Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YERELDE AB SÜRECİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YERELDE AB SÜRECİ."— Sunum transkripti:

1 YERELDE AB SÜRECİ

2 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YERELDE YÜRÜTÜLEN PROJELER
“AB KATILIM SÜRECİNE YERELİ ORTAK EDEBİLMEK” Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Ankara AB’ye Hazırlanıyor İl Özel İdareleri AB’ye Hazırlanıyor Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor MATRA Fonu ve Yereldeki Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlularına Eğitim Genç İşadamları AB Yolunda Projesi Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması Avrupa Birliği Müktesebatının Yerelde Uygulanması Projesi Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi

3 VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ
İl AB Daimi Temas Noktası AB UDYK Valilik AB Birimleri 81 ilde 650’nin üzerinde AB UDYK toplantısı yapıldı Toplam ’un üzerinde vatandaşımıza valiliklerimizin faaliyetleri aracılığı ile doğrudan ulaşıldı 4.000’in üzerinde projeye finansman desteği sağlandı 7.500 kişiye AB ile ilgili genel konularda eğitim verildi Yüzlerce seminer ve çalıştay düzenlendi, onbinlerce görsel malzeme hazırlandı Avrupa Birliği Bakanlığının yürüttüğü projeler kapsamında yaklaşık 10 Milyon Avro’luk kaynak kullanıldı

4 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi

5 PROJENİN ÖNEMİ VE AMACI
2011 yılı İlerleme Raporu’nda vurgu yapılmasından sonra ilk kez bu projeyle yerelde yürütülen çalışmalara AB tarafından somut katkı verilmeye başlandı… PROJENİN AMACI Valiliklerimizin Avrupa Birliği ile ilgili konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi…

6 VALİLİKLERDE AB İŞLERİ İÇİN KAPASİTE OLUŞTURULMASI PROJESİ
Uygulama alanı 20 pilot il Uygulama Süresi: 24 Ay Bütçe: Avro

7 PROJENİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMA SÜRECİ
İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları ile valilik AB birimleri temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen “İstişare Toplantısı” (20 Haziran 2012) Valiliklerle “İşbirliği Protokolü”nün imzalanması (Ağustos 2012) Resmi uygulama sürecinin başlangıcı (12 Aralık 2012) AB UDYK’larda Bakanlık personelimiz tarafından proje tanıtım sunumları (Ocak 2013)

8 PROJE KAPSAMINDAKİ TEMEL FAALİYETLER
Proje Açılış Konferansı (Mart 2013) Faaliyet 2 Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması Faaliyet 3 Sertifikalı AB Uzmanı Yetiştirme Programı Faaliyet 4 Proje Eğiticisi Yetiştirme Programı Faaliyet 5 İllerde AB için Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

9 PROJE KAPSAMINDAKİ TEMEL FAALİYETLER
AB Üyesi Ülke Şehirleriyle Eşleştirme Programı Faaliyet 7 Brüksel Çalışma Ziyareti Faaliyet 8 Bölgesel Çalıştaylar Faaliyet 9 AB Bakanlığı ile Valilik AB Birimleri ilişkilerinin Kurumsallaşması için Strateji Geliştirme Faaliyet 10 Yerelde AB Süreci İnternet Portalı

10 EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI
Çalışmanın Amacı İlin AB ile ilgili doğru ihtiyaçları tespit edilecektir Proje kapsamında sağlanacak tüm destekler ihtiyaç analizinde belirlenen konular ile ilgili olacaktır Çalışmanın Önemi İlin ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenebilmesi için: Vali Yardımcılarının ve valilik AB birimlerinin süreci sahiplenmeleri gerekmektedir. İldeki diğer ilgili kuruluşların çalışmaya katkı vermesi önemlidir. Valiliğin Rolü

11 EĞİTİM FAALİYETLERİ Sertifikalı AB Uzmanı Yetiştirme Programı
Program kapsamında yetiştirilecek üç AB uzmanı için Avro destek sağlanacaktır. Proje Eğiticisi Yetiştirme Programı Program kapsamında her ilden yetiştirilecek iki eğitici için Avro destek sağlanacaktır. Eğitimler İçin Toplam : Avro

12 KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
Eğitim İhtiyaç Analizi sonrasında şehrin AB ile ilgili ihtiyaç duyduğu konularda 4 ayrı faaliyet desteklenecektir. Örnek Faaliyetler: 1- Seminer, konferans veya çalıştay düzenlenmesi 2- Ulusal/uluslararası uzmanlık desteği 3- Fizibilite çalışmaları veya strateji hazırlama faaliyetleri 4- Staj ve işbaşı eğitimleri 5- İletişim faaliyetleri Uygun faaliyet geliştirmeyen illerimize destek sağlanamayacaktır Yarışma usulü ile (Teklif Çağrısı) uygulanacaktır.

13 AB ÜYESİ ÜLKE ŞEHİRLERİYLE EŞLEŞTİRME PROGRAMI
Tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde AB üyesindeki bir şehirle eşleştirme gerçekleştirilecektir. Eşleştirme kapsamında çalışma ziyareti ve potansiyel ortaklarla proje geliştirilmesi desteği verilecektir. Şehir Eşleştirme Kapasite geliştirme ve eşleştirme faaliyetleri kapsamında seçilen illere toplamda Avro’luk destek sağlanacaktır

14 BRÜKSEL ÇALIŞMA ZİYARETİ
İl AB Daimi Temas Noktaları ve valilik AB birimlerinde görev yapan ve projede çalışan personelden oluşturulacak her ilden kişilik bir ekip Brüksel’de AB kurumlarını ziyaret edecektir.

15 YAPILACAK ÇALIŞMALARA ÖRNEK
Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması İldeki Çiğ Süt Üretiminin AB Kriterlerine Uyumu Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Çiğ süt üretimi konusunda Hollandalı üreticiler ve uzmanların deneyim aktarımları için bilgilendirme toplantıları İl Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası çalışanları için ilimizde Hollanda’dan gelen uzmanlarla iş başı eğitimi Çiğ süt üreticilerine yönelik sertifikalı eğitimler verilmesi Çiğ süt üretimi konusunda seminer/kongre düzenlenmesi Hollanda’nın Gouda şehriyle eşleştirme ve süt üretimi ile ilgili karşılıklı çalışma ziyaretleri Şehir Eşleştirme Faaliyeti

16 YAPILACAK ÇALIŞMALARA ÖRNEK
Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması Kültürel Mirasın Korunması Kapasite Geliştirme Faaliyetleri İnanç temelli kültür rotası oluşturulması, tabelalandırma çalışması ve çocuklar için rota gezisi Uluslararası konferans düzenlenmesi Kültür Programı için proje yazımı Kültürel mirasın korunması ve tanıtımına ilişkin strateji belgesi hazırlanması İspanya’nın Cordoba şehriyle eşleştirme ve kültürel mirasın korunması ile ilgili karşılıklı çalışma ziyaretleri Şehir Eşleştirme Faaliyeti

17 PROJENİN BAŞARISI İÇİN VALİLİKLERDEN BEKLENTİLER
Projenin en üst düzeyde sahiplenilmesi Projede çalışacak ve eğitime gönderilecek adayların seçim kriterlerine uygun belirlenmesi ve personelin sürekliliğinin sağlanması İldeki tüm paydaşların proje süresince istekli ve aktif olmaları için motivasyonun sürekliliğinin sağlanması Yerel düzeyde iyi tanıtım yapılması ve proje faaliyetlerinin yaygınlaştırılması AB Bakanlığı tarafından sağlanacak eşfinansmana ek olarak illerin her yıl için kendi bütçelerinden de en az TL eşfinansman sağlamaları

18 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER


"YERELDE AB SÜRECİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları