Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAK 9. SINIF DURUMU Tüm Ortaöğretim kurumları 9. sınıflarında okutulan dersler ortaktır. 9. sınıf öğrencileri Eğitim Öğretim yılı sonunda başarı durumuna.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAK 9. SINIF DURUMU Tüm Ortaöğretim kurumları 9. sınıflarında okutulan dersler ortaktır. 9. sınıf öğrencileri Eğitim Öğretim yılı sonunda başarı durumuna."— Sunum transkripti:

1 10.SINIFTA ALANA GEÇİŞ,11.SINIFTA DAL SEÇİMİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİ KAYITLARI

2 ORTAK 9. SINIF DURUMU Tüm Ortaöğretim kurumları 9. sınıflarında okutulan dersler ortaktır. 9. sınıf öğrencileri Eğitim Öğretim yılı sonunda başarı durumuna göre istediği okulun istediği alanına gitme hakkı vardır. 9. sınıftaki başarı durumları bu yüzden önem arz etmektedir.

3 ALANA YÖNELTME ÇALIŞMALARI
Okulumuzun 9. sınıflarının yıl sonu gelirken Mayıs ayı içerisinde “Ek-1 Alana Yöneltme Tavsiye Formu” ve “Ek-2 Ön Kayıt Formu” doldurulacaktır. Bu formlar Rehber öğretmen koordinatörlüğünde öğrenci ve velisinin tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Formlar yukarıda belirtilen şahısların kesinlikle katılımıyla imzalanarak okul idaresine teslim edilecektir.

4

5 EK-1 ALANA YÖNELTME TAVSİYE FORMU
-Öğrenci ve velisi, öğrencinin 10.sınıfta gitmek istediği okul ve alanları belirledikten sonra; Sınıf rehber öğretmeni, Okul rehber öğretmeni, Tanıtım ve yönlendirme dersi öğretmeni tarafından Ek-1 formunda,öğrencinin ilgi,istek,yetenek,gelişim düzeyi,genel sağlık durumu,başarı düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme sonucu oluşturulur.

6 EK-2 ÖN KAYIT FORMU -EK-1 alana yöneltme tavsiye formunda yer alan değerlendirme sonuçlarına dayanarak; Öğrenci, Öğrenci velisi, Sınıf rehber öğretmeni ve İlgili müdür yardımcısı tarafından EK-2 ön kayıt formu doldurulur.

7

8 TERCİH EDİLEN ALANA YERLEŞTİRMEDE;
9.sınıf yıl sonu başarı ortalaması %50, İlköğretim okulu diploma notu %30, Ek-1 alana yöneltme tavsiye formunda tercih edilen alan için belirlenen değerlendirme notu %20 oranında etki ederek “tercihlere yerleştirmeye esas not” belirlenecek ve yerleştirme sıralaması yapılacaktır.

9 TERCİHLERİN YOĞUNLAŞMASI, EŞİT PUANLI ÖĞRENCİLERİN OLMASI VE BAŞVURU SAYISININ KONTENJANI AŞMASI HALİNDE; Alana yöneltme tavsiye Formunda ilgili alan için belirlenen değerlendirme notu, 9.sınıf yıl sonu başarı ortalaması, İlköğretim diploma notu, Tercih formunda sıralama önceliği sıralamadaki yerleri belirleyecektir.

10 BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?
Ek-1 formları 9.sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı İhsan Açıkgöz tarafından dağıtılacaktır.Veliler formları 13 Mayıs 2011 tarihine kadar sınıf rehber öğretmenlerine teslim edeceklerdir.

11 DİĞER KRİTERLER Bir öğrenci Ön Kayıt Formu’nu onaylatmak kaydıyla, kayıtlı olduğu okul dışında en fazla “iki okula” daha başvurabilecek ve her okul için en fazla “beş alan” tercihi yapabilecektir. Okulda öğrenci kayıt ve kabul komisyonu oluşturulacak,değerlendirmede diğer okullardan gelen öğrenciler her hangi bir ayrıma tabi tutulmayacaktır. Değerlendirmeler Ağustos ayının son haftasına kadar tamamlanarak sonuçlar ilan edilecektir.

12 DİĞER KRİTERLER Yerleştirme listelerinde kontenjan sayısı kadar asıl,bunun yarısı kadar yedek öğrenci belirlenir. Aynı okulda kayıt hakkı kazanan öğrencileri okul yönetimi doğrudan kayıt yapar. Farklı okullar için Eylül ayının ilk iki haftasında nakil işlemleri yapılır. Boş kontenjanlara yedek öğrenci kayıtları asıl kayıtlardan sonra yapılır.

13 DİĞER KRİTERLER Öğrenci kontenjanları ve yerleştirme okulun web sayfasında duyurulacak ve okulda uygun yerlere asılacaktır. Öğrenci işlem sonuç takibini yapmakla yükümlüdür. Hak kazandığı Alana kaydını belirtilen tarihlerde yaptırmak zorundadır.

14 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKULUMUZDA EĞİTİM VERECEK ALANLAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MAKİNA TEKNOLOJİLERİ ALANI

15 TEKNİK LİSEYE GEÇİŞ ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ
KAYIT İŞLEMLERİ

16 TEKNİK LİSEYE GECİŞ ŞARTLARI
Ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını doğrudan , ortalama ile veya ortalama yükseltme sınavları sonunda geçmiş olması gerekir. Ayrıca ; Dil ve Anlatım Matematik Fizik Kimya Derslerinin yıl sonu başarı puanı ortalamasının en az 55,00 olması gerekir.

17 TEKNİK LİSE ÖĞRENCİ KAYITLARI
Gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin başvuru formları okul idaresi tarafından onaylanarak ders kesimini izleyen haftanın sonuna kadar öğrencilere verilecektir. Öğrenci sadece “iki” farklı teknik liseye başvurabilir.Ancak farklı alanlar varsa tüm alanları tercih edebilir. Kontenjanlar okul müdürlüğünce belirlenerek, ders kesiminden önce ilan edilecektir.

18 TEKNİK LİSE ÖĞRENCİ KONTENJAN SIRALAMASI
Öğrenciler söz konusu dört dersin yıl sonu ağırlıklı notlarının toplamına göre sıralanır. Eşitlik halinde sırasıyla matematik,fizik,kimya derslerinin yıl sonu notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa bütün derslerin yıl sonu ağırlıklı notları toplamı yüksek olana öncelik verilir.

19 TEKNİK LİSE ÖĞRENCİ KAYITLARI
Teknik lise öğrenci başvuru ve kayıt kabul işlemleri “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılır. “ön kayıt” ve kesin kayıt işlemleri okul müdürlüğünce daha sonradan duyurulacaktır. Hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini okula gelip belirtilen tarihlerde gerçekleştireceklerdir.

20 11.SINIFTA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN
DAL SEÇİMİ 11.SINIFTA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

21 10.SINIFTAN 11.SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLERİN ALANLARINA GÖRE DAL SEÇİM İŞLEMLERİ
Eğitim ve Öğretim Yılında 11.sınıfta öğrenim görecek öğrenciler, 10.sınıfta seçmiş oldukları ve halen öğrenim gördükleri alana ait dal seçimi yapacaklardır.

22 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 11.SINIFTA AÇILACAK DALLAR
ALAN DAL Bilişim Teknolojileri Web Tasarım Programcılığı Makine Teknolojileri Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Elektrik-Elektronik Teknolojileri Pano Tasarımı ve Montajı Endüstriyel Bakım Onarım

23 DAL SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
Haziran ayı içerisinde Dal seçimi yapacak öğrenciler Ek-2 formu; öğrenci , veli ve sınıf rehber öğretmeni ile birlikte doldurulup imzalanarak Okul Müdürlüğüne başvuracaklardır. Öğrenciler; Öğrenim gördükleri alana ait okullarında faaliyet gösteren dallardan öncelik sırasına göre girmek istedikleri dalları formda belirteceklerdir.

24 BAŞVURU SAYISININ KONTENJANIN ÜSTÜNDE OLMASI DURUMUNDA;
Aynı dalı tercih eden öğrenciler arasından 10.sınıf yıl sonu başarı ortalaması en yüksek olandan başlanarak yapılan sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır. Aynı dalı tercih eden öğrencilerin 10.sınıf yıl sonu başarı puanlarının eşit olması durumunda 9.sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

25 ANNE YA DA BABA MESLEĞİNİ SEÇMEK İSTEYENLER;
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 38.maddesine göre,anne yada babasına ait çalışır durumda iş yeri olanlar,bu durumu belgelendirmek koşuluyla,bu meslek dalına hiçbir sıralamaya tabi tutulmaksızın doğrudan kayıt yaptırabilirler.

26 DİĞER KRİTERLER DİĞER KRİTERLER
Belirtilen süreler içinde dallara geçiş yapamayan öğrenciler,kontenjanı uygun olan ve yıl sonu başarı puanının yeterli olduğu bir dalda eğitime alınacaklardır. Bir dalda eğitime başlanabilmesi için başvuran öğrenci sayısının en az 12 olması gerekir. İlgili alanda öğrenci sayısının 12 ün altında olması durumunda,çoğunluğun tercih ettiği bir dalda eğitime devam edeceklerdir.


"ORTAK 9. SINIF DURUMU Tüm Ortaöğretim kurumları 9. sınıflarında okutulan dersler ortaktır. 9. sınıf öğrencileri Eğitim Öğretim yılı sonunda başarı durumuna." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları