Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAHİ GÖREVLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAHİ GÖREVLER."— Sunum transkripti:

1 İLAHİ GÖREVLER

2 Görevler, ya sırf Allah için veya insanın
kendi şahsına ve ailesine karşı veyahut da cemiyete karşı yapılır. Bu bakımdan Görevler 4 kısma ayrılır:

3 İlahi Şahsi Ailevi İçtimai(toplumsal)

4 İlahi görev, yapılması dinen zorunlu olan
veya tavsiye edilen herhangi bir hayır, bir kemal ve güzel bir şey demektir. İlahi görevler itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır.

5 Her akıl sahibi ve baliğ kimse, Allah
Teala Hazretlerini bilip ona kullukta bulunmakla yükümlüdür. Bir insan için bu kulluktan daha büyük bir nimet ve şeref olamaz.

6 Biz önce büyük yaratanımızın varlığını, birliğini
kudret ve azametini, kutsal emirlerini ve yasaklarını bilir ve doğrularız. Bunlar bizim inançla ilgili görevlerimizdir.

7

8 Sonra da, namaz, oruç, zekat ve hac gibi sırf
    Sonra da, namaz, oruç, zekat ve hac gibi sırf bedeni veya sırf mali veya hem bedeni ve hem de mali olan ibadetlerle yükümlü bulunduğumuzu bilir ve bunları seve seve yaparız, bunlardan feyz alır, büyük zevk duyarız. Bunlar da bizim birer ameli görevimizdir.

9 Ameli görevlerimiz de ikiye ayrılır:
Biri, dince zorunlu olan görevlerimizdir ki, bunları yapmamak azabı ve sorumluluğu gerektirir. Namaz, oruç, hac gibi…

10

11

12 Biri de dinen zorunlu olmamakla beraber
istenen ve tavsiye edilen ahlaki birtakım görevlerdir ki, bunlara riayet edilmesi bir kemaldir ve iyi haldir.

13 İnsanın sevaba kavuşmasına ve
övülmesine sebep olur. Yapılmaması ise, bir noksan olmakla beraber bir sorguyu ve azabı gerektirmez. Nafile kılınan namazlar, fakirlere verilen sadakalar, insanlara karşı yapılan güzel ve kibar davranışlar gibi...

14 İslam yurdunu koruma ve savunma da İlahi bir görev demektir
İslam yurdunu koruma ve savunma da İlahi bir görev demektir. Cihad, İslam yurdunu koruma görevi bazen farz-ı kifaye, bazen de farz-ı ayın olur.

15 Farz-ı ayn ve farz-ı kifayeye değinecek
olursak; Farz-ı ayn: Mükellef olan her müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlardır.Namaz,zekat… Farz-ı kifaye ise: Müslümanlardan lüzumu kadar kimse tarafından yapılınca, diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır.Cenaze işlemlerini gerçekleştirmek…

16 Dine ve İslam milletine hizmetten daha
büyük ne olabilir? Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: "Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin."

17 Onun için Allah yolunda cihad, beden ile
olacağı gibi para ve dil ile de olur. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulmuştur: "Cennetin kapıları, kılıçların gölgesi altındadır."

18 İşte bütün bunlar, İslam'da askerliğin, dine
ve İslam yurduna hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu göstermeye yeterlidir. Ne mutlu İslam askerlerine, İslam'ın kahramanı mücahidlere!..

19

20 Nefis ile mücadele de büyük bir cihaddır.
Bundan dolayı çok önemli ilahi bir görevdir. İslamiyetin verdiği bir terbiye içerisinde nefsini korumayan kimse, ne kendisine ne de İslam yurduna gereği gibi hizmet edemez.

21 Yüksek fedakarlıklar, yüksek bir İslam
terbiyesi sayesinde meydana gelir. Buna dünya tarihi şahittir.

22 savaştan döndükleri zaman ashab-ı kirama şöyle
Bunun içindir ki, Peygamber Efendimiz bir savaştan döndükleri zaman ashab-ı kirama şöyle buyurmuşlardı: "Biz şimdi küçük bir cihaddan büyük bir cihada dönmüş bulunmaktayız." Bununla nefisle mücahedeye işaret buyurmuşlardı.

23

24 Beden terbiyesi(herkesin temiz ve güçlü bedene sahip olması gerekir),
Şahsi, ailevi, içtimai görevlere de kısaca değinecek olursak; Şahsi görevler: Beden terbiyesi(herkesin temiz ve güçlü bedene sahip olması gerekir), Sağlığı korumak, Zararlı riyazetlerden kaçınmak, Vücudu yıpratacak şeylerden sakınmak, İradeyi kuvvetlendirmek, Aklı ve zihni ilim, irfan nurları ile aydınlatmak

25 Ailevi görevler: Erkeğin başlıca görevleri: Zevcesi ile güzel geçinmek, onu korumak, onun nafakasını (geçim ihtiyaçlarını) karşılamak, kendisine doğruluktan ayrılmamaktır.

26 Kadının başlıca görevleri: Kocasının
dine uygun olan emirlerini tutmak, onun namus ve şerefini korumak, bulunduğu hale kanaat etmek, israftan kaçınmak, ev hanımına yakışacak davranışlarda bulunmaktır. Mutlu bir şekilde yaşamanın yolu budur.

27 Çocukların ana-babalarına karşı
başlıca görevleri: Onlara saygı gösterip itaat etmektir. Kendilerinin hayatına sebep olan, kendilerini yıllarca sevgi ve şefkatle kucaklarında beslemiş bulunan ana-babalarına karşı "öf" bile demeleri caiz değildir.

28 Ana-babanın çocuklarına karşı
görevleri: Dünyaya gelmelerine sebep oldukları bu yavrularını güçleri yettiği kadar beslemek, terbiye etmek ve okutup bir kazanç yoluna koymaktır. Kardeşlerin başlıca görevleri: Birbirini sevmek, birbirine yardım edip saygı ve merhamet göstermektir.

29

30 İçtimai (Toplumsal) Görevler: Cemiyet fertlerinin hayatını gözetmek ,
Fertlerin hürriyetini gözetmek, Fertlerin vicdanlarını gözetmek, Fertlerin ilmi görüşlerini gözetmek, Fertlerin namus ve şereflerini gözetmek, Fertlerin mülkiyet haklarını gözetmek.


"İLAHİ GÖREVLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları