Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE KOORD İ NATÖRÜ : İ smail KOÇ İ l Milli E ğ itim Müdür Yardımcısı PROJE YÜRÜTME VE SEKRETERYA H İ ZMETLER İ : İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-ge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE KOORD İ NATÖRÜ : İ smail KOÇ İ l Milli E ğ itim Müdür Yardımcısı PROJE YÜRÜTME VE SEKRETERYA H İ ZMETLER İ : İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-ge."— Sunum transkripti:

1 PROJE KOORD İ NATÖRÜ : İ smail KOÇ İ l Milli E ğ itim Müdür Yardımcısı PROJE YÜRÜTME VE SEKRETERYA H İ ZMETLER İ : İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-ge Maske Birimi MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM HİZMETLERİ PROJELERİ TANITIMI

2 Hem Meslek Hem Destek Projesi KONU VE AMAÇ: Manisa ili Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki Mesleki ve Teknik Okullardaki Alan ve Dal Ö ğ rencilerimizin (Güzellik ve Saç Bakımı, Bilişim, Elektrik - Elektronik, Tesisat ve iklimlendirme, Metal, Ahşab vb.) talepte bulunan okullarımız ve toplum kuruluşlarında küçük çaptaki tamirat, tadilat ve bakım işlemlerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca Mesleki Tanıtma ve Yöneltme Eylem Planında belirtilen Alan ve Dal tanıtımı yapmalarını ve ö ğ rencilerimizin mesleki tecrübe kazanmalarını sa ğ lamaktır.

3 Hem Meslek Hem Destek Projesi Proje İ lk adımı Dr. Ömer Faruk Meriç Okullarında başlatıldı

4 Hem Meslek Hem Destek Projesi Proje di ğ er istekte bulunan dezavantajlı okullarda devam edildi. Kız Meslek Lisesi Kız Ö ğ renciler Güzellik ve Saç Bakımı Ekibi Mesleki E ğ itim Merkezi Erkek Ö ğ renciler Güzellik ve Saç Bakımı Ekibi

5 Hem Meslek Hem Destek Projesi

6 Maldan köy okuluna Bilişim Ekibimiz Dynet Laboratuvarı kurulumu yaptı. Network a ğ ı oluşturdu.

7 Hem Meslek Hem Destek Projesi

8

9

10

11 TÜMS İ AD TÜB İ AD ve M.E.B. İ şbirli ğ i İ le Mesleki ve Teknik E ğ itim Liseleri ö ğ rencilerine TÜMS İ AD Bünyesinde Teorik ve Uygulamalı E ğ itim Protokolü İ mzalandı

12

13 Manisa Mesleki Teknik Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarına İ ş Sa ğ lı ğ ı Güvenli ğ i Yasası ve Ceza Davaları Hakkında Bilgilendirme Konferansı Düzenlendi

14

15 E ğ itim Protokolü Kapsamında Ö ğ renciler İ çin Teorik Dersler Düzenlendi

16 E ğ itim programında öncelikle, artan iş kazalarına dikkat çekmek ve bilinç oluşturmayı sa ğ lama amacıyla Mesleki ve Teknik E ğ itim veren liselerin müdür ve müdür yardımcılarını, iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile hukuki yaptırımları konulu seminerleriyle bilgilendiren Tümsiad Manisa Şubesi, ö ğ rencilerle de ilk dersi aynı konu üzerine gerçekleştirdi. İ lerleyen haftalarda iş hukukundan, ticari ve sosyal hayata farklı konularda dersler düzenleyen Tümsiad, alanında uzman e ğ itimcileri ö ğ renciler ile buluşturmaya devam ediyor. TÜMS İ AD, TÜB İ AD ve Manisa Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ortaklı ğ ında imzalanan mesleki ve teknik liselerde e ğ itim gören ö ğ rencilerin iş hayatına hazırlanmalarını hem teorik dersler hem de teknik gezilerle desteklemeyi amaçlayan program çerçevesinde, Siyaset Bilimci ve Siyasal İ letişim Uzmanı Ozan ERDEM, Liderlik başlıklı semineriyle geçti ğ imiz haftasonu Tümsiad Manisa Şubesinde ö ğ renciler ile buluştu. Ö ğ rencilerin büyük ilgi gösterdi ğ i programda kendi liderliklerini yakalama ve amaçladıkları hedefler do ğ rultusunda ilke edinilecek hususlar hakkında bilgi aldılar. Teorik derslerin sona ermesiyle ö ğ rencilerin alanları ile ilgili işletmelere teknik geziler düzenlenerek ö ğ rencilerin sertifika edinmeleri sa ğ lanacak ve gelecek yeni e ğ itim yılında da e ğ itim programlarına devam edilmesi amaçlanmaktadır.

17

18 E ğ itim Protokolü Kapsamında VESTEL’e Teknik Gezi Düzenlendi

19 E ğ itime Katılan Ö ğ rencilere Sertifikaları Verildi

20

21

22

23 MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI

24 MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI PROJE YARIŞMASININ KONUSU VE AMACI: Manisa İlindeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları öğrencilerinin yaratıcılık, girişimcilik, analitik düşünce, zaman yönetimi ve rekabet etme yeteneklerini kullanacakları proje tabanlı bir yarışmada buluşmalarını, etkileşimlerini sağlamak ve böylelikle üretilen projelerin duyurulmasına, hayata geçirilmesine katkıda bulunma kamacıyla yapılmaktadır. Proje konularının; Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları müfredatı ile ilgili olması gerekmektedir.

25 MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI PROJE YARIŞMASININ HEDEFLERİ: Öğrencilerin kendi yaptıkları, ürettikleri eserleri, ürünleri sergilemelerini, Öğrencilerin mesleki alanlarında başarılarını paylaşmalarını sağlamak, Okul, öğrenci, öğretmen dayanışmasını güçlendirmek, Öğrencilerin ilgilendiği ve onları motive eden bir konu üzerinde çalışmalarını sağlamak, Proje yarışması ile öğrencilerimizin yarışma ruhu içerisinde, merak, araştırma, bilgi edinme, kritik düşünce, yaratıcılık ve azim duyularını güçlendirmek, Kazanmak değil, yeni ve çözülmemiş bir soruna el atmış ve onun çözümü için önerilerde bulunmuş olmanın önemini fark etmelerini sağlamak. Meslek hayatlarında da karşılaşacakları “proje geliştirme ve yönetme” konularında deneyim kazandırmak hedeflenmiştir. PROJE YARIŞMASININ KAZANIMLARI: Manisa İlindeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Proje tabanlı bir yarışmada buluşmalarını, etkileşimlerini sağlamak, Öğrencilerimiz tarafından üretilen projelerin duyurulmasına, hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır. PROJE YARIŞMASININ HEDEFLERİ: Öğrencilerin kendi yaptıkları, ürettikleri eserleri, ürünleri sergilemelerini, Öğrencilerin mesleki alanlarında başarılarını paylaşmalarını sağlamak, Okul, öğrenci, öğretmen dayanışmasını güçlendirmek, Öğrencilerin ilgilendiği ve onları motive eden bir konu üzerinde çalışmalarını sağlamak, Proje yarışması ile öğrencilerimizin yarışma ruhu içerisinde, merak, araştırma, bilgi edinme, kritik düşünce, yaratıcılık ve azim duyularını güçlendirmek, Kazanmak değil, yeni ve çözülmemiş bir soruna el atmış ve onun çözümü için önerilerde bulunmuş olmanın önemini fark etmelerini sağlamak. Meslek hayatlarında da karşılaşacakları “proje geliştirme ve yönetme” konularında deneyim kazandırmak hedeflenmiştir. PROJE YARIŞMASININ KAZANIMLARI: Manisa İlindeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Proje tabanlı bir yarışmada buluşmalarını, etkileşimlerini sağlamak, Öğrencilerimiz tarafından üretilen projelerin duyurulmasına, hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır.

26 MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI PROJE YARIŞMASININ PAYDAŞLARI Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadeler İlçe Belediye Başkanlığı Yunusemre İlçe Belediye Başkanlığı Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü. PROJE YARIŞMASININ PAYDAŞLARI Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadeler İlçe Belediye Başkanlığı Yunusemre İlçe Belediye Başkanlığı Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü.

27 MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Projeler üç alan altında değerlendirilecek. Alanlarımız: ÇEVRE SAĞLIK TEKNOLOJİ * Okullar bu konuların herhangi birinden ve veya kendilerine hangi alana uygun bulmuşlarsa o alandan proje sunabilecekler. * Her alanla ilgili 5 kişilik jürimiz olacak. Bu jüriler alanlarıyla ilgili gelen projeleri ön değerlendirmeye tabi tutacakalar. * Jüriler il değerlendirme komisyonu üyelerinden ve alanla ilgili meb dışından uzman kişilerden oluşmaktadır. * 70 puan altındaki projeler değerlendirmeye alınmaz. * Her jüri grubu 10 proje seçecektir. Toplamda 30 proje ön değerlendirmeden geçecek. * Projeler 30 a tamamlanacak. Örnek vermek gerekirse sağlık grubuyla ilgili projelerden 5 proje seçilmişse bu teknoloji alanında tamamlanabilir. Bu yapılırken puan sıralaması göz önünde bulundurulur ve en az 70 puan almış olması gerekir. * Ön elemeden geçen 30 proje İl Değerlendirme Komisyonu tarafından 17 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. 30 proje altında başvuru olursa ön değerlendirme yapılmayacaktır. MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Projeler üç alan altında değerlendirilecek. Alanlarımız: ÇEVRE SAĞLIK TEKNOLOJİ * Okullar bu konuların herhangi birinden ve veya kendilerine hangi alana uygun bulmuşlarsa o alandan proje sunabilecekler. * Her alanla ilgili 5 kişilik jürimiz olacak. Bu jüriler alanlarıyla ilgili gelen projeleri ön değerlendirmeye tabi tutacakalar. * Jüriler il değerlendirme komisyonu üyelerinden ve alanla ilgili meb dışından uzman kişilerden oluşmaktadır. * 70 puan altındaki projeler değerlendirmeye alınmaz. * Her jüri grubu 10 proje seçecektir. Toplamda 30 proje ön değerlendirmeden geçecek. * Projeler 30 a tamamlanacak. Örnek vermek gerekirse sağlık grubuyla ilgili projelerden 5 proje seçilmişse bu teknoloji alanında tamamlanabilir. Bu yapılırken puan sıralaması göz önünde bulundurulur ve en az 70 puan almış olması gerekir. * Ön elemeden geçen 30 proje İl Değerlendirme Komisyonu tarafından 17 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır. 30 proje altında başvuru olursa ön değerlendirme yapılmayacaktır.

28 MANİSA GENÇ MUCİTLER PROJE YARIŞMASI Değerlendirme kriterleri : ÖN DEĞERLENDİRME: Başvuru Formu (Ek-1), Proje Özeti (Ek-2) ve Proje Raporunu (Ek-3) içeren bir klasör ve klasörle aynı içeriğe sahip (projenin doğru değerlendirmesine yardımcı olmak için projeyle ilgili görselleri konulabilir) CD üzerinden ön değerlendirme yapılacaktır. Kriterler: Özgün olması 30 puan Çevreye ve insanlığa katkısı, sorun çözmesi 30 puan Uygulanabilirliği 30 puan Sunuş 10 puan ANA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Bizzat komisyon üyelerinin projeleri sergileme tarihinde gezerek, ön değerlendirme kriterleri üzerinden değerlendirme yapılacak ve puanların ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre sıralama oluşturulacaktır. ÖDÜLLER Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilecek. Sergiye katılan 30 projedeki her öğrenciye birer kol saati hediye edilecek. Öğrenci, öğretmen ve okullara katılım belgesi verilecek. Ödüller Ahilik Haftası içerisinde verilecek. Değerlendirme kriterleri : ÖN DEĞERLENDİRME: Başvuru Formu (Ek-1), Proje Özeti (Ek-2) ve Proje Raporunu (Ek-3) içeren bir klasör ve klasörle aynı içeriğe sahip (projenin doğru değerlendirmesine yardımcı olmak için projeyle ilgili görselleri konulabilir) CD üzerinden ön değerlendirme yapılacaktır. Kriterler: Özgün olması 30 puan Çevreye ve insanlığa katkısı, sorun çözmesi 30 puan Uygulanabilirliği 30 puan Sunuş 10 puan ANA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Bizzat komisyon üyelerinin projeleri sergileme tarihinde gezerek, ön değerlendirme kriterleri üzerinden değerlendirme yapılacak ve puanların ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre sıralama oluşturulacaktır. ÖDÜLLER Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilecek. Sergiye katılan 30 projedeki her öğrenciye birer kol saati hediye edilecek. Öğrenci, öğretmen ve okullara katılım belgesi verilecek. Ödüller Ahilik Haftası içerisinde verilecek.

29 MESLEK LİSELERİ BECERİ VE OTOMASYON PROGRAMI

30 MESLEK LİSELERİ BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ OTOMASYON PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ 1.Meslek Lisesi Öğrencilerinin Beceri ve Stajlarının İl genelinde yürütülmesi ve denetlenmesi amaçlanmıştır. 2.Sisteme mümkün olduğu kadar çok Firmanın ulaşmasını ve stajyer talebinde bulunmalarını sağlamak 3.Stajyer talebinde bulunma zorunluluğu olan firmaların tespitini sağlamak. 4.Stajyerlerin adaletli olarak dağılımının sağlamak. 5.İlimizde stajyer taleplerinin hangi alan ve dallarda olduğunun raporlanmasına ve hangi alan ve dalın açılması yada kapanması hakkında görüş bildirmek. 6.Staj yapan öğrenci sayısı ve hangi alanda yaptıkları staj yaptıkları bilgisini kamu kurum ve kuruluşlarına istemeleri halinde paylaşmak. (İşkur vb.) 7.Bu programın paydaşları olan MOSB Müdürlüğü, Ticaret Odası, Esnaf Odaları Birliği gibi kuruluşlarla Manisa’nın ihtiyaç duyduğu alanların tespitini yapmak. 8.Kendi ilçesinde staj yeri bulamayan öğrencilere isteği en yakın ilçede staj yapmalarını sağlamak.

31 MESLEK LİSELERİ BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ OTOMASYON PROGRAMI PROGRAMIN TANITILMASI İLÇE ŞUBE MÜDÜRLERİ İLE PROGRAM TANITIMI VE MESLEKİ EYLEM PLANI TOPLANTISI

32 MESLEK LİSELERİ BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ OTOMASYON PROGRAMI İLİMİZDEKİ TÜM MESLEK OKULLARI VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLE TELEKONFERANS YÖNTEMİ İLE PROGRAM HAKKINDA TANITIM

33 MESLEK LİSELERİ BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ OTOMASYON PROGRAMI MANİSA ŞEHZADELER İSMET İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PROGRAM DENEME ÇALIŞMASI


"PROJE KOORD İ NATÖRÜ : İ smail KOÇ İ l Milli E ğ itim Müdür Yardımcısı PROJE YÜRÜTME VE SEKRETERYA H İ ZMETLER İ : İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Ar-ge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları