Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2007 / 30 SAYILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA İLÇEMİZ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2007 / 30 SAYILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA İLÇEMİZ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILMASI."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME EYLEM PLANI

2 2007 / 30 SAYILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA İLÇEMİZ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR.

3 A) ÖNCELİKLE OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANLARINA DEĞİNELİM;

4 1 ) Okul müdürlükleri eylem planının uygulanmasında birinci dereceden sorumludur. 2 ) Okul müdürlükleri eylem planın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli ortam ve kaynakları sağlar. Tüm öğretmenlerin Mesleki Eğitim konusunda bilgilendirilmelerine ortam hazırlar. 3 ) Okul müdürlükleri eylem planının etkin bir şekilde yürütebilmesi için gerekli tedbirleri alır, çalışmaları takip eder ve değerlendirilmesini yaparak aksaklıkları giderir ve ilçe ekibine bildirir. 4 ) Okul müdürlükleri okulun resmi web sitesine MESBİL web sitesinin linkini ekler. (MESBİL linki için gerekli link logosu MESBİL sitesinden indirilebilir.

5 B) OKULLARDA KURULACAK KOMİSYON, KURUL, KULÜLER VE SORUMLULUK ALANLARI;

6 Okul müdürlükleri Meslek Tanıtma Kulüplerinin kurulmasını sağlar
Okul müdürlükleri Meslek Tanıtma Kulüplerinin kurulmasını sağlar. Meslek Tanıtma Kulübü tarafından meslek tanıtma panosu oluşturularak 15 günde bir 3 meslek alanının tanıtımı şeklinde düzenlenir. Bu panoda meslek liselerinde okutulan alan/dallarla ilgili bilgilere, iş olanaklarına, resimlere, gazete haberlerine, broşürlere v.s. Yer verilir. Panonun takibi komisyonlarca yapılır. Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında eylem planının yürütülmesinden Tanıtım, Mezunları İzleme İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Komisyonu sorumludur.

7 3) Rehber öğretmeni olan okullarda Mesleki Yöneltme ve Bilgilendirme Mesleki Yöneltme ve Bilgilendirme çalışmaları, rehber öğretmenin sorumluluğunda yürütülecektir.

8 4) İlköğretim kurumlarında eylem planının yürütülmesi için bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen, 8. sınıf sınıf öğretmeninden oluşacak bir komisyon kurulur. Meslek tanıtma kulübü öğretmeni bu komisyonun daimi üyesidir. Bu komisyon ders yılı başladıktan sonra yapılacak olan ilk öğretmenler kurulu toplantısında kurulur ve bir sonraki yıl ders yılı başlamadan önce yapılan ilk öğretmenler kurulu toplantısına kadar devam eder ( öğretim yılı için bu komisyon bu yönergenin yayınlandığı tarihte kurulur.)

9 5) Oluşturulacak olan bu komisyon, Mesleki Eğitim İlçe Eylem Planı doğrultusunda okullarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak Yıllık Mesleki Yöneltme ve Bilgilendirme Planı hazırlayacaklardır.

10 6) Komisyonlar yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgileri eylem planında belirtilen Ek Formlara işleyeceklerdir. (Formlar İlçe MEM web sitesi ve temin edilebilir.) Mesbil Formlar.link

11 7) Ek formlara işlenen bilgiler Ek-4 Formunda birleştirilerek İlçe Ekibine gönderilecektir. (Ek-4 Formu link) 1.Dönem içi 15 Ocak, 2. dönem için 15 Haziran tarihlerine kadar hem resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, hem de ilçenin e-posta adresine mail olarak gönderilecektir. Yapılan etkinlikler, ilgili aylık formlara işlenecek ve okul tarafından muhafaza edilecektir.

12 C) OKUL REHBER ÖĞRETMENİ VE SINIF REHBER ÖĞRETMENİNİN SORUMLULUK ALANLARI;

13 1) Veli ve öğrencilere yönelik yapılan seminer, konferans, v. s
1) Veli ve öğrencilere yönelik yapılan seminer, konferans, v.s. Etkinlikler için İŞKUR, STK ve sektör temsilcileri ile işbirliği yapmak.

14 2 ) MEGEP kapsamında hazırlanan meslek tanıtım filmleri, broşürler, v
2 ) MEGEP kapsamında hazırlanan meslek tanıtım filmleri, broşürler, v.s kaynakların öğrencilere ulaşmasını sağlamak. MEGEP ( EARGED( index.html) MESBİL ( adreslerinden yararlanmak ve öğrencileri bu bilgi kaynaklarına yönlendirmek. Ayrıca, öğrencilerin üst öğrenim kurumları ve meslekler hakkında bilgi ve birikimlerini artırmaları için MEGEP , EARGED , MESBİL sitelerini ziyaret etmelerini sağlamak. 3 ) Veli ve öğrenci bilgilendirmelerine önem vererek eylem planında belirtilen tarihlerde bu etkinliklerin yapılmasını sağlamak. 4 ) Veli bilgilendirme etkinliklerinde önceliğin 8.sınıf velilerine verilmesiyle birlikte , sırayla 7. ve 6. Sınıf velilerini de bilgilendirmek ve onları da etkinliklere katmak.

15 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME EYLEM PLANI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

16 Öncelikle tüm okullar Mesleki Eğitim İlçe Eylem Planını, veli ve öğrencilere yönelik sunumu ilçe milli eğitim web sitesinden temin edebilirler. Eylem planı.xls link

17 Okulların dolduracağı formlarda yalnızca öğrenciler için cinsiyet ayrımı olarak kız ve erkek olarak sayılar belirlenecektir. Formlara doldurulan Öğretmen ve veli sayılarında kadın erkek sayısının ayrıca yazılmasına gerek yoktur. Toplam sayı belirtilecektir.

18 Genel ve mesleki orta öğretim kurumlarında Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan bir yönerge ile tanıtım, mezunları izleme, istihdam, mesleki rehberlik ve danışma Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır.

19 Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – www.bakirkoy-meb.gov.tr
Bakırköy ilçesinin web sayfasından ve Bakırköy ilçesine bağlı olan meslek okullarının web sayfasından meslek liseleri ve alanlarını liste halinde görebilirsiniz. Ve ayrıca İl genelini takip etmek için mesbil.gov.tr adresii takip edebilirsiniz. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi- Bakırköy Kız Meslek Lisesi- Bakırköy Nükhet Ercan Ticaret Meslek Lisesi-

20 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"2007 / 30 SAYILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM VE YÖNELTME ÇALIŞMALARI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA İLÇEMİZ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları