Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM
designed by ARİF ÇÖMEK

2 Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE’in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

3 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR (BDE) ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR YÖNETİM UYGULAMALARI

4 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Eğitim Öğretimi Destekleyici Araç Yönetim Uygulamaları Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları

5 Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Bilgisayar Destekli Eğitim, öğretimin bilgisayar kullanılarak yapılması ve öğretim içeriğinin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.

6 Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

7 Yaygın BDE Uygulamaları
Alıştırma Uygulama Programları Bire-bir Uygulama Programları Benzeşim (Simülasyon) Programları Eğitim Oyunları Problem Çözme Programları Diğerleri

8 Alıştırma Uygulama Programları
Alıştırmalar, öğrencinin yeni öğrendiği bilgi ve becerileri kullanma olasılığını artırmak ve hali hazırdaki bilgileri ile yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Bu yaklaşıma göre, öğrenilecek konu hali hazırda öğrencilere sunulmuştur.

9 Alıştırma ve Uygulama Programlarının İşlevi
Doğru? Problem Cevap Evet Pekiştireç Problem H A Y I R Tekrar Dene

10 Alıştırma ve Uygulama Programlarının Bilişsel İşlevleri
Bilginin Kısa Süreli Bellekten Uzun Süreli Belleğe aktarılması Aktarılan bilginin gerektiği zamanda hatırlanıp kullanılmasına yardımcı olma Öğrencinin tekrar ve örnekler yardımı ile hatırlamasına ve öğrenmesine yardım etme Sınıf öğretimini desteklemesi Hazırlanması en kolay olan BDE örnekleri olması nedeniyle kolay erişilebilir olması.

11 Alıştırma ve Uygulama Programlarının Bilişsel Fonksiyonları
Genel olarak, temel matematik ve dil uygulamaları için kullanılmışlardır. Fen bilimleri eğitiminde; bilimsel şekiller, kavramlar, mikroskopun parçaları, sınıflandırma, eşitlik ayarları ve semboller gibi konularda öğrencilere yardımcı olması için kullanılabilir.

12 Alıştırma ve Uygulama Programlarının Bilişsel Fonksiyonları
Öğrenciden hızlı yanıt beklendiğinde, temel yeti ve bilgi düzeyinde kullanışlıdır. Genellikle detaylı bir dizi oturumda kullanmak en uygunudur Şu andaki genel eğilim bireysel kullanım yönünde. Öğrenciler için uygun bir düzeye yönelik hazırlanmalıdır.

13 Bire-Bir Eğitim Programları
Bilgisayarın öğretmenin rolünü üstlendiği bilgisayara dayalı öğretim modeli -- içerik sunma, uygulama sağlama ve öğrenmeyi değerlendirme. Bire-bir eğitim programları, içeriği neredeyse gerçek bir öğretmen gibi öğrenciye sunmak için kullanılırlar.

14 Bire-Bir Eğitim Programlarının İşlevi
Bilgi Sunma Soru Sorma Dönüt Sağlama Sonraki Sıra İpuçları Yanıtı Yargılama

15 Bire-Bir Eğitim Programlarının Detaylı İşlevi
Dikkat çekme/ motivasyon sağlama Hedefleri sunma Önbilgiyi hatırlama Yeni materyali Öğrenmeyi yönlendirme Yanlış Yanıt Performansı Ortaya Çıkarma Dönüt Sonraki sıra

16 Bire-Bir Eğitim Programlarının Bilişsel İşlevi
Bu yazılımlar, içeriği öğrenciye sundukları için bilimin herhangi bir alanında aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılabilir: öğrenci gerekli ön-bilgiye ihtiyaç duyduğunda hatırlatmak amacıyla. öğrencinin daha fazla öğrenmek istediği durumlarda ortamı zenginleştirmek amacıyla. içeriğin tüm öğrencilere tanıtılması (bu arada, öğretmenin diğer öğretimsel etkinliklerle ilgilenmesinde kolaylık) amacıyla.

17 Bire-Bir Eğitim Programlarının Bilişsel İşlevi
Sözel ve kavramsal öğrenme için iyi bir tercih. Öğrencinin zamanının büyük bir kısmını harcamasını gerektirebilir. Bireysel ve 2-3 kişilik gruplar tarafından etkin bir biçimde kullanılabilir. Öğrencinin aldığı bilgiyi uygulamasına yönelik fırsatlarla desteklenmelidir.

18 Benzeşim Programları (Simülasyon)
Gerçek bir durumun, olayın veya sürecin basite indirgenmiş olarak sunulmasını sağlayan bilgisayara dayalı öğretim modeli. Gerçek ortamda oluşabilecek zaman, maliyet ve diğer riskler gibi olumsuzlukları ortadan kaldırarak öğrenciye bilgisini gerçek bir ortamda uygulama olanağı sağlar.

19 Benzeşim Programları (Simülasyon)
Bilgisayara dayalı eğitimi bilim alanında kullanmanın en iyi yollarından biri; simülasyon bilgisayarın iyi yapabildiğini uygun bir biçimde kullanmaktır. Fen bilimleri eğitimi örnekleri şöyledir: genetik bilimi, kimyasal reaksiyonlar, hareket eden nesnelerin fiziği vb.

20 Benzeşim Programları (Simülasyon)
En uygun kullanım alanları bilginin, problem çözmenin ve düşünme yetilerinin uygulanmasıdır. Simülasyona göre ayrılan zaman dilimi kısa veya uzatılmış olabilir. Bireysel olarak kullanılabileceği gibi, küçük öğrenci grupları içinde uygundur. Etkin kullanım için yönlendirme ve takip gerektirir.

21 Öğretici Oyunlar Genellikle oyun elemanlarını kapsayan şekilde uyarlanmış (örnek: alıştırma ve uygulama veya simülasyon) diğer bir bilgisayara dayalı öğretim modeli. Genel Özellikleri: varılacak bir hedef ve oyunun kuralları. duyusal algılama. Güdüleyici unsurlar (e.g., yarışma, ortak çalışma, eğlence).

22 Öğretici Oyunlar Bu tür uygulamalar, genelde ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmaktadır. Eğitim oyunlarının genel özellikleri: Eylenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram Öğretimi Strateji Geliştirme Olgunlaşma

23 Problem Çözme Bu tür BDE uygulamaları, öğrencilerin düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik ve herhangi bir BDE uygulaması altında olamyan program türleridir. Bu tür yazılımlar genelde belirli bir alana yönelik problem durumları üzerinde bircok örnek problem ve çözümünü içeren uygulamalardır. Problem çözme türü uygulamaların en sık kullanıldığı alan fen bilimleri eğitimidir. Örneğin, biolojide organlar ve genetik, kimyada reaksiyonlar, en yaygın örneklerdir.

24 Bilgisayara Dayalı Öğretimin Avantajları
Etkileşimli öğrenme sağlaması Anında dönüt verebilmesi Sabırlı olması Öğrenciyi güdülemesi Öğretimde bir süreklilik sağlaması Öğrencinin öğrenme düzeyine uygun öğrenme ortamı sunabilmesi Her öğrencinin ihtiyacına uygun içeriğin sunulması Yeni içeriğin öğretimde birden fazla sunum formatının kullanılması Öğrencinin performans kayıtlarının tutulması

25 Bilgisayara Dayalı Öğretimin Dezavantajları
Araç-gereç ve yazılımlar pahalı olabilir BDE nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması zaman ve para gerektirir. BDE her öğrenici için uygun değildir. Piyadaki eğitim yazılımlarının birçoğu öğretimsel ve teknik kalite açısından yetersizdir. Sürekli kullanıldığı taktirde, öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkiliyebilir.

26 Bilgisayara Dayalı Eğitimin Etkinliği Hakkında Araştırmalar Ne Diyor?
Michigan Üniversitesinden James Kulik ve arkadaşları, BDE ve geleneksel öğretim ortamlarının etkinliği üzerinde meta-analizler yapmış ve BDE nin genelde daha etkin olduğunu bulmuşlardır. Geleneksel öğretim ortamlarıyla karşılaştırıldığında, BDE’nin öğrenci başarısına etkisi %30 oranında daha fazladır. Bu etki daha alt kademelerdeki sınıflarda daha yüksektir.

27 Bilgisayara Dayalı Eğitimin Etkinliği Hakkında Araştırmalar Ne Diyor?
Genelde, BDE geleneksel öğretime oranla %30 daha az zamanda başarılabilmektedir. BDE aynı zamanda öğrencilerin bilgisayara ve konuya karşı olan tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir. BDE de öğrencinin başarısını etkileyen unsurlar bilgisayarın kendisi değil, eğitim yazılımının teknik ve öğretimsel kalitesidir. BDE uygulamalarında, öğretmenin becerisi ve yönlendirmeleride öğrenci başarısına direk etki eden diger unsurlardır.

28 This powerpoint was kindly donated to www.worldofteaching.com
is home to over a thousand powerpoints submitted by teachers. This is a completely free site and requires no registration. Please visit and I hope it will help in your teaching.


"BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları