Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ EYLEM PLANI (Yapılan Çalışmalar, Mevcut Durum ve Planlanan Çalışmalar) Ender ÇOLAK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ EYLEM PLANI (Yapılan Çalışmalar, Mevcut Durum ve Planlanan Çalışmalar) Ender ÇOLAK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 1 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ EYLEM PLANI (Yapılan Çalışmalar, Mevcut Durum ve Planlanan Çalışmalar) Ender ÇOLAK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı III. Kızılcahamam Yatırım Konferansı Kızılcaham, 19-21.01.2007

2 2 AMACIMIZ İşletmelerde kurumsal yönetim uygulamalarının benimsenmesinin ve uygulanabilirliğinin sağlanması İşletmelerde kurumsal yönetim uygulamalarının benimsenmesinin ve uygulanabilirliğinin sağlanması

3 3 Tamamlanan Çalışmalar SORUN: Teknik Komitenin Çalışma Planının Belirlenmesi SORUN: Teknik Komitenin Çalışma Planının Belirlenmesi Çözüm: Yapılan iki teknik komite ve bir stratejik toplantıda temel olarak grubun iki alt projede çalışmasına karar verilmiştir. (KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim ve Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetim) Çözüm: Yapılan iki teknik komite ve bir stratejik toplantıda temel olarak grubun iki alt projede çalışmasına karar verilmiştir. (KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim ve Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetim)

4 4 1. Teknik Komite Toplantısı Hedef kapsamında KYK katılımcıları ile 05.04.2006 tarihinde ilk teknik komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hedef kapsamında KYK katılımcıları ile 05.04.2006 tarihinde ilk teknik komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda KYK çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemi belirlemek üzere, komite üyesi kurum ve kuruluşlardan proje önerisinde bulunmaları talep edilmiştir. Toplantıda KYK çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemi belirlemek üzere, komite üyesi kurum ve kuruluşlardan proje önerisinde bulunmaları talep edilmiştir.

5 5 2. Teknik Komite Toplantısı 04.10.2006 tarihinde yapılan toplantıda, DPT KOSGEB ve TÜSİAD-YASED tarafından önerilen projeler, komite üyeleri tarafından değerlendirmeye alınmış ve iki proje önerisi öne çıkmıştır. 04.10.2006 tarihinde yapılan toplantıda, DPT KOSGEB ve TÜSİAD-YASED tarafından önerilen projeler, komite üyeleri tarafından değerlendirmeye alınmış ve iki proje önerisi öne çıkmıştır. Kamu İşletmelerinde ve KOBİ’lerde kurumsal yönetim uygulamalarının benimsetilmesi için iki ayrı çalışma grubu oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Kamu İşletmelerinde ve KOBİ’lerde kurumsal yönetim uygulamalarının benimsetilmesi için iki ayrı çalışma grubu oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

6 6 1. Stratejik Toplantı 13.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen ve üst düzey temsilcilerin katılım sağladığı stratejik toplantıda, KİT’lerde ve KOBİ’lerde kurumsal yönetim konusunun incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere iki ayrı çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. 13.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen ve üst düzey temsilcilerin katılım sağladığı stratejik toplantıda, KİT’lerde ve KOBİ’lerde kurumsal yönetim konusunun incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak üzere iki ayrı çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Kamu işletmeleri projesinin DPT; KOBİ projesinin ise TOBB liderliğinde yürütülmesi ve proje detayları üzerinde çalışarak faaliyetler bazında ön çalışma takvimi hazırlayarak komite ile paylaşmaları kararlaştırılmıştır. Kamu işletmeleri projesinin DPT; KOBİ projesinin ise TOBB liderliğinde yürütülmesi ve proje detayları üzerinde çalışarak faaliyetler bazında ön çalışma takvimi hazırlayarak komite ile paylaşmaları kararlaştırılmıştır.

7 7 Yapılacak Olan Çalışmalar 1. KOBİ’lerde Kurumsal Yönetim Sorun: Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ) Kurumsal Yönetimin Benimsenmesi ve Uygulanabilirliğinin Sağlanması Sorun: Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ) Kurumsal Yönetimin Benimsenmesi ve Uygulanabilirliğinin Sağlanması Amaç: Amaç: –Aile şirketlerinin kurumsallaşmasına destek olmak, –KOBİ’lerin Basel II için hazırlanmalarına yardımcı olmak, –KOBİ’lerde KY konusunda farkındalık yaratılması, –KOBİ’ler için KY İlkelerinin belirlenmesi ve tanıtımı, –KOBİ’lerde uygulamanın takip edilerek geliştirilmesi, –KOBİ’lerin kurumsallaşmasının ve ekonomik gelişmeye daha etkin bir biçimde katılımlarının sağlanması

8 8 Planlanan Faaliyetler: Planlanan Faaliyetler: –Çalışmada esas alınacak pilot şirketlerin, bölgesel, sayısal, vb. kriterler dikkate alınarak tespiti –Pilot şirketlerdeki farkındalık ve uygulamalar açısından mevcut durumun tespiti için anket çalışması –KOBİ’ler İçin Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi –KY, İlkeler, Basel II’nin Kurumsal yönetimle ilgisi gibi konuları kapsayan Tanıtım ve Eğitim Faaliyetleri –Pilot şirketlerle sınırlı olarak uygulamalarının takibi, karşılaşılan güçlüklerin ve maliyetin tespiti –Kurumsal Yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması için teşvik imkanlarının araştırılması

9 9 İlgili Kurumlar: İlgili Kurumlar: TOBB Başkanlığında hazırlıkları sürdürülen proje adımlarının netleşmesi ile belirlenecektir. Çalışma Takvimi: Kızılcahamam toplantısında TOBB önerisi doğrultusunda belirlenecektir.

10 10 2. Kamu İşletmelerinde KY Projesi Sorun: KİT’ler ve KİT’lerin Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinin yanısıra Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hariç Diğer Kamu İşletmeleri İçin KY İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Gerekli Altyapının Tamamlanması Sorun: KİT’ler ve KİT’lerin Bağlı Ortaklık ve İştiraklerinin yanısıra Belediye İktisadi Teşebbüsleri Hariç Diğer Kamu İşletmeleri İçin KY İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Gerekli Altyapının Tamamlanması Amaçlar: Amaçlar: –Kamu işletmelerinin kurumsallaşmasının ve ekonomik gelişmeye daha etkin bir biçimde katkı vermesinin sağlanması –Kamu sermayeli şirketlerde verimlilik, şeffaflık, rekabet ve hesap verilebilirliğin nitelik veya nicelik bakımından ölçülebilir kriterler doğrultusunda artırılması

11 11 Kamu İşletmelerinde KY Projesi Planlanan Faaliyetler: Planlanan Faaliyetler: -Proje Kapsamındaki şirketlerin envanterinin çıkarılarak sınıflandırılması (Ocak 2007) -Kamu işletmelerinde uluslararası genel kabul görmüş KY İlkelerinin etüd edilmesi (Mart 2007) -Her bir sınıf için ideal modellerin seçilmesi, -Proje kapsamındaki işletmelerin, mezkur sınıflandırma bazında ideal modellerden farklarının tespit edilmesi (Nisan 2007), -Çalışma gruplarının oluşturulması (Temmuz 2007), -Mevzuat Taslağının hazırlanması (Aralık 2007), -Rapor Hazırlanması (Ocak 2008), -Rapor’un sosyal taraflarla istişare edilmesi (Mart 2008) -Hazırlanan Kanun Taslağının siyasi otoriteye sunulması (Haziran 2008)

12 12 Kamu İşletmelerinde KY Projesi İlgili Kurumlar: İlgili Kurumlar: –Hazine, DPT, ÖİB, SPK Öngörülen Süre Öngörülen Süre –2 yıl

13 13 DOING BUSINESS Kapsamında Yapılan Çalışmalar “Yatırımcı Koruma Endeksi” ile ilgili değerlendirmeler Sanayi Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının görüşleri alınarak kontrol edilmiştir. “Yatırımcı Koruma Endeksi” ile ilgili değerlendirmeler Sanayi Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının görüşleri alınarak kontrol edilmiştir. “Kamuyu Aydınlatma Endeksi”nde hatalı değerlendirme bulunmamaktadır. “Kamuyu Aydınlatma Endeksi”nde hatalı değerlendirme bulunmamaktadır. “Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu” Endeksinde 1 soru WB tarafından yanlış değerlendirilmiştir. “Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu” Endeksinde 1 soru WB tarafından yanlış değerlendirilmiştir. “Pay Sahiplerinin Duruşmada Korunması” Endeksinde 2 soru WB tarafından yanlış değerlendirilmiştir. “Pay Sahiplerinin Duruşmada Korunması” Endeksinde 2 soru WB tarafından yanlış değerlendirilmiştir.

14 14 DOING BUSINESS Kapsamında Yapılan Çalışmalar Hatalı değerlendirmeler için Dünya Bankasına İletilmek üzere hazırlanan Çalışma Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiştir. Hatalı değerlendirmeler için Dünya Bankasına İletilmek üzere hazırlanan Çalışma Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiştir. Düşük puan alınan sorularda gelişme kaydedilmesi için Adalet Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşleri alınmıştır. Düşük puan alınan sorularda gelişme kaydedilmesi için Adalet Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşleri alınmıştır. Çözüm önerileri Kızılcahamam toplantısında sunulacaktır. Çözüm önerileri Kızılcahamam toplantısında sunulacaktır.


"1 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ EYLEM PLANI (Yapılan Çalışmalar, Mevcut Durum ve Planlanan Çalışmalar) Ender ÇOLAK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları