Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamberlik Meselesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamberlik Meselesi"— Sunum transkripti:

1 Peygamberlik Meselesi

2 Nebi, Resul Kavramları İnsanların Peygamberlere İhtiyaçları Peygamberin Çağrısı Kendisine Ulaşmayan Kişinin Durumu Vahiy Kavramı Peygamberlerin Sıfatları Peygamberlikte İsmet Mucize Hz. Muhammed’in Peygamberliği Peygamberler Meleklerden Üstündür

3 Nebi ve Resul Kavramları
Nebi (النبي) lügatte haber manasına gelen نبأ kelimesinden türetilmiş bir kelime olup manası «Haber veren» dir. Istılahen kendisine bir melek vasıtasıyla vahyolunan yahut kalbine ilham olunan veya salih rüya ile uyarılan kimseye denir.

4 Resul ise nebilik vahyinin üstünde olan özel bir vahiy alan daha üstün zatı şeriftir. Çünkü resul özel olarak Cebrail'in kendisine Allah tarafından kitap vahyettiği kimsedir.

5 İnsanların Peygamberlere İhtiyacı
İnsan İçin Bilgi Alanı 2 ye ayrılır: Aklın yalnız başına kavradığı Aklın yalınız başına kavrayamadığı

6 Dünya işlerinde dahi çoğu zaman yetersiz olan aklımızın ahiret hakkında bilgiye sahip olması ne derece mümkündür? Bu meselede Allah’ın lütuf ve ihsanına mecbur oluşumuz barizdir.

7 Cenabı Hakkın fazlı ihsanı ile seçeceği bir zat sayesinde insanlar bu karanlık durumdan kurtulabiliyor ve irşat yolunu bulabiliyorlar. Öyle ameller vardır ki insanların o amelleri akılları ile güzel veya çirkin olduğunu bulabilmeleri mümkün değildir.

8 Yalnız haldeyken insan için bilginin kaynağının duyu, düşünce ve deneyden ibaret olduğunu görürüz.
Peygamberlerin ise bunların ötesinde bir kaynakla irtibatta bulunduğunu müşahade edebilmekteyiz. Bu kaynağın ismi vahiydir. İlimlerin en çok itimada dayanan şeklide budur.

9 Müspet ilimler bize Allah, ahiret vb konularda bilgi veremez.
Akla gelince, her ne kadar fizik ötesi bir varlığı kavrasa da onun sıfatlarını kavrayamaz.

10 Peygamberin Çağrısı Kendisine Ulaşmayan Kişinin Durumu
Eş’ariyye Ekolüne Göre: Allah'ın kitapları ve peygamberleri olmadan yükümlüler Allah’ın hükmünü akıl ile bilemezler. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Biz elçi göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz.(İsra 15)

11 Mutezile ekolüne göre, peygamberler ve kitaplar olmasa bile yükümlüler Allah’ın hükmünü akıl ile bilebilirler. İşin niteliği onun iyi yahut kötü olduğunu göstermeye kafidir.

12 Maturidiye ekolüne göre: Akıl bazı şeylerin iyi yada kötü oluşunu bilebilse bile mesele Allah’ın hükmü olunca bir uyarıcının mevcud olması vaciptir.

13 Vahiy Kavramı Vahiy (وحي) lügatte işaret etmek, yazı yazmak, elçi göndermek … anlamlarına gelmektedir. Dini ıstılahta, Allah’ın peygamberlerine bir fikri veya emri bildirmesi anlamına gelir.

14 Kuranı Kerimde vahiy lafzı, işaret, ilham, garizi kuvvet gibi anlamlara gelmektedir.
فاوحى اليهم ان سبحوه بكرة و عشيا Onlara sabah akşam tesbih edin diye vahyetti. (işaret verdi) (Meryem 11)

15 واوحى ربك الى النحل Rabbin bal arısına vahyetti.(bilgi garizesi verdi)

16 Meleğin bir insan suretiyle peygambere hitap etmesi
Vahyin geliş şekilleri: Rüyayı sadıka Vazifeli meleğin görünmeksizin, uyanıkken peygamberin kalbine ilahi vahyi ilka etmesi Meleğin bir insan suretiyle peygambere hitap etmesi Melek peygambere çan sesine benzer bir sesle hitap etmesi Cibril’in bizzat sureti ile vahyetmesi Peygamberin vahyi bizzat Allah tarafından alması

17 Peygamberlerin Sıfatları
Emanet: Peygamberlerin günahlardan beri olmaları Sıdk: Peygamberlerin doğru olmaları yani kizbden beri olmalarıdır. Fetanet: Peygamberlerin anlayışlı, zeki, fatin olmalarıdır. Zıttı olan gaflette mümteni olmalarıdır.

18 Tebliğ: Allah tarafından emir buyurdukları şeyleri halka tebliğ etmeleri vaciptir.

19 Peygamberlikte İsmet İsmet, kelamda peygamberlerin hatadan ve günahtan korunmuş olmalarını ifade eden bir tabirdir. Peygamberlerin vahiyden öncede sonra da masum olduklarına ümmet icma etmiştir. Peygamberlerin günah işlemeleri mevzunda ise ehli sünnetin görüşü büyük günahlardan ve kasten küçük günahlardan masumdurlar.

20 Mucize Geleneği yırtan bir iş olup karşı çıkılamayacak bir meydan okumayla beraberdir.

21 Hz. Muhammed’in Peygamberliği
Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir. 3 delil.

22 1.Delil Peygamberliği iddia etmesi ve mucize göstermesi.

23 Mucize Bahsi 1-) Kuran’ı getirmesi.
Düşman ediplerin karşılık verememeleri.

24 2-) Kendisinden birçok mucize nakledilmesi:
Az yiyecek ile çok kişiyi doyurması, Parmakları arasından suyun çıkması, hayvanla konuşması…

25 3-) Gaybdan haber vermesi.

26 2.Delil O’nun ahlakı, işleri, hükümleri ve davranışları.

27 3.Delil Önceki peygamberlerin, Hz. Muhammedin peygamberliğinden haber vermeleri.

28 Peygamberler Meleklerden Üstündür
İnsanlar Allah’ı bilir. Şehvet, öfke, iç ve dış engeller gibi birçok yüz çevirtenin bulunmasına karşın ona taparlar. Oysa meleklerde bunlardan hiçbiri yoktur. Bunun için insanların itaati daha zor olduğu için ibadetleri en üstündür. «İbadetlerin en üstünü en zor olanıdır.»

29 «Rabbiniz bu ağacı sırf melek olursunuz diye yasakladı» (Araf 20)
«Bu insan değil ancak bir melektir.» (Yusuf 31)


"Peygamberlik Meselesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları