Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına."— Sunum transkripti:

1 Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına.
İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ? Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına. İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin arasında gerginliğe. Halifeliğin kaldırılmasına.

2 Abdülmecit Efendi’nin halife olması.
Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçunda ortaya çıkan bir durum değildir? Abdülmecit Efendi’nin halife olması. 5. Mehmet Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması kanununun kabul edilmesi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kulması.

3 Halifeliğin kaldırılması. Osmanoğullarının yurt dışına çıkarılmasıyla.
Aşağıdaki hangi inkılap ile siyasi ve dini güç birbirinden ayrılmıştır? Halifeliğin kaldırılması. Osmanoğullarının yurt dışına çıkarılmasıyla. Saltanatın kaldırılmasıyla. Cumhuriyetin ilanıyla.

4 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Mustafa Kemal,aşağıdaki sözlerden hangisiyle devlet rejiminin değiştirilebileceğine ilişkin bir ipucu vermemiştir ? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBMM’nin üzerinde güç ve kuvvet yoktur. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

5 Genel Kurmay Başkanlığı Temsil Kurulu Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı seçilmeden önceki son görevi aşağıda verilenlerden hangisidir? Başbakanlık TNMM Başkanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Temsil Kurulu Başkanlığı

6 Atatürk cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Atatürk cumhurbaşkanı seçildi. Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Devletin rejiminin adı belirlendi. Milliği egemenliğe ilk adım atıldı.

7 Yasama Yürütme Yargı Denetleme
Cumhuriyetin ilanıyla Hükümet kurmak çok kolaylaşmıştır.Bu durum TBMM’nin öncelikle aşağıdaki yetkilerinden hangisini kuvvetlendirmiştir? Yasama Yürütme Yargı Denetleme

8 Sevr Antlaşmasının imzalanması. Saltanatın kaldırılması.
Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin millete ait olması ilkesi gerçekleştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi cumhuriyetin ilanını kolaylaştırılmıştır? Sevr Antlaşmasının imzalanması. Saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Osmanlı padişahının ülkeyi terk etmesi.

9 Osmanlı Devletinin yıkılmasının temel sebebi olarak aşağıdan hangisi gösterilebilir?
Çağın gereklerini yerine getirememesi. Askeri alanda yeterli yenilik yapamaması. İşgallere karşı koyamaması. Devletin ekonomisi bozulmuş olması.

10 Mustafa Kemal’in halifeliği kaldırmak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ? Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmış olması. Halifeliğin rejim aleytarlarına güç vermesi. Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması. Halifeliğin inkılapların önünde engel olarak görülmesi.

11 Şeyh Sait isyanı ile Türkiye’nin iç karışıklığa girmesiaşağıda verilen hangi sorunun aleyhimize çözülmesine yol açmıştır ? Musul Boğazlar Hatay Kapitilasyonlar

12 TOYGARLI İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
SEYFULLAH AVCI


"Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları