Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: Kenan SEZER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: Kenan SEZER."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: Kenan SEZER

2 İMANIN ŞARTLARI Dinimize Göre İmanın Şartları Altıdır. Bunlar:
Allah’a İnanmak Meleklere İnanmak Kitaplara İnanmak Peygamberlere İnanmak Ahiret Gününe İnanmak Kaza Ve Kadere İnanmak

3 ALLAH’A İMAN İnsanlarda inanma duygusu insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan her zaman kendi ve evrenin yaradılışı hakkında düşünmüş, olan biten şeylerin kim tarafından meydana getirildiğini araştırmıştır. Bunun sonucunda nihayetsiz bir güce sahip yaratıcı fikrine ulaşmıştır. Ancak kimi zaman yanlış şeyleri yaratıcı diye tanımış ve başka şeylere tapmıştır. İnsanlara yaratıcıyı en iyi tanıtanlar yine Allah’ın gönderdiği peygamberler ve onların getirdiği kutsal kitaplar olmuştur. Buna rağmen bu kitaplar da zaman zaman tahrif edilmiş ve güvenilirliklerini kaybetmişlerdir. Bizler Allah’ın varlığını, sıfatlarını, bizden istediklerini son peygamber olan Hz. Muhammed ve O’na gönderilen kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’den öğrenmekteyiz.

4 ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI
ALLAH’IN SIFATLARI Yüce Allah kendisini daha iyi anlayıp kavrayabilmemiz için birtakım sıfatlarla kendi niteliğini bize tanıtmıştır. Bu sıfatları en iyi şekilde anlayabilmemiz için iki kısımda ele almamız gerekmektedir. ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI Yüce Allah’ın zati sıfatları, yalnızca Allah’a mahsus olan, başka varlıklarda olmayan sıfatlardır. Bunlar: Vücut Sıfatı.(Allah’ın Var olması demektir.) Kıdem Sıfatı.(Allah’ın ezeli olması demektir.) Beka Sıfatı(Allah’ın ebedi olması demektir) Vahdaniyet Sıfatı(Allah’ın bir olması demektir.) Kıyam Binefsihi(Allah’ın varlığının kendisinden olması demektir.) Muhalefetün li’l Havadis(Allah’ın sonradan olanlara benzememesidir)

5 ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI
Allah’ın bu sıfatları çok sınırlı olarak benzer bir biçimde yarattıklarında da vardır. Ancak Allah’ın kendine has sıfatları sınırsız, yarattıklarına verdiği benzer sıfatlar ise çok çok sınırlıdır. Bunlar: Hayat Sıfatı (Allah’ın diri ve hayat sahibi olması demektir.) İlim Sıfatı (Allah’ın her şeyi bilmesi, sınırsız ilim sahibi olması demektir.) İrade Sıfatı (Allah’ın dilediği zaman her şeyin olması demektir.) Kudret Sıfatı (Allah’ın her şeyi yapabilecek güce sahip olması demektir.) Semi Sıfatı (Allah’ın her şeyi işitmesi ve duyması demektir.) Kelam Sıfatı (Allah’ın konuşması demektir. Ancak O’nun bizler gibi ses ve kelimelere ihtiyacı yoktur.) Tekvin Sıfatı (Allah’ın her şeyi yoktan, örneksiz olarak yaratması demektir.)

6 Vücut Sıfatı Kıdem Sıfatı Allah en büyüktür
Var olmak demektir. Allah’ın varlığı diğer varlıklar gibi sonradan değildir. Allah vardır ve varlığı diğer varlıklardan önce gelir. Kıdem Sıfatı Allah en büyüktür Allah’ın varlığının ezeli olması, yani her şeyden önce gelmesidir. Her şeyin bir başlangıç zamanı vardır. Ancak Allah’ın başlangıcı ezelidir, yani belli bir başlangıç zamanı yoktur. “O, evvel’dir (öncesi yoktur), Ahir’dir, Zahir’dir, Batın’dır.” Hadid Suresi 3. ayet

7 Beka Sıfatı Vahdaniyet Sıfatı
Allah’ın sonsuza kadar var olacağını ifade eder. Yaratılan her şeyin bir sonu vardır ancak Allah’ın varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. “Yeryüzünde bulunan her şey fanidir, gelip geçici, yok olucudur. Ancak yüce ve cömert olan Rabbimizin varlığı bakidir, ededidir, son bulmaz.” Rahman Suresi ayetler Vahdaniyet Sıfatı Allah’ın bir olması demektir. Allah’ın eşi, ortağı ve benzeri yoktur. İslamiyet bu yönüyle diğer dinlerden ayrılır. “Ey Muhammed de ki O Allah bir tektir.” İhlas suresi 1. ayet

8 Muhalefetün li’l Havadis
Kıyam Binefsihi Varlığının kendisinden olması demektir. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde Allah’ı var eden bir başka güç yoktur. Allah’ın varlığı kendisindendir. Muhalefetün li’l Havadis Sonradan olanlara benzememek demektir. Kainatta yaratılan varlıkların birbirine benzemesi yaratıcının birliğini ifade etse bile, Allah yaratılanların hiçbirine benzemez. “O’nun benzeri hiç bir şey yoktur. O işitendir, görendir.” Şura Suresi 11. ayet

9 ALLAH EN BÜYÜKTÜR! ALLAH İS GREAT!

10 Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın Subuti Sıfatları Allah’ın bu sıfatları çok sınırlı olarak benzer bir biçimde yarattıklarında da vardır. Ancak Allah’ın kendine has sıfatları sınırsız, yarattıklarına verdiği benzer sıfatlar ise çok çok sınırlıdır. Hayat Sıfatı Allah’ın diri ve canlı, yani hayat sahibi olması demektir. “Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, O’nu tesbih et.” Furkan Suresi 55. ayet Bismillahirrahmanirrahim

11 LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDENRESÜLULLAH
İlim Sıfatı Allah’ın her şeyi bilmesi, sınırsız bir ilme sahip olması demektir. Allah görünen ve görünmeyen her şeyi bilir. “… şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.” Nisa suresi 24. ayet İrade Sıfatı Dilemek, istemek demektir. Allah dilediği zaman dilediği şey olur. Zaten kainatta Allah’ın “Ol” demesiyle olmuştur. “… Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz ona sadece “Ol” demektir ve o hemen olur.” Nahl Suresi 40. ayet LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDENRESÜLULLAH ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOKTUR MUHAMMED(a.s) O’NUN ELÇİSİDİR.

12 Kudret Sıfatı Semi Sıfatı
Allah’ın her şeyi yaratacak güce sahip olması, gücünün sınırsız olması demektir. “Şüphe yok ki Allah her şeyi yapmaya, her şeye güç yetirmeye kadirdir.” Bakara Suresi 20. ayet Semi Sıfatı Allah’ın İşitme sıfatıdır. Yüce Allah her şeyi işitir ve duyar. “Şüphe yok ki Allah her şeyi işitendir, bilendir.” Bakara Suresi 181. ayet

13 Sizce insanın dilediği her şey gerçekleşebilir mi?
Gerçekleşen şeyler nelerdir? Lütfen defterinize yazar mısınız? -Heyyyyyyyyy! Susun ve burayı dinleyin. Emi yavrular. Evrenin muazzam büyüklüğünü, bir kelebeğin kanadındaki sanat harikası desenleri bir düşünün ve Allah’ın kudretinin ne kadar sınırsız olduğunu hissedin. Acaba şu sevimli kedileri ve kelebeği Allah’tan başka hangi güç yaratamaya güç yetirebilir. Ha ne dersiniz?

14 -Az önce sorduğum soruyu cevaplamak isteyenler ne mi yapacak
-Az önce sorduğum soruyu cevaplamak isteyenler ne mi yapacak? Şimdi göstereceğim. -Tabi ki onun gibi parmak kaldıracaaakk. Ve ayağa kalkıp cevap verecek Anlaşıldı mı?

15 Basar Sıfatı Kelam Sıfatı
Görme sıfatıdır.Yüce Allah her şeyi görür. Görmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur. “Allah yaptıklarımızı hakkıyla görür.” Enfal suresi 72. ayet Kelam Sıfatı Konuşma sıfatıdır. Yüce Allah konuşur, ancak O’nun bizler gibi ses ve kelimelere ihtiyacı yoktur. “Allah Musa’ya(a.s) hitap etti.” Nisa Suresi 164. ayet

16 Tekvin Sıfatı Yaratma sıfatıdır. İnsanlar var olan şeylerden keşifler ve buluşlar yaparken, yüce Allah yoktan var eder. Eğer isterse yarattığı şeyi yok eder ve tekrar yaratır. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, sözü müz ona “ol” dememizdir ve hemen olur. Yasin 36/82


"HAZIRLAYAN: Kenan SEZER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları