Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEŞFET KENDİNİ PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEŞFET KENDİNİ PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 KEŞFET KENDİNİ PROJESİ
Eğitimin Kalitesinin Arttırılması İl Eylem Planı

2 PROJENİN ÖZEL AMACI Mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrencinin sosyal, sportif, kültürel, sanatsal etkinliklere katılımını sağlamak.

3 PROJENİN HEDEFLERİ Sosyal, sportif, kültürel (gezi, fotoğrafçılık vb.) sanatsal etkinlikler ve bilim şenlikleri ile özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen alanlarda yapılan faaliyetlere öğrencilerin katılımını sağlamak, Okula aidiyet duygusunu geliştirmek, Etkinliklere katılan öğrenci sayısını arttırmak.

4 UYGULAMA Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında
İlkokullarda sınıf öğretmeni, Ortaokul ve liselerde Beden eğitimi öğretmeni ya da resim veya müzik öğretmenlerinden biri, OGYE’ ne seçilir, öğrencilerin faaliyetlere katılımını arttırmak amacıyla okul yönetimi ile işbirliği yaparak çalışmaları yürütür. Projeler Okul Sorumlusu etkinliklere katılan öğrencileri web adresine girer.

5 UYGULAMA Sosyal etkinliklere katılan öğrenci listeleri Öğrencinin tam Adı ile Soyadının Baş harfi yazılarak okul web sayfalarında yayınlanır. Görevli öğretmen hazırlayacağı izleme ve değerlendirme raporunu OGYE toplantısında sunacak ve hazırlanan ilerleme raporu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. Müsabakalı spor alanında her okul bir takım oluşturacaktır,

6 UYGULAMA Resim sergisi açılacaktır, Tiyatro çalışması yapılacaktır,
En az bir yerel çocuk oyunu öğrencilere öğretilecek ve oynatılacaktır. İlkokullarda bir sınıf öğretmeni, ortaokul ve liselerde beden eğitimi öğretmeni oyunların öğretilmesinden sorumlu olacaklardır. Beden eğitimi öğretmeni olmayan okullarda okul yönetiminin seçeceği bir öğretmen çalışmayı yürütecektir.

7 UYGULAMA Müzik öğretmeni olan okullarda okul korosu oluşturulacaktır. Müzik öğretmeninin olmadığı okullarda velilerin de desteği alınarak müzikal etkinlikler için imkan ve fırsat oluşturulması sağlanacaktır. İlkokullarda sınıf öğretmenleri sosyal etkinlikleri yürüteceklerdir.

8 UYGULAMA Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okul yönetimi uygun gördüğü taktirde velilerden, herhangi bir meslek erbabından olanlara, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik etkinlikler belirli bir plan dahilinde İlçe MEM’ nün onayı alınarak gerçekleştirilecek. Etkinlik gerçekleştirildiğinde uygulama sonuçları raporda belirtilecektir.

9 UYGULAMA Çalışmaları yürüten öğretmenler yapacakları çalışmaların içeriğini ve katılan öğrencilerin isim listelerini sosyal etkinlikler için OGYE için seçilen öğretmene bildirecektir. Projeler için hazırlanan brifing dosyasına öğrenci sayıları ve istatistiksel veriler eklenir.

10 UYGULAMA Sorumlu öğretmen tarafından hazırlanacak raporda sosyal, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerle etkinliklerin öğrencilere tanıtımı konusunda neler yapıldığı ve hangi sonuçlara ulaşıldığı belirtilecektir.

11 UYGULAMA Yerel-ulusal ve uluslararası projeler Sportif Faaliyetler,
ÖRNEK ETKİNLİKLER Sportif Faaliyetler, Bireysel sporlar, Takım sporları, Sanatsal faaliyetler, Tiyatro, Müzik, Resim Sergisi, Fotoğrafçılık çalışmaları, Şiir dinletisi, Kısa film, Kültürel faaliyetler, Yerel-ulusal ve uluslararası projeler Törenler Organizasyonlar Sosyal faaliyetler, Geziler, Şölenler, Diğer, Bilim Şenlikleri, Öğrenci Şenlikleri, Yarışmalar.

12 İZLEME Her ayın 25. gününden sonraki işgünü okul/kurumlar uygulama sonuçlarını (Form3) web sitesine girecektir. Proje sonuçlarıyla ilgili her 2 ayda bir Strateji Geliştirme Şube Müdürü başkanlığında okul/kurum proje sorumlularının katılımıyla Değerlendirme Toplantıları düzenlenecektir. Sorunlar ve çözüm önerileri hakkında rapor hazırlanarak İL MEM’e bildirilecektir.

13 İZLEME İzleme Sorumlusu Strateji Geliştirme Şube Müdürü koordinasyonunda ARGE birimidir. Proje sonuçları, Okul Müdürleri tarafından oluşturulacak Brifing dosyasında arşivlenecektir. Denetim ve rehberlik çalışmalarında okul müdürü, rehber öğretmen brifing sunumunda hazır olacaklardır.

14 DEĞERLENDİRME Haziran ayı içerisinde, İlçe Strateji Geliştirme Şube Müdürlerinin de katılımıyla toplantı yapılacaktır. Toplantı sonunda hazırlanan rapor İl MEM’ne sunulacaktır.


"KEŞFET KENDİNİ PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları