Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐ BU BENİM ESERİM- PROJE YARIŞMASI Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Ekibi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐ BU BENİM ESERİM- PROJE YARIŞMASI Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Ekibi."— Sunum transkripti:

1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐ BU BENİM ESERİM- PROJE YARIŞMASI Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Ekibi

2 Yarışmanın Amacı  ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek  yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak  ülke genelinde bilimsel amaçlı etkinlikleri, ilgiyi‐katılımı artırarak yaygınlaştırma k

3 Yarışmanın Amacı geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

4 Öğrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek, Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak, Yarışmanın hedefleri

5 Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Yarışmanın hedefleri

6 Yarışma, 2014‐2015 eğitim öğretim yılında ülke genelinde resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Yarışmanın Kapsamı

7 Proje konuları Matematik ve Fen Bilimleri müfredatlarına uygun araştırma projelerini kapsamaktadır. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır. Bu nedenle, uygulama ve tasarım projeleri (teknoloji tasarım, ders materyalleri, oyun tarzındaki etkinlikler gibi) değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılmak hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorunlu değildir, gönüllülük esastır. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

8 Yarışmaya her öğrenci bireysel katılacaktır. Projedeki öğrenci sayısı bir (1) ile sınırlıdır. Öğrenciler, hazırlayacakları proje için 1 (bir) danışman öğretmen seçeceklerdir. Her okul, birden fazla proje ile yarışmaya katılabilecektir Öğrenci, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarının sadece birinden 1 (bir) proje ile çalışmaya katılabilir. Danışman öğretmen en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilecektir. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

9 Danışman öğretmenlerinin görevi proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır. Yarışmaya katılanlar “final sona ermeden” ulusal ya da uluslar arası hiçbir yarışmaya katılamazlar. Katılanların tespit edilmesi halinde yarışmacı hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Başvurular 08 Aralık 2014 ‐09 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Proje başvuru işlemleri internet ortamında yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

10 Kılavuz basılı olarak okullara gönderilmeyecek, yalnızca internet üzerinden ulaşılabilecektir. Elektronik ortamda yapılan başvurular öğrencilerin öğrenim gördüğü kurum/okul müdürlüğü tarafından yine elektronik ortamda onaylanacaktır. Kurum/okul müdürlükleri tarafından onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

11 İÇG Üyeleri, yarışmada proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alabilirler. Okulda Fen Bilimleri ve Matematik branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de danışman öğretmen olarak görev alabilirler. Başvuru tarihinin bitiminden sonra formunda değişiklik yapılamayacaktır. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

12 Bölge sergisi ve final sergisine öğrenci ve danışman öğretmenlerin katılması zorunludur. Projeyi hazırlayan öğrenci veya danışman öğretmenin katılamaması veya yeni bir görevlendirmenin yapılmasına gerek duyulması halinde, durumun Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne resmi yazıyla bildirilmesi zorunludur. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

13 Bölge ve final sergisine katılan; öğrencilerin yol ücretleri, danışman öğretmenlerin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri, İÇG üyeleri ve il koordinatörlerinin yol ücreti ile 2 günlük yevmiyeleri TEG Müdürlüğünün göndereceği ödenekten karşılanacaktır. Yarışma Başvurusu Yapılırken Dikkat edilecek Noktalar

14 Yarışmanın Temel İlkeleri Öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmalarını sağlamak esas alındığından hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) ya da çevirisi olduğu, bilimsel etik beyanına aykırı davranıldığı tespit edilirse, proje hangi aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacak ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılacaktır. Ayrıca verilen ödül ve belgeler geri alınacaktır.

15 Başvuru Süresi Yarışma ilan edilen uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Proje başvuruları 08 Aralık 2014 Saat 10.00’da başlayıp 09 Ocak 2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Proje çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasında yer almaktadır. http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Ekibi


"ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ ‐ BU BENİM ESERİM- PROJE YARIŞMASI Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Ekibi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları