Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Destekli Ö ğ retim Programları De ğ erlendirmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Destekli Ö ğ retim Programları De ğ erlendirmek."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Destekli Ö ğ retim Programları De ğ erlendirmek

2 Genel De ğ erlendirme Kriterleri Amaca Uygunluk Hedef Kitleye Uygunluk Maliyet Güncellik Teknik Destek

3 Amaca Uygunluk BDÖ amacınıza uygun mu? BDÖ, Ö ğ retim hedefleri ile uyumlu olmalıdır Hedefler yazılımın konu alanına göre belirlenmiş olmalıdır Yazılımı kullanacak olan ö ğ rencilerin seviyesine uygun olmalıdır Gerekli önkoşullar bildirilmelidir Hedefler açıklanmalıdır

4 Hedef Kitleye Uygunluk Ö ğ renenlerin kullanımına uygunluk Kolaydan zora do ğ ru sıralama İ çeri ğ in do ğ rulu ğ u Yazım hatalarının olmayışı

5 Maliyet Lisanslama ücretleri Lisanslama süresi Kullanıcı sayısı Güncellemeler

6 Teknik Destek E ğ itmen e ğ itimi Kullanım klavuzu Telefon destek hattı

7 Ayrıntılı De ğ erlendirme Kriterleri Yöntem Uygunlu ğ u ◦ Özel ö ğ retici yazılımlar ◦ Alıştırma ve tekrar yazılımları ◦ Benzeşim yazılımları ◦ E ğ itsel oyun yazılımları ◦ Problem çözme yazılımları

8 Ayrıntılı De ğ erlendirme Kriterleri Uygulama Etkinlikleri ◦ Ö ğ renciye uygulama fırsatı vermesi ◦ Uygulamaların zorluk derecelerinin aşamalı artması ◦ Uygulamalarda ö ğ renciye verilen deste ğ in aşamalı azalması ◦ Uygulamaların çeşitlili ğ i ◦ Uygulamada ö ğ renciye verilen açıklayıcı geri bildirim

9 Ayrıntılı De ğ erlendirme Kriterleri Sürenin yeterlili ğ i ◦ Ö ğ renciyi ö ğ retim etkinli ğ i ile u ğ raştırma süresi ◦ E ğ itim programının süre içinde bitmesi ◦ Ö ğ renciye görevleri ve zamanlarını hatırlatması

10 Ayrıntılı De ğ erlendirme Kriterleri Esneklik ◦ Ö ğ rencinin kişisel tercihlerini uygulayabilmesi ◦ Ö ğ rencinin bilgi seviyesine göre içeri ğ in özelleştirilebilmesi ◦ Farklı diller ve kültürler için özelleştirilebilme

11 Ayrıntılı De ğ erlendirme Kriterleri Motivasyon Ö ğ eleri ◦ Motivasyon: Bireyi harekete geçiren faktör ◦ İ çsel ve Dışsal motivasyon ◦ Dış faktörler tarafından verilen ödül veya cezalar ◦ Ö ğ rencinin bilişsel yapısını de ğ iştirmek üzere harekete geçiren faktörler

12 Ayrıntılı De ğ erlendirme Kriterleri Motivasyon Ö ğ eleri ◦ Kullanıcı dostu arayüz ◦ Bilişsel yardımlar (vurgular, kısaltmalar, sözlük) ◦ Açıklayıcı geribildirim ◦ Soru-Cevap uygulamaları ◦ Gerçek hayatla ilgili senaryolar ve problemler ◦ Gerçekçi modeller ◦ Di ğ er ö ğ renenlerle etkileşime girme fırsatları

13 Etkinlik Buldu ğ unuz Programlar Üzerinde ◦ Amaca Uygunluk ◦ Hedef Kitleye Uygunluk ◦ Maliyet ◦ Güncellik ◦ Teknik Destek Ve Motivasyon Ö ğ elerini Tanımlayınız.


"Bilgisayar Destekli Ö ğ retim Programları De ğ erlendirmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları