Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ?"— Sunum transkripti:

1

2 İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ? Saltanatın kaldırılmasına. Saltanatın kaldırılmasına. Cumhuriyetin ilanına. Cumhuriyetin ilanına. İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin arasında gerginliğe. İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin arasında gerginliğe. Halifeliğin kaldırılmasına. Halifeliğin kaldırılmasına.

3 Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçunda ortaya çıkan bir durum değildir? Abdülmecit Efendi’nin halife olması. Abdülmecit Efendi’nin halife olması. 5. Mehmet Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi. 5. Mehmet Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması kanununun kabul edilmesi. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması kanununun kabul edilmesi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kulması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kulması.

4 Aşağıdaki hangi inkılap ile siyasi ve dini güç birbirinden ayrılmıştır? Halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Osmanoğullarının yurt dışına çıkarılmasıyla. Osmanoğullarının yurt dışına çıkarılmasıyla. Saltanatın kaldırılmasıyla. Saltanatın kaldırılmasıyla. Cumhuriyetin ilanıyla. Cumhuriyetin ilanıyla.

5 Mustafa Kemal,aşağıdaki sözlerden hangisiyle devlet rejiminin değiştirilebileceğine ilişkin bir ipucu vermemiştir ? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. TBMM’nin üzerinde güç ve kuvvet yoktur. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

6 Gazi Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanı seçilmeden önceki son görevi aşağıda verilenlerden hangisidir? Başbakanlık Başbakanlık TNMM Başkanlığı TNMM Başkanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Temsil Kurulu Başkanlığı Temsil Kurulu Başkanlığı

7 Cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Atatürk cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk cumhurbaşkanı seçildi. Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Meclis Hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Devletin rejiminin adı belirlendi. Devletin rejiminin adı belirlendi. Milliği egemenliğe ilk adım atıldı. Milliği egemenliğe ilk adım atıldı.

8 Cumhuriyetin ilanıyla Hükümet kurmak çok kolaylaşmıştır.Bu durum TBMM’nin öncelikle aşağıdaki yetkilerinden hangisini kuvvetlendirmiştir ? Yasama Yasama Yürütme Yürütme Yargı Yargı Denetleme Denetleme

9 Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin millete ait olması ilkesi gerçekleştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi cumhuriyetin ilanını kolaylaştırılmıştır ? Sevr Antlaşmasının imzalanması. Sevr Antlaşmasının imzalanması. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Osmanlı padişahının ülkeyi terk etmesi. Osmanlı padişahının ülkeyi terk etmesi.

10 Osmanlı Devletinin yıkılmasının temel sebebi olarak aşağıdan hangisi gösterilebilir? Çağın gereklerini yerine getirememesi. Çağın gereklerini yerine getirememesi. Askeri alanda yeterli yenilik yapamaması. Askeri alanda yeterli yenilik yapamaması. İşgallere karşı koyamaması. İşgallere karşı koyamaması. Devletin ekonomisi bozulmuş olması. Devletin ekonomisi bozulmuş olması.

11 Mustafa Kemal’in halifeliği kaldırmak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ? Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmış olması. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılmış olması. Halifeliğin rejim aleytarlarına güç vermesi. Halifeliğin rejim aleytarlarına güç vermesi. Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması. Halifeliğin laiklikle bağdaşmaması. Halifeliğin inkılapların önünde engel olarak görülmesi. Halifeliğin inkılapların önünde engel olarak görülmesi.

12 Şeyh Sait isyanı ile Türkiye’nin iç karışıklığa girmesiaşağıda verilen hangi sorunun aleyhimize çözülmesine yol açmıştır ? Musul Musul Boğazlar Boğazlar Hatay Hatay Kapitilasyonlar Kapitilasyonlar

13 TOYGARLI İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ SEYFULLAH AVCI


"İtilaf deletleri Lozan Görüşmelerine TBMM’nin yanında İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır. Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini hızlandırmıştır ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları