Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURTULUŞTAN KURULUŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN GİTTİĞİ OKULLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURTULUŞTAN KURULUŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN GİTTİĞİ OKULLAR"— Sunum transkripti:

1 KURTULUŞTAN KURULUŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN GİTTİĞİ OKULLAR
1-Mahalle Mektebi 2-Şemsi Efendi Mektebi 3-Selanik Askeri Rüştiyesi 4-Manastır Askeri İdadisi 5-İstanbul Harp Okulu 6-İstanbul Harp Akademisi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilk görev yeri ŞAM’ dır. O zamanlar Osmanlı Devletine ait olan TRABLUSGARP’ ı İtalyanlar işgal eder. Mustafa Kemal ATATÜRK Trablusgarp’ a gönüllü olarak gider. Derne ve Tobruk’ ta İtalyanları durdurmayı başarır. NOT: Trablusgarp’ta elde ettiği bu başarı Atatürk’ün askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.

2 1.DÜNYA SAVAŞI ( 1914–1918) İTİLAF DEVLETLERİ :İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya İTTİFAK DEVLETLERİ :Almanya, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan Bu iki grup arasında 4 yıl sürecek olan 1. Dünya Savaşı başlamıştır yılında İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u ele geçirmek istiyorlar.

3 ÇANAKKALE SAVAŞI( 18 Mart 1918 ) ( Çanakkale Savaşı 1
ÇANAKKALE SAVAŞI( 18 Mart 1918 ) ( Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı sırasında olmuştur.) İtilaf devletleri, İstanbul’u ve boğazları ele geçirmek için Osmanlı İmparatorluğuna saldırdı. Sonucu: - Mustafa Kemal tarih sahnesinde yerini aldı. - Her iki taraf da büyük kayıplar verdi Dünya Savaşı 2 yıl daha uzadı. - Çanakkale geçilmez destanı yazılmış oldu. - İstanbul ve boğazlar kurtarıldı. !!! Atatürk Çanakkale Savaşı’nda şu cümleyi söylemiştir. “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.”

4 Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devleti yenilince 30 Ekim 1918 ‘de Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzaladı. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması: 1. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri yenilince, Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. İtilaf Devletleri ile Osmanlı imparatorluğu arasında yapılmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemli Maddeleri( 25 maddelik bir antlaşma imzalanmıştır) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak. 2. Osmanlı ordusu dağıtılacak. Ordunun silahına cephanesine el konulacak. 3. Ulaşım ve iletişim düşmanın elinde bulunacak. 4. Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa bu illerin bir kısmını İtilaf devletleri işgal edebilecek. 5. İtilaf Devletleri tehlikede gördükleri yerleri işgal edecek( 7. Madde) Mondros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak düşmanlar yurdumuzu işgale başladılar. İNGİLTERE : İstanbul, Musul, İzmit, Eskişehir, Afyon, Merzifon ve Samsun’u işgal ettiler. FRANSA : Adana, Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal ettiler. İTALYA : Antalya, Konya, Muğla YUNANİSTAN: İzmir ve çevresini işgal ettiler. İngilizler İstanbul’u işgal edince Mustafa Kemal ATATÜRK “Geldikleri gibi giderler” Demiştir. Bu işgallere karşı tüm yurtta bölgesel kurtuluş hareketleri başlamıştır.

5 Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı
Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıkmıştır. Bu tarih Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olmuştur. Atatürk sırasıyla; Samsun – Havza - Amasya – Erzurum – Sivas ‘a gitmiştir.

6 Direnişlerin Başlaması
Düşman İşgaline Karşı Direnişlerin Başlaması - 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi yayımlandı. - 23 Temmuz Ağustos 1919 Erzurum Kongresi yapıldı. Erzurum Kongresi toplanışı bakımından mahalli, aldığı kararlar bakımından millidir. Alınan Kararlar; Kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli egemenliği gerçekleştirmeyi ve yeni bir devletin kurulması kararı alınmıştır. - 4 – 11 Eylül Sivas Kongresi Toplanışı bakımından ve alınan kararlar bakımından milli bir kongredir. Erzurum kongresinde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir. Bu kongrelerden sonra Atatürk ve arkadaşları Ankara’ya geldiler ve Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açtılar. Daha sonra cepheler açılarak yurdumuz düşman işgaline direnmeye başladı.

7 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara’da açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

8 İşgalcilere karşı Açılan cepheler
Doğu Cephesi; Komutanı Kazım Karabekir’dir. Kars ve çevresini ermeni işgalinden kurtardılar. Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.(3 Aralık 1920) Böylece hem doğu sınırımız çizilmiş oldu. Hem de TBMM’nin uluslar arası anlamda kazandığı ilk başarıdır. Güney Cephesi; Fransızlara karşı açılmıştır. Kuvvay-i Milliye birliklerinin üstün başarıları sonucu Maraş, Urfa ve Antep düşman işgalinden kurtarılmıştır. ( Maraş’ a Kahraman, Urfa’ ya Şanlı, Antep’e Gazi unvanı verilmiştir.) Batı Cephesi; Yunanlılara karşı açılmıştır. 1. İnönü ( 6-10 Ocak 1921 ve 2. İnönü ( 23 Mart- 1 Nisan ) Savaşları yapılmış ve kazanılmıştır. Daha sonra Sakarya Meydan Savaşı ( 23 Ağustos–13 Eylül 1921 ) sırasında Mustafa Kemal ordunun başına geçmeden önce Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halk elindeki bütün mal varlığının yüzde kırkını geri ödenmek üzere orduya verecektir. Aracı varsa aracını, silahı varsa silahını ve mermisini üç gün içinde orduya teslim edecektir. Bu yardımlaşmaya Tekâlif-i Milliye emirleri denir.

9 Cumhuriyet 29 Ekim 1923 ‘de ilan edilmiştir.
Sakarya Savaşında şöyle demiştir: Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana bırakılamaz… K. ATATÜRK Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ( 26 Ağustos -9 Eylül 1921 ) Savaşları yapıldı. 9 Eylül 1921 ‘de düşmanlar İzmir’den denize döküldü. Büyük Taarruzdan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması ( 11 Ekim 1922) imzalandı. Lozan Barış Antlaşması ( 24 Temmuz 1923) yılında imzalandı. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 ‘de ilan edilmiştir.

10 HAZIRLAYAN VE SUNAN Umut Candaş HALAÇOĞLU


"KURTULUŞTAN KURULUŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ ÜN GİTTİĞİ OKULLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları