Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARIN SİZDEYİZ PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARIN SİZDEYİZ PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 YARIN SİZDEYİZ PROJESİ
Eğitimin Kalitesinin Arttırılması İl Eylem Planı

2 PROJENİN ÖZEL AMACI Okul- Aile işbirliğini güçlendirmek,
Uygulamaya konulan diğer projeleri öğrenci ve veliler üzerinden evlere, sokaklara transfer ederek eğitim-öğretimdeki kalite artışına katkı sağlamak.

3 PROJENİN HEDEFLERİ Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli yöneticiler, öğretmenler ve proje paydaşı kurum ve kuruluşlarının proje temsilcileri tarafından eğitim öğretim yılında en az bir kez okulda/sınıfta bulunan velileri ziyaret etmek. Okul OGYE tarafından velilerle etkili iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

4 PROJENİN HEDEFLERİ Okul-veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemler almak. Yaşam koşulları nedeniyle okula gelemeyen öğrencilerin ailelerini evinde ziyaret ederek öğrenciyi okula kazandıracak çalışmalar yapmak. Projeye veli desteğini sağlayacak tedbirler almak. STK’lar ve diğer kurumları eğitim sürecine dahil etmek.

5 UYGULAMA Okul/kurumlardaki OGYE’ nden bir öğretmen proje temsilcisi olarak görevlendirilecektir. web sitesinden okula ait bölüme görevli öğretmenin bilgileri girilecektir. * Söz konusu izin İl MEM ARGE tarafından toplu liste üzerinden alınacaktır. * Ziyaretleri kapsayan Plan formatı (ne zaman, hangi ekiple, hangi veli) ve Veli Ziyaret Formu İl MEM ARGE tarafından geliştirilerek siteye eklenecektir.

6 UYGULAMA Veli Ziyaret Formu öğrenciler tarafından aileye ulaştırılacaktır. Veliler, forma imzasını atmak suretiyle ziyareti kabul edip etmediğini bildirecektir. Okul yönetimlerince Öğretmenlerin ve okul-aile birliği yetkililerinin de görüşleri alınarak plan hazırlanacaktır. Proje yılda en az bir kez öğrenci velilerini önceden haberdar etmek suretiyle ev ziyareti yapılması şeklinde uygulanacaktır. Ziyaretler ders saatleri dışında gerçekleştirilecektir.

7 UYGULAMA Ziyaret Ekibi, (Madde 9) Okul/kurum Yöneticisi, (i bendi)
Bayan temsilci (Öğretmen/Okul Aile Birliği), (h bendi) Sınıf/şube öğretmeni veya Proje temsilcisi,(o bendi) Rehber öğretmen veya RAM’den bir temsilci, (ihtiyaç olursa) İl/İlçe MEM yöneticileri, Mahalle muhtarına haber verilecek, gerek görüldüğünde ziyaretlere katılması istenecektir.

8 UYGULAMA Proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yetiştirme yurtlarında ve diğer yurtlarda kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri de okul yöneticileri, öğretmenleri ve İl- İlçe MEM yöneticileri tarafından mutlaka ziyaret edilecektir. Taşıma merkezi okullarda veli ziyaretlerinde, ziyaret ekibinin ulaşımını sosyal sorumluluk çerçevesinde okul servislerinin gerçekleştirmesi için İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince tedbir alınacaktır.

9 UYGULAMA Ziyaretlerde okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızın ve okula gitmeyen çocuklarımızın da tespiti yapılıp İL AR-GE sitesine girilecektir. İlçe, Halk Eğitim Merkezi ya da Meslekî Eğitim Merkezleri yoluyla gerekli okuma kursunun açılması konusunda ve okula gitmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu okul nezdinde girişim başlatarak öğrencinin okula devamının sağlanması konusunda tedbir alacaktır.

10 UYGULAMA Ziyaretlerde, değerler eğitiminden, okuma alışkanlığının kazandırılmasının öneminden, birlikte okuma programı oluşturulmasından (aile okuma saati), akademik başarı için yapılabileceklerden ve ‘’Okullar Hayat Olsun’’ projesi kapsamında velilere okullarda sunulan hizmetlerden de bahsedilecektir.

11 UYGULAMA Ziyaretlerde velilerin eğitime dair soru ve sorunları dinlenecek ve velilerin birinci ağızdan doğru bilgi edinmeleri sağlanacak, böylece eğitime ve eğitimcilere dair yaşanan bilgi kirliliği önlenmeye çalışılacaktır. Velilerce yöneltilen soru ve sorunların çözümü İlçe ya da İl’den yazılı olarak istenecek ve aile en kısa sürede konuyla ilgili bilgilendirilecektir.

12 UYGULAMA Ziyaret Sonrası,
Form-3’ gereği yapıldıktan sonra Proje Temsilcisine teslim edilecektir. Proje temsilcisi Form-4 ile birleştirme işlemi yaparak İl MEM ARGE web sayfasına her ayın son iş günü rapor olarak eklenecektir. Form-5 ‘ler birleştirilerek İlçe MEM ARGE sorumlusuna mail olarak gönderilecektir. Velilerin sorularına İl-İlçe MEM’ den cevap istenecek, sonuç veliye bildirilecek.

13 UYGULAMA Ziyaret Sonrası, Davranış yönünden
Örnek gösterilecek öğrenciler, Olumsuzluk gösteren öğrenciler, Orta düzeyde olup geliştirilmesi kolay olan öğrenciler, Ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler tespit edilerek raporlanacaktır. Proje kapsamında yapılan faaliyetler okul/kurumların internet sayfalarında (okul müdürünün denetiminden geçtikten sonra) yayımlanacaktır.

14 İZLEME Proje sonuçlarıyla ilgili her 2 ayda bir Strateji Geliştirme Şube Müdürü başkanlığında okul/kurum sorumlularının katılımıyla DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI düzenlenecektir. Sorunlar ve çözüm önerileri hakkında rapor hazırlanarak İL MEM’e bildirilecektir. Proje sonuçları, Okul Müdürleri tarafından oluşturulacak Brifing dosyasında arşivlenecektir. Denetim ve rehberlik çalışmalarında İl-İlçe MEM’ nün ve müdürlük yöneticilerinin ziyaretlerinde okul müdürü ile birlikte rehber öğretmen ve sınavlardan sorumlu öğretmen brifing sunumunda hazır olacaklardır.

15 DEĞERLENDİRME Haziran ayı içerisinde, İlçe Strateji Geliştirme Şube Müdürlerinin de katılımıyla toplantı yapılacaktır. Toplantı sonunda hazırlanan rapor İl MEM’ ne sunulacaktır.


"YARIN SİZDEYİZ PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları