Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR M.YILDIZ C.TOKGÖZLÜ K.ŞENGÜL A.BAĞCI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR M.YILDIZ C.TOKGÖZLÜ K.ŞENGÜL A.BAĞCI."— Sunum transkripti:

1

2 HAZIRLAYANLAR M.YILDIZ C.TOKGÖZLÜ K.ŞENGÜL A.BAĞCI

3 PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bunlara vacip sıfatlar denir. Bu sıfatlar şunlardır:

4 PEYGAMBERLERİN SIFATLARI 1-Sıdk 2-Emanet 3-İsmet 4-Fetanet 5-Tebliğ

5 1-SIDK "Doğru olmak" demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır.

6 1-SIDK Onlar asla yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygamber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekleşmemiş olurdu.

7 1-SIDK Sıdkın zıddı olan yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkında düşünülemez. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir

8 2- Emanet. "Güvenilir olmak" demektir

9 2. Emanet. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir ayette şöyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Al-i İmran 3/161).

10 3. İsmet. "Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak" demektir.

11 3. İsmet. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir

12 .3. İsmet. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah'ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle" denilir.

13 4. Fetanet. "Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları" demektir

14 4. Fetanet. Peygamberler zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı.

15 4. Fetanet. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle bağdaşmaz.

16 5. Tebliğ. "Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri" demektir.

17 5. Tebliğ. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) peygamberler hakkında düşünülemez.

18 5. Tebliğ. "Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Maide 5/67) mealindeki ayet, bu sıfattan söz etmektedir

19 Kur'an-ı Kerîm'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır.

20 . Onlar da diğer insanlar gibi oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, hastalanır ve ölürler; bu gibi özelliklere, peygamberler hakkında düşünülmesi caiz özellikler denir.

21 Bu ilahî emir ve yasaklarla yükümlü ve sorumludurlar.

22 Peygamberler bu gibi konularda diğer insanlar gibidirler
Peygamberler bu gibi konularda diğer insanlar gibidirler. Fakat onlar her hareketleriyle Allah'ın insanlar için seçtiği kulları ve elçileri, insanların kendilerine bakarak davranışlarına çekidüzen verdikleri birer örnek olduklarının bilinci içindedirler

23 . Bu sebeple fakirken, sıkıntıdayken bile Allah'a şükrederler.

24 Haset etmek, içi dışına uymamak gibi kötü huylardan hiçbiri onlarda bulunmaz.

25 Onlara salat ve selam olsun…

26 Programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı TEŞEKKÜRLER…


"HAZIRLAYANLAR M.YILDIZ C.TOKGÖZLÜ K.ŞENGÜL A.BAĞCI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları