Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVUKAT ve NOTER ŞİKÂYETLERİ Murat TOSUN Tetkik Hâkimi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVUKAT ve NOTER ŞİKÂYETLERİ Murat TOSUN Tetkik Hâkimi 1."— Sunum transkripti:

1 AVUKAT ve NOTER ŞİKÂYETLERİ Murat TOSUN Tetkik Hâkimi 1

2 Kovuşturma Usulü (58. ve 59. maddeler) 13 NOLU GENELGE
1136 sayılı Avukatlık Kanuna Göre Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (58. ve 59. maddeler) 13 NOLU GENELGE 2

3 Görev Suçu: Avukatın görevinden doğan veya
Şikâyet/İhbar Görev Suçu: Avukatın görevinden doğan veya görevi sırasında işlediği bir suç olmalı İhzari (Ön) İnceleme Bakanlık Muhabere Defterine Kayıt Not: Görev suçuna girmeyen iddialarda genel hükümlere göre işlem yapılır. 3

4 Var ise tanık beyanları, - Dosya İnceleme Tutanağı (iddiayı açıklığa
Müşteki beyanı, Var ise tanık beyanları, - Dosya İnceleme Tutanağı (iddiayı açıklığa kavuşturacak mahiyette olmalı) Baro Kaydı (Aynı ad ve soyadlı avukatlara dikkat!) - Avukat beyanda bulunur ise beyanı ve sunduğu belgeler alınır(Av. şüpheli değildir) (13 No.lu Genelge 3/5 md) 4

5 (Gerekçeli düşünce belirtilmeli)
Fezleke-1 (Gerekçeli düşünce belirtilmeli) ADALET BAKANLIĞI CİGM 5

6 Soruşturma izni verilmez ise; müştekiye idari yargıda dava hakkı tebliğ edilip, evrak saklanır. (Dosya yeniden fezleke düzenleyen CBS’na gönderilmez.) 6

7 Soruşturma izni verilir ise;
-Soruşturma Defterine Kayıt (UYAP'ta Fezleke düzenlenmesi ile kapatılabiliyor) -İzin yazısı Avukata tebliğ edilir (7201 s.k.) -Avukat artık şüphelidir, -Avukatın talep ettiği diğer deliller de toplanır. 7

8 Fezleke-2 (Yine gerekçeli) İkinci kez dosya ADALET BAKANLIĞI CİGM'ne
gönderilir 8

9 Kovuşturma izni verilmez ise, Müştekiye dava hakkı tebliğ edilir.
(Yetkili mahkeme: Ankara İdare Mahkemesi, tebliğden itibaren 60 gün) Avukata bilgi verilir. 9

10 Kovuşturma izni verilirse;
(ARA YOL) 10

11 - CBS 5 gün içinde İDDİANAME düzenler. (Ağır Ceza Mahkemesine hitaben)
- Dosya, suç yerine en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. - CBS 5 gün içinde İDDİANAME düzenler. (Ağır Ceza Mahkemesine hitaben) - Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi avukata tebliğ etmelidir. 11

12 - Ağır Ceza Mahkemesi sadece, son soruşturmanın açılmasına veya açılmamasına dair karar vermelidir.
- (Beraat, mahkûmiyet kararları veremez, kast değerlendirmesi ile delilleri takdir edemez) - Verilecek karar CMK hükümlerine göre İTİRAZ'a tâbidir.(Temyize tabi değildir) 12

13 - Son soruşturma açılmamasına dair verilen karar usulüne uygun kesinleşmişse, duruma göre; Cumhuriyet Savcısı veya Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yolu ile dosyayı Yargıtay’a taşıyabilir. 13

14 - Son soruşturma açılması kararı verilir ise bu
karar iddianame yerine geçer. -Dosyanın, suç yeri Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi ile Avukatlar hakkında CMK hükümlerine göre yargılamaya başlanılır. 14

15 1512 sayılı Noterlik Kanuna Göre Kovuşturma Usulü (153. ve 154
1512 sayılı Noterlik Kanuna Göre Kovuşturma Usulü (153. ve 154. maddeler) 14 NOLU GENELGE 15

16 Soruşturma Defterine Kayıt. Noter şüphelidir,
Avukatlardan farklı olarak, Noterlerde Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet/ihbar üzerine doğrudan soruşturma başlatır. Soruşturma Defterine Kayıt. Noter şüphelidir, Noter vekili, bâşkatiplerin soruşturması izne tâbi değildir. (Genel hükümlere göre işlem yapılmalıdır) 16

17 CBS, Adalet Bakanlığından kovuşturma izni istemeden KYOK veya İDDİANAME düzenleyemez.(124/2. md.)
Kanun, sadece NOTERLER İÇİN İZİN sistemini öngörmüş ise de noterlerin, personelini denetim ve gözetim sorumluluğu vardır.(160. md.) Atılı suça iştirak etmeksizin bu sorumluluğunu yerine getirmeyin noter hakkında, TCK 257/2. md.deki suç oluşabilir, Noter açısından bu suç da izne tâbidir. 17

18 İşten el çektirme tedbiri ise; sadece Bakanlık Olur’u ile mümkündür.
Soruşturma sırasında Bakanlıktan izin alınmadan CMK’daki tedbirler (tutuklama dahil) uygulanabilir. İşten el çektirme tedbiri ise; sadece Bakanlık Olur’u ile mümkündür. Kov. İzni Fezlekesi (Yine gerekçeli) Avukatlardaki arayol burada da aynıdır. (5 gün içinde iddianame, En Yakın AĞCM, son soruşturma açılması/açılmaması, suç yeri Ağır Ceza Mahkemesinde genel hükümlere göre yargılama) 18

19 - Sahte gider belgesi göstererek vergi kaçırmak.
BAZI NOTER SUÇLARI : - Sahte kimlik veya sahte vekâletname ile başvuranların işlemlerinde gerekli dikkat ve özeni göstermeden işlem yapma. - Sahte gider belgesi göstererek vergi kaçırmak. - KDV, harç, resim ve değerli kağıt bedelini geç yatırmak veya zimmetine geçirmek. - İş sahibinin talebini sebepsiz yere reddetmek, o’nu bekletmek, hakaret veya tehdit iddiaları - Belge aslını görmeden işlem tesisi. - Noterlik mührünün kaybedilmesi. 19

20 Dosyalardaki Noksanlıklar:
-Fezlekelerde; Baro kaydı, Av, Noter TC.NO. mutlaka belirtilmeli, taraf bilgileri eksiksiz ve güncel olmalı, fezleke ile üst yazının bilgileri örtüşmelidir, -Dizi pusulasına bağlı evrakın tamamı TARANIP UYAP'tan gönderilmelidir, - Dosyanın kül halinde sureti GÖNDERİLMEMELİ

21 -Belge, senet, mahkeme/ icra dosyası asıllarının GÖNDERİLMEMESİ
-Soruşturma izni verildikten sonra, avukata tebellüğ evrakı ve savunması dosyaya eklenmeli (PTT çıktısı yeterli değil) -İddianame ve son soruşturma kararları derhal gönderilmeli, -Sanal evrakın onaylandığı gün dosya fiziki olarak da postaya verilmeli -Soruşturması devam eden dosyalarda tekide mahal vermeden 3 ayda bir bilgi verilmelidir

22 Teşekkürler...


"AVUKAT ve NOTER ŞİKÂYETLERİ Murat TOSUN Tetkik Hâkimi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları