Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İMAN"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İMAN
pedagojiformasyon.com

2 KAZANIMLAR

3 KONU SONUNDA EDİNİLECEK KAZANIMLAR:
Peygamberlere ve Kutsal Kitaplara İnanç KONU SONUNDA EDİNİLECEK KAZANIMLAR: Peygamber, resul ve nebi kavramlarını açıklar. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. Peygamberlere gelen mesajın ortak amacını fark eder. Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 5.Kur’an’da adı geçen peygamberleri bilir. 6.Verilen bilgiler ile ilgili dönüt alınır.

4 PEYGAMBER NEDİR? Peygamber kavramı sözlükte haber getiren,haberci,elçi anlamlarına gelir.Dini bir terim olarak ise insanları iyiye,güzele ve doğruya yöneltmek üzere Allah tarafından görevlendirilen kimselere peygamber denir. Kur’an ‘da peygamber sözcüğü yerine resul ve nebi kavramları da kullanılır. Resul ,kendisine yeni bir kutsal kitap verilen peygamber demektir. Nebi ise; kendisine kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygamberlere verilen ilahi kitaptaki emir,yasak ve öğütleri insanlara açıklayıp öğreten kişilere denir.

5 KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER
11-HZ.YAKUP 12-HZ.YUSUF 13-HZ.MUSA 14-HZ.HARUN 15-HZ.DAVUT 1-HZ.ADEM 2-HZ.İDRİS 3-HZ.NUH 4-HZ.HUD 5-HZ.SALİH 6-HZ.İBRAHİM 7-HZ.İSHAK 8-HZ.İSMAİL 9-HZ.ŞUAYP 10-HZ.LUT 16HZ.SÜLEYMAN 17-HZ.EYÜP 18-HZ.YUNUS 19-HZ.İLYAS 20-HZ.ELYESA 21-HZ.ZÜLKİFL 22-HZ.ZEKERİYA 23-HZ.YAHYA 24-HZ.İSA 25-HZ.MUHAMMED

6 Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Sebepleri:
İnsanların içinden birinin peygamber olarak seçilmesi, vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır.     Her canlı kendi türündeki canlılarla daha kolay iletişim kurar. Allah, peygamberleri insanlardan seçmekle insanlara büyük bir iyilikte bulunmuştur.

7 PEYGAMBERLERİN NİTELİKLERİ:
 Doğru Olmak  Güvenilir Olmak  Akıllı ve Zeki Olmak  Günah İşlemekten Kaçınmak  Allah’tan Aldığı Mesajları İnsanlara İletmek

8 PEYGAMBERLERE GELEN MESAJIN ORTAK AMACI
İlk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz Muhammed'e kadar her peygamberin insanlara getirdiği mesajın amacı; "İnsanlığın yükselmesini, gelişmesini ve uygar bir toplum olmasını sağlayan yolları göstermek, "Kişiyi kendisi ve çevresiyle uyumlu olmasını sağlayan bir hayata hazırlamak, "Toplumda dayanışmayı ve adaleti gerçekleştirmek, hak hukuka yürekten bağlı, özgür ve ahlaklı bir toplum meydana getirmektir

9 İLAHİ KİTAPLAR Kutsal kitaplar Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara gönderdiği kitaplardır bunlara semavi kitaplar denir. Allah tarafından gönderilen kitaplar ikiye ayrılır: -Suhuflar -Dört büyük ilahi kitap

10 SUHUFLAR HZ.ŞİT=50 SAYFA HZ.İDRİS=30 SAYFA HZ.ADEM=10 SAYFA
HZ.İBRAHİM=10 SAYFA

11 DÖRT BÜYÜK İLAHİ KİTAP TEVRAT ZEBUR İNCİL KURAN-I KERİM

12 TEVRAT Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. Hz. Musa'ya indirilmiştir. Orijinal dili İbranicedir. Tevrat’ta yaratılış,bazı peygamberlerin hayat hikayeleri, Hz. Musa ve İsrailoğullarının yaşadığı birtakım olaylar,Yahudilerle ilgili bazı ibadetler,törenler, ilahi emir ve yasaklar gibi konulardan söz edilir.Tevrat’a Eski Ahit de denir

13 ZEBUR Zebur: Yahudilerin kutsal kitabıdır.Hz. Davut’a indirilmiştir.Bu durum Kur’an’da, “Davut’a da Zebur’u verdik.”ayetiyle açıklanmıştır.Zebur’da Allah’a hamt ve şükran ifadeleri ,ahlaki öğütler ve ilahiler yer alır.Zebur günümüzde Mezmurlar adıyla Eski Ahit’in içindedir.

14 İNCİL İncil, Allah tarafından Hz. İsa'ya gönderilmiştir.Hıristiyanların kutsal kitabıdır.Yeni Ahit adıyla anılır.İncil, yıllar sonra yazıya geçirilmiştir.Bu nedenle farklı kişiler tarafından yazılan İncil ortaya çıkmıştır.Günümüzde Hıristiyanlarca kabul edilen dört İncil vardır.Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.İncillerde Hz. İsa'nın hayatını, mucize ve faaliyetlerini, söylediği hikmetli sözleri ve insanlara ahlaki öğütler verilir.

15 KURAN-I KERİM Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Son Peygamber olan Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Müslümanların kutsal kitabıdır.Kur’an-ı Kerim bir millete değil tüm insanlığa gönderilmiş bir kitaptır .Kur’an indirildiği andan itibaren hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.Böylece hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar etmiştir.Allah, “Kur’an-ı kesinlikle biz indirdik,elbette onu yine biz koruyacağız.”buyurarak Kur’an’ın kendi korumasında olduğunu açıklamıştır.

16 Kaynakça 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitabı, Tutku Yayıncılık,2014,Ankara Diyanet İlmihali,Diyanet İleri Başkanlığı Yayınları,2006,Ankara

17 KENDİNİZE GÜVENİN ! BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM .


"PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları