A∆A ∆ B

30 30 Eğri üzerindeki noktalar veri kaynak (işgücü, toprak, sermaye) ve teknoloji düzeyinde üretilebilecek azami miktarları gösterir. Eğri üzerindeki her nokta etkin (efficient) düzeyleri gösterir. Eğrinin içinde kalan bölgedeki noktalar ise “etkin olmayan” düzeyleri gösterir. Kaynaklar daha etkin kullanılabilir. Eğrinin dışında kalan alandaki noktalar ise mevcut kaynak ve teknoloji düzeyiyle ulaşılması imkansız üretim düzeylerini gösterir. O düzeye, emek, sermaye, toprak ve teknik bilgi artışı sonucunda ulaşılabilir. Bu durumda eğri o noktalardan geçecek şekilde üste kayacaktır.

31 31 Eş Gelir Doğrusu ARPA BUĞDAY O G1G1 EŞ GELİR DOĞRUSU Üreticinin BA üretim olanakları eğrisi üzerinde hangi bileşimde üretimde bulanacağına karar verebilmesi için A ve B ürünlerinin fiyatlarını bilmesi gerekir. Eğer ürünlerin piyasa fiyatları biliniyorsa, işletmenin A ve B ürünlerini satarak elde edebileceği gelir bilinebilir. Bu bileşimleri veren doğru eş gelir doğrusu olarak tanımlanır. b1b1 a1a1

32 32 Optimal Ürün Bileşimi ARPA BUĞDAY O A OPTİMAL ÜRÜN BİLEŞİMİ Üretim olanakları eğrisinin eş gelir doğrusuna teğet olduğu noktada en ekonomik ürün bileşimine ulaşılmaktadır. B D

33 33  Üretim olanakları eğrisi, bir maldan daha fazla üretebilmek için diğer malın üretiminden her seferinde daha fazla miktar vazgeçileceğini gösterir.  Yani, bir malın üretimi arttıkça o üretimin fırsat maliyeti artar.  Bir başka deyişle, o birimi üretmek için her seferinde daha fazla kaynak kullanmak gerekir. Bu da kaynak verimliliğinin düşmesi demektir.

34  Bu ilkede amaç, belirli ölçüde masrafla en kârlı ürün bileşimine ulaşmaktır. Birbiri yerine yetiştirilen (ikame ya da rakip ürünler) kıt kaynaklar açısından yarışmaktadır. Ekonomik ürün bileşimine MİO’nın fiyat oranına (FO) eşit olduğu noktada ulaşılmaktadır.

35

36 Bir üretici sahip olduğu arazisini Buğday ve Ayçiçeği üretimine tahsis ettiğinde aşağıdaki gibi farklı üretim miktarlarına ulaşmaktadır. Buğdayın fiyatı 0.28 TL/ kg, ayçiçeğinin fiyatı ise 0.50 TL/kg’dır. Buna göre, üretici için en ekonomik ürün bileşimini hesaplayınız.

37 Ayçiçeği üretimi (kg) (Y 1 ) Δ Y 1 Buğday Üretimi (kg) (Y 2 ) Δ Y 2 MİO (Δ Y 2 / Δ Y 1 ) 300-4000-- 1000700300010001.43 145045022008001.78 175030016006002.00 195020012004002.00 20005010002004.00

38

39 Üretim Olanakları Eğrisi Eş gelir doğrusu 2200 1450 Arpa (Y1) Buğday (Y2) Üretim olanakları eğrisinin eş gelir doğrusuna teğet olduğu noktada en ekonomik ürün bileşimine ulaşılmaktadır.


"Üretim faktörleri: Mal ve hizmetleri elde etmek için kullanılan kaynaklar Emek: İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları