Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULAR 1.Soru Osmanlı Devleti’nde 23 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ayaklanması ile padişah II. Abdülhamit II.Meşrutiyet’i ilan etmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULAR 1.Soru Osmanlı Devleti’nde 23 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ayaklanması ile padişah II. Abdülhamit II.Meşrutiyet’i ilan etmek."— Sunum transkripti:

1

2

3 SORULAR

4 1.Soru Osmanlı Devleti’nde 23 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ayaklanması ile padişah II. Abdülhamit II.Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nde, I. Halkın ilk kez yönetime katılması II. Anayasal yönetime geçilmesi III. Ordu’nun yönetimi ele geçirmesi gelişmelerinden hangilerine ortam yaratmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

5 1.Soru Osmanlı Devleti’nde 23 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ayaklanması ile padişah II. Abdülhamit II.Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nde, I. Halkın ilk kez yönetime katılması II. Anayasal yönetime geçilmesi III. Ordu’nun yönetimi ele geçirmesi gelişmelerinden hangilerine ortam yaratmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

6 2.Soru II. Abdülhamit Dönemi’nde toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Osmanlı Devleti’nde uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir? A) Panislamizm B) Panslavizm C) Panturancılık D) Osmanlıcılık

7 2.Soru II. Abdülhamit Dönemi’nde toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Osmanlı Devleti’nde uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir? A) Panislamizm B) Panslavizm C) Panturancılık D) Osmanlıcılık

8 3.Soru Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan kurtarmak amacıyla geliştirilen fikir akımlarından değildir ? A) Osmanlıcılık B) Panslavizm C) İslamcılık D) Türkçülük

9 3.Soru Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan kurtarmak amacıyla geliştirilen fikir akımlarından değildir ? A) Osmanlıcılık B) Panslavizm C) İslamcılık D) Türkçülük

10 4.Soru Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de imzalandığı sırada Mustafa Kemal Aşağıdaki cephelerden hangisinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yapmaktaydı? A) Suriye B) Çanakkale C) Kafkas D) Kanal

11 4.Soru Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de imzalandığı sırada Mustafa Kemal Aşağıdaki cephelerden hangisinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yapmaktaydı? A) Suriye B) Çanakkale C) Kafkas D) Kanal

12 5.soru Mustafa Kemal’in aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilenmesi olayları değerlendirip, ders çıkarma yeteneğinin gelişmesinde daha çok etkili olmuştur? A) Tarih B) Geometri C) Dil bilim D) Hukuk

13 5.soru Mustafa Kemal’in aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilenmesi olayları değerlendirip, ders çıkarma yeteneğinin gelişmesinde daha çok etkili olmuştur? A) Tarih B) Geometri C) Dil bilim D) Hukuk

14 6.Soru 19. ve 20. yüzyıllarda O smanlı Devleti üzerinde etkili olan, I.Milliyetçilik II.Demokratikleşme III.Sömürgecilik hareketlerinden hangisi Fransız İhtilali sonucunda yaygınlaştığı savunulabilir? A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve IID) I,II, ve III

15 6.Soru 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti üzerinde etkili olan, I.Milliyetçilik II.Demokratikleşme III.Sömürgecilik hareketlerinden hangisi Fransız İhtilali sonucunda yaygınlaştığı savunulabilir ? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I,II, ve III

16 7. Soru Osmanlı Devleti’nde halkın ilk kez yönetime katılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir ? A) I. meşrutiyetin ilan edilmesi B) Tanzimat Fermanı’nın yürürlüğe girmesi C) 31 Mart Olayı’nın yaşanması D) İstibdat Dönemi’nin yaşanması

17 7. Soru Osmanlı Devleti’nde halkın ilk kez yönetime katılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir? A) I. meşrutiyetin ilan edilmesi B) Tanzimat Fermanı’nın yürürlüğe girmesi C) 31 Mart Olayı’nın yaşanması D) İstibdat Dönemi’nin yaşanması

18 8.Soru Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okullar arasında yer almaz ? A) Gülhane Askeri Tıp Akademisi B) Mekteb-i Harbiye C) Manastır Askeri İdadisi D) Selanik Askeri Rüştiyesi

19 8.Soru Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okullar arasında yer almaz ? A) Gülhane Askeri Tıp Akademisi B) Mekteb-i Harbiye C) Manastır Askeri İdadisi D) Selanik Askeri Rüştiyesi

20 9.Soru Mustafa Kemal, I.Vatan ve Hürriyet II.İttihat ve Terakki III.Hürriyet ve İtilaf cemiyetlerinden hangilerinin çalışmalarında yer almıştır ? A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve IID) I ve III

21 9.Soru Mustafa Kemal, I.Vatan ve Hürriyet II.İttihat ve Terakki III.Hürriyet ve İtilaf cemiyetlerinden hangilerinin çalışmalarında yer almıştır ? A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve IID) I ve III

22 10. Soru Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine karşı çıkan 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında; I.Hareket Ordusu II. Ahrar fırkası III. İttihat ve Terakki örgütlerinden hangilerinin çalışmaları etkili olmuştur ? A) Yalnız IB) I ve II C) I ve IIID) II ve III

23 10. Soru Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimine karşı çıkan 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasında; I.Hareket Ordusu II. Ahrar fırkası III. İttihat ve Terakki örgütlerinden hangilerinin çalışmaları etkili olmuştur ? A) Yalnız IB) I ve II C) I ve IIID) II ve III

24 SORULAR

25 1.Soru Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında birçok cephede savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir ? A) GaliçyaB) Romanya C) KanalD) Makedonya

26 1.Soru Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında birçok cephede savaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir ? A) GaliçyaB) Romanya C) KanalD) Makedonya

27 2.Soru Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir ? A) İmparatorluklar parçalanmıştır B) Nükleer silahlar kullanılmıştır C) Yeni ve milli devletler kurulmuştur D) Mandater yönetimler yaygınlaşmıştır

28 2.Soru Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir ? A) İmparatorluklar parçalanmıştır B) Nükleer silahlar kullanılmıştır C) Yeni ve milli devletler kurulmuştur D) Mandater yönetimler yaygınlaşmıştır

29 3.Soru İtalya, I. Dünya Savaşı devam ederken İttifak Grubundan İtilaf Grubuna geçmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? A) İtalya’nın sömürgecilik yarışında geç kaldığı B) İttifak grubunu güç kazandığı C) I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği D) Bloklaşmalarda güç dengesinin değiştiği

30 3.Soru İtalya, I. Dünya Savaşı devam ederken İttifak Grubundan İtilaf Grubuna geçmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? A) İtalya’nın sömürgecilik yarışında geç kaldığı B) İttifak grubunu güç kazandığı C) I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği D) Bloklaşmalarda güç dengesinin değiştiği

31 4.Soru I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri, Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Almanya karşısında zor durumda kalmışlardır. Bu durumun karşısında İngiltere ve Fransa hangi devletten yardım istemiştir ? A) İsveçB) İtalya C) ABD D) Yunanistan

32 4.Soru I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri, Rusya’nın savaştan çekilmesiyle Almanya karşısında zor durumda kalmışlardır. Bu durumun karşısında İngiltere ve Fransa hangi devletten yardım istemiştir ? A) İsveçB) İtalya C) ABD D) Yunanistan

33 5.Soru Wilson İlkelerinde “Türklerin çoğunlukta olduğu yerlere egemenlik verilecektir” maddesi yer almıştır. İtilaf Devletlerinin aşağıdaki eylemlerinden hangisi bu maddeyi açıkça ihlal etmektedir ? A) İstanbul hükümetine yardım etmeleri B) Osmanlı ordusunu dağıtmaları C) Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri D) TBMM’ye karşı halkı ayaklandırmaları

34 5.Soru Wilson İlkelerinde “Türklerin çoğunlukta olduğu yerlere egemenlik verilecektir” maddesi yer almıştır. İtilaf Devletlerinin aşağıdaki eylemlerinden hangisi bu maddeyi açıkça ihlal etmektedir ? A) İstanbul hükümetine yardım etmeleri B) Osmanlı ordusunu dağıtmaları C) Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri D) TBMM’ye karşı halkı ayaklandırmaları

35 6.Soru Almanya’nın itilaf kuvvetlerine karşı Avrupa’da yenilgiler alması ve Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti’yle Almanya arasındaki kara bağlantısının kopması sonucu, Osmanlı Devleti öncelikle aşağıdakilerden hangisini kabul etmek zorunda kalmıştır? A) Sevr Antlaşması’nı B) Mondros Ateşkes C) Wilson İlkeleri’ni D) Brest-Litowsk Antlaşması’nı

36 6.Soru Almanya’nın itilaf kuvvetlerine karşı Avrupa’da yenilgiler alması ve Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti’yle Almanya arasındaki kara bağlantısının kopması sonucu, Osmanlı Devleti öncelikle aşağıdakilerden hangisini kabul etmek zorunda kalmıştır? A) Sevr Antlaşması’nı B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nı C) Wilson İlkeleri’ni D) Brest-Litowsk Antlaşması’nı

37 7.Soru Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlılarının egemenlik hakkını kısıtlayıcı nitelikte değildir ? A) Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi B) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici durumlarda istedikleri stratejik noktaları işgal edebilmesi C) Doğu Anadolu’daki altı vilayette kargaşalık olursa bu bölgelerin işgal edilebilmesi D) Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerin en yakın İtilaf kumandanlarına teslim olması

38 7.Soru Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlılarının egemenlik hakkını kısıtlayıcı nitelikte değildir ? A) Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi B) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici durumlarda istedikleri stratejik noktaları işgal edebilmesi C) Doğu Anadolu’daki altı vilayette kargaşalık olursa bu bölgelerin işgal edilebilmesi D) Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetlerin en yakın İtilaf kumandanlarına teslim olması

39 8.Soru I. Savaşın daha geniş alanlara yayılması II. İtalya’nın savaştan çekilmesi III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Yukarıdaki durumlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinin sonuçlarından olmuştur ? A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve II

40 8.Soru I. Savaşın daha geniş alanlara yayılması II. İtalya’nın savaştan çekilmesi III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Yukarıdaki durumlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinin sonuçlarından olmuştur ? A) Yalnız IB) Yalnız II C) Yalnız IIID) I ve II

41 9.Soru Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından değildir ? A) I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur. B) Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. C) Osmanlı Devleti en büyük taarruz savaşını kazandı. D) Mustafa Kemal’in içte ve dışta tanınmasına zemin hazırlamıştır.

42 9.Soru Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından değildir ? A) I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur. B) Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. C) Osmanlı Devleti en büyük taaruz savaşını kazandı. D) Mustafa Kemal’in içte ve dışta tanınmasına zemin hazırlamıştır.

43 10. Soru Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girerken, Almanya’nın gücünden yararlanmak istemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ? A) Kendisine güvenemediğinin B) Jeopolitik konumunun C) Saltanatın çıkarlarının korunduğunun D) Denge siyaseti izlediğinin

44 10. Soru Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girerken, Almanya’nın gücünden yararlanmak istemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir ? A) Kendisine güvenemediğinin B) Jeopolitik konumunun C) Saltanatın çıkarlarının korunduğunun D) Denge siyaseti izlediğinin

45 SORULAR

46 1.Soru TBMM Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşmamıştır ? A) YunanistanB) Ermenistan C) İtalyaD) Fransa

47 1.Soru TBMM Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşmamıştır ? A) YunanistanB) Ermenistan C) İtalyaD) Fransa

48 2.Soru TBMM aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Mustafa Kemal’i ilk defa Başkomutanlık görevine getirmiştir ? A) Kütahya-Eskişehir Muharabeleri B) I. İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharabesi D) II. İnönü Muharebesi

49 2.Soru TBMM aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Mustafa Kemal’i ilk defa Başkomutanlık görevine getirmiştir ? A) Kütahya-Eskişehir Muharabeleri B) I. İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharabesi D) II. İnönü Muharebesi

50 3.Soru TBMM ordusu Batı Cephesi’nde yapılan aşağıdaki muharebelerden hangisini kaybetmiştir ? A) I. İnönü Muharebesi B) Kütahya-Eskişehir Muharebesi C) II. İnönü Muharebesi D) Büyük Taarruz

51 3.Soru TBMM ordusu Batı Cephesi’nde yapılan aşağıdaki muharebelerden hangisini kaybetmiştir ? A) I. İnönü Muharebesi B) Kütahya-Eskişehir Muharebesi C) II. İnönü Muharebesi D) Büyük Taarruz

52 4.Soru İtilaf Devletleri TBMM’ye Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek için Londra Konferansı’nı düzenlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansı’na katılan devletlerden değildir ? A) Sovyet Rusya B) İngiltere C) Fransa D) İtalya

53 4.Soru İtilaf Devletleri TBMM’ye Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek için Londra Konferansı’nı düzenlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansı’na katılan devletlerden değildir ? A) Sovyet Rusya B) İngiltere C) Fransa D) İtalya

54 5. Soru Kurtuluş Savaşı’nda imzalanan; I. Gümrü II. Kars III. Ankara antlaşmalarından hangileri Anadolu’daki işgalleri sona erdirmeye yöneliktir ? A) Yalnız IB) I ve II C) I ve IIID) II ve III

55 5. Soru Kurtuluş Savaşı’nda imzalanan; I. Gümrü II. Kars III. Ankara antlaşmalarından hangileri Anadolu’daki işgalleri sona erdirmeye yöneliktir ? A) Yalnız IB) I ve II C) I ve IIID) II ve III

56 6.Soru TBMM ilk cepheyi Kazım Karabekir komutasında Doğu’da açmıştır. Bu cephede aşağıdakilerden hangisi ile savaşılmıştır ? A) ErmenilerB) Fransızlar C) Sovyet RusyaD) Yunanistan

57 6.Soru TBMM ilk cepheyi Kazım Karabekir komutasında Doğu’da açmıştır. Bu cephede aşağıdakilerden hangisi ile savaşılmıştır ? A) ErmenilerB) Fransızlar C) Sovyet RusyaD) Yunanistan

58 7.Soru Lozan Barış Görüşmelerinde çözümlenemeyen, bu nedenle Türkiye ile İngiltere arasında Cumhuriyet Dönemi’nde sorun olan bölge aşağıdakilerden hangisidir ? A) Hatay B) Boğazlar C) Doğu TrakyaD) Musul

59 7.Soru Lozan Barış Görüşmelerinde çözümlenemeyen, bu nedenle Türkiye ile İngiltere arasında Cumhuriyet Dönemi’nde sorun olan bölge aşağıdakilerden hangisidir ? A) Hatay B) Boğazlar C) Doğu TrakyaD) Musul

60 8.Soru Kuva-yı Milliye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi TBMM’nin Düzenli Ordu’yu kurmasının nedenlerinden değildir ? A) Düzenli ve disiplinli olmaması B) Halkın güvenini zedelemesi C) Yetenekli subayların yönetmesi D) Yunan işgallerini engelleyememesi

61 8.Soru Kuva-yı Milliye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi TBMM’nin Düzenli Ordu’yu kurmasının nedenlerinden değildir ? A) Düzenli ve disiplinli olmaması B) Halkın güvenini zedelemesi C) Yetenekli subayların yönetmesi D) Yunan işgallerini engelleyememesi

62 9.Soru Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş sürecini bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Sevr Antlaşması C) Versay Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması

63 9.Soru Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sıcak savaş sürecini bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması B) Sevr Antlaşması C) Versay Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması

64 10.Soru Fransa, Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda 20 Ekim 1921’de TBMM ile imzalanan Ankara Antlaşması ile işgal ettiği bölgelerden çekilmiş ve Hatay ile İskenderun dışında güney sınırımız çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz ? A) Siyasi zaferi askeri başarılar sağlamıştır. B) Fransa TBMM’yi resmen tanımıştır. C) Hatay ve İskenderun sınırımız dışında kalmıştır. D) Musul kaybedilmiştir.

65 10.Soru Fransa, Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda 20 Ekim 1921’de TBMM ile imzalanan Ankara Antlaşması ile işgal ettiği bölgelerden çekilmiş ve Hatay ile İskenderun dışında güney sınırımız çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz ? A) Siyasi zaferi askeri başarılar sağlamıştır. B) Fransa TBMM’yi resmen tanımıştır. C) Hatay ve İskenderun sınırımız dışında kalmıştır. D) Musul kaybedilmiştir.

66 SORULAR

67 1.Soru Aşağıdakilerden hangisi “Ulusçuluk” ilkesine yönelik çalışmalar arasında gösterilemez ? A) Türk Dil Kurumu’nun açılması B) Türk Tarih Kurumu’nun açılması C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

68 1.Soru Aşağıdakilerden hangisi “Ulusçuluk” ilkesine yönelik çalışmalar arasında gösterilemez ? A) Türk Dil Kurumu’nun açılması B) Türk Tarih Kurumu’nun açılması C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

69 2.Soru Atatürk’ün okuma-yazma oranını artırmak amacıyla gündeme getirdiği çalışma aşağıdakilerden hangisidir ? A) Millet Mekteplerinin açılması B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması C) Uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi D) Medreselerin kapatılması

70 2.Soru Atatürk’ün okuma-yazma oranını artırmak amacıyla gündeme getirdiği çalışma aşağıdakilerden hangisidir ? A) Millet Mekteplerinin açılması B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması C) Uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi D) Medreselerin kapatılması

71 3.Soru Osmanlı hanedanı mensuplarının ülke dışına çıkarılması, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir ? A) Halifeliğin kaldırılmasıyla B) Cumhuriyetin ilanıyla C) İstanbul’un işgal edilmesiyle D) Laiklik ilkesinin geçerli olmasıyla

72 3.Soru Osmanlı hanedanı mensuplarının ülke dışına çıkarılması, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir ? A) Halifeliğin kaldırılmasıyla B) Cumhuriyetin ilanıyla C) İstanbul’un işgal edilmesiyle D) Laiklik ilkesinin geçerli olmasıyla

73 4.Soru Türkiye Cumhuriyeti, yabancı devletlerle resmi, ticari ve ekonomik alandaki ilişkileri düzenlemek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleşmiştir ? A) Medreselerin kapatılması B) Saltanatın kaldırılması C) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması D) Şapka Kanunu’nun çıkarılması

74 4.Soru Türkiye Cumhuriyeti, yabancı devletlerle resmi, ticari ve ekonomik alandaki ilişkileri düzenlemek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleşmiştir ? A) Medreselerin kapatılması B) Saltanatın kaldırılması C) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması D) Şapka Kanunu’nun çıkarılması

75 5.Soru Halkın din yoluyla sömürülmesini önlemek, rejimin güvenliğini sağlamak ve laik yapısını güçlendirmek amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir ? A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması C) Soyadı Kanunu’nun kabulü D) Miladi takvimin kabulü

76 5.Soru Halkın din yoluyla sömürülmesini önlemek, rejimin güvenliğini sağlamak ve laik yapısını güçlendirmek amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir ? A) Aşar vergisinin kaldırılması B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması C) Soyadı Kanunu’nun kabulü D) Miladi takvimin kabulü

77 6.Soru Saltanat ve Hilafet kurumlarının TBMM tarafından önce birbirinden ayrılarak daha sonra tamamen kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğinin kanıtıdır ? A) Devletçilik ekonomisinin B) Monarşik rejimin C) Ulus devlet anlayışının D) Ulus egemenliğinin

78 6.Soru Saltanat ve Hilafet kurumlarının TBMM tarafından önce birbirinden ayrılarak daha sonra tamamen kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğinin kanıtıdır ? A) Devletçilik ekonomisinin B) Monarşik rejimin C) Ulus devlet anlayışının D) Ulus egemenliğinin

79 7.Soru - Yeni Türk Devleti’nin bir isminin olmaması - Meclis başkanı ve hükümet başkanı aynı kişi olduğu için, devlet başkanı yokmuş gibi görünmesi - Meclis Hükümeti sisteminin tıkanması Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine neden olmuştur? A) Saltanatın kaldırılması B) Halifeliğin kaldırılması C) TBMM’nin açılması D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

80 7.Soru - Yeni Türk Devleti’nin bir isminin olmaması - Meclis başkanı ve hükümet başkanı aynı kişi olduğu için, devlet başkanı yokmuş gibi görünmesi - Meclis Hükümeti sisteminin tıkanması Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine neden olmuştur? A) Saltanatın kaldırılması B) Halifeliğin kaldırılması C) TBMM’nin açılması D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

81 8.Soru 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir ? A) Türk milleti devlet yönetimde söz ve karar hakkına sahip olmuştur. B) Padişahın yetkileri artmıştır. C) TBMM’nin Türk milleti üzerindeki etkinliği artmıştır. D) Kadınlara siyasal haklar verilmiştir.

82 8.Soru 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir ? A) Türk milleti devlet yönetimde söz ve karar hakkına sahip olmuştur. B) Padişahın yetkileri artmıştır. C) TBMM’nin Türk milleti üzerindeki etkinliği artmıştır. D) Kadınlara siyasal haklar verilmiştir.

83 9.Soru Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunda kadın ve erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalardan biridir ? A) Medreselerin kapatılması B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

84 9.Soru Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunda kadın ve erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalardan biridir ? A) Medreselerin kapatılması B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi C) Aşar vergisinin kaldırılması D) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

85 10.Soru 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır ? A) MonarşiB) Teokrasi C) DerebeylikD) Cumhuriyet

86 10.Soru 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinin uygulanmasını kolaylaştırmıştır ? A) MonarşiB) Teokrasi C) DerebeylikD) Cumhuriyet

87 ÖĞRETMEN NAZAN TUNAY ARAT 30 AĞUSTOS İLKÖĞRETİM OKULU KOCAELİ


"SORULAR 1.Soru Osmanlı Devleti’nde 23 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ayaklanması ile padişah II. Abdülhamit II.Meşrutiyet’i ilan etmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları