Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders: Temel Dini Bilgiler Konu: Peygamberlik. İ SLAMIN İ NANÇ ESASLARI  ALLAH’IN VARLI Ğ INA VE B İ RL İĞİ NE İ MAN  MELEKLERE İ MAN  K İ TAPLARA İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders: Temel Dini Bilgiler Konu: Peygamberlik. İ SLAMIN İ NANÇ ESASLARI  ALLAH’IN VARLI Ğ INA VE B İ RL İĞİ NE İ MAN  MELEKLERE İ MAN  K İ TAPLARA İ."— Sunum transkripti:

1 Ders: Temel Dini Bilgiler Konu: Peygamberlik

2 İ SLAMIN İ NANÇ ESASLARI  ALLAH’IN VARLI Ğ INA VE B İ RL İĞİ NE İ MAN  MELEKLERE İ MAN  K İ TAPLARA İ MAN  PEYGAMBERLERE İ MAN  KADERE İ MAN  AH İ RET GÜNÜNE İ MAN

3 NEB İ, RESUL VE PEYGAMBER KAVRAMLARI NEB İ RESULPEYGAMBER

4 NEB İ Kendisine Allah (c.c) tarafından vahiy indirilen kimseye nebi denir. Kendinden önceki peygamberin getirdi ğ i ilahi kitaba tabi olur. Örne ğ in; Hz. Harun’a vahiy indirilmiştir, ancak kitap indirilmemiştir.

5 RESUL Allah’tan aldı ğ ı vahyi ve onu ihtiva eden kitabı insanlara ulaştıran kişiye elçi anlamına gelen «resul» denir. Örne ğ in; Hz. Musa bir resuldür. Kendisine Tevrat vahyolunmuştur.

6 PEYGAMBER Allah’ın kulları arasından seçti ğ i ve vahiy gönderdi ğ i insanlardır. Nebi ve resul kelimelerinin yerine Türkçede peygamber sözcü ğ ü de kullanılır.

7 İ nsanlı ğ ın Peygamberlere Olan İ htiyacı İ nsan aklı ile her şeyi bilebilme imkanına sahip de ğ ildir. Aklı ile kavrayamadı ğ ı konularda onlara rehberlik etmesi için Allah peygamberler göndermiştir. Toplumsal hayatta da insanlara örnek olmaları için peygamberler göndermiştir.

8 Peygamberlerin İ nsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Peygamberler de bizim gibi birer insandır. Peygamberler içinde yaşadıkları toplumun problemlerini bilen çok iyi insanlardır. İ nsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alır.

9 PEYGAMBERLER İ N ORTAK N İ TEL İ KLER İ


"Ders: Temel Dini Bilgiler Konu: Peygamberlik. İ SLAMIN İ NANÇ ESASLARI  ALLAH’IN VARLI Ğ INA VE B İ RL İĞİ NE İ MAN  MELEKLERE İ MAN  K İ TAPLARA İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları