Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI"— Sunum transkripti:

1 PROENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
PROJENİN AMACI PROENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI Öğrencilerimizin; beden, zihin, duygu gelişimleri ve iyi alışkanlıklar kazanmaları; ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden geliştirilerek, asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onları kişi ve toplum sorunlarını tanıyan, çözüm yolları arayan, hayata ve üst öğrenime hazır; insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek noktasında aile eğitimi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda; Ailenin toplumdaki yerini, aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişimin önemini ve aile sevgisini kavratmak, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerileri açısından gelişimini sağlamak, aile içi sorunların yaşanmaması için koruyucu önlemler almak, çocukların akademik başarılarına olumlu katkı sağlamak, çocukların sosyal bir ortamda sağlıklı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak için ebeveynlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak, öğrencilerimize olumlu tutum ve davranışlar kazandırmak, gelecekteki yaşamlarında sosyal ilişkilerinin sağlam zeminlere dayandırmak konularında sağlıklı bir aile yapısının önemi büyüktür. Bunun için “Benim Ailem Projesi” çalışması başlatılmıştır. İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından projenin ana hedefleri bir toplantı ile tüm personele ve öğretmenlere duyurulacaktır. Projenin yürütülmesi, takibi ve sekreteryası İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Ar-Ge Birimlerince yapılacaktır. Velilere ve öğrencilere verilecek eğitimler için uzman kişilerle görüşülerek, eğitimlerin planlanması yapılacaktır. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yazılı ve görsel basında projenin tanıtılması, uzman eğitimciler tarafından Aile bütünlüğünün korunması, çocuk- anne- baba ilişkilerinin uyum içerisinde sağlıklı bir yapıda devamlılığı, Ailenin Önemi vs. konulu söyleşilerin yayınlanması sağlanacaktır. Proje kapsamında belirlenen paydaşlarla protokol imzalanması sağlanacak ve projenin işlerliği hakkında bilgi verilecektir. İl MEM Ar-Ge Birimi tarafından proje tanıtım broşürü hazırlanması ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünden afiş ve broşürler temin edilerek İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okullara ulaştırılması sağlanacaktır. Veli bilgilendirme, yönlendirme e- kitapçığının hazırlanarak İl-İlçe MEM web sayfasına konulması sağlanacaktır. Proje değerlendirmesi ve raporlandırılması İl/İlçe MEM Ar-Ge Birimleri tarafından yapılacaktır. PROJENİN PAYDAŞLARI Manisa Valiliği TUİK Emniyet Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Müftülük Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Sağlık Müdürlüğü PROJENİN HEDEF KİTLESİ PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI Manisa il genelinde bulunan Tüm Resmi ve Özel Anaokulları, İlköğretim ve Ortaöğretim okulları öğrencileri ile velilerini kapsar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması gereken işler: Proje uygulama esaslarının hazırlanması. Proje paydaşlarına bilgilendirme yapılması Proje uygulama onayının alınması. Uygulamanın başlatılması. Uygulamanın denetlenmesi. PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRECİ Projenin başlangıç tarihi: 03 Ekim 2011 Projenin bitiş tarihi: Mayıs 2012

2 PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI
PROJENİN PAYDAŞLARI Okul Müdürlükleri Tarafından; Okul idaresi tarafından projenin ana hatlarının okul toplumuna duyurulması sağlanacaktır. Proje kapsamında okullarda Okul Proje Yürütme Kurulu ihtiyaç duyulan personel ilavesi ile beraber, projenin takibinden sorumlu olacaktır. Okullar proje kapsamında yer alan tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışacaklardır. Okul İdaresi tarafından proje paydaşları ile iletişime geçilerek öğrenci ve veli seminerlerinin planlaması yapılarak belirlenen konulardaki seminerlerin yıl içinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Seminerler tamamlandıktan sonra velilere tavsiye mektubu verilecektir. Proje kapsamında verilecek eğitimlerin koordinasyonundan okul proje yürütme ekibi, okul idaresi ve okul rehber öğretmeni sorumlu olacaktır. Belediye Tarafından; İl-İlçe geneli uzmanlarca verilecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde uygun konferans salonlarına sahip belediyeler salon tahsisi sağlayacaktır. Celal Bayar Üniversitesi tarafından; Proje konularında akademisyenlerle belirlenen planlama doğrultusunda İl-İlçe geneli veli seminerleri düzenlenmesi sağlanacaktır. İl-İlçe Müftülüğü Tarafından; Aile bütünlüğünün önemi ve çocuğa etkisi ile ilgili halk bilgilendirmesi yapılacaktır. İhtiyaç durulması halinde öğrenci ve velilere yönelik çalışmalarda uzman desteği sağlanacaktır. İl-İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Tarafından; İhtiyaç duyulması halinde istatistikî verilen temini ve uzman desteği ile okullarda velilere ve öğrencilere eğitim verilmesi sağlanacaktır. İl-İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarafından; Yaygın Eğitim kapsamında ailelere seminer verilmesi sağlanacaktır. İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü Tarafından; İhtiyaç duyulması halinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bulunan AMATEM’ den okullarda velilere ve öğrencilere yönelik uzman desteği sağlanacaktır. TUİK Tarafından; İhtiyaç duyulması halinde İl-İlçe geneli istatistikî verilerin hazırlanması ve Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi sağlanacaktır. İl/İlçe Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri Tüm resmi-özel anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği içinde çalışılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde okullarda velilere ve öğrencilere yönelik uzman desteği sağlanacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge Birimi PROJENİN PAYDAŞLARI Manisa Valiliği Tarafından; Manisa Valiliği Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü çalışmaları kapsamında İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç duyulması halinde ( Toplumsal İlişkiler ) işbirliği sağlanacaktır. Emniyet Müdürlüğü Tarafından; İhtiyaç durulması halinde öğrenci ve velilere yönelik çalışmalarda uzman desteği sağlanacaktır. Çocuk Şubesinden, Toplum Destek Büro Amirliğinden ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün Narkotik Bölümünden proje kapsamında gerekli dokümanlar sağlanarak İl-İlçe de bulunan tüm okullara gönderilmesi sağlanacaktır. BENİM AİLEM PROJESİ


"PROENİN ORTAYA ÇIKIŞ GEREKÇESİ PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları