Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM9: Değerlendirme Teknikleri Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN Hazırlayan: Hatice ÇIRALI 2011-2012 Bahar Dönemi BTÖ 611: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM9: Değerlendirme Teknikleri Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN Hazırlayan: Hatice ÇIRALI 2011-2012 Bahar Dönemi BTÖ 611: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM9: Değerlendirme Teknikleri Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN Hazırlayan: Hatice ÇIRALI 2011-2012 Bahar Dönemi BTÖ 611: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

2

3

4

5 Değerlendirme Nedir? Sistemin kullanılabilirliğini ve işlevselliğini test eder. Laboratuarlarda, çevrede ve kullanıcıların işbirliğinde olur. Uygulama ve tasarım süreçlerinin her ikisini de kapsar. Tasarım sürecinin tüm evreleri göz önünde tutulur. Tasarımda düzeltmeler yapmak için geribildirim sağlar.

6 Değerlendirmenin 3 amacı vardır: 1) Sistemin işlevselliğini değerlendirmek, 2)Arayüzün kullanıcılar üzerindeki etkisini değerlendirmek, 3) Sistemdeki spesifik problemleri belirlemektir.

7 1)Sistemin işlevselliğini değerlendirmek: Tasarımın kullanıcının gereksinimleriyle uyumlu olması, Kullanıcının istediği görevleri kolaylıkla yerine getirebilmesi, Bir işte kullanıcıların beklentileri ile sistemin kullanımının eşleşmesi, Sistemle kullanıcının performansının ölçülmesi, Bir işte sistemin etkiliğini değerlendirmektir.

8 2) Arayüzün kullanıcılar üzerindeki etkisini değerlendirmek: Sistemin kullanım kolaylığı, Sistemin kullanışlılığı, Kullanıcının memnuniyeti, Kullanıcının ne kadar hoşlandığı, verdiği duygusal tepkiler Bilişsel yükün fazlalığı.

9 3) Sistemdeki spesifik problemleri belirlemektir: Sistemin beklenmeyen sonuçlara veya kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olmasıdır. Bu durum, tasarımın kullanışlığı ve işlevselliği ile de ilişkilidir.

10  Değerlendirme, tasarım süreci boyunca olmalıdır.  Sistemin önceden değerlendirilmesi, sonradan ortaya çıkacak pahalı hataların önüne geçmiş olur.  Uzman, tasarımı alır ve tipik bir kullanıcı üzerindeki etkisine bakar.  Buradaki temel amaç ise zorluklara neden olan bölümleri belirlemektir.  Geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir.  Ucuzdur, çünkü kullanıcı katılımını gerektirmez.  Sistemin gerçek kullanımı değerlendirilmez. Sadece sistemin kabul edilebilir kullanılabilirlik ilkelerini destekleyip desteklemediğine bakılır.

11 Uzman analizindeki 4 yaklaşım: 1)Bilişsel gezinti (Cognitive walkthrough) 2)Sezgisel değerlendirme (Heuristic evaluation) 3)Model tabanlı değerlendirme 4)Önceki çalışmaları kullanarak değerlendirme

12 Muhakeme Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Bilişsel Gezinti  Palson ve arkadaşları tarafından önerilmiştir.  Bir dizi eylemin ayrıntılı olarak adım adım incelenmesini gerektirir.  Amacı, sistemin öğrenilmesinin ne kadar kolay olduğunu belirlemektir.  Odak noktası keşif yoluyla öğrenmedir.

13 Muhakeme Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Bilişsel Gezinti  Analiz için değerlendirme formları kullanılır. (tasarımda ne iyi, neyi geliştirmeye ihtiyaç var).  Değerlendirmeyi yapan kişi görevdeki her bir basamakta bu basamağın niçin olduğu ya da kullanıcı için neden iyi olmadığı hakkında bir “story (hikaye)” sağlar.

14 Muhakeme Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Bilişsel Gezinti Gezinti için 4 şeye ihtiyaç var: 1 Sistemin tanımlaması veya prototipi Değerlendiricilerin her bir adımda cevaplaması gereken sorular: 1 Kullanıcının amacıyla, eylemin etkisi aynı mı?

15 Muhakeme Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Bilişsel Gezinti Gezinti için 4 şeye ihtiyaç var: 2 Sistem üzerinde kullanıcıların gerçekleştirdiği görevin açıklanması Değerlendiricilerin her bir adımda cevaplaması gereken sorular: 2 Eylemi, kullanıcı ihtiyaç duyduğunda görecek mi?

16 Muhakeme Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Bilişsel Gezinti Gezinti için 4 şeye ihtiyaç var: 3 Sistemde bu görevin gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin listesi Değerlendiricilerin her bir adımda cevaplaması gereken sorular: 3 Kullanıcı doğru eylemi bulduğunda, aradığını bulduğunu bilecek mi?

17 Muhakeme Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Bilişsel Gezinti Gezinti için 4 şeye ihtiyaç var: 4 Kullanıcıların kimler oldukları ve ne tür deneyimleri, bilgileri olduğu konusunda değerlendiricilerin bildikleri 4 Kullanıcı eylem gerçekleştiğinde verilen dönütü anlayabilecek mi? Değerlendiricilerin her bir adımda cevaplaması gereken sorular:

18 Bilişsel Gezinti Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Sezgisel (Heuristic) Sezgisel (Heuristic) Nielsen and Molich tarafından öne sürülmüştür. Heuristic, bir tasarım kararına rehberlik edecek genel ilke, prensip ya da alınan bir kararı eleştirmek için kullanılır. Heurisctic değerlendirme, bir sistem ya da kullanıcı arayüzünün kullanışlılık açısından sistemli bir şekilde incelenmesidir. Amaç, sistem ya da arayüzün, belirlenen kullanışlılık kriterleriyle uyumlu olup olmadığını anlamak, büyük, küçük bütün problemleri tespit etmektir.

19 Bilişsel Gezinti Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Sezgisel Bu değerlendirme yönteminde değerlendiriciler birbirinden bağımsız bir şekilde sistemin olası kullanılabilirlik problemlerini ileri sürerek sistemi eleştirirler. Nielsen’e göre üç ya da beş değerlendirici yeterlidir. Ortalama 5 kişinin yaptığı değerlendirmeyle, kullanışlılıkla ilgili problemlerin %75’i ortaya çıkar. Esnek, nispeten ucuz bir yaklaşımdır.

20 Bilişsel Gezinti Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Sezgisel  Değerlendirici her bir kullanılabilirlik sorunun ciddiyetini 4 faktör temelinde değerlendiriyor : 1)Problem ne kadar yaygın? 2)Kullanıcının üstesinden gelmesi için ne kadar basit? 3)Tek seferlik mi yoksa devamlı karşılaşılan bir problem mi? 4)Problem ne kadar ciddiyetle algılanıyor?

21 Bilişsel Gezinti Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Sezgisel 1 Sistem durumunun görünürlüğü 2 Sistem ile gerçek dünyanın eşleşmesi 3 Kullanıcı kontrolü ve özgürlüğü 4 Tutarlılık ve standartlar 5 Hata engelleme 6 Hatırlama yerine tanımlama 7 Kullanımın esneklik ve verimliliği 8 Estetik ve sade tasarımlar 9 Hataları tanıma, tanımlama ve geri almada kullanıcılara yardım 10 Yardım ve belgelendirme Değerlendirme yapılırken Nielsen’in 10 sezgisel bazı ele alınır:

22 Bilişsel Gezinti Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Sezgisel

23 Bilişsel Gezinti Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Model tabanlı

24 Bilişsel Gezinti Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Model tabanlı

25 Bilişsel Gezinti Sezgisel Model tabanlı Önceki çalışmaları kullanarak Kanıtlarla desteklenen daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarından faydalanılarak yapılan değerlendirmelerdir. Yapılan bir araştırmayı tekrarlamak pahalı olduğu için bu yönteme başvurulur. Her çalışmanın kendi bağlamı içinde geçerli olduğunu unutmadan değerlendirmeye özen göstermek gereklidir. Kanıtlar uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde seçilerek kullanılmalıdır.

26  Tasarımcı ya da uzman tarafından yapılan değerlendirmelerin hiç biri kullanıcılarla yapılan gerçek bir kullanılabilirlik testinin yerini alamaz.  Bu değerlendirme için ön koşul, çalışan bir prototipin olmasıdır.

27 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri

28 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri

29 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri

30 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler

31 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

32 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

33 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

34 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

35 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

36 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

37 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

38 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

39 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

40 Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme

41 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

42 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

43 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

44 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

45 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

46 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

47 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

48 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

49 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

50 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler

51 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri

52 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri

53 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri

54 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler Değerlendirme Biçimleri Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri

55 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler

56 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler

57 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler

58 Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Emprik Yöntemler: Deneysel değerlendirme Gözlemsel Teknikler Gözlemsel Teknikler Sorgu Teknikleri Sorgu Teknikleri Değerlendirme Biçimleri Fizyolojik Yöntemler Fizyolojik Yöntemler

59  Tasarım sürecinin bütün aşamalarında etkileşimli bir sistemi değerlendirmek için bir dizi teknik vardır.  Yapılması gereken, en uygun yönteme karar vermektir.  Her değerlendirme yönteminin güçlü ve zayıf olduğu noktalar vardır.

60 Değerlendirme Tekniklerini Ayıran Faktörler: 1)Değerlendirme tasarım sürecinin hangi basamağında? 2)Değerlendirme stili 3)Tekniğin nesnellik ve öznellik seviyesi 4)Ölçüm tipleri (nitel ölçüm mü, nicel ölçüm mü?) 5)Sağlanan bilgi 6)Cevabın çabukluğu 7)Belirtilen engel seviyesi 8)Gerekli olan kaynaklar

61


"BÖLÜM9: Değerlendirme Teknikleri Ders Sorumlusu: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN Hazırlayan: Hatice ÇIRALI 2011-2012 Bahar Dönemi BTÖ 611: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları